‘Terrorisme en straatgeweld zijn voorbode van apocalyptische deconfiture die het Westen te wachten staat!’

In 2010 verscheen bij onze oosterburen het boek boek ‘‘Deutschland schafft sich ab’ van Thilo Sarrazin, over hoe een politiek-correct bestuur de eigen nationale identiteit kapotmaakt. Dit jaar verscheen in Nederland ‘Schaft ook Nederland zich af‘ van Frits Bosch. De Vlaamse essayist Wim van Rooy vraagt zich daarom af: schaft ook Nederland zichzelf af

In 2010 publiceerde de Duitse sociaaldemocratische politicus en econoom Thilo Sarrazin (SPD) het explosieve en ondertussen maatgevende werk (vol gründliche cijfers en tabellen) ‘Deutschland schafft sich ab. Wie wir unser Land aufs Spiel setzen’ (463 blz.). Sarrazin kreeg direct de hoon van zijn partijgenoten en alle politiek correcte uitvreters uit de media over zich heen. Hij was zijn boek begonnen met een statement van de negentiende-eeuwse socialistische theoreticus Ferdinand Lasalle: “Alle politieke ‘Kleingeisterei’ bestaat in het verzwijgen en toedekken van datgene wat is”. Summier vertaald: de mens wil een ‘ongeschminkte waarheid’. Sarrazins conclusies waren verregaand en voor het gehoorzame en onderdanige Duitsland onverdraaglijk. Zo stelde hij onder andere dat het Duitse volk aan gemiddelde intelligentie aan het verliezen was. Ook de demografie is bij hem absoluut geen taboe: welk Europees land immers vraagt zich nog af waar men – met de immigratie van een volslagen andere cultuur voor ogen – demografisch heen gaat en wat de reële gevolgen daarvan zijn? We willen daarover niet nadenken, schrijft Sarrazin, maar dat doen we wel als het over het klimaat gaat want dan spreken we over honderden jaren.

Het Duitse gouden tijdperk dat omstreeks 1950 begon, gaat langzaam ten onder, en daarvoor is de immigratie verantwoordelijk, zo schreef de ondertussen gedemoniseerde auteur. Het was vloeken in kerk en moskee (en soms zelfs in de synagoge). Met Goethes Faust, die de auteur in goed-Duitse traditie hier en daar citeert, zou men bij monde van de Europese elites kunnen roepen: “Ich bin der Geist der stets verneint”, ik ben de geest die eeuwig ondermijnt. En die geest kan dan bijvoorbeeld Merkel zijn met haar absolute ‘Willkommenskultur’ die de bijl legt aan de wortels van onze samenleving, en bij uitbreiding: van onze westerse beschaving.

De Nederlandse macro-econoom, financieel adviseur en socioloog Frits Bosch gaf onlangs een gelijkaardige studie in het licht: ‘Schaft ook Nederland zich af? Ons land in de waagschaal’, waarbij de ondertitel bijna die van Sarrazin dekt: immers, wie zijn land op het spel zet, stelt het in de waagschaal. De uitkomst is misschien ongewis, maar iedereen die nog wat ‘common sense’ in huis heeft, vermoedt dat beide auteurs geen fijne afloop voorspellen, ook al liggen de oplossingen voor de hand, maar zijn ze gevaarlijk omdat men op het dunne koord van de liberale rechtsorde moet dansen. Frits Bosch probeert in zijn 304 bladzijden tellende werk een helicopterview te ontwikkelen en richt zijn diepgravende analyse vooral op Nederland en Duitsland, maar wie het boek grondig doorneemt, zal vlug merken dat ook België exemplarisch in het geding is. In wezen is zijn analyse van het verval van onze beschaving voor heel Europa geldig.

Het werk bestaat uit vier grote delen, alle vier even doorwrocht. De teneur is duidelijk en is die van Sarrazin: onze samenleving is prachtig, maar het zijn in de eerste plaats de Europese elites die onze maatschappij naar de gallemiezen helpen, en dit onder de noodlottige invloed van immigratie, islam, en door een pervers en voor een behoorlijk deel christelijk schuldcomplex. Ons moreel kompas, geconstrueerd door de 68’ers via de deconstructie van het Westen in al zijn facetten, werd kapot gemaakt door de Gramsciaanse organische intellectuelen met hun opiniehegemonie. Die ‘progressieve’ cultuur werd uiteindelijk door zowat alle elites overgenomen en vormen onze tijdsgeest, leggen hem in de mal van de ‘pensée unique’.

Bosch laat in zijn eerste hoofdstuk een paar interessante denkers aan het woord: de psycholoog Paul Bloom, de etnoloog Frans de Waal, psychiater Esther van Fenema (“Moreel globaliseren wordt steeds lucratiever en er spelen tegenwoordig dan ook grote belangen om ons empathisch vermogen te verzilveren”), neuropsycholoog Victor Lamme, de filosoof van Syrische afkomst Bassam Tibi (die bijvoorbeeld duidelijk aangeeft dat hij in Duitsland niet kan zeggen wat hij in Nederland wél kwijt kan en erg somber is over een Europese islam), immigratiespecialist Piet Emmer (“De inheemse Afrikaanse slavenhandel is niet door het Westen geïnstigeerd, maar bestond ver daarvoor al”) en wiskundige en cultureel antropoloog Jan van de Beek (“Mijn stelling is: de verzorgingsstaat wordt door de massa-immigratie onhoudbaar”) die op een stringente manier onweerspreekbare cijfers toont.

De Canadees-Amerikaanse psycholoog Paul Bloom ligt misschien wel aan de basis van de psychologische teneur van het boek wanneer die – tegen de keer – stelt: “Ik ben tegen empathie. Empathie is een slechte morele gids; het leidt tot verkeerde beslissingen en ontwrichting. Ga voor rationele compassie met zicht op lange termijn consequenties”. Op macroniveau is empathie dus noodlottig, en vooral: sentimenteel. Bloom spreekt van ‘empathiewaan’, met nadruk op ‘waan’, wat verwijst naar het verliezen van contact met de werkelijkheid. Het soort empathie dat ons dagelijks in de media wordt voorgehouden en ingelepeld, komt neer op pure sentimentaliteit en verwijdert ons, ondanks de iconische exposure van meelijkweekende beelden (denk aan het dode migratiejongetje op het strand) van de werkelijkheid. Dat soort empathie leidt uiteindelijk tot het uiteenvallen van de eigen samenleving, zoals uitvoerig beschreven door de Amerikaanse socioloog Robert Putnam. Met andere woorden en als politiek incorrecte parafrase: wie heel Afrika en de Arabische wereld binnenhaalt, wordt zélf Afrika en later moslim, cf. Houellebecq’s roman ‘Soumission’. Het ziet ernaar uit dat het uiteenvallen van de verzorgingsstaat en de intro van permanente agressie in de vorm van allerlei terrorisme en banlieue-straatgeweld al een kleine voorbode zijn van de apocalyptische deconfiture die ons te wachten staat.

De elites hebben er geen last van, zie het interview met de oude Le Pen in Doorbraak van 16 oktober die de ontsnappingswegen van de elitocratie mooi schetst. Die last is voorbehouden aan de modale werkende mens. Die reageert dan, althans volgens de postmoderne elitepopulisten in hun gewatteerde universum, met zijn eigen volkspopulisme – en dat is natuurlijk de verkeerde reactie. Het volk wordt dan bijvoorbeeld verweten racistisch te zijn, terwijl men het begrip racisme dermate heeft opgerekt buiten de grenzen van zijn betekenis dat iedereen de racist wordt van de ander; daarbij vergeet men dat Europa het minst racistische continent is ter wereld. Het is van een intense schunnigheid.

Eén van de merkwaardige vaststellingen is dat officiële Nederlandse instellingen zoals de WRR (Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid) eigenlijk tot dezelfde politiek incorrecte vaststellingen komen als Frits Bosch en de auteurs die hij citeert. Zo bijvoorbeeld constateert de WRR dat meer diversiteit samenhangt met minder cohesie. Het SCP (Sociaal Cultureel Planbureau) stelt in zijn ‘Burgerperspectieven’ (2019) dat het welbevinden van burgers achteruitgaat door toenemende spanning en tegenstellingen, iets wat de modale burger natuurlijk al lang weet én elke dag ervaart. Het rapport ‘De religieuze beleving van moslims in Nederland’ (2018) stelt dat moslims religieuzer worden. Dat wordt nog eens uitentreuren bevestigd in het recente boek van Ruud Koopmans ‘Het vervallen huis van de islam’.

Maar de koers wordt niet bijgesteld, zowat alle Europese regeringen blijven zich bezighouden met surreële trial en error, begrijpen niets van de islam en zijn politiek, menen met hun dwaze pedagogische opvattingen dat de-radicaliseren mogelijk is en raken in hun cognitief dissonante dimensie zelden de kern van het probleem. Het is dus in de eerste plaats psychologie waarmee we te maken hebben. Dat is het uitgangspunt van het hele boek van Frits Bosch en het is volgens hem klaarblijkelijk de kern van de multiculturele malaise waarin we ons in Europa bevinden. Elk nationaal gevoel wordt in dat verband door allerlei beunhazen verdacht gemaakt, waarbij de modale man of vrouw uit levens- en soms zelfs lijfsbehoud vaak niets anders te doen staat dan zich te voegen bij het leger van de deugende dwazen. Het nieuwe boek van Douglas Murray spreekt in dat verband heel terecht van ‘The Madness of Crowds’. Aan de basis daarvan ligt de nieuwe waanzin van de nieuwe EU-heersers, zowel die van links als van rechts. Cultureel is Europa, op schaarse uitzonderingen na, totalitair geworden.

In de jaren dertig sprak en schreef Huizinga over Nederlands ‘geestesmerk’ (wie het wil lezen: in het VW VII, 1950), waarbij hij er, in tegenstelling tot de angsthazen van vandaag, niet voor terugdeinsde de karaktertrekken van het Nederlandse volk te benoemen, nu zouden we van de ‘canon’ gewagen. Het kwam voor Huizinga op de geest aan, zoals bij Frits Bosch, “een geest die ondanks alle verscheidenheid en verdeeldheid één stempel draagt”. Die geest waarin onderling vertrouwen bepalend was, werd vandaag door neoliberalisme, islam en immigratie uiteengerafeld, en niemand voelt er zich goed bij. In het boek van Frits Bosch wordt die deconfiture nauwgezet ontleed, waarbij alle aspecten van de malaise indringend aan bod komen, zowel kwantitatief als kwalitatief: voor dat laatste is vooral het werk van Jan van de Beek trendsettend.

De analyse van Frits Bosch steunt op de gedachte dat het niet zozeer aankomt op moraliteit (daar hebben we de jongste decennia genoeg van door de strot gekregen) maar op inzichtelijkheid. Dit betekent meer rationaliteit. En ik voeg eraan toe: meer common sense. Het was de Roemeens-Franse sociaalpsycholoog Serge Moscovici die erachter kwam dat intellectuelen aan meer vooroordelen lijden dan de modale man, iets wat we vandaag elke dag opnieuw kunnen vaststellen. Hun intellectueel terrorisme is gevaarlijk en doodt elk gezond verstand, waarbij ook elk debat – als het er al is! – a priori wordt bezwaard en vervalst.

Rationaliteit én gezond verstand: die twee aspecten van het denken vindt men door heel dit boek heen. Frits Bosch’ werk kan daarom met gemak de evenknie van Sarrazin worden genoemd. Het is een rationele en seculiere eenentwintigste-eeuwse versie van de negentiende-eeuwse aanklacht die toen ‘Bezwaren tegen den geest der eeuw’ werd genoemd. Want wat immers is vandaag progressief en wat reactionair?

Wim van Rooy is een Belgisch essayist en publicist. Hij schreef vele artikelen en boeken en hij geldt als islamkenner, zie “Waarover men niet spreekt” (2015). ‘Schaft ook Nederland zich af? is te koop op Bol.com en www.wereldopeenkeerpunt.com.


Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel
   

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

Reacties

54 reacties

 1. just saying

  ‘Terrorisme en straatgeweld zijn voorbode van apocalyptische deconfiture die het Westen te wachten staat!’

  Dat zit er dik in wanneer je het continent vol laat stromen met allochtonen die hier slechts komen om te parasiteren.

  1. Top

   “Als je te horen krijgt dat er een gezin van zes personen uit Syrië naast je komt te wonen, is dat toch even schrikken. Wat staat je te wachten? Wat voor mensen zijn het?
   Je krijgt verder ook geen enkele info van de woonstichting, gemeente of vluchtelingenwerk.
   Je gaat er vanuit dat het mensen zijn die gevlucht zijn voor de oorlog in Syrië, en gunt ze natuurlijk een menswaardig leven. Dus we vinden het prima dat deze mensen worden opgevangen in ons land, totdat ze weer terug kunnen keren naar Syrië als het daar weer veilig is.
   Omdat je verder van geen enkele instantie info krijgt, ga je zelf info verzamelen. Uiteindelijk kom je erachter dat dit gezin reeds al was opgevangen in Jordanië. Maar dit gezin van zes personen, werd direct uit Jordanië overgevlogen naar Nederland. En werd per luxe touringcar direct naar de eengezinswoning naast ons gebracht.
   (Per jaar worden er 750 vluchtelingen tijdens ‘selectiemissies’, direct overgevlogen en geplaatst in woningen in Nederland.)
   Van vrijwilligers, die het huis aan het inrichten waren vóór de komst van de ‘statushouders’, krijg je dan te horen, dat deze woning eigenlijk te duur was, maar dat andere woningen niet netjes genoeg waren voor deze ‘statushouders’.
   Je houdt er rekening mee dat deze mensen natuurlijk een tijdje nodig hebben om te acclimatiseren en zich aan te passen aan onze Nederlandse cultuur.
   Goed, de mensen zitten in de woning naast ons. Ze spreken geen woord Nederlands of Engels, dus communiceren is in het geheel niet mogelijk.
   Het is al heel snel duidelijk dat deze mensen een compleet andere levensstijl hebben. Ze liggen overdag gedeeltelijk op bed, en leven ’s nachts door tot ongeveer 04:00 uur. Ze houden ons ’s nachts wakker met het slaan met deuren, schreeuwen, tv die hard aanstaat etc. Na een waarschuwing gaat het een paar dagen goed, maar dan is er uiteindelijk toch weer een hoop kabaal midden in de nacht. Ook nemen ze het niet zo serieus met hygiëne en netheid rondom het huis.
   Ze zijn bezig met schilderen, maar hebben het voor elkaar gekregen dat er witte verf door onze schutting heen komt en op onze nieuwe terrastegels terecht komt waardoor we voor 700 euro schade hebben opgelopen. Is dom, maar kan gebeuren, ze doen het niet expres. Wij gaan er van uit dat ze daarvoor verzekerd zijn. Maar vluchtelingenwerk geeft aan dat ze nog niet verzekerd zijn omdat ze nog maar net in Nederland zijn. Bij Vluchtelingenwerk weten ze ook niet wat ze er nu mee aan moeten en de vrijwillige begeleider van geeft nu aan dat de statushouders dat dan maar van hun eigen leefgeld moeten betalen.
   Omdat de vader van het gezin aangaf dat hij het geld er niet voor had en omdat we het ook wel een beetje zielig vonden hebben we het voorval bij de rechtsbijstand van onze verzekering neergelegd. Ook omdat we geen enkele medewerking kregen van de gemeente, woonstichting, vluchtelingenwerk en COA, hebben we de rechtsbijstand ingeschakeld.
   Onze rechtsbijstand gaf aan dat wij absoluut een procedure zouden winnen, maar dat het een langdurig traject tegen COA zou worden. Onze verzekering bood ons een afkoopregeling aan voor de helft van het schadebedrag. Dit aanbod hebben we uiteindelijk maar aangenomen. Maar eigenlijk is dit geld gewoon afkomstig van de premie die wij al jaren betalen.
   Maar wat schetst onze verbazing: direct de week erna komen er diverse aanhangers met meubels bij hun aan. Er gaat een televisie naar binnen, die drie keer het formaat van onze televisie heeft. Boodschappen worden met een bestelbus aan huis gebracht.

   1. Veteraan

    @ Top
    Ja erg hé.
    En dit zijn nog zgn vluchtelingen die [nog] niet zo crimineel zijn als de allochtonen die hier al 3 generaties vertoeven.
    Veel van hun zijn ook gewoon migranten die hoorden dat hier gratis geld was.
    Veel Syriërs werden niet direct bedreigd maar met al die terroristische groepen die ook elkaar bestrijden is het al gauw bedreigend, vooral als moslim.
    Assad is ook geen lieverdje maar onder zijn bewind zijn er in ieder geval meerdere godsdiensten toegestaan, onder moslims wordt de rest eerst uitgeroeid voordat ze aan elkaar gaan beginnen. Als je iets van een seculiere maatschappij wil moet je toch bij Assad zijn, in tegenstelling tot sultan Erdogan.
    De goede minderheid onder de al aanwezige allochtonen lijdt er ook onder want wie wil er nu een allochtoon naast zich, in zijn bedrijf of anderszins, je kunt wachten op de overlast en daarom willen steeds meer NLers er niets van hebben.
    En werken hebben ze praktisch allemaal een hekel aan of het moet zwart kunnen naast de uitkering.
    En dan nog alle criminaliteit en barbaarsheid.

 2. werikke

  Eindelijk weer eens een inhoudelijk goed artikel . En volgens mijn mening geen speld tussen te krijgen. compliment deze keer voor DDS om dit te plaatsen.

  1. just saying

   Wim van Rooy is een prima Belgische schrijver die de islam haarfijn fileert.

  2. Jumping

   @werikke.

   Leuke naam.

   Kijk dit is wat Jumping, gewoon onder de aandacht wil brengen.

   Dit Nederland is een keiverrot land geworden.

   Links Demoniserend Wegkijkend Nederland, stort Nederland in een poel van ellende.

   Rutte is het slechtste, wat Nederland
   na de tweede wereldoorlog is overkomen.

   Stop met de EU in deze vorm.

   RUTTUP EN NEXIT.

   1. werikke

    Jumping

    Ik zie altijd uw reactie en ben het volledig met u eens. Ik ben overtuigd PVV stemmer echter ik denk niet dat met stemmen alleen iets te veranderen is hier in Nederland. De afgelopen 20 jaar is het inderdaad qua Nederlands cultuur alleen maar achteruit gegaan . Ik doe wat ik kan om in iedergeval mijn kinderen en kleinkinderen te behoeden voor de verschikkelijke invloed van de islam en hun dienaren. Maar heb gemerkt dat wij in Nederland ons met onze eigen wetten en regels laten dwingen om steeds stukje verder te accepteren van dit volk. Aangezien ik werk en dus daarom kwetsbaar ben om mijn mening te zeggen en actie te voeren denk ik dat de autochtone originele bevolking er genoeg van krijgt en in verweer komt hiertegen hoop dat het dan nog niet te laat is. groet

    1. Vlaswiek

     Begin 1950 kwamen de eerste Mohammedanen ons land binnen. Nu zijn we bijna 70 jaar verder… Nu zijn er een miljoen en 500 moskeeën. Denk je dat dit minder wordt?

     1. werikke

      Dit zal zeker niet minder worden aangezien men steeds meer islamieten binnen haalt en hoe meer islamieten hoe meer moskeeen (krijg die puntjes niet op de E ) Nogmaals wij worden met onze eigen wetten en door onze eigen bestuurders misbruikt . De Eu wil graag een homogene massa aan mensen die geen binding hebben met land waar ze in leven om zo een EU te maken dat makkelijker te leiden is. Individuele regeringen hebben zodadelijk niets meer te zeggen onder mom dat dat voor iedereen beter is en de gemakzucht zal dan leiden tot een EU met afdracht en regels door Brussel besloten. Ik zie dit al jaren gebeuren en zie met lede ogen aan dat de macht van eigen regering gaat verdwijnen .Dat moslims steeds meer te zeggen krijgen komt al vanaf de lagere school waar in klassen waarvan 80% moslim is de meerderheid beslist dus uiteindelijk zullen die kinderen die er graag bij willen horen zich aanpassen aan de meerderheid en zo wordt dus bv schoolzwemmen en schoolreisje en kerstviering langzaam verbannen en zal over tijdje deze binnengehaalde cultuur de regels gaan bepalen. Alleen hard ingrijpen kan e.e.a. nog veranderen of tegenhouden maar zolang mensen die hier iets van willen zeggen de mond gesnoerd worden of belachelijk gemaakt worden en dus bang zijn om hun mening te filteren zolang zal er geen verandering komen. Pas als de werkloosheid flink toeneemt en men minder te besteden heeft gaat men morren maar niet als je nog net hoofd boven water kan houden ben je bezig dat te behouden wat van jou is. Pas als je niets meer te verliezen hebt ga je op de baricades. groet

     2. Vlaswiek

      “(krijg die puntjes niet op de E )”

      Eerst aanhalingsteken ( ” ) en daarna de e, als het goed is krijg je dan ë

    2. Original NL

     Werikke..ben het geheel met u eens, de toekomst van mijn kinderen en kleinkinderen wordt op het spel gezet door een stel naïevelingen .
     Het experiment is mislukt, de überfremdung brengt alleen kommer en kwel.
     Door het klimaat geneuzel probeert men de aandacht van de werkelijke problemen af te leiden.
     De eerste isis wijven staan al op het punt terug te keren..velen zullen volgen wees daar maar zeker van.
     Fijn dat wij als belastingslaven dit weer mogen bekostigen.
     Jammer dat onze “democratische” wetten een effectieve bestrijding van de islam onmogelijk maakt.
     Stem weg de kletswijven die zich “volksvertegenwoordigers”
     noemen.
     Pas de wet aan en bescherm de bevolking tegen de invasie uit shithole landen!

     1. werikke

      Alleen door revolutie of zeer grote depressie gaat er iets veranderen. Vlaswiek, het lukt ë bedankt

  3. Vlaswiek

   “Eindelijk weer eens een inhoudelijk goed artikel . En volgens mijn mening geen speld tussen te krijgen.”

   Helaas heeft Wim van Rooy gelijk! Net als Janmaat, Fortuyn en Wilders. Jammer dat er hier een zuiger rondhangt die God dankt voor de moord op Fortuyn en voor Wilders hoopt dat ISIS blijft bestaan.

 3. Agios

  Ik schreef dit al bij het item over Sundae, maar het past bij dit item nog beter….We zijn al een tijdje bezig met de opmaat van de vernietiging van een ontwikkelde samenleving. Door goedmens-gedrag, voor alles begrip hebben en doorhet meehuilen met minuscule probleempjes (die levensgroot gemaakt worden) gaan we dezelfde riching als historische grootmachten als de Egyptenaren, de Romeinen en de Grieken. In welstand zijn ze alle verworden tot boterzachte machten. Onze westerse hoogconjunctuur wordt niet alleen maar gestopt, maar zelfs afgebroken. En als dat proces zich zal hebben voltooid, dan liggen de deugers giguurlijk gesproken massaal op het kerkhof en zuchten: We hebben het ons niet gerealiseerd.

 4. Drollevanger

  Onderstaande staat het Westen in ieder geval te wachten, ik meen dat er nog meer dan 400 van dergelijke teksten in de koran staan.

  2.191 En doodt hen (de ongelovigen), waar gij hen ook ontmoet en drijft hen uit, vanwaar zij u hebben uitgedreven; want vervolging is erger dan doden.
  4.75 Laten derhalve zij die hun tegenwoordig leven voor hun leven in het hiernamaals willen offeren, voor de zaak van Allah strijden. En wie voor de zaak van Allah strijdt, hetzij gedood wordt of overwint, weldra zullen Wij hem een grote beloning geven.
  4.100 En wie van zijn huis weggaat, zijn land verlatend terwille van Allah en Zijn boodschapper en de dood achterhaalt hem – zijn beloning bij Allah staat vast
  4.101 Voorwaar, de ongelovigen zijn een openlijke vijand voor u
  4.104 En toont geen zwakheid in de vervolging van dit (vijandige) volk.
  8.12 Toen uw Heer aan de engelen openbaarde: “Ik ben met u; versterkt de gelovigen. Ik boezem ontzag in de harten der ongelovigen. Slaat daarom hun hoofd af en slaat alle toppen van hun vingers af.”
  8.17 Gij doodde hen niet, doch Allah was het, Die hen doodde. (<< dit levert hen een vrijbrief)
  8.65 O profeet, spoor de gelovigen aan om te vechten. Als er twintig onder u zijn die stand houden, zullen zij tweehonderd overwinnen en als er honderd uwer zijn zullen zij duizend der ongelovigen verslaan, omdat zij een volk zijn dat niet wil begrijpen.
  9.111 Voorzeker, Allah heeft van de gelovigen hun persoon en hun bezittingen gekocht in ruil voor het paradijs – zij vechten voor de zaak van Allah en zij doden en worden gedood – een onfeilbare belofte in de Thora en het Evangelie en de Koran.
  48.29 Mohammed is de boodschapper van Allah. En zij, die met hem zijn, zijn hard tegen de ongelovigen en zachtmoedig onder elkander.

 5. Vlaswiek

  Islam is nooit en nergens vrijblijvend! Er bestaan geen voorbeelden op deze wereld waar dat wel het geval is. Aan islampleiters (27-10-2010) geen gebrek, de GroenLinksfascisten voorop, op de voet gevolgd door D’66, PvdA en SP.

  Degene die zegt dat het allemaal wel meevalt is vergeten dat de eerste Mohammedanen in 1950 naar ons land kwamen en dat er nu een miljoen moslims en 500 moskeeën zijn. Overal ter wereld, waar de islam aan invloed toeneemt, is het een vuile vieze gore kolerebende, óveral! Er bestaan geen uitzonderingen dan alleen in de dromen van islampleiters die denken dat Mohammed eigenlijk best goed kon koken en de afwas deed.

  1. Duckday

   Volkomen juist

 6. Mezzadra

  Leuk weer eens iets van de oude islamofoob van Rooy te horen.

  1. just saying

   Wanneer je de islam haarfijn fileert ben je volgens mozzarella een islamofoob….

   1. Original NL

    Mozzarella is een domme pędo..Just!

    1. Mezzadra

     Script

     1. just saying

      En wanneer mozzarella inhoudelijk niet tegen iemand op kan gilt hij ‘script’ het aandoenlijke kereltje…..

     2. Joop Klepzeikert

      @Mezzadra: Moet jij geen kleutertjes n**ken, vuile ped*f*el? Je zit je tijd hier stevig te verdoen met totale onzin, die de kindertjes waar jij op geilt zelfs niet geloven, verspreiden.
      Niemand zit hier op jouw hersenloze geblaat te wachten, ped*f*el.
      Mag ik nu ook achter jouw verzonnen script? Zakkenwasser, smeerlap, nsber, p*do.

  2. Mezzadra

   Voor wie het interesseert: van Rooy wordt zowel geestig als doeltreffend met de grond gelijk gemaakt in het schitterende boek van zijn landgenoot Bouvry: ‘Waarom de wereld niet naar de knoppen gaat’.

   1. just saying

    En wanneer je een boek schrijft waarin de islam als positief wordt beschreven prijst mozzarella je de hemel in. Het pedante ventje is zo voorspelbaar…..

  3. Buzz68

   Mezza mag ik ook in jouw script?
   Beter nog… stript jezelf weg… wordt iedereen hier beter van.

   Of moet ik je eerst een mafklapper noemen!

 7. monach

  Islam keurt terreur, straatgeweld en oorlogvoeren tegen de ongelovigen goed. Daarom moet de islam verdwijnen uit de samenleving.

  1. Vlaswiek

   @Monach: Inderdaad, islam is een staatsgevaarlijke ideologie, een veroveringsideologie die overal ter wereld grote puinhopen achterlaat. Wilders heeft gelijk.

   1. werikke

    Wlders heeft al jaren gelijk aan zijn kant echter ik geef niet alleen de islam de schuld maar meer de zwakke linkse mensen die de islam en zijn volgelingen de hand boven hoofd houden met de mening dat de islam ook goede kanten heeft en vrede geeft. in de kroan staat dat islam vrede is dat verkondigen ze ook maar ze zeggen er niet bij dat gehele vers verteld dat er vrede zal zijn als alles onder de islam valt maar dat zeggen ze er gemakshalve niet bij. Zeer gevaarlijke ideologie. Mensen die bv nu ineens zeggen dat nu wel erg dichtbij komt hebben jaren met hoofd in zand gezeten wat zeer bedenkelijk is. Ik ben geen profeet maar zag al sinds Janmaat dat dit eraan zat te komen. Ga maar eens na wat de afgelopen 30 jaar als gewoon wordt gezien op dit moment terwijl wij toen dachten dat wel mee zou vallen.

    1. Vlaswiek

     “Ga maar eens na wat de afgelopen 30 jaar als gewoon wordt gezien op dit moment terwijl wij toen dachten dat wel mee zou vallen.”

     Hoeveel aanslagen met doden zijn er gepleegd uit naam van islam? Kun je het nog bijhouden? We raken de tel gemakkelijk kwijt en ons geheugen wil er niet graag bij stilstaan.

   2. Watcher

    Leider FvD

    “Ik ben er, anders dan Wilders, van overtuigd dat er in de hele islamitische traditie allerlei aanknopingspunten zijn voor een veel plezieriger interpretatie van dat geloof.”

    1. Vlaswiek

     Welke partij werd de grootste op 20 maart 2019?

 8. EU kok

  Dit is de grootste advertentie die ooit op DDS geplaatst is.
  Wim van Rooy heeft wel veel woorden nodig om zijn eigen boek aan te prijzen.

  1. werikke

   inhoudelijk reageren zou mooier zijn geweest .

   1. EU kok

    Hij van WC-eend adviseert WC-eend.
    Hij is een slager die zijn eigen vlees aanprijst.
    Wim van Rooij predikt voor eigen gemeente.

    1. Roughwood

     En zo heeft kokkie weer een argument verzonnen om de discussie niet op inhoud te hoeven voeren. Dat kan ie namelijk niet. De alom beproefde strategie van wegkijkend en deugend dramvolk dat leeft in hun eigen waarheidsbubbel. Typisch linkse stuip.

 9. werikke

  sorry voor de lange schrijfsels van mij hier vond het belangrijk mijn mening te geven.

 10. Cootje

  De islam heeft geduld en komt aan de macht via de baarmoeder . Er zit ook nog een ander addertje onder het gras. Invloed uitoefenen op minderheden in woonwijken . Waar de thee partij hun verkiezing progamma.s zelfs in het begin in het Turks en het Arabisch vermelden en in de stembureaus mee liepen de stemhokjes in . Als dank is Denk voor zich zelf begonnen en heb je in steden hele kolonies woonwijken die overheerst worden door Turkse of Marokkaanse gemeenschappen en waar hun wetten al boven de Nederlands wet gelden . Stukje voor stukje breiden ze dat uit want hun kinderen zijn niet allemaal crimineel . Maar wel islamitisch dus gaat Denk steeds meer invloed krijgen binnen 50 jaar

  1. Vlaswiek

   “De islam heeft geduld en komt aan de macht via de baarmoeder.”

   Inderdaad, islamisering is een (langzaam) proces en is in volle gang, gefaciliteerd door onze regering.

   DE POLITIEK VAN DE BAARMOEDER

   Dat is de strategie om mensen te exporteren naar andere landen en ze rijkelijk kinderen te laten voortbrengen. Dit is altijd al de eenvoudigste en veiligste handelswijze geweest om je een gebied toe te eigenen, een land te domineren en een volk te verdringen of te onderwerpen.

   Uit: “De kracht van de rede” (2004) door ORIANA FALLACI [1929 – 2006]

   1. Aardappeltjes

    @vlaswiek schot roos raak.

   2. werikke

    ik ga kijken of ik aan dit boek kan komen heb er over gehoord en hoorde dat het een zeer realistische kijk is op de islam in europa. dank

 11. monach

  Amerikaanse filosoof en auteur Sam Harris zei het zo:

  ‘Het is tijd dat we toegeven dat we niet in oorlog zijn met “terrorisme”. We zijn in oorlog met de islam. Dat betekent niet dat we in oorlog zijn met alle moslims, maar we zijn zéker in oorlog met de levensvisie die de Koran aan alle moslims voorschrijft. De enige reden dat moslimfundamentalisme een bedreiging voor ons is, is omdat de fundamenten van de islam een bedreiging voor ons zijn.’

 12. Michael M

  Links maakt zich niet druk. Ze leven er gewoon op los en willen niets weten van dit soort onderwerpen, maar er komt een dag dat het werkelijk te laat is en het feesten is afgelopen. Dan breekt de pleuris uit in Nederland en Europa. En ja, ook links komt hier niet onderuit. Ze huilen krokodillen tranen voor het gevaar en geven dan rechts de schuld waarom ze niets gedaan hebben terwijl ze er jaren voor gewaarschuwd waren. Helaas revolutie en Nostradamus heeft ervoor gewaarschuwd. Dan komt het kwaad en alles zal omver geworpen worden. Geen genade. Ook niet voor de democratie !!!!

  1. Joshuak

   En het mooie is dat ze dan de slachtoffers rol weer opzoeken en roepen hoe kon dit toch gebeuren..

   Eigenlijk moet je al die linkse lui gewoon naar Saudi Arabië trappen.. Ze willen in een salafistiache samenleving leven.. Veel plezie dan zal ik zeggen..

 13. Michael M

  Arabië, 2de Midden Oosten. Met dank aan de Europese regeringsleiders welke tegen de tijd allang gevlucht zijn als hier in Europa de pleuris uitbreekt.

 14. Michael M

  Arabië = Eurabië

 15. Sergeant Monty

  “Het Duitse gouden tijdperk dat omstreeks 1950 begon, gaat langzaam ten onder, en daarvoor is de immigratie verantwoordelijk”

  In de jaren ’30 hadden de Duitsers een soort gelijk probleem. Ook toen lag de schuld bij anderen.
  Een groot deel van het Duitse volk wist toen wel hoe dit ‘probleem’ aan te pakken.

  Zou de geschiedenis zich herhalen?

  1. Bosche draak

   Appels en peren dommerik

  2. werikke

   ik denk dat geschiedenis zich altijd herhaald als het probleem onder de tafel wordt geveegd ipv aangepakt . Als dit probleem van teveel moslims in dit land niet optijd wordt aangepast zal dat leiden tot onvrede. Zet 10 muizen in kooi en dat gaat goed zet er 200 in dan vreten ze elkaar op . Heeft niks met geschiedenis te maken maar met de ruimte om te leven .

 16. Joost mag het weten

  Als je van de EU een soort superstaat wil maken is verlies van cohesie en identiteit binnen de diverse landen juist wel handig. Geen nationalistische bewegingen meer die je plannetjes willen dwarsbomen en uit de EU willen.

  1. werikke

   precies dat bedoel ik ook

 17. C.A.Barstow

  Maar natuurlijk, alles waar in dit zieke land vervloekt links haar verrotte klauwen naar uitsteekt is gedoemd tot mislukking dan wel vernietiging.
  Het enige en beste medicijn tegen deze vervloekte ideologie is het politiek volledig te vernietigen.
  Dat zal in ons land zeker niet gebeuren, Rutte is namelijk bij uitstek een hielenlikker.
  Zolang deze landverrader en volksverrader de touwtjes in handen heeft zal er in ons land niets maar dan ook niets ten goede veranderen.

  Stem FvD/PVV.

 18. Bes Tolen

  Een kleine Groningse gemeente heeft geen asielzoekerscentrum meer. Het is zelfs geheel afgebroken en dat zien veel inwoners als extra bevrijding. Het is werkelijk waar wat ik nu schrijf. De gemeente bestaat uit meer kernen. In de grootste kern bevindt zich het grootste winkelcentrum. Dat ligt op nagenoeg een halve kilometer van de plek waar het asielzoekerscentrum zich bevond. Het aantal winkeldiefstallen is nu nu over de gehele gemeente gerekend met vijf zesde gedaald. Mag u raden hoe dat komt.

 19. Sharktyricon

  Vandeweek was ik een boeiend artikel aan het lezen over de na oorlogse geschiedenis in Europa. Ook kwam ik een oude bekende tegen namelijk operatie gladio, een stukje van de na oorlogse “oorlogsvoering” tegen het communisme waar in de tijd een zeer grote angst voor was. Het binnenvallen van Rusland en de opkomst van communistische partijen moest kosten wat kost voorkomen worden en verschillende (zo niet alle) Europese landen strijdde hier achter de schermen aan mee. Nu 70 jaar later zijn er bijzonder wat feiten boven tafel gekomen over talloze “false flag” aanslagen. Geen complottheorieën maar feitelijke gebeurtenissen.

  globalresearch.ca/natos-secret-armies-operation-gladio-and-the-strategy-of-tension/5500132

  Een zeer boeiend artikel, waar uiteindelijk ook de parallel wordt getrokken naar de huidige “war on terror”.
  Misschien toch iets om over na te denken voor de mensen hier. Zeker de officiële documenten uit de jaren 60 over de Bay of pigs periode laten een aantal tactieken zien die zeer doen denken aan de huidige Europese situatie. Let wel dit zijn bewezen feiten en geen uit de lucht gegrepen theorieën.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.