‘Vrouwen werden als minderwaardig gezien, terwijl mannen floreerden? Onzin, dat deden ze alleen aan de top!’

Het is pertinent onwaar dat door de hele geschiedenis heen mannen structureel beter af waren dan vrouwen. Toch is deze hardnekkige fabel moeilijk te bestrijden. Auteur Frits Bosch waagt desalniettemin een poging deze misvatting naar het rijk der fabelen te verwijzen: “Het mannenbolwerk was een gevolg van een natuurlijke historische ontwikkeling.”

Een feministe legde mij de volgende stelling voor: “Vrouwen werden/worden als minderwaardig gezien, terwijl mannen floreerden/floreren”. Waar of niet waar?

De gedachte dat vrouwen als minderwaardig worden gezien, terwijl mannen floreren vormt een afgeleide van de theorie die de Duitse econoom Karl Marx (1828-1883) opstelde. Hij schreef in 1867 het boek Das Kapital, en was verplichte stof in mijn studententijd. Marx meent dat de menselijke historie er een is van achterstelling en onderdrukking van sociale klassen. Hij concentreerde zich vooral op arbeiders. Dat was toentertijd volkomen terecht, want arbeiders werden uitgebuit. Ze floreerden allerminst: de arbeidsomstandigheden waren vreselijk. Marx raadde aan in opstand te komen en te vechten. Daaruit is de arbeidersbeweging en later de suffragettes voortgekomen in een terechte strijd ter verbetering van de condities. Die zijn er volop gekomen in het kapitalisme. Marx voorzag ook een ‘Verelendung’, maar die is er niet gekomen. Integendeel.

In een aantal landen is het marxisme in aanvang aangeslagen, zoals in Rusland, China, Cuba, Noord Korea, Cambodja, Venezuela en Vietnam. In die landen is het marxisme al lang ontmaskerd als onwerkbaar en destructief. Maar wat aldaar wel van overgebleven is, is onderdrukking, armoede en een ongelukkige samenleving. China is inmiddels over de top staatskapitalistisch en kolonialistisch. In China en Vietnam neemt de welvaart snel toe. De staat heet nog steeds communistisch, maar is staatskapitalistisch. Terwijl het Westen de weg kwijt lijkt, zijn de genoemde Aziatische landen plus Zuid Korea bezig ons te overvleugelen.

Terug naar Marx’ theorie. Deze gaat uit van achterstelling, onderdrukking, minderwaardigheid, discriminatie en slachtofferschap. De gedachte is dat het menselijk bewustzijn rechtstreeks samenhangt met de sociale klasse waarin je geboren bent en waarin je gedoemd bent altijd te verblijven als slachtoffer, tenzij je in opstand komt, vecht en de macht op gewelddadige wijze overneemt.

Deze theorie leidt tot wrok, revanchisme en haat. Zie “kill all men”. De theorie die in oorsprong terecht was voor arbeiders toentertijd, heeft een zeer negatieve invloed als het thans generiek binnen kapitalisme wordt toegepast. Het is ook een zeer simplistische theorie. ‘Alles’ wordt verklaard vanuit onderdrukking. Het doet allerminst recht aan de in de realiteit complexe sociale verhoudingen. Maar mede dankzij dat simplisme zien we het nog steeds terug in bij bosjes Westerse intellectuelen, zoals bijvoorbeeld bij radicale feministen en de Black Lives Matter-beweging, opgestart en onder leiding van twee zwarte marxisten. Ook de Amerikaanse Democraten doen er aan mee: Joe Biden, Nancy Pelosi en Kamala Harris knielden en staken hun vuist omhoog. Als Biden afzwaait wordt marxiste Kamala Harris president van de VS, wat wat mij betreft een huiveringwekkende gedachte is.

Het marxistische theorema staat haaks op de gedachte dat het menselijk bewustzijn niet strikt afhankelijk is van de sociale klasse waarin je geboren bent. Je hebt de mogelijkheid om daaraan te ontsnappen door gebruik te maken van de kansen die je gegeven worden in onderwijs en daarna je volledig in te zetten voor je eigen ontwikkeling, mede ten behoeve van de de maatschappij. Stel je een doel voor ogen en streef het na. Emancipeer! De samenleving moet dus trachten zoveel mogelijk gelijke kansen te scheppen. Dat zal nooit geheel lukken want het verschil, de ongelijkheid, start in het gezin, de basis voor een goede ontwikkeling.

Marx verklaarde aldus de positie van de mens enkel vanuit de sociale omgeving; ‘nurture’. Van ‘nature’ had hij nog nooit gehoord. Charles Darwin (1809-1882) was zijn tijdgenoot en kwam met de evolutietheorie, de opmaat naar nature. Veel later is duidelijk geworden dat mannen en vrouwen niet alleen lichamelijk van elkaar verschillen maar ook geestelijk, tot uitdrukking komend in een belangstellingen, talenten en vaardigheden. Psychiater professor Iris Sommer (UMC Groningen) heeft er vanuit haar onderzoek op gewezen dat nature zelfs dominant is. Dat betekent dat de verschillende posities die mannen en vrouwen maatschappelijk innemen, mede verklaard kunnen worden door hun aangeboren verschillen. Noors onderzoek toont aan dat hoe gelijker je de omstandigheden (nurture) maakt, hoe duidelijker die verschillen tot uitdrukking komen.

Sociaal-psychologen en radicale feministen, wensen van nature niets horen. Ze ontkennen het en verketteren feministen zoals dr. Griet Vandermassen die op dit fenomeen wijzen. In onderzoek van sociaal psychologen worden mannen en vrouwen in databanken als groep behandeld en van daaruit worden conclusies getrokken, als achterstelling en onderdrukking van vrouwen. Mannen en vrouwen worden in hun onderzoek als zodanig als object gezien in plaats van als individueel te onderzoeken complexe subjecten. Voor klinisch psychologen is dit uiteraard een gruwel.

Maar het is erger. Mensen wegzetten als groep vormt de basis van ontmenselijking. In de Tweede Wereldoorlog werden joden, homofielen en zigeuners als groep weggezet als minderwaardig en vermoord door de nazi’s. Het is fascisme. Ik zie het behandelen van mannen en vrouwen als groep ook als zodanig. Identiteitspolitiek doet hetzelfde en is daarom in de basis fascistisch. Helaas zien we dit als een kankergezwel door de Westerse maatschappij trekken. Bekend voorvechtsters van de sociaal-psychologische methode van onderzoek zijn prof. Naomi Ellemers (Universiteit Utrecht) en prof. Janka Stoker (Rijksuniversiteit Groningen). In mijn boek ‘Feminisme op de werkvloer’ noem ik ook vele anderen, vooral vrouwen, en ik ga in op hun methodiek.

Ze stelden dat zwarte vrouwen pas in 1965 kiesrecht kregen. Dat is correct. De Amerikaanse maatschappij was racistisch. Witte Amerikaanse vrouwen deden daar ook aan mee. Thans is de situatie aanzienlijk verbeterd, al zijn er nog steeds ernstige gevallen, zoals de moord op George Floyd.

Als we naar de huidige situatie kijken worden vrouwen vooral in moslimlanden en Afrika onderdrukt. In het Westen niet. Integendeel, vrouwen die menen dat ze nog steeds achtergesteld worden, lijken bevooroordeeld. Zijn ze het ooit geweest? Als we de historie kijken, gaande van jagen en verzamelen, tot landbouw en uiteindelijk industrie: het was een constante worsteling om te overleven. Mannen deden per definitie het zware werk, twaalf uur per dag exclusief zondag. Vrouwen eveneens zeer zwaar, maar de arbeidsverdeling was of kon niet anders zijn dan: vrouwen kinderen baren en opvoeden, huishouden, bikkelhard werken twaalf uur, zeven dagen lang. Het was voor beiden een vreselijk bestaan. Vanuit die positie hebben mannen het industriële tijdperk ingeluid, in vreselijke omstandigheden. Bij een ongeluk met machinewerk werd het been onverdoofd geamputeerd, want er was geen antibiotica en anestologie. “Floreren” deden enkel mannen aan de top. Maar ook zij werden rond 1800 niet ouder dan 41 jaar. Het was nog steeds een worsteling om te overleven.

Het mannenbolwerk was een gevolg van een natuurlijke historische ontwikkeling. De (noodzakelijke) arbeidsverdeling was: vrouwen doen kinderen, opvoeding en huishouding en werken op het land waar mogelijk. Mannen doen per definitie het zware ‘buitenwerk’. Was er weerstand van mannen toen vrouwen er later bij kwamen, toen dat technisch mogelijk werd? Ja, maar zij waren ‘new kids on the block‘: vecht je maar in, en dat hebben ze terecht gedaan. Inmiddels een prima ontwikkeling: vrouwen zijn bijvoorbeeld overtallig in de medische sector, het onderwijs en juristerij. Iedere mannenclub of vrouwenclub die open gaat kent veel leden met weerstand: “moet dat nou”?

Vrouwen moeten eerder mannen dankbaar zijn, want het zijn mannen geweest die de pil hebben uitgevonden en het zijn mannen geweest die allerlei technisch gerei hebben uitgevonden die het vrouwen mogelijk maakt te gaan werken en het zijn mannen geweest die de verzorgingsstaat hebben ingericht, inclusief kindervang. Vrouwen maken een enorme upswing door met name in functies waar de tucht van de markt afwezig is. Prima, mijn zegen hebben ze. Ook in het bedrijfsleven dringen ze door, zonder quotum. Maar feministen weigeren dit in te zien. Hier komt Carl Jung weer om de hoek kijken: “mensen hebben niet ideeën, ideeën hebben mensen.”

Slachtofferschap aanpraten lijkt in onze contreien de verkeerde route. Wel: handen uit de mouwen en kansen pakken. Vaardigheid wordt hier gewaardeerd: meritocratie. En vooral niet praten over top jobs, terwijl de onderfuncties (timmerlieden, etc.) door feministen niet geambieerd worden. De gedachte dat de positie van de vrouw minderwaardig was omdat ze thuis het huishouden deden en voor de kinderen zorgden is onjuist. Het is dus nu doorgeslagen: vrouwen die graag de kinderen opvoeden worden met de nek aangezien: als je als vrouw niet werkt doe je niet mee. Nogal wat kinderen groeien voor galg en rad op omdat beide ouders werken. Moederschap is ondergewaardeerd.

“Vrouwen werden/worden als minderwaardig gezien, terwijl mannen floreerden/floreren.” Is dat waar? Kiest u zelf maar.

Frits Bosch, auteur van “Risico als obsessie, “Dat is het risico”, “Wereld op een keerpunt” “Onbehagen bij de elite, “Schaft ook Nederland zich af?” en “Feminisme op de werkvloer.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en like onze spiksplinternieuwe Facebook-pagina!
In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

Reacties

22 reacties

 1. Cycle25

  Even over een andere boeg, door tweeverdieners is de milieulast ontploft.

  O, mag je niet zeggen, iets met feminisme/racisme/gelijkwaardigheid on nog meer geleuter.

 2. Rene van der Grijp

  De man was het hoofd van het gezin en had een hogere “status” dan zijn vrouw. Bijna alle vrouwen legden zich daar vrijwillig bij neer. Is er dan sprake van een minderwaardige rol? Het is maar hoe je ernaar kijkt. Mijn moeder en bijna alle vrouwen in die tijd waren huisvrouw en ik heb nooit gemerkt dat ze dat “minderwaardig” vonden of er ongelukkig mee waren.

  In culturen als de islamitische ben ik geneigd om wél van een minderwaardige positie van de vrouw te spreken, welke vele malen schrijnender en kanslozer is dan in het westen ooit het geval is geweest.

  Inmiddels is in het westen sprake van nagenoeg volledige emancipatie van de vrouw. Binnen het gezin is ze gelijkwaardig aan haar man (uitzonderingen daargelaten) en ze heeft alle kansen op de arbeidsmarkt en zijn er zelfs legio hoogwaardige beroepen waarin meer vrouwen werkzaam zijn dan mannen. Wie vrouwen nu nog als “minderwaardig” beschouwt heeft een gaatje in z’n hoofd.

  Maar voor radicale feministen zal het nooit genoeg zijn…

  1. Loelap

   Niet elke vrouw was vroeger tevreden met haar rol als huisvrouw. Sommige vrouwen verveelden zich kapot.

 3. usb3.0

  Vroeger was het gezin de hoeksteen nu is geld dat…

  1. Lefty

   Het gezin is de grafsteen van de samenleving. Een doordenkertje. 😉

 4. Linksbuster

  Alleen de ” vrouwen” die zoiets beweren zijn minderwaardig.

  1. usb3.0

   en 99% lesbisch

   1. Thant dolph

    Usbtje kan het weer niet laten om te jennen en te trôllen

    1. usb3.0

     Jaha we weten nu wel dat je snel op de kast zit, dat hoef je niet steeds zo overduidelijk te laten zien.

     1. Thant dolph

      Probeer anders ook eens wat nieuws te verzinnen, jochie….

 5. Cootje

  Prostitutie is legaal in Nederland , maar dat een van de twee partners direct of indirect een heel jaar voor vadertje staat moet werken . Die jou verdiende centen over de balk gooit met giften en subsidies zuid Europa en verdere opvreters in de arme landen . En de emancipatie tussen mannen en vrouwen niet uit wederzijds respect is gepromoot . Maar uit financieel gewin , en poo,erschap is bij wet verboden maar in een klassiek jasje zijn er twee mensen de pineut

 6. Cootje

  Gezinnen waar er maar een van de twee werkt , weten wel waar hun jeugd met de avondklok is . Dat zijn namelijk geen sleutel kinderen , maar de rekening dient zich aan

 7. usb3.0

  Nee hoor, dikke onzin.

 8. Drollevanger

  Ik vraag me als deur opendoener voor de dames, steeds vaker af wie er gediscrimineerd wordt in dit land of de rest van de Westerse wereld.
  Is dat de man, de sociologische tuinbroek, of de achtergesteld genoemde vrouw op haar bureaustoel bij de verwarming, die ik nooit in de regen trottoirs zie herstellen.

 9. Drollevanger

  Een goede vrouw of boerin hoefde zich vroeger nooit te vervelen. Ze had het onderhoud en de verantwoording over huis en haard, verzorgde het jongvee, zorgde voor de moestuin(die pa had omgespit)en voedde de kinderen op.
  Ook een gemiddelde arbeider had vroeger enkele geiten en varkens.
  Als een vrouw zich nu verveeld staat het haar vrij om vrijwilligerswerk te gaan doen.

 10. Bes Tolen

  De vele leugens, die de Romeinen, nu is de belangrijkste erfgenaam het Vaticaan en haar helpers, in de wereld hielpen en nog altijd helpen, zijn ontelbaar en bederven nog altijd eerlijke opvattingen. Dienstverleners van de Romeinen zijn vanouds ook veel daartoe door Rome opgeroepen joden, dat zich in de VS ook laat gelden. Dat valt die groepen natuurlijk wel kwalijk te nemen maar taboes verhinderen een juiste discussie. Voor Rome is het wellicht een uitkomst waar ze dan geen kritiek krijgt. Ondertussen dreigen we als Europeanen weggevaagd te worden door de horden uit andere werelddelen, in het bijzonder Afrika.

 11. Bes Tolen

  in Nederland was het communisme het meest verspreid in Amsterdam en vervolgens in de stad Groningen en een deel van Oost Groningen wat mijn geboortestreek is. Het is beslist niet zo, dat de communisten een hoofdrol speelden in de strijd om arbeiders meer wettig afdwingbare rechten te geven. Die strijd voerde het NVV, dat de langste tijd, namelijk tot W. Kok daar voorzitter was, geen communisten of andere politiek extreem links geachte lieden als lid accepteerde. Zo was dat ook gedefinieerd. Bij de PvdA gold dat ook en nog wat langer. Juist Oost Groningen, dat vroeg geïndustrialiseerd was, bracht veel voorzitters van het NVV voort. Zo achtereenvolgens Steenhuis, Kupers en Oosterhuis. De laatste gedurende vele jaren na de Tweede Wereldoorlog, de periode van opbouw waarin de arbeidsrechten sterk werden uitgebreid.
  De communisten speelden indertijd op dit vlak geen rol. Zij werden gemeden.
  De opleiding in de leer vond bij communistische leiders in Amsterdam plaats. Dus ook de opleiding van de leiders in Oost Groningen.

 12. Bes Tolen

  O ja, de CNV, protestants christelijk, voorzitter Ruppert, was na de oorlog ook een opbouwende vakbond. Van de KAB, Rooms katholiek, was aanvankelijk niet veel te verwachten maar dat werd in de zestiger en zeventiger jaren gaandeweg veel beter.

 13. Flach

  Prima en interessant artikel. En het is niet voor niets dat men in vroeger tijden het gezegde had: “De man is het hoofd, maar de vrouw is de nek”
  (nodig voor ja of nee te knikken) Het probleem in de vorige eeuw was dat men nog tot laat in de 20e eeuw het salaris contant uit betaalden bij voorkeur in de kroeg. En dat droeg enorm bij aan de armoede. menige vader kwam stomdronken thuis en met lege zakken. In die zin werd de vrouw wel financieel onderdrukt en dat gebeurde feitelijk ook door de overheid. Het heeft veel te lang geduurd voordat vrouwen bv. zelf een bijstandsuitkering aan konden vragen. Daardoor moesten vele vrouwen gedwongen in een disfunctioneel huwelijk blijven zitten, met alle gevolgen van dien.

 14. Drollevanger

  Deze zelfbenoemde voetvegen hebben nog nooit met mijn tantes of de andere dames uit mijn familie of buurt kennisgemaakt.
  Ik zou zeggen tegen de achtergestelde dames, ga eens een half jaar bij een stratemaker werken.

 15. Drollevanger

  Ik ben er nog steeds niet achter of het als vrouw een voordeel is dat ze zelf een bijstands uitkering aan mag vragen.

 16. Drollevanger

  Ik woon, hoewel niet behorend tot die club, midden tussen de Zwarte kousen, maar bij mijn familie, vrienden en kennissen is altijd de vrouw in huis de baas.
  Ook verdienende dames in mijn omgeving beuren steeds en hoger loon dan hun mannelijke partners. Als vakkenvullers verdienen de dames ook hetzelfde.
  Daarnaast zie ik nooit dames werken bij een stratemakers bedrijf of als metselaar.
  Ook ik vind namelijk dat een vrouwelijke timmervrouw hetzelfde moet verdienen voor hetzelfde werk als een mannelijke collega.
  Misschien zitten de klagende dames in het verkeerde beroep, en werden ze daar per verrichting betaald. Dat kan natuurlijk wel verschil maken.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.