Forum voor Democratie voert keihard actie tegen spoedwet: ‘Dit mag er nooit komen!’

Het kabinet, de regeringspartijen én de meeste oppositiepartijen (nou ja, oppositie…) lijken van zins om de megalomane corona-spoedwet zo snel mogelijk aangenomen te krijgen. Niet omdat het nodig is om het coronavirus te bestrijden, maar omdat de nieuwe wet de overheid enorm veel macht geeft. Want ja, daar houdt het partijkartel wel van: macht voor de boven-ons-gestelden. Meer, meer, meer.

Forum voor Democratie zit dat voor die reden alleen al absoluut niet zitten en voert nu keihard actie tegen de wet. “De spoedwet om onze vrijheid te ontnemen mag er nooit komen,” laat de partij weten. “Dagelijks worden we geconfronteerd met ernstige inperkingen op onze vrijheden. Knuffelen, zoenen of zelfs een hand geven dreigen tot gebruiken van vroeger te gaan behoren. Terwijl we slaafs de beplakte lijnen op de vloer volgen, worden we overhoord of we niet toch nog een kuchje of hoest hebben.”

“Zelfs achter de deur van je eigen woning ben je niet veilig en mag een gezagsdrager zichzelf toegang verschaffen en boetes uitschrijven,” aldus de enige partij van Nederland die zich nog wél druk maakt om onze burgerrechten. “In slechts korte tijd is het aangezicht van onze maatschappij wezenlijk veranderd.”

“De economie heeft enorme klappen gekregen, maar ook de psyche van de Nederlandse burger heeft te lijden onder de maatregelen die ons opgelegd worden. Diverse organisaties hebben al aan de noodbel getrokken of de maatregelen nog wel in verhouding staan tot de enorme prijs die we er met zijn allen voor betalen. Zelfs onze grondrechtelijke vrijheden staan onder druk nu demonstratie na demonstratie verboden wordt vanwege zorgen om de volksgezondheid.”

Maar waarom eigenlijk? Zoals Forum ook uitlegt slaat het eigenlijk nergens meer op. “Na 6 april is het aantal corona-patiënten op de intensive care gestaag gedaald van 1.300 tot iets meer dan 30 nu. Het aantal corona-doden is in diezelfde periode gedaald van het hoogtepunt van iets minder dan 1.000 per week, naar 23 voor de gehele maand juli.”

De crisis is dus eigenlijk gewoon “bezworen.”

Maar toch is het kabinet van zins om deze idiote spoedwet er doorheen te jassen en ons “een nieuw normaal” op te leggen.

Gestoord. Onacceptabel. Gevaarlijk, zelfs.

Forum vindt dat ook. “Iedere coronamaatregel moet altijd gewogen worden tegen onze andere belangen. Juist die andere belangen zijn ondergewaardeerd door een minister-president die zijn oor heeft laten hangen naar enkel medisch experts, en daarmee economie, andere gezondsheidsbelangen, vrijheid en grondrechten te grabbel heeft gegooid. Het is hoog tijd dat daar verandering in komt en de wezensvreemde anderhalvemetersamenleving beëindigd wordt.”

Om het kabinet het zo lastig mogelijk te maken heeft de partij maar liefst 100 (!) Kamervragen ingediend. Of de minister die even wil beantwoorden — en snel een beetje. De vragen zijn belangrijk omdat ze werkelijk lezen als een faaldossier van onze regering. Tegelijkertijd maken ze ook duidelijk dat de autoritaire wensdromen van Rutte totaal los staan van de werkelijkheid.

Forum begint door duidelijk te maken dat (en vragen te stellen (over) de maatregelen uit de spoedwet volstrekt achterhaald en zelfs gevaarlijk zijn:

Waarom zijn de landelijke vrijheidsbeperkingen – die noodzakelijk waren om het coronavirus onder controle te krijgen en het gebrek aan IC-capaciteit te voorkomen – naar uw oordeel nog steeds noodzakelijk?

Hoe beoordeelt u de waarschuwing – Verkorte Brandbrief Corona Maatregelen [1] – uit de medische wereld dat het langer in stand houden van de huidige vrijheidsbeperkingen meer kwaad dan goed doet?

Hoe meet u of de vrijheidsbeperkingen succesvol zijn? Houdt u daarbij ook rekening met schade op het gebied van het psychosociale domein, economische schade en schade aan de reguliere gezondheidszorg?

Erkent u dat bewegen belangrijk is voor ouderen en voor mensen met onderliggend lijden? Bent u bekend met het fenomeen “deconditioning syndrome”, waarin mensen door psychisch of fysiek trauma stoppen met bewegen? Ziet u een relatie tussen de coronacrisis en “deconditioning syndrome”? Zo ja, voorziet u dat extra maatregelen nodig zijn om de kwetsbare groep weer aan het bewegen te krijgen? [8]

En dan hebben we het nog niet eens gehad over de idiotie van sommige maatregelen — ook als er wél corona is:

Hoe verklaart u dat de wereldwijde massademonstraties, waaronder in Nederland, waarbij grote groepen mensen lange tijd dicht op elkaar stonden in de buitenlucht, nergens tot een noemenswaardig aantal nieuwe besmettingen heeft geleid?

Klopt het dat bij besmetting via grote druppels vooral sociale afstand een mitigerend effect heeft? Klopt het dat bij besmetting via aerosolen vooral ventilatie en zonlicht een mitigerend effect hebben?

Hoe dodelijk is het coronavirus? Is het coronavirus minder dodelijk gebleken dan oorspronkelijk gedacht?

Gegeven dat u op 25 juni jl. COVID-19 heeft vastgesteld op een Infection Fatality Risk (IFR) van 0,32, en dus minder dodelijk is dan eerder werd gedacht, waarom staat het virus dan nog op Groep A van de Wet Publieke Gezondheid (waarvoor de meest vergaande dwingende maatregelen kunnen worden opgelegd)?

En dan die fouten he…

Erkent u dat Jacco Wallinga, hoofd computer­modellen van het RIVM, een verkeerde aanname gedaan in het programma voor het berekenen van de effecten van Corona op Nederland? [9] Wat was de invloed van deze fout op beleid? Heeft u daarop moeten corrigeren? Waaruit bestonden de correcties?

Bent u bekend met de melding van viroloog Christian Drosten d.d. 24 april jl. dat het RIVM gebruik heeft gemaakt van statistisch insignificante data? Erkent u dat het geval is geweest? Welke maatregelen zijn genomen om dit te corrigeren? 

Bent u bekend met het frauduleuze en teruggetrokken onderzoek in de Lancet over dat Hydroxychloriquine (HCQ) niet zou werken? Bent u bekend met de Ford studie die juist heeft onderzocht dat er wel een positief effect is? Erkent u dat het gerechtvaardigd is om meer onderzoek naar HCQ te plegen? Erkent u dat u te snel HCQ heeft weggezet als kwakzalverij?

En dan die gevaarlijke maatregelen:

In welke mate is het toegestaan om grondrechten te beperken middels noodverordeningen?

Heeft u op enig moment overwogen om de uitzonderingstoestand, bedoeld in artikel 103 van de Grondwet, af te kondigen? Waarom heeft u hier uiteindelijk niet voor gekozen?

Hoe beoordeelt u het advies van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) waarin zij aangeeft dat nieuwe wetgeving niet nodig is en dat zij voldoende ruimte ziet in noodverordeningen en overig bestaand instrumentarium? Bent u het daarmee eens? Zo nee, waarom niet?

Hoe beoordeelt u het advies van de NOvA waarin zij aandacht vraagt voor de voorgestelde straffen, die de toets van proportionaliteit in veel gevallen niet kunnen doorstaan? Bent u het eens met de mening van de NOvA? Zo nee, waarom meent u dat de voorgestelde straffen wel de toets van proportionaliteit kunnen doorstaan?

Bent u bekend met de oproep van advocaten om in beroep te gaan tegen de coronaboetes, zoals gerapporteerd door Trouw op 22 mei jl.? Deelt u hun mening dat er sprake is van willekeur? Deelt u hun overtuiging dat de boetes te hoog zijn? Zijn er al plannen om de boetes te seponeren?

Wordt bij handhaving van de coronaboetes ook de aantekening op het justitiële document gehandhaafd? Vindt u deze strafmaat proportioneel ten opzichte van de overtreding? Zo nee, wat gaat u doen om te voorkomen dat mensen voor langere tijd juridisch getekend zijn?

Wat is uw mening over de familieleden in Dordrecht die buiten met zijn vieren een gebakje aten en ieder een coronaboete kregen van 390 euro? Bent u van mening dat deze mensen een aantekening op hun strafblad verdienen? 

Bent u bekend met de stelling van Douwe Jan Elzinga, hoogleraar staatsrecht Rijksuniversiteit Groningen in de Volkskrant dd 10 juni, dat de spoedwet zowel gemeenten als parlement buitenspel zet? Zo nee, hoe waarborgt u dat het parlement zeggenschap houdt? En de gemeenten?

Waarom stond handhaving van de coronamaatregelen achter de voordeur eerst wel in de spoedwet, maar zoals NRC op 7 juli meldde, later niet meer? Welke overwegingen heeft u gemaakt om dit uit de spoedwet te halen? Bent u het ermee eens dat het een schending van het privé-domein is om handhaving van de maatregelen achter de voordeur te betrachten?

Erkent u dat de anderhalvemetermaatregelen vrijheidsbeperkend zijn? Hoe weegt u dit verlies tegen de baten van de anderhalvemetermaatregelen? Wat zijn de criteria wanneer vrijheid zwaarder gaat wegen dan de volksgezondheidszorgen?

Waarom acht u het nog steeds noodzakelijk om telecomdata te verzamelen om het coronavirus te bestrijden? Hoe kunt u volhouden dat de meerwaarde hiervan in verhouding staat tot de grove inbreuk op de privacy van alle Nederlanders?

Realiseert u zich dat uit telecomdata herleidbaar is wie, waar en wanneer aanwezig is, dag en nacht? Erkent u dat dergelijke informatie voor tal van (kwaadwillende) partijen buitengewoon waardevol is? Hoe beoordeelt u de waarschuwing van de Autoriteit Persoonsgegevens, inhoudende dat het risico bestaat dat dergelijke gegevens herleidbaar zijn tot individuen?

Zo gaat het maar door en door en door. Steeds weer legt Forum de vinger op de zere plek door middel van deze Kamervragen. Eerst wordt door lastige vragen te stellen duidelijk gemaakt dat a) de aanpak van het kabinet niet werkt omdat het niet meer nódig is wat betekent dat de spoedwet ook niet nodig is, en daarna b) wordt de spoedwet inhoudelijk ook nog even ontmanteld.

Ik wacht in spanning op de antwoorden van de minister.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en like onze spiksplinternieuwe Facebook-pagina!
In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

Reacties

22 reacties

 1. Che

  DDS boven op het nieuws.
  Je maakt jezelf belachelijk Mike, lees eerst het laatste nieuws over die wet en verder hebben we dit hier ook al eerder gelezen.

  1. Maurits Dekker

   Che,
   U bent klaarblijkelijk geen liefhebber van democratie.
   Gefeliciteerd dan maar, want voor dictatuurliefhebbers breken er gouden tijden aan.

   1. Stanly2000

    Klopt, Che is lid van de SP, een volbloed communist en ook nog een Fries.

 2. Positieve Bijkomstigheid

  ‘Mitigerend’ zal de burger zeker aanspreken. FvD houdt het kabinet wel aan de praat. w.g. Boy Wonder

 3. Waldorf_en_Statler

  “Zelfs achter de deur van je eigen woning ben je niet veilig en mag een gezagsdrager zichzelf toegang verschaffen en boetes uitschrijven,”

  Een huiszoeking, officieel doorzoeking ter inbeslagneming en doorzoeking ter vastlegging,is het door de politie of een andere opsporingsambtenaar binnentreden in een woning of ander besloten lokaal zonder toestemming van de bewoner, met het doel om mogelijk bewijs voor een strafbaar feit op te sporen en zo nodig in beslag te nemen. Voor het binnentreden in een woning is doorgaans een machtiging vereist, meestal huiszoekingsbevel genoemd.

  1. combat le pelicule

   aldus domme waldorf die zijn islamistsiche harses gewoon nog dieper in de koran stront duwt

  2. Heinz

   Op verzoek van de officier van justitie heb ik ooit gehoord. Dat is blijven hangen.

  3. Hardline

   Behalve in de eerste versie van de, zelfs door de coalitiegenoten afgeschoten, coronawet

  4. gedacht

   sukkeltje , als de noodwet in werking treed mag men onherroepelijk binnen treden.

   ben je nu werkelijk zo dom ? Men mag nu met de huidige noodverordening ook binnen treden. Dat is wat men vast legt in deze krankzinnige wet.

 4. Bullshit10

  Heel goed FVD pak die lamstrallen maar aan het zijn dictators niks meer niks mínder
  Is er nog een linkse rat die vind dat de fvd niet democraties is. na brenda kom maar er maar en
  Stem fvd of PVV….. uit de eu

  1. DubbelZout

   He stronthoop
   Zeker weer te veel gezopen zeker ?

 5. Mar

  Toch een apart vak, politicus

  Eerst schrijven:
  Zelfs achter de deur van je eigen woning ben je niet veilig en mag een gezagsdrager zichzelf toegang verschaffen en boetes uitschrijven. In slechts korte tijd is het aangezicht van onze maatschappij wezenlijk veranderd.

  Later:
  Vraag 76
  Waarom stond handhaving van de coronamaatregelen achter de voordeur eerst wel in de spoedwet, maar zoals NRC op 7 juli meldde, later niet meer? Welke overwegingen heeft u gemaakt om dit uit de spoedwet te halen? Bent u het ermee eens dat het een schending van het privé-domein is om handhaving van de maatregelen achter de voordeur te betrachten?

  Wat een gezeur. Het is er toch uitgehaald. Wat is dan nog je probleem?

  Mama, ik wil een dropje. Alsjeblieft, hier is je dropje.
  Neeeeeeeeeee, ik wil een zuurtje

  1. combat le pelicule

   Als jij niet ziet wat het probleem is! zou ik zeggen kruip maar weer terug onder je steen

   1. gedacht

    precies , de linkse ubermenschen bagatelliseren het wederom zodat het onschuldig lijkt. Je bent dan stommer dan een varken

 6. combat le pelicule

  Elk gezond en weldenkende Nederlander zou dit niet moeten willen

 7. rexm

  Burgers die weten hoe de structuur van de voormalige DDR er uit zag, met Mielke en consorten, die weten dat we er bijna zijn in Nederland.
  Je mag nog naar het buitenland reizen, maar voor veel mensen kan dat straks ook niet meer.
  Let op waar dat zooitje van de coalitie mee bezig is.

 8. Maurits Dekker

  Als deze wet er komt is het gedaan met de vrijheid en wordt de democratie ten grave gedragen.
  Enkele oerdomme individuën hier op dit forum schijnen dit een aangenaam vooruitzicht te vinden.

  1. Original NL

   En het zijn altijd dezelfden Maurits, die tegendraadse deugfascisten.

 9. Pjotter

  Mensen maak je niet druk, onze Gert Jan Segers heeft er in zijn grote wijsheid zijn ligt over laten schijnen nou dan komt het vast goed, toch.

 10. Heras

  Wauw, goed bezig. Fvd wordt mijn partij.
  Bij de E P, heb ik pvv gestemd, nu wordt het fvd.

  1. Brenda Welsh

   Wanneer je tegen de EU bent stem je toch niet op op een EU partij. Of zie ik het verkeerd. Wat is het nut eigenlijk van uw mededeling?

   1. LifeBuddy

    HaHaHaHa, brenda, het is Niet de laatste keer, dat je de wereld op zijn kop ziet!

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.