Partij van de Arbeid, waar ging het mis? Met Nieuw Links werden de antifascisten de fascisten (3)

Frits Bosch schrijft deze zomer een feuilleton over hoe het zo faliekant mis kon gaan met de PvdA, ooit één van Neerlands grootste partijen en nu onbetekenend wegkwijnend in de oppositie. Vandaag deel 3: hoe de Nieuw Links-beweging de partij op het revolutionaire spoor zette, die sindsdien niet meer is weggegaan en eindigde met ‘Als je Thierry dood wilt zeg dan paf…’.

De PvdA wil afstand nemen van het liberale denken. Maar de partij heeft nog geen goed verhaal. Enkel afstand nemen van het liberale gedachtegoed is wel erg mager. Hoe is het gekomen dat de ooit machtige sociaal-democraten zo in de lappenmand verkeren? Introspectie is geen sterk punt van de PvdA. Frits Bosch gaat de partij hierbij helpen en duikt in hun interessante geschiedenis in een aantal afleveringen.

Nieuw Links, hosanna voor de DDR en de Culturele Revolutie

Globalisering werd stevig omarmd. PvdA kwam steeds verder af te staan van de eigen achterban en de partij keerde zich tegen hen. In feite kan gesteld worden dat in 1966 met de komst van Nieuw Links de kiem gelegd werd voor de afstraffing die de partij in 2017 uiteindelijk zou ondergaan. Nieuw Links sloeg aan: de optiek van de PvdA verschoof van ‘benauwde en kortzichtige’ binnenlandse belangen naar belangen van onze medemens in het buitenland: “wij hebben het immers hier zo goed en zij zo slecht” was het motto. Voortaan was de rode kleur van de PvdA gekoppeld aan de ontwikkelingsproblematiek, de onvoorwaardelijke steun aan de armen aldaar en steun aan de Europese integratie.

De tien programmapunten van Nieuw Links zoals in Tien over Rood:

 1. De PvdA neemt niet deel aan een regering, tenzij vaststaat dat de ontwikkelingshulp in 1970 twee procent van het nationale inkomen bedraagt.
 2. Iedere gekozen volksvertegenwoordiger dient de plicht te worden opgelegd tot openbare verantwoording, die kan worden afgedwongen.
 3. Het parlement dient in staat te worden gesteld ongelimiteerd openbare hoorzittingen te houden van elkeen die naar oordeel van het parlement nuttige informatie kan verstrekken.
 4. Elk verkiezingsprogramma van de PvdA dient een minimum te bevatten, zonder de uitvoering waarvan de Partij van de Arbeid niet aan coalitiekabinetten zal deelnemen.
 5. Onvoorwaardelijke erkenning van de DDR en van de Vietcong is noodzakelijk. De PvdA dient het initiatief te nemen tot een Europese veiligheidsconferentie met de landen van het Warschaupact.
 6. Nederland behoort uit de NAVO te treden wanneer Spanje lid van de NAVO wordt of wanneer Portugal bij de herziening van het verdrag als lid wordt gehandhaafd.
 7. Het is wenselijk dat Nederland een republiek wordt zodra de regering van koningin Juliana eindigt.
 8. De belasting op erfenissen en schenkingen moet progressief oplopen en boven de honderdduizend gulden negenennegentig procent bedragen.
 9. De PvdA dient een inkomenspolitiek te ontwerpen, door middel waarvan het verschil tussen de hoge en lage inkomens wezenlijk kleiner wordt.
 10. De werknemers in de bedrijven moeten directe invloed krijgen op het bestuur van hun ondernemingen.

Deze tien programmapunten zijn trots gepresenteerd. Kenmerkend is dat er vrijwel niets van terecht is gekomen en dat de punten nu volslagen absurd overkomen.

Wat was het gevolg van Nieuw Links?

Hoe stupide het gedachtegoed van Nieuw Links ook moge zijn, de partij schoof op naar wat voortaan links werd genoemd. Als je zelf zo naar links opschuift, komen andere partijen vanzelf meer rechts van je te liggen. Dan kan het verketteren beginnen, want Nieuw Links heeft het licht gezien. Tot midden jaren zestig waren sociaal-democraten begaan met het lot van hun doelgroep, de arbeiders, ‘eigen volk’. Zij werden immers onderdrukt en waren slachtoffer van het kapitalistisch systeem. Maar de voorspelde marxistische ‘Verelendung’ trad niet op. Integendeel, de arbeiders verburgerlijkten. Links Nederland, ‘regenten’ genoemd, was daarover eigenlijk teleurgesteld. Ze noemden arbeiders ‘klootjesvolk’ en ‘patatgeneratie’.

De verzorgingsstaat was afgebouwd, dus ging links op zoek naar een nieuwe doelgroep. ‘Nieuw Links’ meende die doelgroep in 1966 gevonden te hebben in onderdrukten in het buitenland. ‘Internationale solidariteit’ was het modewoord. Ontwikkelingssamenwerking kwam in zwang. Nederland werd kampioen ontwikkelingsgeld, percentueel over het bruto nationaal product, terwijl later bleek dat dit geld averechts uitpakte.

DDR, Cuba, China en Sovjet Unie werden hét voorbeeld. ‘Links’ werd geherdefinieerd: ‘links’ had een economische connotatie, maar kreeg voortaan een multiculturele connotatie: cultureel marxisme. Wit is schuldig, het Westen is abject, afkeer van de natiestaat, verheerlijking van de Derde Wereld, negatief over christendom, moslims zijn de nieuwe joden. Ieder die kritiek heeft op islam is islamafoob. Ook al zijn er nog zoveel aanslagen onder het uitroepen van ‘Allahu Akbar’, ‘het heeft niets met islam te maken’. Opvallend is dat oprecht linkse mensen die na studie over deze religie islamofoob worden genoemd. Ze verliezen hun vrienden die over deze religie niets weten.

Het spel wordt hard gespeeld door Nieuw Links, op weg naar de utopie, de ‘maakbare samenleving’. Rechts werd voortaan ‘radicaal rechts’ en ‘extreem rechts’ genoemd. Tegenspraak wordt niet langer geduld, tot en met intolerant, het begin van de afrekencultuur. Op de Universiteit van Amsterdam maak ik van dichtbij mee dat gelauwerd politicoloog prof. Daudt wordt gemaltraiteerd door zijn studenten. In mijn studententijd (eind jaren zestig, eerste helft jaren zeventig) bestond het curriculum economie en sociologie bol van het verplichte marxisme. Een marxistisch bevlogen medestudent voegde mij toe quasi grappig toe ”als je het niet met me eens bent sla ik je op je bek.”

Dat was de revolutionaire sfeer in die tijd en die trend heeft zich doorgezet. Hoe het met oud-DS’70’er Hans Janmaat en oud-PvdA’er Pim Fortuyn veel later is afgelopen, is bekend. ‘Als je Thierry dood wilt zeg dan paf…’ De antifascisten werden fascisten.

Deel 1 en 2 van de feuilleton zijn hier te lezen.

Frits Bosch, auteur van “Risico als obsessie”, “Dat is het risico”, “Wereld op een keerpunt” “Onbehagen bij de elite”, “Schaft ook Nederland zich af?” en “Feminisme op de werkvloer”.


Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

Reacties

14 reacties

 1. Adriaen van Bergen

  Als je die linkse kliek nog eens van intellectuelen hoort spreken denk dan:
  Wij van wc-eend adviseren wc-eend.
  De linkse intellectuelen gebruiken te veel hallucinerende middelen.

  1. Pauline Kummer

   Wat weet u van het gebruik af ?

 2. LifeBuddy

  En nog is maffia, het schoothondje van de pvda. Ontwikkelingshulp komt Niet terecht bij de mensen die het nodig hebben. Hoe lang en hoe dik is de balk voor de kop. Waarom lost de media dit niet op, oooh ja , het bekende Jojoootje!

 3. Blondie

  Kijk cijfermatig in het parlement gaat het wat minder maar vergeet één ding niet.
  In het gehele bestuurlijke apparaat zijn de PvdA bestuurders nog steeds volop vertegenwoordigd.
  Neem voor het gemak maar eens de post van Burgemeesters, in 73 Gemeentes van de ca 300 Gemeentes zit een PvdA figuur.
  Vergelijk het eens met de PVV, die mogen 0 Burgemeesters leveren.
  Weet u nog de openlijke aanval die Fortuyn het leven koste.

  1. Kretoloog

   En wat denk je van het maatschappelijk middenveld: besturen van onderwijsinstellingen, woningbouwverenigingen, zorgverzekeraars en ziekenhuizen, overal kom je die PvdA-ers tegen. Vaak met salarissen ver boven de Balkenende-norm.

   Op z’n best zijn het salonsocialisten, vaak zijn het gewoon ordinaire graaiers. Heel die PvdA-kliek rond Asscher en Timmermans.

  2. halo1

   Dat is ook wel een beetje logisch.. PVV-ers zijn meestal actie-bereide mensen, die vaak nee zeggen en niet ”verbinden”..bovendien kan “PVV-politiek” alleen maar nationaal zijn m.i., wil het enig verschil uitmaken.

   1. NEXIT.

    daarom , voor de nationale belangen

    Stem sociaal , stem PVV

 4. deZwaluw

  Frits Bosch beschrijft goed het ware gezicht van de linkse politiek.
  Dat verschilt nogal van de one-liners waarmee ze naïeve stemmers werven.
  Helaas trappen veel mensen daar nog in.

 5. NEXIT.

  genoeg als ik de uitslagen van de samenstelling van het rioolwater bekijk. De yuppen buurten scoren bijzonder goed.

 6. Vrijedenkert

  Met Nieuw Links is de PvdAllochtonen gewoon een partij voor het buitenland en buitenlanders geworden en niet meer voor Nederlanders zelf, Drees zag het goed en maakte zich snel uit de voeten en nam voorgoed afscheid van deze club…

 7. andergeluid

  PvdA Dat staat toch voor Partij van de Afbraak ???? wat ze al niet gesloopt hebben.
  de laatste stunt iedereen moest maar flex werker worden en jawel een puinhoop.
  En dan begint die weer te roepen dat meer mensen een vaste baan moeten krijgen.
  Hoe ongeloofwaardig kan je zijn.
  toen ook nog het huzaren stukje om samen met groen links en d66 het linkse kartel Yernaz Ramautarsing aanvielen om een uitspraak van het iQ verschil van volkeren hij zei dat op eigen persoon hij had moeten melden dat hij dat citeerde van die wetenschapper.
  Maar het was al te laat ze sloopten hem en kreeg gewoon het woord niet meer terug.
  Dit is hoe het linkse walgelijke kartel in elkaar zit.

 8. P.Sisterons

  Onbegrijpelijk dat Lodewijk Asscher het lef heeft om een publieke functie te bekleden als je weet wat zijn voorvader heeft uitgevreten tegen zijn eigen volk. Hij kan beter in een hoekje gaan zitten en zich diep gaan schamen want volksverlakkerij zit in zijn genen.

 9. Bes Tolen

  De invloed van Nieuw Links wordt hier overschat. Nieuw Links heeft maar korte tijd bestaan en met het klimmen van weinig jaren vonden er heel wat Nieuw Linksers bepaalde punten, stel de helft, te onvolwassen. Het aantal lieden met belangstelling voor Cuba was al heel beperkt, bijvoorbeeld Han Lammers, die niet geliefd was in de partij. Wat de DDR betreft zijn er meer geweest, die daarmee een scheve schaats reden. Wat Spanje en Portugal betreft vond een groot deel de partij dat hier internationale druk moest worden uitgeoefend. Naar mijn idee heeft de PvdA toen een goede tactische rol gespeeld. Denk aan Van der Stoel. De belangstelling voor China en Rusland was heel beperkt. Voor meer China en Rusland moet men naar heel andere groeperingen gaan en buiten de PvdA. Het multiculturalisme zoals Bosch die noemt, speelde geen rol in de zestiger en zeventiger jaren. De standpunten van de PvdA waren toen niet zo dogmatisch. De neo marxistische ideeënvorming vond niet in de PvdA plaats maar bij klein linkse groepen. Op verschillende sociale academies gold zo tegen 1980 aan de PvdA als rechts. Een leraar lid PvdA werd ook zo bestempeld.
  Het kabinet Van Agt Wiegel passeerde de PvdA links. In de tachtiger jaren werd het allemaal veel erger. Veel voorstellen van extreem links (vooral die van een vriendin van de koningin) werden in de Tweede Kamer zonder hoofdelijke stemming aangenomen. Toen is het zaad van het multiculturalisme gezaaid. Trouwens de ideologie van het multiculturalisme kwam uit Amerika, van joods links extremistische oorsprong, van de meest dubieuze lieden uit de Frankfurter Schule zoals de Marcuses. Maar het heeft zich heel snel verspreid in Europa. Niet alleen socialistische partijen zijn er door aangetast ook links liberale en christelijke en wat rechts heette heeft ook veel overgenomen. Amsterdam was altijd al voor een belangrijk deel extreem links. De voedingsbodem was er. Maar niemand durft blijkbaar met de waarheid voor de dag te komen. Namelijk dat een verhoudingsgewijs kleine groep zo velen intolerant maakt, laster overneemt, enzovoort. Niemand durft de daders aan te pakken. Dat zit er fout in het westen. ”Rome” is er goed mee uit. Eeuwig bedrog is sterker dan de mensheid. Laten we nu eens naar de bezetting van de Tweede Kamer kijken. Kennis is een groot goed maar het ontbreekt daar. Objectiviteit evenzo. Het is natuurlijk niet zo dat de valse informatie in korte tijd is opgebouwd. De geschiedschrijving heeft dit onderwerp nooit aangekund en dat zegt alles over de werkelijke krachtsverhoudingen in de westerse wereld. Maar dat kunnen we toch weten? Waarom kunnen we de democratie niet zuiver krijgen? Bijvoorbeeld waarom waren groepen in de VS tientallen jaren bezig Duitsland al voor de Eerste Wereldoorlog van van alles en nog wat te betichten. Wie zaten daar achter? Ik vestig hier ook de aandacht er op, dat de communistische overwinning in Rusland een enorme ramp is geworden voor de westerse wereld.

 10. peter450

  Het beschreven links is nu overgenomen door D66 en Groen Links. Groen Links opgebouwd uit de CPN(Communistische Partij Nederland); de PSP( Pacifistische Socialistische Partij) en de PPR(Politieke Partij Radicalen) Deze Meloenen club (Groen van buiten, rood van binnen) komt uit een links extremistische hoek. De PvdA heeft de misstap begaan door met de VVD mee te regeren. PvdA was iets minder links geworden. Gaan ze nu de kant op van het links extremisme?

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.