Wanneer kom je als burger in aanraking met bestuursrecht?

De rechtspraak kent verschillende subcategorieën: de rechtsgebieden. Eén daarvan is het bestuursrecht. Daarbij staan besluiten van de overheid centraal. Wanneer jij het als burger niet eens bent met een besluit van een bestuursorgaan, zoals de gemeente of het Rijk, en ook je bezwaar wordt afgewezen, dan kun je beroep instellen bij de bestuursrechter. We bespreken een aantal terreinen waarop dit zou kunnen voorkomen.

Vergunningen

Het toekennen van vergunningen is een zaak van de overheid. Voor particulieren gaat het meestal om omgevingsvergunningen. Bijvoorbeeld als je je woning wilt uitbouwen, een boom in je tuin wilt weghalen of je auto in je eigen voortuin wilt kunnen parkeren. In al deze gevallen heb je een vergunning nodig. Wordt deze afgewezen, dan kun je daar bezwaar tegen aantekenen. Wordt dat afgewezen, dan kun je er een bestuursrechtelijke zaak van maken. Dat kan overigens ook als je bezwaar hebt tegen het toekennen van een vergunning aan de buren, die bijvoorbeeld een aanbouw gaan realiseren die jouw uitzicht of zonlicht ontneemt.

Boetes

Ook boetes vallen onder het bestuursrecht. Je kunt hierbij denken aan verkeersboetes, dat is immers de meest voorkomende vorm van boetes. Maar momenteel kun je bijvoorbeeld ook denken aan boetes wegens het overtreden van de coronamaatregelen. Ben je er heilig van overtuigd dat jij onterecht of onrechtmatig een boete hebt gekregen? Dan kun in je in eerste instantie natuurlijk bezwaar maken. Wordt dat bezwaar afgewezen, dan kun je er een bestuursrechtelijke zaak van maken.

Uitkeringen

Het toekennen van uitkeringen valt ook onder het bestuursrecht. Dat geldt voor uitkeringen van het UWV (o.a. WW en WAO), maar ook uitkeringen die onder de gemeente vallen (zoals de bijstand), uitkeringen van de Sociale Verzekeringsbank (o.a. kinderbijslag) en de Dienst Uitvoering Onderwijs (studiefinanciering en tegemoetkoming scholieren). Tegen afwijzing van of terugvordering hierop kan bezwaar aangetekend worden en er kan een bestuursrechtelijke zaak van gemaakt worden.

Asielrecht

Ook het asielrecht valt onder het bestuursrecht. Een asielprocedure die uitloopt in het afwijzen van asiel, kan opgevolgd geworden met een bezwaar van de aanvrager. Na afwijzing van dat bezwaar kan het ook vervolgd worden in een bestuursrechtelijke zaak. Deze procedure kan ook ingezet worden om uitzetting zo lang mogelijk uit te stellen. Voor een statushouder die dus wel asiel gekregen heeft, kan ook een verzoek om gezinshereniging uitmonden in een bestuursrechtelijke zaak.

Het spreekt wel een beetje voor zich dat je zonder juridische hulp op weinig succes hoeft te rekenen bij bestuursrechtelijke zaken. De overheid maakt immers voortdurend gebruik van juridisch advies en staat vaak behoorlijk sterk in de schonen. Een advocaat, jurist of mediator kan je bijstaan in jouw conflict met de overheid. Zulke juridische bijstand vind je bij Justius.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en like onze spiksplinternieuwe Facebook-pagina!
In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

Reacties

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.