Onderzoeksrapport JFVD: géén verwijtbaar handelen bestuur, wel fouten gemaakt. JFVD neemt voorstellen integraal over

Naar aanleiding van berichtgeving over app-berichten door JFVD’ers deed een commissie bestaande uit Tweede Kamerlid Wybren van Haga en voormalig lid van de Raad van Bestuur van de Rabobank, Ralf Dekker, onderzoek. De vragen die daarbij beantwoord moesten worden waren: in hoeverre was er sprake van antisemitische en homofobe uitspraken in JFVD-appgroepen, en was er verwijtbaar gehandeld door het JFVD-bestuur en/of het FVD-bestuur? 

Hoewel de media het hele JFVD-bestuur al vanaf dag één veroordeelden — interessant genoeg deden ze dat niet besturen van jongerenorganisaties van andere partijen toen daar eenzelfde probleem aan het licht kwam — zijn Van Haga en Dekker de boel met een open vizier tegemoet getreden. Hun conclusies zijn helder:

Er is geen verwijtbaar handelen geconstateerd. Wel is sprake geweest van een persoonsverwisseling, die samenhangt met het vorige onderzoek van afgelopen jaar. Omdat naar aanleiding van aanbevelingen uit het vorige onderzoek de verkeerde persoon is geschorst, kon een stagiair worden aangenomen bij de Tweede Kamerfractie die anders niet zou zijn aangenomen. Deze persoon wordt nu alsnog geschorst (en uiteraard is zijn stage drie weken geleden al onmiddellijk beëindigd).

In mei 2020 is er “grondig” onderzoek verricht door het toenmalige bestaande bestuur — volgens mij onder meer in de persoon van Lennart van der Linden, die eerder deze maand opstapte nadat Thierry Baudet weer gekozen werd als partijleider door de leden. De suggesties van dat onderzoek zijn, aldus het nieuwe rapport, “voldoende opgevolgd.”

Een grote fout is wel gemaakt in de persoon van een 23-jarige student. Deze persoon had onacceptabele berichten achtergelaten in de appgroep en had daarom geschorst moeten worden. Alleen is, aldus het rapport, per ongeluk de verkeerde persoon met dezelfde naam geschorst. Toen enkele weken geleden duidelijk werd dat dit verkeerd was gegaan en dat de student in kwestie stage liep bij de Kamerfractie is die meteen naar huis gestuurd. Hij is ook geschorst.

Wat de voorstellen zijn van de commissie?

 1. Schone leiDe onderzoekscommissie adviseert de JFVD om met een schone lei opnieuw te beginnen: alle huidige (officiële) appgroepen opheffen om definitief af te rekenen met de ontstane beeldvorming. Verder raden we aan de screening van deelnemers van appgroepen sterk te intensiveren voor nieuwe appgroepen.
 2. Appgroep protocol en zerotolerance beleidDe onderzoekscommissie raadt aan om een helder protocol op te stellen voor wat wel en niet besproken mag worden in officiële JFVD-appgroepen en een duidelijk sanctiebeleid te hanteren bij overtredingen. De onderzoekscommissie raadt aan om een zerotolerance beleid te hanteren voor deelnemers die de bepalingen van dit protocol overtreden. De onderzoekscommissie raadt aan om het niet meer toe te staan dat deelnemers anoniem in appgroepen kunnen deelnemen, maar met hun voornaam en hun achternaam.
 3. KlachtencommissieDe onderzoekscommissie raadt aan om een klachtencommissie in te stellen binnen JFVD waar leden terecht kunnen als zij eventuele nieuwe grensoverschrijdende appjes tegenkomen, zodat deze niet onopgemerkt blijven maar effectief aangepakt kunnen worden.
 4. Intensieve screening van sollicitantenOm te voorkomen dat functionarissen worden aangesteld die mogelijk in het verleden laakbaar gedrag hebben vertoond, raadt de onderzoekscommissie aan om tevens de screening van sollicitanten sterk te intensiveren – waar mogelijk met behulp van een lijst bij te houden door de klachtencommissie.
 5. In gesprek met andere verenigingenIn bestudering van de hierboven genoemde feiten viel het de onderzoekscommissie op dat andere jongerenverenigingen – met name politieke jongerenverenigingen – ook kampen met vergelijkbare problematiek. Daarom raadt de onderzoekscommissie het bestuur van JFVD aan om de dialoog op te zoeken met andere verenigingen voor een wederzijds leerproces.
 6. Persoonsverwisseling van de 23-jarige studentIn de casus van de 23-jarige student wordt geadviseerd om de zaak alsnog rechtmatig af te doen en de betreffende persoon alsnog te schorsen voor een periode van zes maanden.
 7. Verklaring JFVD en FVDOm misverstanden in de toekomst te voorkomen zou het verstandig zijn indien zowel JFVD als FVD op hun respectievelijke websites een verklaring plaatsen waarin nogmaals klip en klaar afstand genomen wordt van de gewraakte zaken zoals nazisympathieën, racisme, antisemitisme en homofobie.

Deze voorstellen worden allemaal, stuk voor stuk, overgenomen door de JFVD. Er valt in principe weinig op aan te merken… met dit punt dat een schorsing van zes maanden mij echt te weinig is. Iemand die zulke berichten verstuurt — grappig bedoeld of niet — en daarbij ook nog eens het imago van de beweging zoveel schade toebrengt moet gewoon voor eens en altijd eruit gezet worden. Het valt te hopen dat dit alsnog gebeurt — of misschien dat meneer die beslissing zelf trekt nu hij geschorst wordt.

Voor de rest is het natuurlijk een keurig rapport. We hebben gezien dat er bij de jongerenorganisatie van de VVD, de JOVD, ook dit soort berichten gedeeld werden. Dat is toen toch een beetje met de mantel der liefde bedekt toen. Bij FVD/JFVD zoeken ze het wél echt uit, en komen ze vervolgens ook echt met voorstellen die gaan voorkomen dat zoiets in de toekomst weer voorkomt.

Want ja, dat het voor kón komen is natuurlijk niet best. Dit had allemaal al jaren geleden zo opgezet moeten worden, dan waren deze problemen voorkomen. Maar goed, beter laat dan nooit. Er wordt iets gedaan, en er wordt ook op de website van de JFVD duidelijk stelling genomen tegen racisme, antisemitisme, en homofobie. Met andere woorden, het wordt eens en te meer duidelijk gemaakt aan jongeren die zulke denkbeelden hebben dat ze niet op hun plaats zijn bij JFVD.

Prima.

Nu Rood van de SP, de JOVD van de VVD, en de Jonge Democraten van D66 nog.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en word lid van onze spiksplinternieuwe Facebookgroep!

Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

Reacties

10 reacties

 1. Nico Sibelijn

  “een commissie bestaande uit Tweede Kamerlid Wybren van Haga..”

  Wij van WC-eend kunnen WC-eend van harte aanbevelen.

  1. ongevaccineerd

   rapport al gelezen strónt vlé®k of loop je weer leeg strónt vlé®k ?

   🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮

 2. Meriadoc Brandebok

  Haga is zelf onderzocht door een integriteitscommissie en later uit de VVD geschopt vanwege een gebrek aan integriteit. Als men hem tot lid van een integriteitscommissie benoemt, kan dat niet vanuit het streven naar een zorgvuldig onderzoek zijn geweest.

  1. Nico Sibelijn

   Nee, de reden om hem tot lid van deze integriteitscommissie te benoemen is dat deze corrupte krabbelaar heeft aangegeven zijn Kamerzetel aan het FvD te willen geven.
   Voor wat hoort wat.

   1. Meriadoc Brandebok

    En deze “commissie” is natuurlijk een commissie om de gehele rotzooi onder het tapijt te vegen.

 3. Reinoud van Gelre

  “…en er wordt ook op de website van de JFVD duidelijk stelling genomen tegen racisme, antisemitisme, en homofobie. Met andere woorden, het wordt eens en te meer duidelijk gemaakt aan jongeren die zulke denkbeelden hebben dat ze niet op hun plaats zijn bij JFVD…”

  Pffrt!!! Haha!
  Tuurlijk joh! Houdt jezelf dat maar voor v/d Galien… lol

 4. Yoyo

  Prima onderzoek, niet veel op aan te merken.
  Als de voorstellen van de onderzoekscommissie consequent worden uitgevoerd heeft Forum schoon schip gemaakt.
  De schade aangericht aan de nog steeds veelbelovende partij is wel groot. Eigenlijk onevenredig groot.
  Maar het enthousiasme en de veerkracht van deze partij stemt zeker hoopvol.
  In ieder geval een ander geluid heeft dit FVD, naast het saaie Ruttegepruttel, Kaaggekakel, Klaverklets en Lodewijkleuter.
  FVD weet snaren te raken, of je het nou leuk vindt of niet.

 5. Beukman

  Dat verhaal over die persoonsverwisseling was al veel eerder bekend. Degene die toen aan de bel trok dat de verkeerde werd geschorst, kreeg geen gehoor.

  Dit wijst op een ongezond hiërarchische bedrijfsstructuur die nog flink zal door blijven woekeren. Dat los je niet op met een wc-eend-onderzoekje, en al helemaal niet, met alle respect, als een van die eenden Haga heet. Zo’n onderzoek dient te worden gedaan door iemand van onbesproken gedrag, anders gaat het zich vroeg of laat keihard keren tegen de opdrachtgever.

 6. DubbelZout

  De parlementaire trekpop van Thierry “bijna iedereen die ik ken is antisemiet” Baudet heeft weer punten gescoord bij de grote leider

 7. Telex

  Heel de politieke troep in Den Haag mag wel eens onder het vergrootglas. Als je daar de stenen optilt komt er ook van alles onderuit kruipen. Alleen als het om de oppositie gaat is men er als de kippen bij. Wie tilt er eens aan de deksel van de doofpot…………

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.