Loeidomme complotgekkies nemen eerste vaccinontvanger Sanna Elkadiri onder vuur: ‘Ze is een actrice!’

Sanna Elkadiri ontving als eerste Nederlander het corronavaccin. Ze was nauwelijks geprikt of er ontstond al ophef. Er werd ‘toevalligerwijs’ de laatste dagen wel heel veel reclame voor haar gemaakt. Toetsenbordkrijgers menen nu dat ze ook onderdeel is van een vaccinatie-complot, en misschien zelfs wel een actrice is.

Vanochtend was het dan eindelijk zo ver. Nederland heeft als laatste Europese land eindelijk de aftrap gegeven aan het vaccinatieplan. Het continue geblunder van Hugo de Jonge kon voor een paar uurtjes worden vergeten, en de focus kon worden gelegd op de eerste personeelsleden van ziekenhuizen die de prik mochten krijgen.

Helaas zijn sommige mensen zo wantrouwend geworden tegen alles en iedereen die niet hun narratief volgt. Het gaat zelfs zo ver dat Elkadiri nu wordt gezien als onderdeel van een complot. Ene “Nikita29245867” behoort bij het slag mensen dat zo diep in een konijnenhol gevallen is dat ze het opmerkelijk vinden dat iemand die al zo lang in de zorg werkt, af en toe gebruikt wordt voor reclames over de zorg. Nee, ze zou zelfs een “actrice” zijn want dat stond op Facebook dus is het automatisch waar. Ook al is die pulp reeds verwijderd.

Maar het maakt niet uit: de bagger wordt door honderden complotdenkers achteloos geliked en geretweet. Zijn we zo ver gezakt dat iedereen die wel welwillend tegenover het vaccin staat direct een lading bagger kan verwachten van critici?

Laat Sanna Elkadiri lekker met rust! Ze zorgt juist voor een positieve impuls. De GGD kan op dit moment de stroom aan inkomende telefoontjes niet meer aan omdat het zorgpersoneel massaal inbelt om een afspraak te maken. De meeste mensen kunnen gelukkig niet wachten om die prik te krijgen!

De complotdenkers mogen terug de kelder van hun moeder in. Voordeel: daar kan je ook geen corona krijgen. Win-winsituatie!

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en like onze spiksplinternieuwe Facebook-pagina!
In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

Reacties

67 reacties

 1. lucinde

  Tevens een oproep om de complot-idioten hier
  Voorgoed te weten?

  1. Xyz1234

   Waaronder de schrijver van het artikel? Die beweert namelijk dat je in een kelder niet besmet kunt raken met Sars-Cov2. Grinnik.

   1. Thant dolpf

    Maak er maar weer een karikatuur van..

    1. Xyz1234

     Dat doet de schrijver van het artikel zelf. Dus wie kaatst kan de bal verwachten.

  2. JochemX

   Ja dat zou goed zijn, elk kritisch geluid weren en nog lang en gelukkig in een coronavrij paradijs leven. Is het gek als de cijfers zo opzichtig worden gemanipuleerd dat de mensen een beetje wantrouwend worden? En waarom moet er door de staat zo veel reclame voor het vaccin gemaakt worden? Goede wijn behoeft geen krans.

 2. Edjan

  1- Zij is een reclame-model.
  2- Als Rutte zich eerst laat inspuiten krijgt hij iets “onschuldigs”.
  3-Als kwetsbare ouderen zich laten inspuiten, worden zij gebruikt als proefkonijn.
  Etcetera.

  1. Edjan

   In andere landen zijn ze al weken aan het vaccineren en ik zie nog steeds geen beelden van zombies, exploderende mensen of statistieken dat mensen onvruchtbaar zijn geworden. Dus misschien valt het allemaal wel mee.

   1. leukeditter

    gaat om de lange termijn Edjan , dat is niet getest dus dat is maar afwachten. de farmaceuten laggen zich de ballen uit hun broek…KASSSAAAA

    1. Edjan

     Leukedit, ja, bij nieuwe medicijnen openbaart zich na 10 jaar of zo nog wel eens een ernstig bij-effect. Maar dat gebeurt niet zo heel vaak.
     Ik schat voor mezelf het risico niet hoog in. Sowieso zal ik pas over een paar maanden aan de beurt zijn. Ik ga beleefd achteraan staan en scan de straat op zombies.

     Mijn vriendin heeft 0% nierfunctie en staat op de transplantatielijst. Niertransplantaties staan nu op een laag pitje om 2 redenen
     1- het aantal IC plaatsen is sterk verminderd
     2- getransplanteerden krijgen veel medicijnen die afstoting tegen gaan door de afweer plat te leggen. Dan is corona dus bijna zeker dodelijk.
     Voor haar is het dus het beste om zich zo snel mogelijk te laten vaccineren.

     Dat de farmaceuten grof verdienen hoort bij ons kapitalistische systeem. Het ziet er niet fraai uit maar bijv een communistisch systeem ziet er ook niet altijd mooi uit.

     1. gargamel

      Ik hou van de totalitaire Chinese Communistische Partij, een dergelijke tirannie bestaat nergens, een echt voorbeeld van een ordelijk land.

     2. Xyz1234

      Lees eens iets over het vaccin wat bij de Mexicaanse griep gebruikt is en bij tientallen kinderen narcolepsie veroorzaakt heeft. Pandemrix heette het, even uit mijn hoofd. De fabrikant was op de hoogte van het risico en zaken zijn geschikt met ettijke miljoenen, maar je gezondheid of dat van je kinderen krijg je er niet mee terug. Er is bij avrotros en nos nog verslaggeving te vinden hierover. Ik wil niet beweren dat dit ook bij het nieuwe vaccin gaat gebeuren, maar een laconieke houding ten opzichte van bijwerkingen en een blind vertrouwen in de integriteit van big farma is naïef.

     3. usb3.0

      “bij nieuwe medicijnen openbaart zich na 10 jaar of zo nog wel eens een ernstig bij-effect. Maar dat gebeurt niet zo heel vaak.”

      Over dom gesproken, uiteraard hoor je daar niets over.
      De mens is een proefkonijn, jullie zijn te dom om dit te begrijpen, zo dom dat iedereen die het wel begrijpt weggezet wordt als “wappie/complotgekkie”
      Vroeger had je bv softenon, diane-35, antibioticum chlooramfenicol, clioquinol, halcion, glafenine.

      TIENTALLEN DODEN door COMBINATIE

      In de zomer van 2001 werd Nederland en de rest van de wereld opgeschrikt door alarmerende krantenberichten dat een bekend cholesterolverlagend middel de oorzaak was van tientallen doden. Het ging om het middel cerivastatine (Lipobay®) dat in combinatie met gemfibrozil (Lopid®) wereldwijd 52 doden zou hebben veroorzaakt. Hoewel beide medicijnen worden gebruikt om de cholesterolwaarde in het bloed te verlagen, doen ze dat op een andere manier. Door middelen met een ander werkingsmechanisme te combineren, wordt de werking vaak versterkt. Dan geldt dus niet 1 plus 1 is 2, maar misschien wel 3 of 4. Voor de gewenste werking kan dat heel gunstig zijn, maar als dat ook geldt voor de bijwerkingen, dan kan er veel misgaan. Een belangrijke en ernstige bijwerking van cerivastatine is afbraak van spierweefsel (rabdomyolyse), waarbij de afbraakproducten in het bloed terechtkomen en in de nieren ernstige schade veroorzaken. Deze beschadigingen kunnen zo ernstig worden dat mensen er aan overlijden. De betreffende bijwerking was al veel langer bekend en niet alleen bij cerivastatine, maar ook bij andere cholesterolverlagers als atorvastatine (Lipitor®) of simvastatine (Zocor®). De bijwerking komt echter zo zelden voor dat dit voor de registratie-autoriteiten geen reden was cerivastatine en de andere cholesterolverlagers niet te registreren. Voorzover bekend, kwam de bijwerking niet voor bij gebruik van gemfibrozil. Dat door de combinatie van cerivastatine met gemfibrozil het aantal gevallen van deze afschuwelijke bijwerking met dito gevolgen zo enorm toenam, was een donderslag bij heldere hemel. Ook voor de fabrikant, die zo verstandig was het middel onmiddellijk van de markt te halen.

      Bron: h**p://www.medicijnen-op-maat.nl/onveilige-medicijnen.htm

     4. Edjan

      usb3.0. Ja, medicijnen hebben soms bijwerkingen en soms zijn die vreselijk en een enkele keer zelfs dodelijk. Ik kon tot mijn 67ste zonder medicijnen: prima. Toen kreeg ik wat en kon ik kiezen: een behoorlijk risico om aan die ziekte te overlijden of een klein risico op bijwerkingen van de medicijnen. Ieder moet voor zichzelf de keuze maken.

     5. Thant dolpf

      Helemaal eens, EDJAN.
      Homefrontje heeft blijkbaar geen enkel benul van de functie, aard, werking van nuttige medicijnen zoals antibiotica. Een kundig geneesheer is goed op de hoogte van zowel de voor- als de nadelen van dit soort middelen.
      Soms zijn ze uiterst noodzakelijk, en soms zijn de bijwerkingen nadeliger dan de werking waarvoor ze geïndiceerd zijn.

      Helaas is zo’n benadering bij medicijnen septici aan dovemansoren gericht!

     6. 2030

      strónt vlé®kje II heeft nog nooit van medicijn vergiftiging gehoord !

      h**ps://www.nporadio1.nl/onderzoek/15588-dood-door-medicatiefouten

      ach 16.000 doden per jaar is toch niets , hoewel voor 5.000 gingen we in een lock down !

      corona is een hoax !

     7. usb3.0

      Onze coronafetisjisten zetten het even weg als ach het valt wel mee en het is niet zo erg, nou jullie staan natuurlijk vooraan in de rij, maar voor trans dolfje met je “blijkbaar geen benul” even het volgende,

      Reeds sinds het begin van de door de WHö uitgeroepen corona crisis onthoudt het kabinet het Nederlandse volk op systematische wijze medisch feitelijke en wetenschappelijk relevante informatie.
      Het kabinet negeert de door medisch en juridisch specialisten geschreven brandbrieven, burgerpetities en vele individuele en collectieve pogingen om het kabinet en uw mede volksvertegenwoordigers te informeren over de medisch wetenschappelijke context waarin de corona maatregelen gezien en beoordeeld dienen te worden.
      Het kabinet blijft het wetenschappelijk ondeugdelijke en onrechtmatige beleid ondersteunen zonder het Nederlandse volk in te lichten over de schadelijkheid ervan.

      Het kabinet verzaakt het Nederlandse volk deugdelijk inhoudelijk voor te lichten, op zo’n manier dat de relevantie en de implicaties duidelijk worden m.b.t.:
      Het feit dat er geen wetenschappelijke onderbouwing is voor de genomen cöröna maatregelen
      Het feit dat het särs-cöv-2 cöröna väccin die naam feitelijk niet kan dragen daar de pathogeen niet geïdentificeerd is uit een patiënt en de Köch postulaten niet zijn doorlopen.
      De informatie over de RNä seqüentie komt uit een database en is van särs-mers.
      Het feit dat de met het cöröna mrNä väccin geïnjecteerde persoon volgens de huidige patentwetgeving juridisch zijn lichaam mogelijk in eigendom zal hebben overgedragen aan de patenthouder van de in het sërum aanwezige lipid nänoparticles. De u”bo (eigenaar) van het patent is Micrösoft Technölogy Licënsing.
      Het feit dat het hoofd van Pfïzer research, Dr. M. Yeadon, onlangs aankondigde dat het cöröna mRNä väccin steriliserend voor vrouwen kan zijn. Dr. W. Wodarg en Dr. M. Yeadon hebben vervolgens op 2 december jl. hun claim ingediend bij het Euröpese Geneesmiddelen Agentschap in Amsterdam om de veiligheid van het zgn. mRNä cöröna väccin te laten onderzoeken.
      Het feit dat de uitbraak van de zgn. särs-cöv-2 pändemie reeds in 2017 is voorbereid.
      Särs-cöv-2 RT-pçr testen werden reeds in 2017 verkocht. De vraag die zich derhalve opdringt betreft dan ook waar deze test op gestoeld was daar dit ‘kïller’ virús een in 2019 nieuw ontdekt vïrus zou betreffen, welke dus tot op heden niet is geïdentificeerd in een menselijke patiënt. Het pätent van de rt PçR cövid-19 testkit is in 2015 geregistreerd op naam van Richard A. Röthschild.
      Het feit dat aan het cöröna inëntingsserum Lipid nänoparticle (LNP) is toegevoegd, welke op 20 juni 2019 is gepätenteerd door Micrösoft technölogy lïcensing, en op 26 maart 2020 is gepubliceerd met pätent nummer WO/2020/060606.
      Het kabinet verzaakt het volk daarbij te informeren dat door het toegevoegde vet (lipid) de nänoparticle (lnp) in de hersenen van de geïnjecteerde persoon kan doordringen en deze (lnp) in staat kan zijn de lichamelijke activiteit van de geïnjecteerde op afstand door een instantie of de overheid, te monitoren, te cöntröleren en te koppelen aan digitale systemen mogelijk gemaakt middels het in sneltempo door telecom bedrijven opgebouwde 5G net werk binnen Nederland (en daarbuiten).
      Tevens kan het näno-partikel op afstand chemicaliën afgeven in het lichaam.
      Bron: Roadmap 5G European Commission en beschrijving patent Bïll Gätes WO/2020/060606.

     8. Komojin

      “Voor haar is het dus het beste om zich zo snel mogelijk te laten vaccineren.”
      Mijn zusje heeft afgelopen jaar een transplantatie gehad… De behandelende arts heeft haar gezegd dat ze zich absoluut niet moet laten vaccineren… Juist omdat ze geen afweer heeft…

    2. eenling

     Alu hoedje. Laat jevnakijken

 3. Meriadoc Brandebok

  Het is best handig om de wappies in het vizier te hebben, zodat zij collectoef onder toezicht van de Geestelijke Gezondheidszorg kunnen worden geplaatst!

  1. Xyz1234

   Je kunt ze makkelijk herkennen. Ze lopen in de buitenlucht met mondkapjes op, zelfs in het bos zonder gezelschap, of alleen in de auto. Goed idee van u om deze mensen handelingsonbekwaam te verklaren. Of hoort u daar ook bij?

   1. ManX

    Meriadoc is dol op fascistische praktijken en staatsdwang: in de USSR en China had hij nuttig werk gedaan in het oppakken van vijanden van het regime en de staat. Ook bij de Stasi was hij opgeklommen tot een hoge rang.

    1. Xyz1234

     Hij zal dan ook wel bewonderaar zijn van Paul Rosemöller, die op zijn beurt weer zijn respect voor Mao en Pol Pot niet onder stoelen of banken stak. Leuk en gezellig volk.

  2. JochemX

   Maria, je bent niet helemaal op de hoogte. Ook op de Geestelijke Gezondheidszorg is flink bezuinigd.

  3. Edjan

   Meriadoc. Lees jij je eigen comments wel eens na? Dit is geen sarcasme en ook geen vlijmscherpe politiek analyse: dit zijn geluiden uit een totalitaire staat. Gelukkig is die er nog niet.

  4. usb3.0

   Maar waarom occultje? heeft de mens geen vrije wil om zelf te beslissen over het eigen lichaam, of wenst occultje graag een fascistisch bewind die mensen gaat “monitoren”! op basis van wat zou dan moeten occultje?

 4. gargamel

  Niemand kan het een product verkopen en aanspraak maken op wettelijke immuniteit als het product niet aan de voorwaarden voldoet, in dit geval om verantwoordelijk te nemen voor de gevolgen.

  1. Mireille

   verantwoordelijkheid

   1. gargamel

    Gelijk, maar de rest klopt of ?

  2. Xyz1234

   Toch hebben de fabrikanten dit bedongen bij de overheid.
   Kortom: burgers worden indirect gedwongen zich te vaccineren met een vaccin waarvan de bijwerkingen op de lange termijn niet duidelijk zijn (want anders sociale uitsluiting), voor een virus met een IFR van 0.23% en onder 70 jaar 0.05% (cijfers WHO) waarbij het met name bejaarden en mensen met onderliggende aandoeningen betreft die getroffen worden en als er dan toch bijwerkingen optreden mogen die burgers dat zelf betalen (belastinggeld). Prima deal toch? En heb je hier kritiek op, dan ben je een wappie. Wat een grap.

 5. ikweetwatikwil

  Er waren wel meer die de eerste waren. Zij is gekozen om als “eerste ” model te staan voor de media.

 6. RvdBe

  Ze maken er zelf een grote mediashow van.
  Sanna zal nu ook wel een boek gaan schrijven, uitgenodigd gaan worden bij de npo in 1 of andere talkshow, kortom die gaat daar niet slecht van worden.
  Het past allemaal goed bij het mondiale toneelspel.

 7. Albion

  Ja ik ben nu ook om. En wens de prik te ontvangen.
  En omdat ik ook in de zorg werk, doe ik het vooral voor de patiënten.
  Corona is er, en inderdaad, er gaan vooral ouderen aan dood en mensen die iets hebben.
  En inderdaad, we hebben die corona echt aan onszelf te danken. We willen massaal die plastic shit uit China en de Action en vliegen naar Thailand om te zitten ruften op het strand in een resort.

  Verder willen we zoveel vlees eten dat de hele EU hoofdafnemer is van soja uit Brazilië om onze beesten mee te voeren en waardoor het halve amazone afgefikt wordt. (80% van alle resources van landbouw gaan op aan vlees, ja ik eet ook graag vlees, maar je hebt het niet elke dag nodig en 60% van Nederlanders is te dik)

  We zijn allemaal schuldig dat de aarde naar de klote is.
  Maar, we moeten ook verder. En dat kan niet met Corona. Een persoon van 50 met diabetes mag dan onderliggend lijden hebben, wieweet helpt diegene wel in de buurt waardoor de jeugd daar vooruit komt. Wieweet dat die dikke taart die je argeloos een burger ziet eten vrijwilligerswerk doet in gehandicaptenzorg etc etc..

  Liever zag ik een eenmalig medicijn, maarja. Ondertussen heb ik wel vertrouwen in dat rna. Medicijnen kunnen bovendien gevaarlijker zijn. Per jaar gaan heel veel mensen dood door medicijngebruik.

  1. Xyz1234

   Dat veel mensen dood gaan door medicijnen klopt inderdaad. En wie maakt die medicijnen? Dus waarom zoveel vertrouwen in een vaccin wat niet getest is op bijwerkingen op de lange termijn en waarvan de fabrikanten hebben bedongen dat claims m.b.t. bijwerkingen door de overheid (met belastinggeld van de geinjecteerden) moeten worden afgehandeld?

   1. Albion

    Je hebt gelijk, medicijnen worden gestrooid als snoepjes en het verdienmodel is schandalig. Neem bijvoorbeeld ook MRSA. Puur een uitwas van o.a de vee-industrie en te scheutig anti-biotica gebruik.
    Waarom ik dit vaccin wel neig te vertrouwen, tja…weet ik niet echt. Deels door de info die ik tot me nam, ben al een poos bezig met van alles te weten over Rna en talloze bronnen van meerdere kanten geraadpleegd, deels op gevoel ook wel. Ik gok dit, gok gerust iets anders. Je bent er vrij in.
    Overigens heb ik geen illusie dat de lockdown of vrijheden snel terugkomen.Dat denk ik niet. We zijn sowieso fucked als mensheid door overbevolking en overconsumptie. Er zit tegenwoordig zelfs al microplastic in onze organen, en geen hond wat het effect zal zijn op lange termijn. Of wat dacht je van nucleair afval op, als voorbeeld, Runit Dome (google it) wat de zee in zal stromen als dat eilandje onder water komt. Over Fukushima begin ik maar niet (menselijke fout want ‘investering was er nog niet uit’)
    Nee, milieutechnisch hebben we het wel behoorlijk verziekt en dat zal niet in ons voordeel zijn, zeker niet.

    1. Thant dolpf

     “Neem bijvoorbeeld ook MRSA. Puur een uitwas van o.a de vee-industrie en te scheutig anti-biotica gebruik.”

     Op dat punt kunnen we het kunnen we het snel eens zijn! Met antibiotica is te kwistig omgesprongen in het wat verdere verleden. Daar hebben we nu nog steeds last van.

     1. 2030

      het resultaat zie je dagelijks in de spiegel

     2. Thant dolpf

      Spreek voor jezelf Elephant man

     3. 2030

      Dat doe ik sukkeltje , huiswerk al af ?

     4. Thant dolpf

      Dat deed je niet dick head

     5. 2030

      wat zeg je truffeltje ?

    2. Xyz1234

     Bedankt voor jouw reactie. Maar ondanks dat je neigt naar de betrouwbaarheid van dit vaccin, waarom denk jij dat je het nodig hebt? De meeste mensen hebben van nature een afweersysteem dat goed genoeg is, ook voor deze nieuwe coronavariant. Waarom heb je geen vertrouwen in jouw eigen immuunsysteem als ik vragen mag?

     1. Albion

      Ik doe het voor mijn patiënten, en omdat ik inzie dat mensen met een zwakte niet dan maar dood moeten.
      Ik besef dat overbevolking en vervuiling ons zullen nekken. En ja, er komt ooit een grote die-off van massa’s mensen omdat resources op zullen raken. Alleen kan ik, als individu, niet mensen laten doodgaan of ziek wensen. Door liefde voor mijn medemens.
      Ik overleef hoogstwaarschijnlijk corona prima. Maarja, ik ben niet alleen.
      Dus ja, daarom denk ik.

   2. Pauline Kummer

    Belastinggeld van geinjecteerden, dat begrijp ik niet..

    1. Xyz1234

     Het is natuurlijk ook belastinggeld van niet-geinjecteerden, maar ik wilde maar duidelijk maken dat je in principe zelf mag betalen in geval van bijwerkingen op de lange termijn, vanwege het feit dat de fabrikant gevrijwaard is door de overheid.

  2. ET007

   We ? Spreek voor jezelf!

   1. Thant dolpf

    Nog zo’n Aldi-hopper.

   2. Albion

    Ja, we inderdaad. Of verbouw je je iegen groenten zelf? Zijn al je kleding van schapenwol? Want elke keer dat jij dat shirtje van de H&M met polyester in de wasmachine flikkert, komt jouw microplastic in het afvalwater en in het riool terecht. Polyester, oh oh zo lekker zacht, maar je eet je eigen trui op in de vorm van het visje op je bord.
    Ja we inderdaad, jij ook. Helaas.

  3. usb3.0

   “Liever zag ik een eenmalig medicijn,”

   Oh maar de d666 heeft die voor jou hoor..

   Je praat veel over “we” en “onszelf”, even lekker bij jezelf houden, je legt geen schuld bij regeringsleiders bij hun beleid etc etc je lijkt wel een millenial die zich van alles wijs laat maken, alles een beetje goedpraat maar echt geen idee heeft waar het over gaat, getuige je reactie “Ondertussen heb ik wel vertrouwen in dat rna”

 8. usb3.0

  Vervolgens zien we al die fascistische vaccinatiedrammers hoog van de toren blazen…

 9. ET007

  Ze is wel geselecteerd voor de eerste prik, net zoals in andere landen waar ze bv de oudste inwoner een prik zette.
  Nederland wilde waarschijnlijk een Moslim Vrouw met als bonus Zorg als beroep. Dat is ze dan gelukt.

 10. ervi

  Actrice of niet, Sanna is zorgvuldig gekozen vanwege het warme inclusiviteitsgevoel dat het plaatje dient te geven.
  Arm kind, je wordt voor politieke doeleinden misbruikt.

  1. Thant dolpf

   Ze wordt door haar ouders geëxploiteerd, net zoals bij Greta!!

   1. Xyz1234

    Ja, het geval Greta is echt schaamteloos.

    1. Thant dolpf

     Eigenlijk bedoelde ik het met een knipoog, maar vooruit.

     1. usb3.0

      Haar ouders niet, die menen het…

 11. ropart

  alles maar dan ook alles uit de koker van rutte&co is betrouwbaar en de zuiverste koffie dus ook propaganda sanna.

  1. Jack Flash

   Wappies in de rij om een spuitje naar de “vrijheid”
   Lol.

   1. ropart

    spritzen macht frei

    1. Edjan

     Ropart, goeie!

   2. Thant dolpf

    Bill Gates lacht in zijn vuistje.

 12. leukeditter

  oversterfte ??? hier niet en in de vs ook niet..After retrieving data on the CDC website, Briand compiled a graph representing percentages of total deaths per age category from early February to early September, which includes the period from before COVID-19 was detected in the U.S. to after infection rates soared.

  Surprisingly, the deaths of older people stayed the same before and after COVID-19. Since COVID-19 mainly affects the elderly, experts expected an increase in the percentage of deaths in older age groups. However, this increase is not seen from the CDC data. In fact, the percentages of deaths among all age groups remain relatively the same

  1. Piet151

   @leukeditter
   “oversterfte ??? hier niet en in de vs ook niet”
   Voor Nederland hebben de heren Baudet en Jansen dat in een briljante, maar helaas foute, berekening vorige week geprobeerd aannemelijk te maken. Mislukt natuurlijk. Voor de VS beroep je je op CDC-cijfers. Die heb ik geprobeerd op te zoeken. Helaas kwam ik maar tot half oktober, maar toen was de oversterfte (excess deaths) al indrukwekkend. Zie cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6942e2.htm en cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6942e2.htm#F1_down

 13. A-BBa

  Dus @Bart Reijmerink: als Hugo zich niet als eerste wil laten inenten omdat hij geen recht op voorrang heeft vindt jij dat ok maar als een actrice als eerste wordt ingeënt moeten wij onze mond houden? Lekker hyprocriet zeg.

  1. usb3.0

   De eerste golf krijgt een symbolisch placebo en daarna worden de mensen proefkonijnen

 14. Patt

  Jammer dat ze zo’n jonge vrouw als eerste vaccineren. Zij heeft waarschijnlijk weinig te vrezen van het virus. Ik zou zeggen snel naar de verzorgingshuizen daar gaan de mensen dood aan het virus.

 15. de ziender

  Zie je wel? Bart is een echte vaxiwappie. Let op: zoals de maatregelen niets helpen, zo zal ook dit prikkie het niet doen. Sterker: wat betreft de lockdown, de neuscondooms én deze vaccinatie: de gevolgen van de maatregelen en het prikkie zullen verwoestend blijken.

 16. jennifer

  Ik moest wel lachen over zo n complot denker laats. Hij zei dat men ook gelijk een chip kreeg ingespoten.ik zei toen maar da s handig zeker bij de ouderen, die kunnen dan niet meer zoekraken toch.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.