Groep historici: Wij Nederlanders zijn net zo slecht als de nazi’s in WOII! Herstelbetalingen aan Indonesië!

Bauke Geersing ergert zich aan een trekje van grote groepen Nederlandse historici. Zij hebben de neiging om de onafhankelijkheidsoorlog in Indonesië analoog te zien aan de Tweede Wereldoorlog, alsof wij Nederlanders net zo vreselijk zouden zijn geweest als de nazi’s in de jaren ’40-’45. “Weg met die hersenschim van deze onheilsideologen!”, zo schrijft Bauke vandaag.

Van 10 maart t/m 13 maart 2020 brengen koning Willem Alexander en koningin Maxima een staatsbezoek aan Indonesië. In de media staan berichten over wat de Koning zou behoren te doen als het gaat over de erkenning van de onafhankelijkheid van Indonesië.

De actiegroep Pondaag en in zijn kielzog een aantal Nederlandse historici bepleiten dat Nederland nu eindelijk de datum van 17 augustus 1945 moet erkennen als het begin van de onafhankelijke soevereine staat de Republiek Indonesië. Pondaag voegt daaraan toe dat dan duidelijk is dat Nederland oorlog heeft gevoerd met een onafhankelijke en soevereine staat Indonesië en zich schuldig heeft gemaakt aan oorlogsmisdrijven. Indonesië kan dan financiële claims leggen en Nederland zal miljarden Euro’s aan Indonesië moeten betalen.

Dit nog los van de schadeclaims van nabestaanden van Indonesische slachtoffers van die ‘koloniale oorlog’. Zoals bekend treedt Pondaag hier samen met de Stichting Ereschulden en de advocaat Liesbeth Zegveld op tegen de Nederlandse Staat.

Hoe zit dat nu met die onafhankelijkheid van een staat in het algemeen en van Indonesië in het bijzonder? Om dat te weten is van belang dat de feiten en de toepasselijke diplomatieke en juridische regels centraal staan.

De benadering van Pondaag en die historici is van ideologische aard en heeft geen boodschap aan deze feiten en regels, zo blijkt. Het staat Pondaag c.s. vrij zo’n politiek standpunt in te nemen maar daarmee is dat nog niet de historische waarheid. Om die waarheid te ontdekken dienen ‘facts, evidende and truth’ centraal te staan.

Op 17 augustus 1945 las Soekarno de volgende tekst voor: ‘Wij, het volk van Indonesië, roepen hierbij de onafhankelijkheid van Indonesië uit. Zaken betreffende de overdracht van de macht, enzovoort, zullen zo spoedig mogelijk met de nodige zorg worden uitgevoerd.’ Deze tekst werd voorgelezen bij de woning van de Japanse commandant Yamamoto in Jakarta voor een handjevol aanwezigen. Volgens een anekdote maakte de toenmalige vrouw van Soekarno de rood-witte vlag door van de Nederlandse vlag de blauwe baan af te scheuren. Die vlag werd ter plaatse aan een paal gehesen.

Soekarno en Hatta waren tot deze proclamatie gedwongen door radicale, revolutionaire jongeren. Zij ontvoerden beide heren en onder dreiging van geweld deed Soekarno deze proclamatie en las hij de tekst. Op een foto daarvan is te zien dat er verbeteringen in staan. Die jongeren wilden een agressievere tekst. Soekarno en Hatta wilden deze proclamatie dus zelf niet op dat moment.

Aan die proclamatie ligt geen raadpleging van het ‘Indonesische volk’ ten grondslag. Er bestond toen namelijk geen ‘Indonesisch volk’. Nederlands-Indië was destijds een eilanden archipel. De bevolking van de eilanden verschilde aanzienlijk van elkaar met verschillende culturen en eigen lokale en regionale bestuursvormen.

De formulering, ‘zaken betreffende de overdracht van de macht’ roept de vraag op over welke macht van welke instantie naar een andere instantie Soekarno het hier heeft. In elk geval blijkt daaruit dat Soekarno en Hatta ook wel inzagen niet over de macht over het ‘Indonesische volk’ te beschikken. En dan de formulering, ‘zo spoedig mogelijk met de nodige zorg’. Daaruit blijkt dat Soekarno en Hatta inzagen dat er nog een weg te gaan was alvorens er van een daadwerkelijke onafhankelijkheid van Indonesië sprake was.

De geproclameerde republiek was op 17 augustus 1945 dus in hoofdzaak een idee.

Zoemen we nader in op de feiten. De geproclameerde republiek oefende destijds geen gezag uit over de gehele archipel. Verre van. Zij had alleen een positie op delen van Java en Sumatra. Zij beschikte niet over een eigen bestuurlijke organisatie voor de archipel. Zij had geen eigen politie, leger, justitiële organisatie voor de archipel. Zij was niet in staat de eigen binnen en buitengrenzen te controleren. Zij controleerde evenmin de eigen havens en luchthavens van de archipel, noch het luchtruim. Van een op basis van een uitspraak van de bevolking gebaseerde politieke/bestuurlijke organisatie was evenmin sprake. Over een diplomatieke vertegenwoordiging bij andere staten en in internationale organisaties beschikte de geproclameerde republiek niet. Er was ook geen sprake van internationale erkenning van deze geproclameerde republiek door de internationale gemeenschap.

De vertegenwoordigers van de geproclameerde republiek waren zich zelf goed bewust van deze feiten. Haar onderhandelingsdelegatie onderhandelde met de Nederlandse delegatie over een vorm van autonomie voor Java, Sumatra en Madoera in het kader van de te realiseren onafhankelijkheid van een federaal statenverband dat een relatie met Nederland zou behouden. (het akkoord van Linggardjati van 15 november 1946)

In juli 1946 werd de basis gelegd voor de onafhankelijke deelstaat Oost-Indonesië. Deze deelstaat functioneerde met een eigen parlement, een eigen regering en een eigen president. Niet lang na de soevereiniteitsoverdracht op 27 december 1949 werd deze deelstaatregering met geweld door het gezag in Java om zeep geholpen. Op Zuid-Celebes begon een burgeroorlog tegen het centrale gezag in Jakarta, die tot 1965 duurde.

Nederlandse voorstanders van de erkenning van de onafhankelijkheid op 17 augustus 1945 wijzen op de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring van 4 juli 1776. De context daarvan leert dat die verklaring zorgvuldig was voorbereid en werd ondersteund door de dertien Verenigde Staten van Amerika die in congres bijeen waren. Deze context en de uitvoerige verklaring demonstreert dat in de Verenigde Staten sprake was van een geheel andere situatie dan die in Nederlands-Indië.

In 1945 was de heersende opvatting dat van onafhankelijkheid sprake is indien ‘men’ volledig soeverein kon heersen over een land of een staat, of over een eigen grondgebied, ‘men’ zelfstandig kon beslissen over binnenlands en buitenlands beleid en niet werd bestuurd door een ander land. (artikel 1 Montevideo Conventie 1934, gecodificeerd gewoonterecht) Daarvan was destijds geen sprake in Indonesië.

De status van onafhankelijkheid werd destijds internationaal en volkenrechtelijke mede bepaald door de erkenning door andere staten. Die erkenning was er destijds niet voor de geproclameerde republiek. Op 27 december 1949 kwamen de geproclameerde republiek en Nederland overeen dat de soevereiniteit over de Indonesische archipel werd overgedragen aan de regering van die republiek. Vanaf dat moment is dan sprake van de soevereine staat de Republiek Indonesië.

Als je let op de feiten en de historische context is de situatie klip en klaar. De Republiek Indonesië bestaat als soevereine zelfstandige staat vanaf 27 december 1949. Waar komt die roep om 17 augustus 1945 dan vandaan?

In Indonesië zelf viert men op die dag de onafhankelijkheid. Indonesië heeft natuurlijk het recht zelf de dag te bepalen waarop de onafhankelijkheid wordt gevierd. Maar daarmee staat niet vast dat dit ook de historische waarheid is.

In Indonesië is sprake van een heldengeschiedenis. En zeker waar het de eigen onafhankelijkheid betreft horen daar aansprekende symbolen bij. Laten we maar naar onze eigen onafhankelijkheid kijken. Ook wij houden er symbolen op na. Maar voor historici blijft het zaak mythes en feiten van elkaar te onderscheiden.

In Nederland is een groep historici die er een ideologische antikoloniale opvatting op nahoudt en de aanwezigheid van Nederland in de Indonesische archipel fundamenteel veroordeelt. Er worden zelfs vergelijkingen met het Naziregime van Duitsland gemaakt. Wij Nederlanders zouden even slecht zijn geweest in Nederlands-Indië als de nazi’s tijdens de Tweede Wereldoorlog. Deze historici roepen een erfzonde, schuld en schande over ons af en menen dat we daarvan verlost kunnen worden als we de onafhankelijkheid van Indonesië per 17 augustus 1945 erkennen. In hun kielzog zijn er actiegroepen en anderen die aanhangers zijn van dit slachtoffer-dader denken.

Het aanstaande staatsbezoek zou de unieke kans zijn om excuses voor ons wangedrag aan te bieden en die datum te erkennen.

Tijdens mijn reis in Indonesië hoorde ik met verbazing tijdens gesprekken de vraag wanneer de Nederlanders zouden terugkeren. Jawel die vraag kwam van Indonesiërs. Ik vroeg naar het waarom. Het antwoord was dat er dan een einde zou komen aan de corruptie en er oplossingen zouden komen voor problemen die nu zoveel jaren bleven liggen.

Als je dan vragen stelde over de dekolonisatieperiode werd geantwoord dat we toen meningsverschillen hadden, maar dat we nu naar de toekomst moeten kijken en samenwerken.

Zou dat het zijn? Die Calvinistische of cultuur-marxistische neiging om onszelf als brengers van groot onheil in Nederlands-Indië te positioneren en als boetedoening 17 augustus 1945 accepteren als onafhankelijkheidsdatum? Het is te hopen dat Willem-Alexander goed is voorgelicht en voorbereid op zijn staatsbezoek en geen medewerking geeft aan deze verdraaiing van onze geschiedenis en ons land plaatst in de hoek van de erfzonde, schuld en boete.

Weg met die hersenschim van deze onheilsideologen!

Bauke Geersing, auteur van, Kapitein Raymond Westerling en de Zuid-Celebes-Affaire (december 1946 – maart 1947) – Mythe en werkelijkheid, Soesterberg, 2019.


Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

Reacties

26 reacties

 1. Gebande Kok

  Bij de vergoeding die de NS gaat betalen aan oorlogsslachtoffers waren redacteur en veel reageerders positief tot zeer positief.
  Hoe zullen de reacties nu zijn?

  1. Cycle25

   Geen idee, maar een land met 300.000.000…ik zou zeggen, elke Nederlander 25% extra salaris inleveren om mee te beginnen, pensioenpot halveren, en alle blanke Nederlanders elk weekend op het schavot.

   Maar who cares ? WW3 staat te rammelen op de EU poortjes, Turkije in spoeddebat met NAVO, rode knopjes in Moskou schoongepoetst, de grote eindafrekening staat in de startblokken.

   Tja, Syrië…who else ?

   Globalisten hebben andere plannen…

 2. claus

  Jeffry Pondaag voorzitter van de “stichting comite nederlandse ereschulden” heeft vanzelfsprekend Indonesische roots!
  Er zijn meerdere instellingen die “ereschulden” willen lospeuteren van de Nederlandse overheid, alsook Suriname.
  De comité’s bestaan voor 99% uit afstammelingen van de 3e en/of 4e generatie, zelf niets meegemaakt,en al generaties lang genietende van het Nederlandse uitkeringsstelsel, het zijn pure pogingen tot zelfverrijking!

  1. ikweetwatikwil

   Mee eens Claus.

  2. Heinrich

   claus/
   Ze willen allemaal gratisgeld en onze Nederlandse welvaart, uitgezonderd onze cultuur, normen en waarden, dat vinden ze allemaal `shit’.
   Na al die jaren, wonen Indonesische afstammelingen overwegend en nog steeds in de vele “Indonesische” volksbuurten, op elkaar gepropt, nóg steeds niet geïntegreerd haha.
   En maar roepen:”we willen geld” vanwege eh eh vanalles met onze voorouders!

   1. inert

    hein-
    Een familielid kreeg een sociale huurwoning aangeboden in zo’n “indo” volksbuurt, maar dat is uiteindelijk niet doorgegaan!
    De bewoners hadden zich verzet en vonden dat een “witte” bewoner de buurt samenhang en cohesie zou verstoren, dus een van hun soortgenoten heeft uiteindelijk de woning toegewezen gekregen!

 3. Meriadoc Brandebok

  “cultuur-marxistische neiging”

  Dit is geen zuiver historisch artikel, maar een van rechtspopulistische politiek doorspekt stuk!

  1. Gebande Kok

   Of gewoon promotie van de door deze auteur uitgebrachte persoonlijk gekleurde geschiedenis boeken?

   1. Heinz

    In opdracht geschreven om de ‘rechtse signatuur’ van dit blog te onderschrijven. Een absolute misleiding van de lezer.

   2. Meriadoc Brandebok

    @Kokmans

    Je hebt gelijk. Zijn geschiedenislessen zijn onderliggend kennelijk sterk politiek gekleurd. Er zijn beslist betrouwbaarder auteurs, die de oorzaak niet in het cultuurmarxistische complottheorietje zoeken.

 4. Kidogo

  Hebben ze ook tijd gestoken in de verschrikkelijke dingen die de zogenaamde onafhankelijkheidsstrijders (Ploppers) onze jongens hebben aangedaan.
  Niks geen excuus ! en negeer die onheilsidiologen.
  Stem FVD !!

 5. van Urk

  Flikker toch op met excuses! Bijna alle landen hebben wel ergens een zwarte bladzijde in de geschiedenis veroorzaakt ten koste van hun eigen of andere bevolkingsgroepen. Vergeet niet dat het niet alleen maar een oorlogsstrijd was tussen Nederlanders en Indonesiers maar ook een strijd van Indonesiers (nationalisten, religieuzen) onderling. En wat dacht je dan tijdens de Bersiap periode toen de Jappen de Indische jongeren hebben opgehitst om Europeanen en Nederlandse Indiers te molesteren of zelfs te doden? Deze milities maakten zich ook schuldig aan overmatig geweld. Vaak lieten ze zich leiden tot wraak, waarbij een moord op een Europeaan, Chinees of Molukker in veelvoud werd vergolden. In 1947 werden er zelfs nog tweehonderd Chinezen door Indische milities gedeporteerd en die na twee weken zeulen in de jungle werden geexecuteerd! Dus hoezo excuses en boetedoening aan Indonesie! Ten heden dagen stuurt de regering van Indonesie nog steeds militairen naar Irian Yaya om de Papoea,s met diezelfde onafhankelijkheidsdrang de kop in te drukken.

 6. Peetjoh

  Wij Nederlanders? Hou mij d’r ff buiten. Niks te maken gehad met moffen, en niks met een Duits koningshuis. Niks te maken gehad met treinkapers of met Indonesië. ik was mijn handen in onschuld. Vergoedingen aan slachtoffers is bs, de echte slachtoffers zijn namelijk dood. Degene die het overleeft hebben zijn de lucky one,s die moeten niet zeiken.

 7. Fortiori

  Bauke Geersing had er beter aangedaan wat voorstudie te doen t.a.v. het koloniale regime Nederlands Indië. In 1926 werd er al een aanzet gegeven tot een opstand tegen het koloniale regime. (bron Historiek.net) Een klein gedeelte uit het verslag:

  De golf van nationale/antikoloniale opstanden in de Arabische wereld is voor de Indonesische studenten een inspirerend voorbeeld. Maar de overtuiging bleef. ‘Vroeg of laat,’ aldus Mohammad Hatta een jaar na de opstand, ‘zal elk overheerst volk zijn vrijheid hernemen; dat is de ijzeren wet der wereldgeschiedenis.’

  ,

 8. Dropje

  Dit is de bekende alt right “vogelpoepje” tactiek om pijnlijke de zaken uit het verleden te down playen / onder het tapijt te vegen
  Denk hierbij ook aan de slavernij en VOC

  1. Politiek Profeet

   Wij eisen herstelbetalingen van de romeinen, de spanjaarden en de fransen,de duitsers mogen beginnen met de oude fiets en radio van mijn opa terug te brengen …in goede staat uiteraard….

   1. Dropje

    Het gaat niet herstelbetalingen maar om de erkenning dat…
    In Duitsland hebben ze dat, op de AFD na, goed begrepen
    Ook in Japan doen ze dat goed
    Is niet zo moeilijk hoor

    1. Stanly2000

     Vergeet het maar. Het gaat wel degelijk om herstelbetalingen, mevrouw Zegveld is gespecialiseerd in mensenrechtenschendingen en COMPENSATIE voor oorlogsslachtoffers.

 9. Jack Flash

  Er valt in Nederland geld te plukken door een schuldgevoel aan te praten.
  Dan krijgen we dus gajes op de stoep.

  1. RAMSESS

   Ja de JODEN doen het al Eeuwen lang..door leugens en bedrog en maar klagen ..die Criminele Kazaren..alweer 6 miljoen. .en naar checkels ontvangen ..al eeuwen lang .Uiteindelijk draaid het allemaal om geld.

   1. Fonz

    Aldus islamistische antisemiet ramsess

 10. Drollevanger

  Moet Indonesie nu ook betalen voor de wandaden door hun Ploppers onze Indo,s aangedaan? of kijken we aan hen voorbij.
  Ik zat op school in de tijd dat de Indo,s hierheen kwamen. Keurige mensen die braaf aan het werk gingen. Nooit iets van racisme gemerkt. De islamitische profiteurs kwamen pas later uit andere werelddelen.
  Ik vraag me af wie deze onzin nu weer heeft bedacht.
  Ik bedenk me daarnaast, of ik zelf nog schadevergoeding bij de Romeinen kan aanvragen voor de mogelijke slavernij van mijn vroegere voorouders.

 11. Canta

  Als ik verschillende commentaren lees dan lijkt het alleen om GELD te draaien.
  Nederland was in 1945, na 5 jaar bezetting, dolgelukkig met de bevrijding. Nog jaren daarna hoefde je niet met een partner met een Duitse nationaliteit aan te komen. Je werd met de nek aangekeken.
  Als dan Indonesië, na ruim 200 jaar, van de Nederlandse kolonisatie ( een ander woord voor bezetting) af wil, dan zegt Nederland: maar, dat laten wij niet gebeuren en beginnen de politionele actie ( een ander woord voor oorlog).
  Een oorlog waar, wat wij nu weten, vele gebeurtenissen niet door de beugel kunnen.
  En dan gaan wij nu zeuren over het aanbieden van excuses?
  Hoe kortzichtig kun je zijn?

  1. Caesar Lion Cachet

   LS…

   Heel Nederland reed wel in een Volkswagen vlak na de oorlog en de echte collaborateurs in een Mercedes !

   1. Caesar Lion Cachet

    PS…

    Canta…

    Je hebt gelijk. Alleen echte Nazi waren welkom zoals der Benno, Claus en die miep van Zorregquieta !

 12. Caesar Lion Cachet

  LS…

  De Indische mensen hebben het gewoon niet goed aangepakt…
  Hadden bij de Zio Nazi Khazaren in de leer moeten gaan…
  Dan hadden ze ook een eeuwige melkkoe dan wel karbouw en de schaapjes op het droge !

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.