Beste Arnon Grunberg, wij discrimineren Marokkanen juist niet! We hebben het de vrije loop gelaten, weggekeken!

Joost Eerdmans was door Op 1 uitgenodigd om met Arnold Grunberg in discussie te gaan over Grunbergs bekende (of beruchte) speech tijdens Dodenherdenking. Het begint ermee dat het ‘speelveld’ voor de discussie ongelijk was: 4 tegen 1. Grunberg, Abdelkader Benali, Wouter Koolmees en presentator als achtervang tegen Eerdmans. Eerdmans verdedigde zijn stelling dat de vergelijking die Grunberg trok tussen joden en Marokkanen niet opgaat. Bovendien stelde Eerdmans dat er nogal wat Marokkaanse Nederlanders in onze samenleving zijn die voor grote ellende zorgen, zie de criminaliteitscijfers. Niet alleen onze maatschappij heeft er last van, ook goedwillende Marokkanen zelf, want de reputatie van de groep in z’n totaliteit, “Marokkaanse Nederlanders”, wordt erdoor geschaad.

Grunberg, Abdelkader en Koolmees kwamen met het aloude verweer “je mag niet generaliseren, daarmee discrimineer je alle Marokkaanse Nederlanders”. Is dit een plausibel argument? Wetenschap is generaliseren. Als je dat niet meer mag dan kun je de wetenschap wel opdoeken. Maar generaliseren doet niet alleen de wetenschap, dat doen wij allen constant. Dan zouden we het niet meer mogen hebben over Amerikanen, Duitsers, Spanjaarden, stoelen, tafels, jassen enzovoort. De repliek zou dan volgens Grunberg, Abdelkader en Koolmees zijn: ho, ho, dat mag je niet zeggen, je bent een racist. Het gaat om de Spanjaard als individu. Onzin, zo maak je ieder discussie kapot en zo maak je dat er geen beleid gevoerd kan worden ten aanzien van een groep mensen van een specifieke signatuur. Neemt niet weg dat ‘je mag niet generaliseren’ voortdurend in stelling wordt gebracht. Je maakt je tegenspeler er monddood mee.

Waarom mogen feministen wel generiek zeggen ‘Mannen discrimineren vrouwen in het mannenbolwerk’, maar mogen we niet constateren dat er dat er nogal wat Marokkaanse Nederlanders in onze samenleving zijn die voor ellende zorgen? De criminaliteit van Marokkaanse Nederlanders is een veelvoud van allochtone Nederlanders. Dat verdient het om benoemd te worden, er moet beleid op komen om het probleem te verminderen. Opvallend was overigens het ‘verbond’ tijdens de discussie tussen de jood Grunberg en de Marokkaanse Nederlander Abdelkader. Eens kijken wat er gebeurt als niet Grunberg en Eerdmans met keppeltjes op hand in hand in Transvaal gaan shoppen, maar Grunberg en Abdelkader…

Presentator en filmmaker Ajoud El Miloudi toont in een serie over criminele Marokkaans Nederlandse jongeren hoe bij hen de integratie verloopt. Hij laat onthutsende shots zien en constateert dat de criminaliteit fors is toegenomen sinds hij in een allochtone wijk in Amsterdam opgroeide. Ze willen enkel geld, geld, geld; ze zijn nu zwaar bewapend, in mijn tijd was dat niet zo. El Miloudi’s constateert dat er wél een ernstig probleem is. Zijn remedie is om dichter bij die jongeren en de ouders te gaan staan. Is dat de oplossing?

Gedurende de afgelopen vijftig jaar is werkelijk alles geprobeerd om de randgroepen op het goede spoor te zetten. Criminoloog en antropoloog dr. Hans Werdmölder heeft drie boeken volgeschreven over Marokkaanse randgroeperingen. Hij heeft over dertig jaar participerend onderzoek in de Pijp buurt gedaan in de jaren tachtig door met hen op te trekken, hun ouders te spreken, hen te kennen en te begrijpen. Hij noemde die jongeren toen slechts ‘boefjes’. Hij stelde aan de orde hoe de jaren 80 houding van gedogen, politieke correctheid, wegkijken en blind geloof in multiculturalisme een desastreus effect heeft gehad op de tweede generatie Marokkaanse jongeren. Hij kritiseert het Nederlandse gedoog- en welzijnbeleid, dat ertoe heeft geleid dat deze groepen nooit op eigen benen is komen te staan. Het is nog steeds de Nederlandse houding. Zijn boeken zijn uiteraard politiek correct genegeerd. Wat een schande.

Door het verslaafd raken aan uitkeringen is elke prikkel ontnomen om echt te werken voor je geld, constateerde Werdmölder. Goedkope idealen van wetenschappers deden de rest, zoals van hoogleraren Paul Scheffer en Leo Lucassen in NRC en prof. Maurice Crul ‘Integreren is een achterhaald concept’ als ontkenner van WRR-rapport over de tribalisatie van de Nederlandse samenleving. Een snelle integratie in het criminele milieu was het resultaat van alle ontkenning en gedogen. Moet je nu komen en hoe deze ‘boefjes’ op eigen benen staan! El Miloudi toont hoe er een groep “600” zware criminelen zijn die met hakbijlen, messen en pistolen rondlopen, onze oudere burgers bedreigen en beroven, liquidaties plegen, zwaar in de drugshandel zitten en onze dienders handenvol werk bezorgen. Ze berokkenen onze samenleving veel schade, maar we kunnen op ‘onze rechtschapen manier’ te weinig doen. Het gaat gewoon door, ook ten koste van deze jongeren zelf.

Deze jongeren nemen een loopje met alles en iedereen. Niets lukt om ze in het juiste spoor te houden. Maar het kan wel. Filmmaker Ajoud El Miloudi, nota bene opgegroeid in dezelfde wijk, is succesvol. Hij is het levende bewijs dat het kan. DENK heeft gelijk met hun beschuldiging dat het onze schuld is, maar anders dan wat zij beweren met ‘jullie discrimineren’. Wij discrimineren juist niet! We hebben het gewoon de vrije loop gelaten, weggekeken! De overheid is schromelijk tekort geschoten met de bescherming van de bevolking, hooguit “rot op” als losse flodder van een visieloze leidsman.

Hoe nu verder? Hand in eigen boezem door de doelgroep zou helpen, maar gebeurt niet. Onderzoeker Werdmölder noemde helaas repressie als enig middel dat nog resteert.

Frits Bosch

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en like onze spiksplinternieuwe Facebook-pagina!
In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

Reacties

77 reacties

 1. Alfred Bentinck

  “Wij discrimineren Marokkanen juist niet!”

  Natuurlijk niet, het enige dat we willen regelen is dat het er minder, minder, minder worden.

  1. B. Pascal

   Wat Grunberg op 4 mei deed is precies de oorzaak van de jodenhaat. Laten het eenvoudig zeggen, de uitspraak ‘’jodenstreek’’ is er niet voor niets. De joden hebben met hun financieel constructies eind 18e eeuw het in Nederland en Duitsland ook niet echt makkelijk gemaakt. Ze trokken zo de mensen hun huis uit, echte huizen en geld melkers. Joden zijn wettisch maar wel Links. Neem de orthodoxie, die is alleen op hunzelf gericht, ze verraden zo hun levensgenoot of buurman, wanneer deze even met een ‘’anders denkende’’ meeleeft.

   Nederland heeft veel voor de Joden gedaan, de Amsterdams Synagoge is een mooi voorbeeld. Maar toch wil en zal Grunberg de Nederlander haten, hij knuffelt liever met links en met de nieuwe Nederlanders die blijvend zijn eigen volk (de joden) haten en zullen beschimpen. Wat Grunberg doet dat is er een ‘’jodenstreek’’, voor de Nederlanders en zijn eigen volk. Hij is eigenlijk een verrader. Jammerlijk!

   Die verschrikkelijke reacties die Grunberg ontvangt zijn ook laakbaar. Maar Grunberg vindt die haat zelf ook mooi. Wanneer hij deze niet wil, dan had hij de waarheid gesproken! Dan had hij aangekaart, dat juist de Nederlanders van buitenlandse afkomst de Joden en anders denkende haten.

   1. Alfred Bentinck

    “Laten het eenvoudig zeggen, de uitspraak ‘’jodenstreek’’ is er niet voor niets. De joden hebben met hun financieel constructies eind 18e eeuw het in Nederland en Duitsland ook niet echt makkelijk gemaakt. Ze trokken zo de mensen hun huis uit, echte huizen en geld melkers.”

    Pascal ontpopt zich hier als een nare antisemiet.

    Laten we hopen dat de redactie hierop ingrijpt.

    1. B. Pascal

     Als dit al jodenhaat is, dan wordt ik dagelijks gediscrimineerd. Hou toch op man, je kunt gewoon niet meer een harde boterham verdragen. Als iets een jodenstreek is, dan betekend het niet dat ik de joden haat. We spreken over de streek, niet over de mens. En ja, joden zijn slimme rakkers, waarmee je geen losse eindjes moet afspreken. Maar dat is geen haat. Ze zijn ons te slim af. Je hebt ook marrokanentuig en negerzoenen. Om van de knieperige Nederlandse bloedzuiger zakenlieden maar niet te spreken. Nee, …… man. Je bent los van je grond. Net als Grunberg, je hebt geen onderscheid meer tussen je linker er rechterhand. Maar Grunberg was ons te slim af.

     1. Rammstein

      B.Pascal: Bentinck is een dwangneuroot die op ieder plempsel hier MOET reageren om aan zichzelf zijn vermeende superioriteit te bewijzen en te tonen dat hij dit blog ‘rules’.

      De man is een patient die aan meerdere syndromen en gedragsstoornissen lijdt. We kunnen hem veroordelen, maar wellicht is medelijden meer op zijn plaats.

     2. Alfred Bentinck

      Je sprak generaliserend in negatieve zin over Joden, Pascal, maar mogelijk besefte je dat zelf niet.

     3. B. Pascal

      Maar het valt niet te ontkennen dat de joden, afgelopen eeuwen ook niet de meest lieverdjes waren. Generaliseren, mag dat al niet?

      Dan is het woord de Russen, of de Gealieerden, of de Europeanen slecht? Of is het slecht in een heldere negatieve zin? Hou op, je kan niets meer zeggen op een gegeven moment. Maar ik haat niemand, men haat ons.

     4. Rammstein

      De Social Justice Warrior Alfred Bentinck is op oorlogspad en nagelt ieder generaliserende terminologie aan de schandpaal.

      Ga je maar even afrukken Bentinck, waarschijnlijk heeft de fysieke spanning na zoveel deugen wel zijn maximum bereikt.

     5. Alfred Bentinck

      “Maar het valt niet te ontkennen dat de joden, afgelopen eeuwen ook niet de meest lieverdjes waren.”

      Door zo in generaliserende zin negatief over Joden te spreken maak je je schuldig aan antisemitisme. Dit is precies van Grunberg ons probeerde duidelijk te maken.

     6. Rammstein

      Pascal, laat je niet kisten door de deugmoraal van nitwits als Bentinck en Grunberg. Met hun uitspraken proberen ze de ander monddood te maken.

      Generaliseren helpt om problemen duidelijk te maken, evenals discrimineren wat niets anders is dan gezond onderscheid maken.

      Laat je niet naar onderuit lullen door die smerige bunzing: geef hem van katoen, gebruik alles wat je in huis hebt (en door dat gajes wordt veroordeeld) om hem neer te sabelen. De ratten verdienen verdelging.

     7. Alfred Bentinck

      “De ratten verdienen verdelging.”

      De nazi’s plachten de Joden ook aan te duiden als ratten.

      Ik neem aan dat R*mmstein zich hiervan bewust is en zijn terminologie bewust koos.

     8. B. Pascal

      A. Alfred het valt niet te ontkennen dat wanneer ik zeg: Nazis zijn slecht. Dat ik dan niet discrimineer. Of wanneer ik zeg: de Russen zijn geen lieverdjes. Dat ik dan niet discrimineer.

      B. Wanneer iemand als Grunberg zich verbindt aan een groep, door een leugen, is dat geen discriminatie.

      Maar wanneer Alfred zegt dat A discriminatie is, dan is dat bij B ook. Immers men mag dan bij uw manier van discriminatie niet kiezen en onderscheiden, in welke zin ook.

      Grunberg maakt met zijn statement dezelfde fout, wanneer hij niet erkennen wil te kiezen en daarmee ook mensen uitsluit omdat hij ook kiest. Waar stop je…

      Per conclusie, discriminatie bij links is een doorgeslagen dwaasheid geworden. Om iedereen de mond te snoeren, terwijl Grunberg juist kiest voor mensen die hem haten. Logisch tegenstrijdig noemt men dat.

     9. Beukman

      @Blaise
      Wat vind je van uitspraken als “Mannen zijn verkrachters”, of: “Jongeren zijn tuig”?

     10. Rammstein

      Dat klopt helemaal, cherry-pickende bunzing. Maar vooral zei ik “… laat je niet kisten door de deugmoraal van nitwits als Bentinck en Grunberg. Met hun uitspraken proberen ze de ander monddood te maken.”

      Woorden als ‘fascist, racist, discriminatie en generaliserend’ zijn de toverwoorden waarmee extreemlinks probeert een normale discussie te laten ontsporen en door zich het deugen toe te eigenen, moraliserend boven de ander te gaan staan. Dat de ander ook zijn gelijk kent, ontgaat deze wegkijkers volledig

      Jij bent een vieze rat Bentinck. En je probeert iedere discussie en ieder begin van een debat kapot te maken door je deugnormen meteen in de strijd te gooien. Het betekent niet dat je het gelijk aan je zijde hebt: het is slechts de wederrechtelijke toe-eigening van je eigen fatsoensnormen die je boven de fatsoensnormen van de ander stelt. De arrogantie ten top dus.

     11. Rene van der Grijp

      “het is slechts de wederrechtelijke toe-eigening van je eigen fatsoensnormen die je boven de fatsoensnormen van de ander stelt.”

      @ Rammstein: een psychopaat als Bentinck hééft helemaal geen fatsoensnormen.

      Het is een pose.

      ht*p://verenoflood.nu/deugmens-is-respectloze-narcist/

     12. Alfred Bentinck

      ““het is slechts de wederrechtelijke toe-eigening van je eigen fatsoensnormen die je boven de fatsoensnormen van de ander stelt.””

      Een wonderlijke zin: hoe kun je je eigen fatsoensnormen wederrechtelijk toe-eigenen? Dat zou je hoogstens kunnen doen door die van anderen in strijd met recht en wederzijdse overeenstemming toe te eigenen, maar ook dat laat zich maar lastig voorstellen. In dat geval ben je het immer met de ander eens.

      Mogelijk wordt iets anders bedoeld.

     13. Beukman

      Peter Louter beweert:

      De deugmens is in de geschiedenis een akelig mens. Ooit was het deugdzaam om heksen te verbranden of te verdrinken. Ooit was het deugdzaam om ketters te vervolgen en hielp de deugmens om de inquisitie op te tuigen. De deugmens is nogal modegevoelig. Tot op de dag van vandaag vindt hij nieuwe doelen om zijn deugzaamheid te bewijzen en aan anderen op te leggen. De deugmens is een narcist die zich moreel verheven voelt en geen antenne heeft voor wat anderen beweegt.

      Zou het kunnen dat Peter Louter zelf een narcist en een deugmens is, en dat zijn opa nog heksen verbrandde?

     14. Rene van der Grijp

      “Zou het kunnen dat Peter Louter zelf een narcist en een deugmens is, en dat zijn opa nog heksen verbrandde?”

      Peter Louter houdt deugmensen als Breukman en de bunzing een spiegel voor, maar het laatste wat ze zullen doen is in die spiegel kijken.

      Dat was te verwachten…

     15. Alfred Bentinck

      “De ‘Gutmensch’ kan zich nader beschouwd helemaal niet beroepen op zijn goedheid. Hij wil als regel deugdzaam zijn. ”

      Vanuit het perspectief van Louter is die nadere beschouwing helemaal niet nodig; met de term ‘Gutmensch’ doelt hij niet op goede of deugdzame mensen maar op slechteriken die slechts deugdzaamheid veinzen.

      Zo beschouwd heeft de zin een nogal tautologisch karakter.

     16. Rene van der Grijp

      “slechteriken die slechts deugdzaamheid veinzen.”

      SlechterikKen zoals jij.

     17. Beukman

      @Rene

      En wéér kleun je ernaast, ouwe taalnazi.

      Slechterik bestaat uit het grondwoord slecht en het achtervoegsel -erik. De klemtoon ligt op de eerste lettergreep; de twee lettergrepen van het achtervoegsel krijgen minder nadruk. Daarom is ervoor gekozen de k van -erik in het meervoud slechteriken niet te verdubbelen.

      onzetaal.nl/taaladvies/slechteriken-slechterikken/

     18. Rammstein

      Alfred Bentinck zwatelt: “Een wonderlijke zin: hoe kun je je eigen fatsoensnormen wederrechtelijk toe-eigenen?”

      Het was symbolisch bedoelt uilskuiken. Maar dat was te hoog gegrepen voor jou. Omdat jij als autist niet symbolisch of relatief kunt denken: bedoeld wordt dat jij deze fatsoensnormen annexeert, buitmaakt, inlijft en overneemt als zijnde de enige juiste.

      Maar het is slechts een mening. Een van de vele.

   2. Beukman

    Maar Grunberg vindt die haat zelf ook mooi. Wanneer hij deze niet wil, dan had hij de waarheid gesproken!

    Proest!
    Zou het kunnen dat jij Grunberg beoordeelt vanuit jouw antisemitsiche opvattingen, @Blaise?

    1. Rammstein

     Proest! Zou het kunnen Beukman, dat jij Grunberg beoordeelt vanuit jouw verheven deug-moralistische-fatsoensnormen, waarbij je er voetstoots van uit gaat dat dit veruit het beste is wat de wereld kan overkomen?

     1. Beukman

      Nee @Rammstein, dat zou niet kunnen. Ik hou niet zo van die gedachteninvullerijpraktijken waaraan jij en Frits zich bezondigen. Wat Grunbert mooi vindt, weet alleen Grunberg, niet dat stelletje hobby-psychologen dat hier rondhangt.

     2. B. Pascal

      Inderdaad, hou dan je mond ook. Hobbylobby.

     3. Rammstein

      Ahh, Beukman reageert geirriteerd maar gaat niet in op wat ik zeg. Ik heb het niet over de gedachten van Grunberg, beste vriend, maar over wat JIJ daar van vindt.

      Ik zeg dat jij Grunbergs uitspraken volledig voor waar en als enig juiste norm verkiest omdat jij vanuit je verheven deug-moralistische-fatsoensnormen er voetstoots van uit gaat dat zijn meningen deugen en het ’t beste is wat de wereld kan overkomen. Andere meningen zijn per definitie fout.

      Bedankt dat jij dat met je reactie zo duidelijk bevestigt.

     4. Alfred Bentinck

      Zou het ook kunnen dat Grunberg in deze rede het bij het rechte eind had en dat Beukman en ik hem op dit concrete punt gelijk geven?

      Uiteraard wordt dit gelijk geven gedaan vanuit een bepaald gezichtspunt dan wel morele opstelling.

     5. Beukman

      De voortreffelijke @Ramm steint:
      Ik zeg dat jij Grunbergs uitspraken volledig voor waar en als enig juiste norm verkiest omdat jij vanuit je verheven deug-moralistische-fatsoensnormen er voetstoots van uit gaat dat zijn meningen deugen en het ’t beste is wat de wereld kan overkomen. Andere meningen zijn per definitie fout.

      Welnee. Onderhand zou je toch moeten weten dat ik een grijsdenkerd ben van het ergste soort. Grunbergs meningen deugen niet, ze zijn niet het beste dat de wereld ooit is overkomen, en andere meningen zijn niet per definitie fout. Het is gewoon een mening.

      Het geeft wel te denken dat DDS al bijna een week minstens drie stukkies per dag uitpoept over 1 zinnetje uit de toespraak van Grunberg, vind je niet? Is dat niet wat al te veel eer voor Arnon? Heb jij er eigenlijk nog iets nieuws over te melden, of blijf je ook de ouwe koek recyclen – ad nauseam?

     6. Rene van der Grijp

      “Onderhand zou je toch moeten weten dat ik een grijsdenkerd ben”

      Hahaha.

     7. Rene van der Grijp

      “Het geeft wel te denken dat DDS al bijna een week minstens drie stukkies per dag uitpoept over 1 zinnetje uit de toespraak van Grunberg, vind je niet? ”

      Dat zinnetje is essentiëel omdat het een poging is om de kritiek op Marokkanen te smoren. Dat laat rechts zich uiteraard niet aanleunen.

     8. feitelijk

      QUOTE Rammstein 33 minuten geleden
      Ahh, Beukman reageert geirriteerd maar gaat niet in op wat ik zeg. END

      Dat wist je op voorhand. Je reageert zelf steeds op die twee stront balen dus je weet wat je terugkrijgt. bull shit

     9. Beukman

      Rene beweert:
      Dat zinnetje is essentiëel omdat het een poging is om de kritiek op Marokkanen te smoren. Dat laat rechts zich uiteraard niet aanleunen.

      Je bedoelt: een stelletje kortlontige knakkerds hebben een obsessie met lieden die het opnemen voor Marokkanen.

     10. Rene van der Grijp

      Als er één obsessief is, is het wel de getraumatiseerde Grunberg, die zichzelf associëert met Marokkanen.

      Zoals ik al schreef is hij niet de enige. Meer linkse Joden doen dat. Het zijn allemaal mafklappers.

      Dat het nergens op slaat beseffen rechtse Joden als Pinto gelukkig wel.

     11. Rammstein

      Beukman beukt: “Grunbergs meningen deugen niet, ze zijn niet het beste dat de wereld ooit is overkomen, en andere meningen zijn niet per definitie fout. Het is gewoon een mening.”

      Fijn dat we het daarover eens zijn. Het is gewoon een mening, meer niet.

     12. Alfred Bentinck

      “Dat zinnetje is essentiëel omdat het een poging is om de kritiek op Marokkanen te smoren.”

      Die indruk heb ik bepaald niet. Hij gebruikte het zinnetje om aan te geven dat individuen diskwalificeren op basis van een gegeneraliseerd negatief oordeel over de hele groep tot narigheid leidt. Die ellende ervoeren de Joden en Marokkanen evenzeer.

     13. Rene van der Grijp

      “Hij gebruikte het zinnetje om aan te geven dat individuen diskwalificeren op basis van een gegeneraliseerd negatief oordeel over de hele groep tot narigheid leidt.”

      Dat is inderdaad zoals hij en andere linkse joden (en ook linkse niet-joden) er tegenaan kijken. Dat is de associatie. Maar als we die lijn volgen (en dat gebeurt al 50 jaar) krijgen we de narigheid die moslims van allerlei etniciteiten nu al decennialang veroorzaken in heel West-Europa zonder dat we die bevolkingsgroepen erop aan kunnen spreken. Die politieke correctheid is funest.

      “Die ellende ervoeren de Joden en Marokkanen evenzeer.”

      Evenzeer? Natuurlijk niet. De Joden werden door de nazi’s gezien als een verderfelijk ras en om die reden werden ze allemaal over één kam geschoren, ook al deden ze niets verkeerd. De Marokkanen hebben hun slechte reputatie aan zichzelf te danken. Net zoals de Algerijnen in Frankrijk en de Pakistani in Engeland (etc etc). Deze bevolkingsgroepen bevatten omvangrijke elementen die structureel grote overlast veroorzaken en aan de tiet van de overheid hangen. Dat kan zo niet doorgaan en steeds meer autochtonen zijn het spuugzat. En als die bevolkingsgroepen zelf hun asociale en criminele elementen niet tot de orde roepen (en dat gebeurt tot nu toe niet of nauwelijks) dan is het wachten tot de bom barst.

     14. Alfred Bentinck

      “ De Marokkanen hebben hun slechte reputatie aan zichzelf te danken”

      Deze denktrant is precies die welke Grünberg hekelde. Hij is net zo onwaar als de bewering dat Joden hun slechte reputatie aan zichzelf hebben te danken, zoals Pascal hier vandaag nog beweerde.

      Er zijn Marokkanen, Joden en Nederlanders die zich misdragen. Als je daar de bevolkingsgroep als geheel op aanspreekt en diskwalificeert ben je racistisch bezig.
      Het is onbegrijpelijk dat dit kwartje maar niet kan vallen

     15. Rene van der Grijp

      Zoals ik al schreef zijn moslims van allerlei etniciteiten in heel West-Europa zwaar oververtegenwoordigd in alle foute lijstjes.

      En dat is geen toeval, zoals onder andere blijkt uit onderzoek van de psycholoog Sennels.

      Deugmensen als Grunberg en de bunzing willen dat niet horen. Grunberg heeft nog het excuus dat hij getraumatiseerd is. De bunzing is gewoon een poseur die zijn kwaadaardige karakter verstopt achter mooie deugwoorden. Maar die mooie woorden kosten hem niets. Het is slechts schijn.

      Hij is 7 dagen in de week met niets anders bezig.

     16. Alfred Bentinck

      “Zoals ik al schreef zijn moslims van allerlei etniciteiten in heel West-Europa zwaar oververtegenwoordigd in alle foute lijstjes.”

      Ook als dit waar zou zijn tast dit de kern van de stelling van Grünberg niet aan. Als een minderheid van welke groep dan ook zich schuldig maakt aan crimineel gedrag is het onjuist alle leden van de groep daar op aan te spreken.

      Overigens wordt hier het gedrag van deze minderheid gekoppeld aan hun geloofsovertuiging. Die bewering mist elke feitelijke grond.

     17. Beukman

      De Marokkanen hebben hun slechte reputatie aan zichzelf te danken., aldus @Rene.

      Daar schrik ik van dat je dit schrijft. Je bevestigt zo ontzettend Grunbergs gelijk.
      Ik ken zat prima Marokkanen, en nee: die hebben hun slechte reputatie niet aan zichzelf te danken, maar aan degenen die hen over één kam scheren met Marokkanen die zich niet netjes gedragen.

      In de jaren 80 had je feministen die “mannen” “verkrachters” noemde. Daar doet dit me aan denken.

     18. Rene van der Grijp

      “Ook als dit waar zou zijn tast dit de kern van de stelling van Grünberg niet aan. ”

      Je weet donders goed dat het waar is. Hier begin je het probleem alweer te downplayen.

      “Als een minderheid van welke groep dan ook zich schuldig maakt aan crimineel gedrag is het onjuist alle leden van de groep daar op aan te spreken.”

      Een minderheid? Alweer dat eeuwige downplayen. Het is inderdaad onjuist om alle leden van de “groep” over één kam te scheren, maar het kan geen kwaad om de “groep” aan te spreken op het wangedrag van de omvangrijke asociale elementen in hun midden. De “lijn” Grunberg maakt dat onmogelijk en dat is nu juist het kwalijke eraan.

      “Overigens wordt hier het gedrag van deze minderheid gekoppeld aan hun geloofsovertuiging. Die bewering mist elke feitelijke grond.”

      Bij deze jongeren ligt het niet primair aan hun geloofsovertuiging an sich maar aan de islamitische cultuur. Lees Sennels. Probeer jezelf eens verder te ontwikkelen, beste man, en blijf niet hangen in de dogma’s van je jeugd.

     19. Alfred Bentinck

      “Een minderheid? Alweer dat eeuwige downplayen. Het is inderdaad onjuist om alle leden van de “groep” over één kam te scheren, maar het kan geen kwaad om de “groep” aan te spreken”

      Dat het een minderheid betreft zul je niet betwisten.
      Het punt van Grunberg is dat je niet een groep kunt aanspreken. Je kunt alleen individuen aanspreken en die kun je niet veroordelen op gedrag van een minderheid van de groep waar ze cultureel, etnisch of religieus toe behoren.

      Misschien kan ik dit verduidelijken met een voorbeeld. Jij bent een emigrant, je woont naar eigen zeggen al meer dan 30 jaar niet meer in Nederland en je behoort tot de groep geëmigreerde Nederlanders, allochtonen in het land van aankomst. Een deel van die groep deed dat om de Justitie of de Fiscus in Nederland te omzeilen. Daar kan ik jou persoonlijk niet op aanspreken, jouw motieven om Nederland te ontvluchten zijn individueel en wellicht bijzonder legitiem.

      Hoe kan ik dan een Marokkaan die zich keurig gedraagt aanspreken op het laakbare gedrag van een andere Marokkaan die zich misdroeg? De Marrokkaanse achtergrond is immers een zwakke voorspeller van crimineel gedrag gelet op het feit dat slechts een minderheid zich er aan schuldig maakt?

      Ik adviseer je echt de sublieme rede van Grunberg nog eens na te luisteren. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat je de kern van zijn betoog miste.

     20. Beukman

      Het is inderdaad onjuist om alle leden van de “groep” over één kam te scheren, maar het kan geen kwaad om de “groep” aan te spreken op het wangedrag van de omvangrijke asociale elementen in hun midden.

      Even uit nieuwsgierigheid, @Rene. Hoe spreek jij als man verkrachtende of rellende mannen aan op hun wangedrag? Voel je je verantwoordelijk voor hen? Voel je je aangesproken als een man zich weer eens schuldig heeft gemaakt aan wangedrag, en iemand klaagt daarover?

     21. Alfred Bentinck

      “Bij deze jongeren ligt het niet primair aan hun geloofsovertuiging an sich maar aan de islamitische cultuur.”

      Deze stelling valt eenvoudig te falsificeren: een overgrote meerderheid van de moslims maakt zich niet schuldig aan crimineel gedrag.
      Een stelling die meer kans maakt stand te houden is dat een islamitische geloofsovertuiging een goede voorspeller is van correct gedrag.

     22. Rene van der Grijp

      “Deze stelling valt eenvoudig te falsificeren: een overgrote meerderheid van de moslims maakt zich niet schuldig aan crimineel gedrag.”

      Dit is niet meer dan een aanname. Als huiselijk geweld (fysiek en geestelijk) wordt meegerekend dan kon je nog wel eens schrikken.

     23. Alfred Bentinck

      “ Dit is niet meer dan een aanname. Als huiselijk geweld (fysiek en geestelijk) wordt meegerekend dan kon je nog wel eens schrikken.”

      Je weet donders goed dat slechts een minderheid van allochtonen c.q. moslims zich schuldig maakt aan criminele activiteiten.

      Dit aandoenlijke gesputter is een erkenning van dit feit in vermomming.

     24. Rene van der Grijp

      “Even uit nieuwsgierigheid, @Rene. Hoe spreek jij als man verkrachtende of rellende mannen aan op hun wangedrag? Voel je je verantwoordelijk voor hen? Voel je je aangesproken als een man zich weer eens schuldig heeft gemaakt aan wangedrag, en iemand klaagt daarover?”

      Dit slaat helemaal nergens op, Breukman.

      We hebben al decennia te maken met bevolkingsgroepen (in Nederland zijn het met name Marokkanen, in Engeland zijn het met name Pakistani) die uitblinken in allerlei vormen van overlast (en dan druk ik me nog gematigd uit).

      Jij en je mede-wegkijkers doen hun uiterste best om dat onder het tapijt te vegen.

      Je moet je KAPOT schamen.

     25. fisufisu

      De aandoenlijke alfred achmed hassan doet even zijn zegje…

     26. Beukman

      We hebben al heel wat langer dan decennia te maken met een bepaalde bevolkingsgroep die uitblinkt in overlast, @Rene. Een bevolkingsgroep waar jij toe behoort. Het is jouw soort dat vrouwen molesteert, straatmeubilair vernielt, dronken een auto instapt en ongelukken veroorzaakt en andere ellende teweeg brengt.

      Voel je je verantwoordelijk voor jouw soortgenoten? Voel je je aangesproken als een man zich weer eens schuldig heeft gemaakt aan wangedrag, en iemand klaagt daarover? Of vind je dat alleen Marokkanen zich verantwoordelijk moeten voelen voor wat soortgenoten van hen aanrichten?

     27. Alfred Bentinck

      @Beukman,

      Ik moet constateren dat ook René de essentie van het betoog van Grunberg niet kan of wil inzien.

      Jammer is het wel. Grunberg benoemde de kern van racisme en los van de morele implicaties is het essentieel dat wordt ingezien dat de denkwijze mensen op hun groepsidentiteit aan te spreken en te veroordelen alleen maar tot ellende leidt en in elk geval geen enkel probleem oplost.
      Ik constateer tot mijn frustratie een grote gehechtheid aan deze blinde vlek.

     28. Beukman

      @Alfred schrijft:
      Ik moet constateren dat ook René de essentie van het betoog van Grunberg niet kan of wil inzien.

      Ik heb de indruk dat hij het werkelijk niet ziet. Maar om het niet te zien moet hij de logica geweld aandoen.

    2. B. Pascal

     Ja, anders hij had zich niet discriminerend verbonden aan Marokkanen. Die wij op geen enkele wijze discrimineren of belemmeren in deze samenleving. Ik heb er zelf een aangenomen als werknemer. Waarvan een paar het voor de grote groep verpesten. Grundbergs verhaal had geen juiste strekking. Het was zijn mening, maar die mag je niet als waarheid stellen. Jij noemt mij antisemiet, wat ik niet ben, daarmee ben je zelf ook aan het discrimineren. Want in geen van mij stukken discrimineer ik, ik spreek over daden, die kun je niet dicrimineren. Je kunt hoogstens mijn woordkeuze achterlijk vinden.

     1. Beukman

      @Blaise schrijft:
      Ik heb er zelf een aangenomen als werknemer. Waarvan een paar het voor de grote groep verpesten.

      Je hebt een paar Marokkanen ontslagen omdat een paar andere Marokkanen rotgeintjes uithaalden?

     2. B. Pascal

      Nee, blinde. Maar bedankt dat je bevestigd dat ik geen rassist ben. Anders nam ik ze niet onder mijn hoede.

    3. weer woord

     Beukventje (deze nepfeminist verdient de aanspraak ‘man’ niet) is weer begonnen met z’n uitgekauwde dommigheid.

     Is hij niet aan het zwetsen over zijn
     MaNnEn ZiJn VeRkRaChTeRs stroman argument dan speelt hij wel slippendrager voor loederige miskramen als Alfred & Co.

     Gaat toch eens wat nuttigs doen…

  2. RobVerhoeven

   Logisch toch?
   Niets heeft geholpen dus de ‘overlast’ lees ‘zware criminaliteit’ verminderen!

  3. Bolkestein

   Na meer dan zes jaar ben ik nog steeds tot ver in mijn wijde omgeving nog niemand tegengekomen die meer Marokkanen wil. Hoe komt dat toch?

 2. henkie

  De politiek correcte leugens en cencuur duren al 50 jaar. In die tijd zijn generaties Allochtonen en Autochtonen heel slecht opgevoed, verziekt.
  Of behoort dit tot een geopolitieke masterplan?

  De allochtonen zijn boos op de samenleving, want vanaf de geboorte zijn ze gediscrimineerd. Dit uit zich in criminaliteit, afkeren van de Nederlandse samenleving of politieke activisme om verder te ontregelen.

  De autochtonen zijn “deugmenschen” die voortbouwen aan de politiek correcte leugens en censuur omdat ze er direkt of indirekt baat bij hebben, ofwel zijn het dommerikken/gehersenspoelden die niet beter weten omdat ze van de geboorte af de leugens met de paplepel ingegoten hebben gekregen, ofwel zijn het geintimideerde schapen die hun bek niet open kunnen/durfen doen (het heeft toch geen zin).

  1. Alfred Bentinck

   “Of behoort dit tot een geopolitieke masterplan?”

   Mij zijn geen geo-politieke masterplannen bekend, maar wellicht kan henkie ons hierover bijpraten.

   1. Maks

    Alfred Anus Bentinck?

 3. Rammstein

  Inderdaad Frits Bosch, repressie is het enige middel dat nog resteert. Een duidelijke oorlogsverklaring afgeven naar dat tuig, zero tolerance en inzetten op een overwinning zodat we een begin maken met het terugveroveren van onze samenleving.

  Maar ja, agenten mogen niks, aanklachten worden geseponeerd, fopstraffen blijven uitgesproken worden en het wegkijken gaat onveranderd door.

  Het blijft dus bij wensen en hopen helaas. En hoop is uitgestelde teleurstelling.

  Ben benieuwd hoe het er over 15 jaar bij staat. Als het zo door gaat wordt Nederland een tweede Colombia.

  1. Alfred Bentinck

   “Inderdaad Frits Bosch, repressie is het enige middel dat nog resteert. Een duidelijke oorlogsverklaring afgeven naar dat tuig, zero tolerance en inzetten op een overwinning zodat we een begin maken met het terugveroveren van onze samenleving.”

   Conform het geldende patroon zien we hier ook de heer R*mmstein hopeloos radicaliseren.

   1. Rammstein

    … zegt de eeuwige wegkijker, islamlover en extreemlinkse windbuil Alfred Bentinck: demoniseren en haatzaaien is zijn verdienmodel.

    Door schorem zoals jij zitten we nu met de puinhopen, vieze bunzing. Jij bent een in- en inslecht mens.

    1. Alfred Bentinck

     Ik begrijp dat ik doel trof.
     Laat het je aan het denken zetten.

     1. Rammstein

      Je begrijpt zeer weinig, Bentinck: autisten hebben nu eenmaal niet zoveel door. Zeker niet als hun ziektebeeld gemixt wordt met megalomane en narcistische trekjes.

      Ik had het over het nemen van passende maatregelen. Jij als wegkijker, noemt dat ‘radicaliseren’. Het inzetten van deze term is uitsluitend bedoeld om de ander te diskwalificeren. Want een echte discussie en debat kun je niet aan: daar mis je alle competenties voor.

      Zoals ik al zei: demoniseren en haatzaaien is je verdienmodel. Je bent een lichtgewicht, dat is duidelijk.

     2. Alfred Bentinck

      Als R*mmstein met zijn ‘passende maatregelen’ bedoelt dat wetsovertreders binnen de mogelijkheden van ons strafrecht dienen te worden vervolgd ben ik het volledig met hem eens.
      Ik neem ook aan dat hij in dit verband niet alleen doelt op Nederlanders met een Marokkaanse achtergrond: iedereen is in onze rechtsstaat immers gelijk voor de wet.

      Mocht hij dit hebben bedoeld dan deed ik hem onrecht aan met mij kwalificatie. Wellicht zette zijn enigszins opgewonden toonzetting me op het verkeerde been.

    2. Rammstein

     Zo is dat zultkop, passende maatregelen passend binnen de wet. De pest is vooral dat de wet niet meer toegepast wordt doordat geradicaliseerde extreemlinkse wegkijkers zoals jij een klimaat hebben geschapen waarin zelfs een foei-gesprek als een ernstige schending van de mensenrechten wordt gezien.

     Smerige cultuurmarxisten zoals jij hebben de maatschappij en ons mooie land verkankerd en om zeep geholpen.

     1. Alfred Bentinck

      “de maatschappij en ons mooie land verkankerd”

      Maar je woont toch al jaren niet meer in ons mooie land, R*mmstein?

 4. Drostemannetje

  Het was (weer) idd Joost Eerdmans tegen de rest. Hij hield zich mooi staande. Perfecte gast die Joost! Natuurlijk wel weer walgelijk 4 tegen 1. Het zijn net die Marokkaantjes. Die kunnen het ook niet alleen af.

 5. Rene van der Grijp

  Het Marokkanenprobleem suddert al 50 jaar.

  En nog steeds is links niet tot het inzicht gekomen dat het aan hun softe benadering ligt. Een beter voorbeeld van zachte heelmeesters die stinkende wonden maken zal je niet snel aantreffen.

 6. Rene van der Grijp

  “De conclusie is dat er sterke psychologische verschillen zijn tussen moslims en niet-moslims. Het is ook duidelijk geworden dat de islamitische cultuur moslims op een nefaste manier beïnvloedt en het waarschijnlijker maakt dat ze crimineel en asociaal gedrag zullen vertonen, in het bijzonder jegens niet-moslims en niet-islamitische autoriteiten.”

  – Nicolai Sennels, psycholoog

  Lees hier meer: ht*ps://pvanlenth.wordpress.com/2017/02/12/nicolai-sennels-moslims-en-niet-moslims-verschillen-te-sterk/

 7. feitelijk

  Marokkanen zijn een probleem getuige de misdaad statistieken. Das geen vraag maar een feit wat u terug kunt vinden bij het cbs.

  De islam is een probleem getuige de misdaad statistieken. Das geen vraag maar een feit wat u terug kunt bij het cbs.

  Waarom zijn islamieten en marokkanen oververtegenwoordigd in de misdaadcijfers ? linkse mafklappers willenu doen geloven dat dit komt door discriminatie. Je kan je afvragen of de problemen komen door discriminatie of dat discriminatie is begonnen na de problemen met deze bevolkingsgroep.

  Hele wijken zijn ontwricht maar linkse mafklappers blijven wegkijken en anderen de maat nemen.

  stem sociaal , stem PVV

  1. Politiek Profeet

   Stem PVV voor een (her)bevrijd nederland

 8. Vrijedenkert

  Grunberg heeft het over Marokkanen als de nieuwe Joden….

  h**ps://www.elsevierweekblad.nl/nederland/achtergrond/2019/09/bruut-geweld-tegen-ouderen-trend-of-incident-710708/

  h**ps://www.dagelijksestandaard.nl/2019/10/criminele-allochtone-jongeren-kiezen-bewust-blanke-ouderen-als-doelwit-ze-bevuilen-niet-hun-eigen-nest/

  h**ps://opiniez.com/2018/08/02/autochtone-bejaarden-steeds-vaker-slachtoffer-van-allochtone-daders/tanyahoogwerf/

  Ik denk dat ouderen in dit land en dan voornamelijk de autochtone ouderen kunnen worden bestempeld als de nieuwe Joden want zij zijn voornamelijk het slachtoffer van criminele jongeren vaak met een allochtone of bepaalde religieuze achtergrond waar ook vaak criminele jongeren met een Marokkaanse achtergrond bij betrokken zijn die gewoon heel duidelijk oververtegenwoordigd zijn tegenover autochtone criminelen!

 9. PG

  Amen. Prachtig verwoord.

 10. Ben-NIET-Groen-L

  Ik krijg jeuk en weet u waarom?

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.