PVV-plan voor noodwet stikstofcrisis ‘deels onhaalbaar’

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft de plannen van de PVV voor een noodwet om de stikstofcrisis tijdelijk het hoofd te bieden, deels onhaalbaar verklaard.

Het plan van de PVV om via een noodwet projecten op het gebied van woningbouw, infrastructuur en landbouw ‘gewoon’ door te kunnen laten gaan, lijkt een deuk te hebben opgelopen. Het plan zou juridisch onhaalbaar zijn omdat er op sommige punten vanuit wordt gegaan dat er ‘op de pof geleefd kan worden’ wat betreft stikstofuitstoot.

Geert Wilders: “Deze wet zorgt ervoor dat boeren kunnen boeren en bouwers kunnen bouwen en er geen overhaaste beslissingen worden genomen die heel Nederland raken en waar iedereen last van heeft”

Het PVV-plan is namelijk om bij zo’n beetje ieder project te verklaren dat het om een dringend openbaar belang gaat. Een juridisch trucje om te voorkomen dat dit land op slot gaat, zeg maar. Deze wet zou dan een halfjaar moeten gaan gelden, puur wat ‘ademruimte’ dus.

Maar of het echt onhaalbaar is lijkt mij niet zo heel zeker. Ja, het ministerie zegt dat wel, maar we hebben het hier over een juridische blokkade die mogelijk kan worden doorbroken, want dergelijk beleid heeft meestal zat uitzonderingen die een regering in de gelegenheid stellen om snel te reageren op bijzondere/onvoorziene situaties. We moeten dus nog maar zien of het hier om een poging tot bluf van het ministerie gaat of dat ze daadwerkelijk gelijk hebben.

 


Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

Reacties

46 reacties

 1. nml

  tja , het doet pijn bij het partijkartel dat juist Geert openingen gevonden heeft. Met wie was de noodwet ook alweer bedacht ?

  Erg goedkoop spelletje

 2. Jumping

  Wilders is een topper.

  Zonder leugens en of bedrog, levert hij gewoon een sterk werkbaar plan in.

  Natuurlijk geeft het Linkse Demoniserende Rutte kartel, Wilders niet de pluim die hij verdient, maar ja zo zit het keiverotte Linkse deel van Nederland, in elkaar.

  Rutte is het slechtste, wat Nederland na de tweede wereldoorlog is overkomen.

 3. ZiggyStardust

  Als je de uitstoot van stikstof vergelijkt met begin jaren ‘90, dan is het opmerkelijk dat er nu ineens een crisis zou zijn, terwijl de uitstoot van stikstof tov die beginjaren ‘90 drastisch is afgenomen. Als er al iets moet gebeuren (ik heb daar mijn eigen mening over), dan zou dat beter op een iets meer doordachte manier gedaan kunnen worden, zeker voor een land dat achterbleef in het opkrabbelen uit de crisis. Leuk die EU, maar vergeet niet dat alle leden ook concurrenten zijn, wij een netto betaler zijn aan de EU, en Nederland de tweede grootste exporteur van landbouw gerelateerde producten ter wereld is, en nummer 1 is in de wereld wat betreft kennis over landbouw en veeteelt. Een paar maanden bezinning zou meer goed doen dan kwaad lijkt mij, impulsieve maatregelen zouden de economie en vervolgens milieubeleid alleen maar schaden.

  1. Vlaswiek

   “… dan is het opmerkelijk dat er nu ineens een crisis zou zijn…”

   Er bestaat geen crisis, het is een boekhoudkundig verzinsel met als doel de boeren te onteigenen en ons nog meer milieu- en klimaatbelasting op te leggen!

  2. Vlaswiek

   “de strontvlek laat de verbale diarree weer lopen”

   Geen last meer van!

   🙂

 4. Mezzadra

  Onhaalbaar is te zacht uitgedrukt, het is populistische onzin. Komt ook niets van terecht, behalve dan dat malle Geert er het Journaal mee wist te halen.

  1. nml

   de strontvlek laat de verbale diarree weer lopen

  2. debontereus

   De p*dofiel haalt ook weer eens uit met losse flodders .
   Onhaalbaar zegt ze .
   Het partijkartel voelt zich gepasseerd omdat geertje wel een voor de hand liggende oplossing kan bedenken en zij niet .
   Wilders zal er eens in populariteit door kunnen stijgen . Wat een afgang zie dat toch zijn voor het partijkartel.
   Ik zal het je in Jip en Janneke taal uitleggen p*dootje.
   Milieu plannen niet haalbaar ondanks haalbaar geacht .
   Noodplan zuiver haalbaar maar niet gegund .

   1. ZiggyStardust

    Nederland is een puist op de aarde, met alleen nog maar door de mens ingerichte natuur. We zijn de 2e grootste exporteur van landbouwproducten in de wereld, en de grootste exporteur van kennis op het gebied van landbouw. Waarom niet stellen dat we deze positie blijven behouden of zelfs vergroten, en daarmee potentieel andere natuurgebieden in de wereld kunnen ontzien of redden? We zijn eigenlijk bijna een soort van stadstaat zoals Singapore, die voor veel welvaart kan zorgen in de wereld, waardoor echte natuur elders (dus niet zoiets als de Oostvaardersplassen) ontzien kan worden van landbouw en veeteelt activiteiten. Toch mooi dat het kleine Nederland tegelijk de tweede grootste zeehaven/containeroverslag, een van de grootste luchthaven/hub en tweede exportland van landbouwproducten ter wereld is. We zijn een speldenprik op aarde, maar kunnen door de efficiency van onze activiteiten grote delen van de aarde ontzien en daardoor ongemoeid laten. Ik zie het probleem niet. Er is al weerstand tegen de terugkeer van de wolf in Nederland, een natuurlijk fenomeen, ganzen zijn een plaag( natuurlijk fenomeen) maar we moeten nu ineens wat heidegebieden brandnetel vrij gaan houden. Mooi heide, mooi alles, maar beleid is totaal koekoek.

    1. Broodnuchter

     Idd ziggy. Het klimaat is hier ook ideaal voor veeteelt. Het gras voor de koeien groeit hier goed. Laat ze dit als een zegen zien. Bananen kweken wil hier nou eenmaal niet.

     NEXIT

     1. Mezzadra

      Dat het klimaat geschikt is voor veeteelt in Nederland is een waarheid als een koe. De beperkte oppervlakte stelt echter wel grenzen aan het aantal dieren dat je per hectare kunt houden. Op dat punt zijn we als Nederland, waar driekwart van de agrarische productie wordt geëxporteerd, volledig uit balans geraakt. Dat is de kern van de huidige stikstofproblematiek.

     2. Rechtsaf

      mezzdra liegt natuurlijk dat hij barst, er is geen probleem dus bestaat hetgeen mezzdartje zegt niet..

    2. debontereus

     @Ziggy
     Klopt helemaal wat je zegt met die natuur .
     Oorspronkelijk is de natuur van ons land weinig , in die zin dat we eigenlijk nagenoeg geen bossen hadden maar vrijwel alleen maar kale vlakte .
     De bossen die er nu zijn , zijn allemaal in cultuur gezet . Dus aangeplant .
     Als je langs een bos rijdt kun je dat duidelijk zien omdat ze allemaal kaarsrecht in lijn zijn aangeplant .
     Nu worden er om die bossen allemaal terreinen aangelegd en ingericht zoals de beheerders denken dat een natuurgebied moet zijn maar uiteindelijk niks met de natuur zoals het hier oorspronkelijk was te maken heeft .
     Daarbij worden er allemaal dieren losgelaten die hier nooit voorgekomen zijn , en dat zou dan onze natuur moeten voorstellen ven vroeger .
     Hier bij ons in drenthe was de grond zo schraal dat er alleen maar heide wilde groeien en een paar andere soorten onkruid .
     Dankzij de boeren is deze grond vruchtbaar en klaar gemaakt om te verbouwen .
     Nu wordt de grond dus ingepalmd door staatsbosbeheer en het drents landschap met natuurlijk overheidsgelden .
     Deze 2 clubjes hebben het echter wel zo ver gekregen dat ze ook wat te vertellen hebben in den haag en het dus zo ver hebben gekregen dat de boeren zelfs onteigend worden .
     Kortom deze natuurgebieden hebben niks met ons land te maken en dus kan het noodplan van Wilders prima doorgaan , of sterker die milieu plannen kunnen gewoon de schredder in .

     1. Piet51

      @debontereus
      Als ik je goed begrijp, stel je dat alle bossen in Nederland cultuurbossen zijn en dat ooit Nederland als kale vlakte door mensen is volgeplant met bomen. Dat die bomen nu bedreigd worden zou dan niet zo erg zijn; ze horen immers niet hier. Excuus voor de kort door de bocht samenvatting.

      Er zitten een paar denkfouten in je redenering.
      * Bomen of bossen hebben zelf een waarde, of ze nu oorspronkelijk zijn of aangeplant. Een land zouden bomen en planten is ongezond om te wonen. Fysiek, maar ook v.w.b. recreatie.
      * Feitelijk klopt het dat het Nederlandse bos van vandaag volledig cultuurbos is. Maar Nederland heeft wel degelijk oerbos gehad. Ooit is Nederland ontstaan uit de zee. Toen land droog viel groeiden er bomen en planten en verschenen er dieren en uiteindelijk mensen. Dat oerbos is in Nederland helaas verdwenen. Eind 19e eeuw wordt als datum genoemd, maar anderen zien de invloed van menselijke cultuur al eeuwen eerder.

      Je kunt m.i. dus niet zo maar suggereren, dat ons bos hier niet hoort en dat we dus ongestraft keuzen kunnen maken die dat bos en natuur verder doen verdwijnen.

  3. Agios

   Mezza is weer sterk in zijn bijvoeglijke naamwoorden, die niets anders zijn dan een persoonlijke mening. Een zwakke en doorzichtige vorm van schijndiscussieren.

 5. P. Breetveld

  Tegenwoordig zijn alle nuttige en praktische plannen onhaalbaar.

  1. nml

   Correct en scherp opgemerkt

 6. Vlaswiek

  Er bestaat geen stikstofcrisis! Het is een boekhoudkundig verzinsel met als doel de boeren te onteigenen en ons nog meer milieu- en klimaatbelasting op te leggen!

  Rutte: “Iedere crisis lossen wij op door meer belastingen te heffen. Daarom creëren wij ook graag crisissen: de bankencrisis, de massa-immigratiecrisis, de klimaatcrisis en de stikstofcrisis.”

  1. Watcher

   @Vlaswiek
   Je hepT in het vorige topic toegegeven dat je @Lugar en @Jumping bent. (script)

   Wat is stiktstof?
   Stikstof (N2) is een kleur- en reukloos gas, dat overal om ons heen aanwezig is. De lucht die we in- en uitademen bestaat voor 80 procent uit stikstof. Samen met zuurstof of waterstof wordt stikstof omgezet in stikstofoxiden (NOx) en ammoniak (NH3). Dit zogeheten reactieve stikstof is onmisbaar voor alle vormen van leven op aarde. Het verplaatst zich door de lucht, de bodem, de vegetatie en het water. Voor mens en dier is stikstof – als essentieel bestanddeel van enzymen – een energiebron en bouwstof voor het lichaam.
   Op natuurlijke wijze ontstaan slechts kleine hoeveelheden reactieve stikstof. Dat gebeurt onder meer door bodembacteriën die in samenwerking met plantenwortels stikstof vastleggen en de bodem bemesten. Ook bij onweer komt reactieve stikstof vrij. ‘Omdat er van nature maar weinig reactief stikstof is heeft de natuur allerlei ingewikkelde processen ontwikkeld om de beschikbare stikstof zo efficiënt mogelijk te gebruiken. De enorme verscheidenheid aan processen draagt bij aan de grote soortenrijkdom op aarde, onze biodiversiteit’, zegt Jan Willem Erisman, hoogleraar integrale stikstofstudies aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

   Wanneer wordt stikstof schadelijk voor het milieu?
   Stikstof wordt schadelijk als er te veel van is. Sinds het midden van de vorige eeuw heeft de mens gezorgd voor een verdubbeling van de hoeveelheid reactieve stikstof in het milieu. Stikstofoxiden worden vooral uitgestoten door verkeer (met name diesels) en industrie. Ammoniak komt voornamelijk vrij in de landbouw door verdamping uit mest. Met kunstmest en dierlijke mest, die ammoniak bevatten, worden de opbrengsten in de landbouw verhoogd om aan de groeiende behoefte aan voedsel in de wereld te voldoen. Hoe meer ammoniak in de landbouw wordt gebruikt, hoe meer er weglekt naar bodem, lucht en water.

   Als reactieve stikstof via de lucht of het water in een natuurgebied terecht komt, doet het daar hetzelfde als in de landbouw: het stimuleert de groei. Erisman: ‘De vruchtbaarheid van de bodem verandert. Snelgroeiende planten die gedijen bij stikstof als grassen, bramen en brandnetels overwoekeren kwetsbaarder en soms zeldzame soorten, die baat hebben bij voedselarme grond. Daarmee verschraalt de biodiversiteit.’

   Als je er oog voor hebt zijn de effecten van stikstof overal te zien in Nederland, zegt Erisman. In de duinen groeien veel stikstofminnende grassen en bomen. Op grasvelden is de rijkdom aan bloemen afgenomen. Heidegebieden raken bedekt met gras. Er zijn minder vlinders dan vroeger. In bossen is meer ondergroei van planten die gedijen bij stikstof.

   Nog een voorbeeld: Uit recent onderzoek van de universiteit van Leuven blijkt dat schimmelpopulaties in landbouwgebieden afnemen als er stikstof bij komt. De ondergrondse draden, die meters lang kunnen zijn, wisselen signalen uit tussen planten en wisselen voedingsstoffen uit tussen planten, de bodem en bacteriën. ‘Schimmels hebben een nuttige functie. Die verdwijnen onder invloed van stikstof.’

   Ammoniak draagt ook bij aan verzuring van de bodem. Dat gebeurt als plantenwortels ammonium (NH4) opnemen en daardoor waterstofmoleculen afstaan, die ervoor zorgen dat stoffen die belangrijk zijn voor planten en dieren (calcium, magnesium en kalium) oplossen en wegspoelen. Veel planten en dieren zijn daar niet tegen bestand. Erisman: ‘Als bloemrijke planten verdwijnen, verdwijnen ook de vlinders en andere insecten die leven van het voedsel van de bloemen. Door bodemverzuring is er minder kalk beschikbaar in bossen. Onderzoek heeft aangetoond dat mezen slappen botten hebben vanwege kalkgebrek.’

   1. nml

    de lucht bestaat voor 80% uit stikstof ???

    jaja pathologisch leugenaar

    1. ZiggyStardust

     Stikstof (N2) 78.09%
     Zuurstof (O2) 20.94%
     Argon (Ar) 0.93%
     Koolstofdioxide (CO2) 0.03%
     Neon (Ne) 0.0018%
     Helium (He) 0.00052%
     Methaan (CH4) 0.00022%
     Krypton (Kr) 0.00010%
     Distikstofoxide (N2O) 0.00010%
     Waterstof (H2) 0.00005%
     Xenon (Xe) 0.00008%

     Die 80% klopt ongeveer.

 7. Stopperspil

  Het is een prima plan. Gewoon een adempauze van een half jaar. Of denken de mensen die dat niet willen dat de wereld dan vergaat. Het enige probleem is dat geen enkele partij – FVD misschien uitgezonderd- Wilders de eer zal gunnen.

  1. Mezzadra

   De wet een half jaar opschorten is juridisch uiteraard onhaalbaar maar wat schiet je verder met zo’n half jaar op? Je zult toch maatregelen moeten nemen om de stikstofuitstoot terug te dringen en het Kabinet komt de komende week met die maatregelen.

   Een goedkope stunt van malle Geert, meer is het niet. Het is al idioot dat de serieuze nieuwsmedia dit oppikten.

   1. Stopperspil

    De wet wordt niet opgeschort, er komt een noodwet die de procedures een adempauze van een half jaar bezorgt. De politiek maakt nog altijd de wetten en als de politieke wil er is dan kan deze noodwet ook tot stand komen. In dat halve jaar kan dan nog eens rustig worden bekeken hoe schadelijk de stikstofuitstoot in werkelijkheid is. Dan kon best nog weleens meevallen.

   2. Stopperspil

    De maatregelen die nu op stapel staan zijn voor de economie en het land veel problematischer dan eventuele overschrijdingen van de stikstof- en tpas normen. Normen die veel te streng zijn vastgesteld.

   3. nml

    De strontvlek vraagt weer naar de bekende weg of begrijpt werkelijk helemaal niets.

    Wat je ermee opschiet ? Ook dat staat in het voorstel strontvlek , rust in de maatschappij , doorgang in de sectors die nu stil staan , 6 maanden respijt om oplossingen te bedenken voor het broddelwerk van kabinet prutte

    De compleet gestoorde strontvlek laat wederom zijn inhoudsloze diarree lopen . De strontvlek heeft geen idee waar het kabinet mee komt behalve een stompzinnige snelheidsbeperking die niets gaat brengen in een circus van arbitraire cijfertjes waar nog NOOIT een meting aan te pas is gekomen.

    prutte kan dus hooguit met symboolwetgeving komen die eigenlijk hetzelfde resultaat als noodwetgeving hebben

    ergo de strontvlek probeert weer anderen belachelijk te maken omdat inhoudelijk zijn onzin te verpakken is.

  2. Vlaswiek

   “Het is een prima plan.”

   Klopt, maar PVV! Dus… partijkartel, dus.

   1. Arbeider65

    Klopt. Wilders is persona non grata in Den Haag, vooral als het met goede voorstellen komt en niet bedacht door dit partij kartel.

    Ik vindt dit een prima voorstel en dan heb je een half jaar om de boel te redden.

 8. Response

  Waar een wil is is een weg. Kennelijk heeft de PVV een weg maar de huidige coalitie wil gewoonweg niet want PVV. Het zou mij iets verbazen als de huidige kliek met een gelijk plan komt maar dan op een onderdeel net even een heel klein beetje anders waardoor het geen PVV-voorstel meer is maar een voorstel van de huidige kliek. En dan is de wil en de weg er uiteraard wel. We gaan ’t zien.

 9. JFU

  Zo voorspelbaar….alles wat de PVV indiend wordt bijvoorbaat
  terzijde geschoven, ook al gaat onze economie kapot…

 10. Tman

  Het Rutte3 kartel wenst geen gezichtsverlies, laat zich niet overrulen, ook al heeft Wilders het volste gelijk!
  Alweer een bewijs van de valse linkse meute!

 11. Kretoloog

  Bijzonder dit. Wilders presenteerde vandaag zijn plan. Er is geen jurist of beleidsambtenaar die werkt op zondag. En minister Schouten zit in de kerk. Maar desondanks verklaart het ministerie het plan nu al onhaalbaar.

  Bij LNV neemt men niet eens de moeite een voorstel serieus te bestuderen. Zelf kan men evenmin iets bedenken om uit de impasse te geraken. Wat een treurnis daar op dat ministerie.

 12. Broodnuchter

  ‘juridische blokkade’ Deze regelgeving is toch door onze regering ingevoerd? Het referendum afschafen ging ook vrij makkelijk. Dan mag een noodwet zeker geen probleem zijn.

  NEXIT

  1. Mezzadra

   De Regering heeft wel de mogelijkheid een noodwet in te voeren zoals Wilders bedoelt, maar lost daar geen enkel probleem mee op en ontslaat ons ook niet van de in EU-verband vastgelegde afspraken.
   Verstandiger beleid te gaan voeren waarmee het probleem wordt opgelost en ik begreep dat het Kabinet komende week belangrijke maatregelen zal afkondigen.

   1. Rechtsaf

    Nexit dat is het beste…

   2. debontereus

    @de p*dofiel
    het is me duidelijk geworden dat je het ene ding hoort en het andere begrijpt .
    Iets als een selectief gehoor en beperkt verstand dus .

   3. Ron

    Grappig.
    Jij begint over EU afspraken.

    Hoe gaat het kabinet dan aan ons verkopen dat Nederland naar de 90 of 100 km/u moet en de rest van de EU niet?

    Hoe gaan ze de bouw uitleggen waarom de rest van EU gewoon doorbouwt?

    Hoe gaan ze überhaupt uitleggen dat wij klimaatakkoord volgen volgens hun en de rest van de EU niet?

 13. Rechtsaf

  Deels is 5%

 14. Aardappeltjes

  Heb vandaag 2 artikelen van ons woutje gelezen 2x bullshit.
  Dit artikel iets met stikstof op de pof leven, nee maar hoe kom je erbij.

 15. Agios

  Onhaalbaar? Als een maatregel al wordt uitgevoerd, is het moeilijk dat weer om te gooien. Dan past de term onhaalbaar. Nu is nog niets uitgevoerd. Planning kun je wel omgooien, veranderen of niet uitvoeren. Wat is in deze dan onhaalbaar? Waarom is het onhaalbaar?

  1. Ron

   Omdat het logo van PVV erboven staat.

   1. Top

    Het valt mij nog mee, dat dit idee de kranten haalt. In de meeste gevallen wordt de PVV niet eens ‘genoemd’ bij belangrijke stukken, ook al is zijn de ingediende moties, van een goede kwaliteit. Daarnaast kan je constateren, dat de voorstellen van de PVV, stiekem later worden overgenomen en gepresenteerd, als plan uit eigen koker.

 16. Drollevanger

  Er is geen stikstof probleem, er is via stikstof een vruchtbare grond probleem dat wordt aangezwengeld door het stadse formulieren probleem.
  We schrijven teveel formulieren uit waardoor de riolering verstopt raakt.

 17. DidiMadloba

  Deels onhaalbaar? Wat ziet DDS het weer negatief. Dat betekent namelijk ook: deels wel haalbaar!

 18. tailgunner

  Tja, elk voorstel, hoe goed dan ook, wordt verworpen als het niet van de ‘juiste’ partij afkomt.

 19. Bes Tolen

  Waarom zouden we al die moeite ons nog getroosten? Over een jaar of twintig, dertig zijn we Nederlanders volledig onder de voet gelopen door Afrikanen, Midden Oosten lui en wat al niet meer. De Nederlanders laten zich ondertussen volledig uitbuiten en dat terwijl ze toch al zijn afgedankt door hun eigen regeringen. Dus stoppen dus met die rommelpolitiek.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.