Jan Roos veegt de vloer aan met de koninklijke familie: ‘Stop met deze poppenkast!’

Ja, de koninklijke familie is uiteindelijk teruggevlogen uit Griekenland, toen duidelijk werd dat de gewone Nederlander het volstrekt onacceptabel vond dat de Oranjes lekker aan het feestvieren waren in deze voor ieder ander bijzonder zware tijden. Maar toch. Wat zegt het over de familie dat ze dit zelfs maar geprobeerd hebben? Jan Roos weet het wel: ophouden met die hele bende.

De opiniemaker legt uit waar de familie de afgelopen maanden mee bezig is… en nee, het is geen vrolijk plaatje voor aanhangers van de monarchie.

Het midden- en klein bedrijf valt om, maar meneer de koning bestelt een speedboot van 2 miljoen (!) euro. Hij geeft aan lak te hebben aan de anderhalve meter afstand waar de rest van de maatschappij zich wél aan moet houden, op straffe van een boete en zelfs sluiting van bedrijven.

Hij krijgt een flinke verhoging op zijn uitkering, terwijl gewone Nederlanders maar amper rond kunnen komen. En ja, hij gaat op vakantie terwijl wij allemaal thuis moeten blijven — en er zelfs een Twittercampagne rondgaat #blijfthuis.

“Stop met deze peperdure ondemocratische poppenkast,” concludeert Roos dan ook. Want dit kán echt niet.

“Helemaal mee eens, maar ik heb wel een toevoeging: als de koning door heeft dat het coronabeleid van het kabinet onzin is en hij daarom doet wat hij wil moet hij de moed hebben om dat hardop te zéggen. Dan zou het koningshuis voor het eerst in tijden eens van toegevoegde waarde zijn voor de maatschappij.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en like onze spiksplinternieuwe Facebook-pagina!
In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

Reacties

64 reacties

 1. Blondie

  Inderdaad Jan deze WA is door het ijs gezakt.

 2. saddy

  Jan mist nog het feit dat Willem, Merkel en nog vele andere globalisten een heel mooi optrekje hebben in landen zonder uitleveringsverdrag.

  Waarom zou dit toch zijn?

 3. Meriadoc Brandebok

  – Bestelt een speedboot van 2 miljoen
  Betaald voor de coronacrisis.
  – neemt geen 1,5m afstand in acht
  Jawel.
  – krijgt/accepteert verhoging uitkering
  Volgens de berekeningen gingen alle uitkeringsgerechtigden erop vooruit.
  – gaat op vakantie terwijl iedereen thuis moet blijven
  Dat laatste is niet waar. We zitten in een gedeeltelijke lockdown. Reizen naar geel gebied mag gewoon.

  Verder moeten we zeker af van het argument dat het koninklijk huis “ondemocratisch” is. Zolang het volk zich in meerderheid achter het koningschap schaart, is het koningschap democratisch. Een republiek invoeren op grond van wat een MINDERHEID van het electoraat wil is juist ondemocratisch. Maar dat is precies de ondemocratische actie die het leeuwendeel van de republikeinen schijnt te willen uitvoeren.

  Met betrekking tot het verwijt “peperduur” is het de vraag wat je daaronder verstaat. Hoeveel procent van het totale binnenlands product wordt er aan de monarch uitgegeven? Los daarvan bezitten de Oranjes ook zélf een fortuin.

  1. Vriend

   Met democratisch wordt bedoeld ‘gekozen’, Maria. Niet of het klootjesvolk al dan niet achter deze uitvreters staat.

   1. Meriadoc Brandebok

    Democratie: “Democratie (van het Grieks δῆμος/dèmos, “volk” en κρατειν/kratein, “heersen”, dus letterlijk “volksheerschappij”) is een bestuursvorm waarin de wil van het volk de bron is van legitieme machtsuitoefening.”

    1. Vriend

     Wanneer zijn de volgende koningsverkiezingen, Brandegeit?

     1. Meriadoc Brandebok

      De Amerikaanse president wordt gekozen door het electoraal college, de Duitse president door de Bondsvergadering, de Franse president kan op een minimale opkomst rekenen en de Zwitserse president wordt ook door de Bondsvergadering verkozen

      Toch wordt hen allen een democratisch mandaat toegekend, terwijl zij dat nooit van een volk hebben gekregen. Waarom zou een president die door een klein kliekje van de samenleving wordt uitgekozen democratischer zijn dan een koning die de meerderheid van het volk achter zich heeft?

     2. Vriend

      Op Amerikaanse en Franse presidentskandidaten kun je stemmen: je kunt voor iemand kiezen.

      Bij mijn weten is een stemming op Alex en Max niet mogelijk en zijn er ook geen tegenkandidaten.

     3. Meriadoc Brandebok

      Maar de VS en Frankrijk tonen ook aan dat het systeem moeizaam functioneert. In de VS beperkt de verkiezingsstrijd zich nu tussen Bassie en Adriaan en in Frankrijk was het peppie tegen kokkie. Nederland is misschien nog gepolariseerder.

      Het is mijns inziens niet democratisch als grote groepen kiezers achterblijven, omdat zij niet met overtuiging op een van beide kandidaten kunnen stemmen. Ongekozen betekent ook onpartijdig.

      In de praktijk werken verkiezingen nog contraproductiever en ondemocratischer uit dan overerving, waar een meerderheid van het volk in principe al achter staat.

     4. Vriend

      Brandegeit, noem gerust de legale presidentsverkiezingen all over the world zoals je wilt. Feit blijft dat wij ons staatshoofd niet democratisch kunnen kiezen en dat we het moeten doen met een middeleeuws, feodaal stelsel van overerving. Dat jij dat als oranjeklantje van CHU-huize prima vindt, betekent nog niet dat weldenkende mensen dit normaal achten: het is een beschamend residu uit vervlogen tijden en een modern land als Nederland volstrekt onwaardig. Alleen complete idioten geloven in dit sprookje.

     5. Maurits Dekker

      Brandende bok
      Waarom zou een president die door een klein kliekje van de samenleving wordt uitgekozen democratischer zijn dan een koning die de meerderheid van het volk achter zich heeft?

      Waarom zou een president die door een afvaardiging van de samenleving wordt uitgekozen democratischer zijn dan een koning die door niemand gekozen is?

     6. Meriadoc Brandebok

      @Vriend

      Het Nederlandse parlementaire stelsel stamt uit de tijd van Willem II. Past dat nu ook niet meer in een moderne samenleving? Het doorslaggevende element hierin is dat de koning geen macht bezit, maar dat er in de erfopvolging een louter ceremoniële en onpartijdige positie besloten ligt.

     7. Meriadoc Brandebok

      @Maurits Dekker

      Omdat de afvaardiging niet de meerderheid van het volk vertegenwoordigt. De partij van de Duitse president Steinmeier (SPD) kreeg bij de verkiezingen van 2017 slechts 20.51% van de stemmen. Toch is Steinmeier president.

      Het draagvlak voor de koning wordt geschat op rond de 60% van de kiezers.

     8. Rene van der Grijp

      “Het draagvlak voor de koning wordt geschat op rond de 60% van de kiezers.”

      Ik vraag het me af. Het hele betoog van Brandegeit is gebouwd op schattingen, niet op feiten. Het zou bovendien zo maar eens kunnen zijn dat de onbezonnen acties van Willempie tot gevolg hebben dat het draagvlak afbrokkelt.

      Een referendum kan er niet meer over worden gehouden dankzij de o zo ondemocratische schurkenregering olv Rutte.

     9. Meriadoc Brandebok

      Voor een referendum kan een apart wetsvoorstel worden georganiseerd. Maar aangezien een meerderheid van de Nederlanders achter de monarchie staat, zestig procent is nog een schatting aan de lage kant, het is vermoedelijk 70%, zou het organiseren van een referendum welhaast electorale zelfmoord betekenen.

      Partijen met republikeinse standpunten zijn dan ook sterk in de minderheid.

     10. Ernest Stern

      “Het zou bovendien zo maar eens kunnen zijn dat de onbezonnen acties van Willempie tot gevolg hebben dat het draagvlak afbrokkelt.”

      Dat is denkbaar maar de feite die Meriadoc noemt over het draagvlak voor het Koninklijk Huis kloppen wel; de steun van de bevolking voor het Koninklijk Huis bedraagt 68%

      ht*ps://nos.nl/artikel/2280446-jongeren-zien-monarchie-steeds-minder-zitten.html

     11. Rene van der Grijp

      “Maar aangezien een meerderheid van de Nederlanders achter de monarchie staat, zestig procent is nog een schatting aan de lage kant, het is vermoedelijk 70%, zou het organiseren van een referendum welhaast electorale zelfmoord betekenen.”

      Zucht. Het is een schatting. Niemand kan met zekerheid zeggen dat een meerderheid monarchist is. Derhalve is jouw belangrijkste argument getorpedeerd.

      De discussie zou zich moeten richten op de merits en de kosten. Welnu, de merits zijn nihil en de kosten veel te hoog.

     12. Ernest Stern

      Geestig hoe René van der Grijp probeert weg te glibberen van de feiten die Meriadoc presenteert.

      René kan zijn ongelijk nooit toegeven en gaat tot het gaatje.

     13. vandaag

      Ernest is een oppertról waardoor deze miesgasser nog steeds roeptoetert dat zijn zielige one liners een feit zijn

      De mening van de stront vlek interesseert werkelijk helemaal niemand maar het opperwezen van het wappieslegioen denkt dat hij spreekt namens de meerderheid van Nederland

      narcisten zijn en blijven hele rare wezens

     14. Meriadoc Brandebok

      Nee, Rene, de 70% en 60% is een schatting. Het is een feit dat een meerderheid van het volk monarchistisch is.

     15. Rene van der Grijp

      Het is geen feit zolang het op schattingen is gebaseerd.

      Waarom begrijp jij deze elementaire logica niet?

     16. Ernest Stern

      Uitslagen van peilingen zijn wel degelijk feiten, van der Grijp.

      Je komt zielig over.

     17. Meriadoc Brandebok

      De stelling dat een meerderheid van het volk monarchistisch is, is dan ook niet op schattingen gebaseerd. Deze stelling is een vaststaand feit. De schatting is het aantal procent dat zich achter het koningschap schaart.

  2. Kretoloog

   Guus ‘vergeet’ te vermelden dat de Koning en zijn vrouw geen belasting betalen. Geen cent! Ook niet over het waanzinnige vermogen van bijna 1 miljard euro (€ 1.000.000.000) dat Koninklijke familie bezit, onroerend goed niet inbegrepen.

   1. Meriadoc Brandebok

    De beslissing over de belasting ligt bij de politiek, niet bij de koning.

   2. LifeBuddy

    Daarom moet de sLinkse politiek het K Volk Niet meer discrimineren en de boeken met uitgaven [aan wie!] open stellen, zodat we mee kunnen kijken Hoe en op wat voor manier ze aan dat waanzinnige vermogen komen.

   3. Loelap

    Ik denk dat dat wat meer is dan 1 miljard, zeg maar miljarden

   4. Heinz

    Als de Koning belasting zou betalen dan betaalt hij aan zichzelf.
    Die toelage krijgt hij uit de belasting opbrengsten. Voor het vermogen heeft hij adviseurs.
    Misschien handelt hij wel in cryptomunten.
    Wat denk je van goud. Gouden munten, tientjes, Koning Willem 3. Of Koningin Emma, met hangend haar. Hij zit gebeiteld.

  3. M.Dikker

   Het koningshuis zoals we dit kennen is niet te vergelijken met een republiek. De koning is niet politiek verantwoordelijk en bestuurt niks. Het zijn onze paradepaardjes. Niets meer en niets minder. Dure paradepaardjes, dat wel.

   1. Meriadoc Brandebok

    Klopt, de koning heeft geen enkele regeringsmacht. Maar hij heeft wel invloed en dat is bijzonder nuttig voor bijvoorbeeld het bedrijfsleven.

    1. JochemX

     Geen macht maar wel (veel) invloed. Wat is het verschil? Ritselen? En zaakjes regelen voor De Bril?

     1. Meriadoc Brandebok

      Hij kan geen kabinetsbeleid uitzetten. Daar zit het grote verschil. Maar door de combinatie van zijn reusachtige vermogen, de positie als echtgenoor van Maxima (diplomaat bij de VN), zijn positie als staatshoofd en zijn contacten in het bedrijfsleven, kun je natuurlijk niet zeggen dat hij een kleine jongen is.

    2. Jannes-46

     Het bedrijfsleven van zijn overspelige grootvader, de “oorlogsheld” Bernhardt, die zijn zakken vulde door overal geld voor te vragen?

     1. Heinz

      Zijn naam hoeft niet met dt geschreven te worden. Het is geen grammatica. wg. @heinz

  4. ET007

   Omdat ze een fortuin bezitten is het ook raar in mijn ogen dat ze een hogere uitkering krijgen en vaak via constructies de bevolking moet betalen voor allerlei privezaakjes.

 4. ZWEEDSE K0K

  Wat een ophef om niets.
  Iedereen is toch wel eens teruggereden omdat vrouwlief twijfelt of het gas wel uit is, het strijkijzer nog aanstaat of een kraan nog loopt?

  1. Vriend

   🙂

 5. ikweetwatikwil

  Het is me toch wat. Het Koninklijk huis moet overal toestemming voor vragen. Mag ik een boot kopen . Mag ik op vakantie. Rutte zegt ja hoor ,dat mag. Rutte wil 1 Europa. dus 1regering en hij weet dat Nederlanders zich gauw de kop gek laten maken. Makkelijker kan Rutte het niet krijgen.

  Als ik naar mijn stacaravan wil, dan ga ik. Hoef niemand te vragen. Dat de Koning een huis in Griekenland heeft, moet hij weten. Er zijn veel meer mensen die een vakantie verblijf in het buitenland hebben. Die hoefden niet te vragen of ze daar heen mochten.

  Een voorbeeld zijn? Zelf heb ik niemand als voorbeeld . Heb ik ook niet nodig.

  1. Vriend

   “Zelf heb ik niemand als voorbeeld . Heb ik ook niet nodig.”

   Jij bent dan ook geen staatshoofd iwwiw. Alex is dat wel en heeft uit dien hoofde een voorbeeldfunctie, o.a. inzake fatsoen.

   1. Robert75

    Het koningshuis is pure symboliek en meer niet. In werkelijkheid heeft die niks te vertellen.

    1. Vriend

     Vertel mij wat. Maar een voorbeeldfunctie hebben ze wel degelijk, getuige ook de commotie die ontstaan is: hun gedrag wordt als onfatsoenlijk ervaren. Dat ze hun kapitaal in het verleden crimineel hebben vergaard, laat ik even buiten beschouwing.

    2. Ernest Stern

     Precies, en de rest is eigenlijk gewauwel.

 6. ZWEEDSE K0K

  Het kan aan mij liggen maar Michael doet hier duidelijk een Baudetje.
  Baudet laat Haga stevige uitspraken doen en blijft zelf buiten schot.
  Michael laat Jantje stevige uitspraken doen en blijft zelf buiten schot.

  1. JochemX

   Of een Ruttetje? Anderen de k*tklusjes laten opknappen.

 7. ikweetwatikwil

  Vriend. Het is maar hoe je dat zelf ervaart. Ik kan en wil de Koning niet als voorbeeld nemen daarvoor zijn de verschillen (alleen al wat geld betreft) veel te groot. En dan al die verplichtingen . Lachen op commando omdat je een voorbeeld zou zijn. Dat is niets voor mij. Wat betreft fatsoen? Ik rij in een 16 jaar goed onderhouden auto, mijn buurman heeft net een nieuwe BMW gekocht. Is dat onfatsoenlijk? OK hij heeft geen “voorbeeldfunctie” . Lijkt me ook geen pretje om dat te zijn.
  We hoeven geen eenheidsworst te worden. Dan wordt het een saaie wereld.
  Ben blij dat ik de shit die het Koningshuis over zich heen krijgt niet heb. Maar dat kan allemaal in Nederland. De Koning kan al zou hij dat willen niets terug zeggen. Ik wel.

 8. Kretoloog

  Lees het nieuwste boek van Gerard Aalders, deze maand verschenen, over de koninklijke familie.

  Samengevat:
  “In zijn boek Oranje Zwartboek stelt historicus Gerard Aalders de vraag wat het koningshuis gedurende zijn geschiedenis de Nederlanders heeft opgeleverd. Het pijnlijke antwoord: niets. De familie kenmerkt zich door intriges, overspel, machtsmisbruik en – niet te vergeten – geldzucht. De Oranjes kennen alle trucjes om er financieel beter op te worden”.

  1. Meriadoc Brandebok

   Aalders is een gefrustreerde Republikein. Heel zijn werk barst van de verwijten en demonisering. Zijn twitteraccount leest als een grote rant tegen het koningshuis. En op zijn werk over Wilhelmina is voldoende kritiek geweest, niet in de laatste plaats van Engelandvaarders zelf.

   Geen historicus is volkomen objectief, maar je kunt het tenminste proberen.

   1. JochemX

    Bok vindt het een slecht boek. Als de bliksem ga ik naar de boekhandel.

    1. Meriadoc Brandebok

     Ik heb er geen bezwaar tegen dat je het boek van die querulant leest, Jochem.

     1. Rene van der Grijp

      De serviele Brandegeit zou een uitstekende lakei zijn geweest.

     2. Meriadoc Brandebok

      😎

   2. Oepsie

    ”Aalders is een gefrustreerde Republikein.” En Guusje is een Griffo, met een seksuele afwijking. Gek op piemelpap en snikkelsnot. van de ouderlingen. Kortom: een ziek en zielig stuk vreten.

    1. Meriadoc Brandebok

     Vriend 4 dagen geleden

     Oepsie, ga je pik poetsen.

 9. Aborifa

  Maak er niet zo’n punt van. De wereld vergaat niet als de koning een paar dagen weg gaat. Alle hens aan dek om Rutte te bashen om niks.

 10. andergeluid

  Ja Jan je hebt ook niet goed gekeken en geluisterd hij staat gewoon met iedereen op de foto houd geen 1,5 meter afstand en heeft gezegd waar zijn vrouw en kinderen bij was dat corona niet bestaat en fake is.
  Dan kan en mag je ook gewoon heen en weer vliegen.
  Jullie snappen het bijna allemaal niet Wij onderdanig volk moeten in de pas lopen voor Agenda 2030 de nieuwe wereld orde en de elite mogen alles en komen met alles weg.
  Dus mondkapje op bek houden zoals Rutte zij en in de pas lopen WORD WAKKER

 11. 56RdK

  @Vriend, Livebuddy: helemaal raak!!
  @MDikker, de koning heeft wel degelijk bepalende politieke invloed, net zoals zijn moeder dat had en wellicht nog heeft!
  Hij, de koning is voorzitter van de Raad van State én staat daarmee boven de regering! Alwaar druk op wordt uitgeoefend.

  1. Heinz

   De regering wordt gevormd door de Koning en Ministers…
   Het grappige is ook nog dat de Koning een toelage krijgt die belasting vrij is.
   Die toelage wordt door belasting inkomsten van de staat gefourneerd
   Als zijn toelage belast zou worden zou hij dus aan zichzelf betalen. Dat is raar.
   Vroeger kwam ik nog wel eens aan het hof om te vissen in de hofvijver. Dan hoorde je soms wat.
   Daarna kwam ik aan de Laakkade enige tijd. Nu is het afgelopen, te druk met de zaak.

 12. 56RdK

  @Heinz
  “Die toelage wordt door belasting inkomsten van de staat gefourneerd
  Als zijn toelage belast zou worden zou hij dus aan zichzelf betalen. Dat is raar.”

  Ambtenaren worden ook door de staat betaald! Met gelden die ook door de belastingheffing op hun zijn genereerd. En zijn krijgen ook wel eens een bonus!!

  Waar zit het verschil?

 13. RvdBe

  100% gelijk.
  Klaar met dat decadente hypocriete belastingverslindend stelletje profiteurs.

 14. Jannes-46

  Hebben ze geen buitenverblijf in Marokko? Dan kan Ali B. gelijk mee.

 15. Blondie

  Kijk als je het hele gedoe over WA en zijn familie tegen het licht houd is alles duidelijk.

  De rechtstreekse bloedlijn van Willem van Oranje stierf uit in 1702 toen koning-stadhouder Willem 3 van Oranje na een ongelukkige val van zijn paard kinderloos overleed.

  Via een omweg de Friese stadhouder Johan Willem Friso kreeg via aanwijzing (testament) de titel prins van Oranje.

  Dus wat is de realiteit. ?

 16. thijshil

  Reactie op Jan Roos,
  Je neemt het Koninklijk Huis op de korrel, moet kunnen geen probleem.
  Maar je weet ook dat hij niet kan reageren zonder Pinokkio , Rutte.
  Hij koopt een speedboot van 2 miljoen, kijk eens naar quote 500, hoeveel speedboten
  hebben zij gekocht.
  Hij houd geen afstand van 1,5 meter, ja ook ministers doen dit niet.
  Hij krijgt grote verhoging, kijk eens naar tv presentatoren, Radar tv dame, DWDD presentator, etc etc.
  Gaat op vakantie terwijl iedereen thuis blijft, is onjuiste stelling, duizenden zijn op vakantie gegaan. Nu gaan we massaal naar curacao, en iedereen weet dat de besmettingen daar flink oplopen, dus moet het hele zooitje weer op kosten sgr terug.
  Een monarchie is goedkoper dan een republiek is mijn mening en ik weet van dichtbij dat de Koninklijke familie niet….
  even naar de ikea kan, niet even de hema inlopen, niet weekend centerpark kan pakken, 365 dagen geleefd worden door hun agenda, niet kunnen reageren op jou stukje in de DDS, staatsbezoeken en mooi zitten en dagen vriendelijk moeten zijn. Met mensen als Poetin aanzitten aan het staatsbanket, terwijl ze weten dat deze man mensen vergiftigd, verkiezingen manipuleert, nu liggen Russen weg te rotten in gangen van ziekenhuizen.
  Beste Jan Roos, denk hier ook eens aan.

 17. Telex

  En wie in sprookjes nog geloofd is slechts een kind, wiens kinderhand slechts gevuld wordt met gebakken lucht. En daar laat WA zich niet mee afschepen, zullen ze nooit doen hebben ze nooit gedaan. Rest u om gewoon te blijven zwaaien

 18. Telex

  Uiteindelijk is een monarchie niet goedkoper dan een republiek, en dat om de volgende redenen.
  De huidige club in DH krijgt misschien in het begin niet zoveel (alhoewel) maar eindigt in goed gelobbyde baantjes die veel meer opbrengen. Als de kwaliteit (die natuurlijk betaald moet worden) in het begin beter was zou dit direct in de praktijk merkbaar en effectiever zijn dus uiteindelijk goedkoper. Betuwelijn, Noord Zuidlijn, Mariniers naar Zeeland, Privatisering van de zorg, windmolenparken, effectiviteit van b.v. Mw. Broekers Knol en dergelijke. Privatisering van de NS weggooien van de puls visserij financieren van buitenlandse luiheid en Euro bureaucraten, Miljoenen verslindende troep in Hilversum om het eigen gelijk te bevestigen. Dus conclusie weg ermee en vakmensen aan het roer.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.