“Louise Fresco, geloven doen we in de kerk”

In mijn artikel schreef ik dat de stellingname van mevrouw Louise Fresco van Wageningen Universiteit dat ‘Nederlanders empathie zijn kwijtgeraakt’, niet juist is. Dit heft tot een interessante schriftelijke conversatie geleid tussen mij en Louise Fresco, waarvan ik u deelgenoot maak. 

Naar aanleiding van mijn artikel schreef ik Fresco:U schreef onlangs in NRC dat Nederlanders tegenwoordig te weinig empathie kennen. Ik meen dat dit een te ‘bold statement’ is. Hoe kunt u – als wetenschapper – zo generaliseren: ‘Nederlanders’? Geert Wilders mag niet generaliseren met ‘Marokkanen’ en hij wordt er om vervolgd. Het zou racistisch zijn. Bovendien levert u geen enkel bewijs. U weet wellicht wat wijlen Christopher Hitchens zei: “iets wat zonder bewijs beweerd wordt, ook zonder bewijs verworpen kan worden”.  Prof Paul Bloom, McGill, levert wel dat bewijs via zijn onderzoek weergeven in zijn boek “Against Empathy”. Wij westerlingen hebben niet te weinig maar juist te veel empathie.” 

Fresco schrijft mij terug dat ik me bewust moet zijn van het feit dat een column van een paar honderd woorden per definitie prikkelend en opiniërend moet zijn, en geen wetenschappelijk artikel is met bewijsvoering, laat staan een boek. Ik heb haar daarop geantwoord dat ik me daar inderdaad terdege van bewust ben. Maar het kan niet zo zijn dat een wetenschapper – op zo’n mega belangrijk issue in relatie tot populisme – ‘out of the blue’, op basis van (vrouwelijke?) empathiegevoelens, iets beweert dat geen enkele wetenschappelijke basis heeft. Dat heeft naar mijn mening niets met honderd woorden te maken. 

Louise Fresco (68) tot slot: “Daarover verschillen we dus van mening vrees ik”. Wat leren we hiervan? Haar antwoord is een zwaktebod, een  reactie in de trant van “ieder heeft z’n eigen waarheid”.  Hier haakt de wetenschapper Fresco af: “Het is mijn waarheid en dat blijft het. Ik voel me daar het prettigst bij, punt uit!” Ieder heeft zijn eigen interpretatie van feiten, zijn eigen waarheid. Naarmate je ouder wordt blijkt uit psychologisch onderzoek, is die ‘eigen’ waarheid met nog geen honderd paarden te wijzigen.  

Mensen met een hoog IQ hebben soms het idee dat ze deskundig zijn op velerlei vlakken, ook buiten hun eigenlijk vakgebied. Robert Dijkgraaf is universiteitshoogleraar Universiteit van Amsterdam en directeur van het Advanced Institute of Advanced Studies in de VS. Hij is briljant op het terrein van theoretische natuurkunde en heeft gepubliceerd van hier tot Princeton. Hij is een genot om naar te luisteren als het bijvoorbeeld over snaartheorie gaat. Hebt u wel eens zijn mening gehoord over sociale problematiek? Het is tenenkrommend. Hoe komt dat? Specialisten die hoog scoren op één specialistisch vakgebied worden daarover de hemel in geprezen, zoals Dijkgraaf ondermeer in De Wereld Draait Door. Ze gaan dan denken dat ze ook buiten hun vakgebeid geweldig zijn, maar dat is veelal niet zo. Ze stappen van een klif af in het ravijn. Dit tot nadeel van degenen die het voor zoete koek aannemen op basis van hun reputatie. Nog een voorbeeld. 

Mevrouw prof. Naomi Ellemers, als sociaal psychologe verbonden aan de universiteit van Utrecht, doet empirisch onderzoek naar stereotypering op het terrein vrouwenemancipatie en moreel gedrag. Zij heeft op dat vakgebied haar strepen verdiend. Maar ze denkt dat ze ook bedrijven kan adviseren over hun personeelsbeleid. Volgens haar dienen meer vrouwen in de top benoemd te worden. Ze doet dat ‘in the blind’, zonder diepgaande kennis van bedrijf, zonder dat zij ooit enige graad in bedrijfsbeleid heeft behaald en zonder dat zij ooit in een bedrijf heeft gewerkt, zie “Feminisme op de werkvloer”. Als radicaal feministe is haar ideologie om koste wat kost “meer vrouwen in de top” te krijgen. Het gevolg is dat ook hier een wetenschapper grote schade veroorzaakt door haar hand te overspelen.  De voorbeelden zijn legio. 

Louise Fresco, is voorzitter van de Wageningen University & Research. Zij is overladen met prijzen over wat zij weet en kan op haar vakgebied en volkomen terecht, het is zeer indrukwekkend. Zij heeft gepubliceerd van hier tot de Universiteit van Oeloemia (2007). Zij heeft zelfs romans geschreven, kortom, buitengewoon knap en bewonderenswaardig. Maar als het aankomt op het schrijven van columns, zoals in NRC, over sociale zaken, met alle respect, dan komt er nonsens uit, zonder enige wetenschappelijke basis. Diep van binnen moet zij dit beseffen en in feite geeft ze het impliciet toe: ik kan niet onderbouwen, noch bewijzen wat ik poneer. 

Natuurlijk kunnen specialisten ook hun geluid laten horen buiten hun vakgebied. Maar kijk uit: 1. wees bescheiden en realiseert u zich dat anderen meer weten dan u op het onderhavige terrein en 2. onderzoek de juistheid van uw stellingname: is het (wetenschappelijk) te verdedigen, glij ik er niet op uit? Mensen die door onzin heen kijken ergeren zich eraan omdat het gebracht wordt als de hoogste wijsheid. Met alle respect, maar de stukjes die Louise Fresco in NRC produceert zijn niet meer dan meer preken. Maar geloven doen we in de kerk… 

Frits Bosch, auteur van “Risico als obsessie, “Dat is het risico”, “Wereld op een keerpunt” “Onbehagen bij de elite, “Schaft ook Nederland zich af?” en “Feminisme op de werkvloer.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en like onze spiksplinternieuwe Facebook-pagina!
In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

Reacties

26 reacties

 1. nexit_nooit

  Diep van binnen moet zij dit beseffen en in feite geeft ze het impliciet toe: ik kan niet onderbouwen, noch bewijzen wat ik poneer.

  En nu maar hopen dat Frits zelf ooit ook zo ver komt.

 2. Blondie

  Inderdaad Frits ik weet een goeie voetballer die verdrinkt als hij in het water gaat.

  Op de soos komt een kleinzoon van een lid, die heeft in zijn vakgebied het hoogste gehaald wat er mogelijk was/is, maar zijn rijbewijs heeft hij nog steeds niet gehaald.

  1. Gebande_3

   Op de soos komt een kleinzoon van een lid, die heeft Op de soos komt een kleinzoon van een lid, die heeft in zijn vakgebied het hoogste gehaald wat er mogelijk was/is, maar zijn rijbewijs heeft hij nog steeds niet gehaald., maar zijn rijbewijs heeft hij nog steeds niet gehaald.

   Stel Blondie is 80
   Stel dat andere lid is ook 80
   Die zijn kleinzoon is hoogstens 35/40 en die heeft reeds in zijn vakgebied het hoogste gehaald wat er mogelijk was/is.

   Volgende keer een betere verzinnen Blondie.

   1. vandaag

    Wie legt even uit wat de friteur boer wil zeggen. Wat een kul weer.

    gewauwel

    1. wesley benley

     Stop eens met dat gescheld, klein viswijf.

     1. vandaag

      weet je niet wat schelden is tról ? jouw gewauwel

      enz

     2. wesley benley

      Je liegt!

     3. vandaag

      etc

 3. Lodewijk Horstmar

  Iedere keer weer een groot genoegen om de spijker/kop-artikelen van Frits Bosch te lezen.

 4. deZwaluw

  De spijker weer op zijn kop geslagen.
  Wat minder uit de verf komt is het beperkte nut van deze wetenschappers.
  In hun eigen bubbel hebben ze een magnifieke reputatie.
  Dat is echter een piepklein deel van de mensheid.
  Voor de ongwikkrling van de mensheid zijn ze betekenisloos.
  Alleen in stand gehouden door de belasting die anderen moeten opbrengen.

  Deze ‘wetenschappers’ zijn uitzonderlijk overbetaalde hobbyisten met een grenzenloze arrogantie.

  1. wesley benley

   Schaf In dat geval de bouwvakkers, computerprogrammeurs en bakkers ook maar af.

   1. vandaag

    Ken je dat allemaal zelf dan sukkeltje of roeptoeter je maar weer wat

    enz

    1. wesley benley

     Ken jij lesgeven aan studenten, ransaap? Nou dan.

    2. wesley benley

     Ken jij lesgeven aan studenten, rans@@p?? Nou dan!

     1. vandaag

      dagelijks , stront vlek

     2. Lodewijk Horstmar

      Vandaag wordt gedreven door een niet aflatende haat.

 5. Henk Albarda

  Al meer dan een decennium worden er personen in management functies bij universiteiten benoemd die hun titel zeer onwaardig zijn.
  Frits Bosch heeft weer eens alle gelijk van de wereld.

  Moet wel opgemerkt worden dat NRC 20 jaar geleden een uitstekende krant was met neutrakle commentaren. Toen kwamen de Waalse Belgen en met hen hoofd- en eind-redacteur Peter vanderMeersch, ook een Belg, politiek links, zoals het de Waalse eigenaar betaamt, en NRC is nu het groen links en islamitisch dagblad van Nederland.

  Wie als 45+ de afgelopen 8 jaar enige tijd aan een HBO een ‘inhaal’ studie heeft gevolgd, en daarbij hardop liet blijken rechts VVD’er te zijn, kon gelijk vertrekken. Wie daarentegen hardop meldde moslim te zijn, werd met alle egards behandeld. Zelfde voor groen links, de rode loper gaat uit.

  De reacties van nexit_nooit en Blondie tonen aan dat dezen meer dan 90 % analfabete groen links idioten zijn.

 6. vandaag

  tja , linkse politieke correcte bewoordingen

  Als links wat roeptoetert vanuit eender welke functie is het waar. De echte waarheid hoef je daarna niet meer te betwijfelen want de schreeuwerds hebben het – zonder onderbouwing – weerlegt.

  Voorbeelden te over , klimaatdiscussie , migratie discussie , belastingen discussie
  Om deze methodiek te doorbreken zal nog veel werk verzet moeten worden.

  stem sociaal , stem PVV

 7. Bes Tolen

  Gebande. Ja, goed Nederlands schrijven is moeilijk. Voor je (= men) het beseft, staat er iets wat voor tweeërlei uitleg vatbaar is of er staat iets dat het tegengestelde is van wat je (= men) bedoelt. Goed Nederlands schrijven blijft moeilijk.

 8. Bes Tolen

  Mijns inziens is NRC al sinds ergens de tachtiger jaren fout toen bepaalde journalisten van De Waarheid bij NRC werden ondergebracht. Conform gebeurde bij een aantal andere dagbladen, bijvoorbeeld Trouw. Een oud journalist van Trouw die echt bij het oude Trouw behoorde, beweerde, dat die communisten, die bij Trouw waren gekomen de allerergste waren. Mijns inziens zijn alle die communisten overal de kampioenen van misleiding geworden.

  1. Kretoloog

   Nog veel erger dan communisten zijn ex-gereformeerden. Het geloof hebben ze ingewisseld voor een superieur deugen en anderen de maat nemen. Bij Trouw zijn dat hoofdredacteur Cees van der Laan en columnist-journalist Stevo Akkerman, beiden waren in hun jonge jaren gereformeerd-vrijgemaakt. Dan heb ik nog liever Willem Schoonen, de vorige hoofdredacteur van Trouw die in zijn jonge jaren lid was van de CPN.

 9. homefront

  Geloven doen we in de kerk en vooral ook daarbuiten, uiteraard hebben diegene die de waarheid niet aankunnen daar enorm veel moeite mee..

  1. Lodewijk Horstmar

   Het is fijn voor je dat je de waarheid in pacht hebt, homefront. Prijs je maar gelukkig.

   1. Fascal

    Nee, je liegt!

   2. vandaag

    enz stront vlek

    feli met je nieuwe nick oveigens tról

   3. homefront

    Uiteraard heeft lodewijkje moeite met dé waarheid

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.