Column Paul Cliteur: De pijnlijke situatie rond Lale Gül – we offeren de minderheden binnen onze minderheden

Hoogleraar Paul Cliteur is meteen na publicatie van Lale Güls debuutroman Ik ga leven verknocht geraakt aan het schrijfsel. Hij bespeurt een negatieve trend: we offeren de minderheden binnen de minderheden op. Wat volgens Cliteur een manier zou zijn om ons te distantiëren van de denkers Ernest Renan en Jules Ferry.

“De verovering van een land met een inferieur ras door een superieur ras dat zich vervolgens daar vestigt om het te besturen, heeft niets schokkends,” schreef de Franse vrijdenker Ernest Renan (1823-1892) in 1871.

Jules Ferry (1832-1893), de vader van het Franse seculiere republikeinse schoolsysteem, dacht daar niet anders over: “We moeten openlijk uitspreken dat superieure rassen een recht hebben ten opzichte van inferieure rassen. Ik herhaal dat voor de superieure rassen een recht bestaat, omdat zij ook een plicht hebben. Zij hebben de plicht de inferieure rassen beschaving bij te brengen.”

Kolonialisme en denken in termen van raciale verschillen was in de 19e eeuw heel gewoon. Bij links en bij rechts. Kolonialisme was nauw verbonden met de gedachte van een mission civilisatrice; een beschavingsopdracht. Het is voor ons nu pijnlijk om te lezen, maar talloze grote denkers hadden daarmee niet de minste moeite.

De desastreuze gevolgen van het racisme dat vaak gepaard ging met kolonialisme zijn tegenwoordig genoegzaam bekend. Maar de negentiende-eeuwse opvattingen hebben ook een ander gevolg gehad en dat hebben we veel minder scherp voor ogen. Door de excessen in die tijd zijn we volledig kopschuw geworden voor elke vorm van een integratieopdracht in eigen land. Het idee dat voor het welslagen van een geordende samenleving mensen enkele algemene waarden met elkaar moeten delen, is in diskrediet geraakt. We zijn een soort van hyperdiversiteit gaan cultiveren. Een hardnekkige schroomvalligheid bij het bepleiten van consensus. Wie daarvan het grootste slachtoffer zijn geworden, zijn de “minderheden binnen minderheden.”

Een voorbeeld. Neem Lale Gül. Lale wil leven zoals elk ander meisje in Nederland van 23 jaar. Maar dat kan niet, want haar ouders eisen onderwerping aan de Turkse zeden en gewoonten, en een afwijzing van de Nederlandse. Lale is een minderheid (één jonge vrouw) binnen een minderheid (de orthodox-Turkse gemeenschap die integratie afwijst). En ook een vluchteling in eigen land.

Wat voor hulp heeft Lale te verwachten van de Nederlandse bestuurlijke en politieke elite? Antwoord: zo goed als niets. Een manifest ter ondersteuning van haar heeft als motto: “Sla ook jouw arm om Lale heen en onderschrijf dit manifest!”. Als eerste ondertekenaar staat vermeld Mark Rutte, minister-president. Gaat de minister-president nog iets anders doen dan symbolisch tekenen? Nee, dat kan niet, vanwege Renan. Eisen stellen aan de Turkse minderheid doet associaties oprijzen die doen denken aan de negentiende-eeuwse beschavings­opdracht.

Tal van andere prominenten hebben ook getekend. Gaan ze nog iets anders doen dan tekenen? Nee, dat kan niet, vanwege Ferry. Zo bepaalt het 200 jaar oude kolonialisme en racisme nog steeds ons eenentwintigste-eeuwse denken en handelen. Maar wel op een heel andere manier dan velen denken. Hoe? Zo: we offeren de minderheden binnen de minderheden, omdat we denken dat we ons op die manier van Renan en Ferry kunnen distantiëren.

En ja, dat is natuurlijk wel heel tragisch.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en like onze spiksplinternieuwe Facebook-pagina!
In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

Reacties

20 reacties

 1. Rieks

  Wel mee eens, maar toch. Moeten we ons bemoeien met het conflict tussen Lale en haar ouders? Ik zou geen partij willen kiezen. Lale moet maar medestanders zoeken binnen de eigen cultuurgemeenschap. Overigens denk ik dat Turkije meer divers is dan de auteur veronderstelt.

  1. Adriaen van Bergen

   Met 20% Christenen begin vorige eeuw naar 0,2% nu?
   Het ene divers is het andere niet.

 2. Ab Infinitum

  De Max Havelaar, ofwel de koffieveilingen der Nederlandse Handelmaatschappij, werd na publicatie ook niet zo gewaardeerd. Het koloniale verleden blijft ons achtervolgen. De Molukse zaak niet in het minst.

 3. ikweetwatikwil

  Partij kiezen doe ik wel en wel voor lale. Haar ouders wonen in Nederland maar willen de Turkse normen en waarden behouden. Dan hadden ze beter in Turkije kunnen blijven. Maar die willen alleen maar profiteren van onze normen en waarden ( wat neer komt op geld) maar niet aan mee doen.

 4. sonny

  Neen, een Europees land zou zich enkel moeten bemoeien met de eigen bevolking!
  Iedereen uit een andere cultuur dan de onze, moet zijn boontjes maar zelf doppen,
  Immers als ik emigreer naar een ander land, wordt dat alsook van mij verwacht, hulp is enkel te verwachten indient de nationaliteit van afkomst is opgegeven, dus géén dubbele nationaliteit, men naar genoegen is geïntegreerd, de Noord Europese cultuur huldigt!

 5. toetssteen

  Top artikel!

 6. Piet Klein

  Dat is de mediacratie. Is er een aanslag bij Charlie Hebdo dan is iedereen Charlie Hebdo, daarna ga je door zo als het was en doet iedereen zijn plas.
  Zak je door het ijs met de toeslagaffaire, dan smijt je er een bak geld tegen aan, daarna ga je door zo als het was en doet iedereen zijn plas.
  Wordt een vrouw in rollercoaster gegooid omdat ze haar leven op haar eigen wijze wil leven, dan onderteken je een petitie, daarna ga je door zo als het was en doet iedereen zijn plas.
  In deze mediacratie gaat het er om wat je in de media roept, daarna ga je door zo als het was en doet iedereen zijn plas.

 7. Loelap

  Goed artikel! Mee eens.

 8. Max Aue

  “ Het idee dat voor het welslagen van een geordende samenleving mensen enkele algemene waarden met elkaar moeten delen, is in diskrediet geraakt. We zijn een soort van hyperdiversiteit gaan cultiveren. “

  Op zichzelf is dit idee niet in diskrediet geraakt maar het afdwingen van die gedeelde waarden kan alleen via de wet. Dat is in de praktijk een ruime mal omdat we ook in de autochtone samenleving een brede tolerantie hebben op dit punt. We accepteren bijvoorbeeld ook dat in orthodox protestantse kringen vrouwen worden achtergesteld, kinderen naar orthodoxe scholen worden gestuurd en homoseksualiteit wordt afgewezen. In een rechtsstaat is het dan niet goed mogelijk dat soort levensbeschouwelijke vrijheden aan allochtonen te ontzeggen.

  Cliteur maakt vervolgens een associatieve denksprong die gebruikelijk is in rechts-populistische kringen: ‘daarom zijn we hyperdiversiteit gaan cultiveren’, roept de professor. Nee, zwetsmeier, daarom is diversiteit een logisch voortvloeisel van onze grondwet en onze rechtsstaat, er wordt niets gecultiveerd of bevorderd.

  Het blijft een raadsel hoe het mogelijk was dat Cliteur ooit tot hoogleraar werd benoemd.

  1. Heinrich

   “Raadsel hoe het mogelijk was dat Cliteur ooit tot hoogleraar werd”
   In elk geval omdat jij toen niet beschikbaar was, actueel nog steeds niet de kennis hebt en nooit zal hebben!
   Heel simpel dus, de man heeft vanuit kennis recht op deze functie, die jij vanuit je ultieme onkunde, nooit zal kunnen bekleden en/of claimen!

   1. Max Aue

    Heinrich waagt zich niet aan een inhoudelijke reactie. Dat snap ik overigens wel.

  2. Edjan

   Max, onze grondwet kreeg voornamelijk vorm in de 19de eeuw en is voortgekomen en bedoeld voor de toenmalige samenleving. In die toenmalige samenleving zaten ook orthodoxe protestanten die hun vrouwen achterstelden en dus staan in de grondwet geen al te vurige betogen tegen het achterstellen van vrouwen.
   Sinds de 20ste eeuw zijn er zeer veel immigranten in Nederland gekomen die dit soort mazen in de wet volkomen uitbuiten. Er zijn onder die immigranten groepen die nauwelijks willen integreren in de Nederlandse samenleving en die zoveel mogelijk de identiteit van hun vroegere samenleving willen behouden. Zij blijven hun vroegere taal spreken, oefenen hun vroegere godsdienst en gebruiken uit. En dat is inderdaad een gevolg van wat onze grondwet mogelijk maakt.
   Onze grondwet is daar echter niet voor bedoeld: die is bedoeld voor een 19de-eeuwse, enigszins diverse, autochtone samenleving. Aan nieuwkomers worden niet veel eisen gesteld qua aanpassing: hele groepen vormen parallelle samenlevingen die zich soms vijandig opstellen tegen hun gastland. Dat kun je inderdaad als hyper-diversiteit zien.
   Nederland tolereert dit soort afwijkende parallelle samenlevingen inderdaad vanwege onze grondwet (die daar geen antwoord op heeft) maar binnen die parallelle samenlevingen wordt echter geen afwijkend standpunt getolereerd.

   1. Max Aue

    Je redenering is wel juist, Edjan, immigrantengroepen zullen, zeker in de eerste generaties, hun culturele eigenheid proberen te handhaven. Pas na drie generatie vervagen die verschillen grotendeels.
    De Grondwet geeft aan deze verschillen inderdaad veel ruimte. Dat is de kern van mijn betoog, en die ruimte heeft te maken met de tolerantie die we in de 19e (en 20e) eeuw wensten te betrachten naar minderheidsgroepen in onze eigen autochtone samenleving. We accepteren dat orthodoxe christelijke groepen eigen scholen hebben, vaccinatie weigeren en homoseksualiteit afwijzen. We accepteren dat Baudet en anderen antisemitische uitlatingen doen, Wilders racisme predikt en dat pe*dofielen openlijk over hun geaardheid mogen praten. Kortom, er mag heel veel in ons land en dat zien we over het algemeen als een verworvenheid. We trekken alleen een ruime grens in de wet waarmee we al te gekke uitwassen proberen te beheersen.
    In dit licht is het logisch en begrijpelijk dat immigrantengroepen dezelfde ruimte aangrijpen om hun eigen identiteit uit te drukken. Het enige wat je kunt eisen is dat ze zich, net als andere Nederlanders, houden aan de wet.
    Ik kan niet goed zien hoe je deze situatie kunt wijzigen zonder ook onze vrijheden aan te tasten.

    1. Harry Haller

     Slinks draait Max Auwe weer om het kernpunt van Edjan’s betoog heen, namelijk dat onze Grondwet ontworpen is op een 19e/20e-eeuwse autochtone samenleving en niet op de invasie van een miljoenenleger met een niet te implementeren middeleeuwse imperialistische ideologie.

     Ga in op het benoemde probleem slijmbal, of houdt je mond.

    2. Edjan

     Max, ik kan je redenering goed volgen.

     Of de verschillen na 3 generaties vervagen, betwijfel ik. Zie Geuzenveld en zie Transvaal, Schilderswijk etcetera.
     Onze grondwet is gemaakt voor katholieken en protestanten, arm en rijk, slim en dom enz. en “zit” dus ruim: daar zijn we het over eens.
     Het is inderdaad begrijpelijk dat grote groepen immigranten die ruimte benutten om hun eigen identiteit uit te drukken. Maar of alles binnen onze wet blijft, betwijfel ik. Er is de moslims ooit gevraagd of ze meer “zien” in onze wet of in hun wet: de sharia. Een grote meerderheid koos voor de sharia en een kleine meerderheid zou zelfs het gebruik van geweld billijken om die toestand te bereiken. Een grote meerderheid ondersteunt het fundamentalisme.
     Veel nieuwkomers koesteren de wens om onze wetten te vervangen door de sharia.

     We zitten inderdaad met een miljoenenleger van mensen die vaak niet willen integreren, er is een relatief lage arbeidsparticipatie dus velen van hen leunen zwaar op ons sociale vangnet, er is grote druk op onze gezondheidszorg en sociale woningen en onder hen zijn er (weliswaar een klein deel) die zich openlijk vijandig opstellen.

     Daar wordt door onze overheid nauwelijks een grens aan gesteld. Er komen er nog steeds jaarlijks zo’n 60.000 binnen en ik schat het totaal nu op 2 miljoen. Bij ongewijzigd beleid zullen ze rond 2070 in de meerderheid zijn.

     Maar het oorspronkelijke volk heeft in mijn ogen óok rechten, dus die zullen toch echt ooit iets moeten doen. Een grondwet die ooit was bedoeld om het oorspronkelijke volk te omvatten, wordt anders gebruikt om het oorspronkelijke volk te vervangen.

  3. Pengyou

   Kijk nou eens! Een weldoordachte, inhoudelijke reactie. Scheer je weg van dit forum ;)!!

 9. 56RdK

  Paul,
  Ook in deze verschrikkelijke zaak rond Lale speelt één rode draad weer de hoofdrol en dat is die van satanische en alles vernietigende ideologie: de Islam!

  Vandaar dat vele van die achterbakse BN’ers nu zwijgen, net zoals al dat andere woke (van burger tot politicy). Om maar helemaal maar niet te reppen over de ‘gematigde’ moslims in dit land.

  De zaak Lale is wederom, wederom het zovéélste bewijs dat waar de islam verschijnt, de vrijheid, veiligheid en vrede verdwijnt!

  Hoeveel zaken Lale’s moeten er nog komen voordat men in dit land dat inziet, dat de islam hier niet thuishoort!?

  Maar ach ja, het domme stemvee heeft gekozen, de komende vier jaar zal de islam nog meer gefaciliteerd worden dan nu al het geval is, sterker, afgezanten van de islamitische terror hebben weer een zetel erbij in ons parlement.

  Dus voor moedige vrouwen als een Lale zal in ons land geen plek meer zijn.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.