Column Paul Cliteur: Volgens Beatrice de Graaf wil ik alle religies verbieden

Tijdens mijn vakantie kreeg ik van een weldoener een link toegestuurd waardoor ik kennis kon nemen van een interview afgenomen door Ad Verbrugge in zijn uitstekende programma De Nieuwe Wereld. Dit keer een gesprek met Beatrice de Graaf.

Beatrice de Graaf is bekend van radio en televisie als terrorisme expert. Zij is faculteitshoogleraar aan de Universiteit van Utrecht. Verbrugge geeft aan dat De Graaf in haar nieuwe boek, Radicale verlossing, aandacht besteedt aan een onderwerp dat ten onrechte weinig aandacht krijgt: de innerlijke drijfveren van de terrorist. Aan het aspect van de innerlijke bezinning. Speelt religie daarbij een rol? En zo ja, hoe?

De Graaf vertelt dat zij al meer dan 15 jaar onderzoek doet naar terrorisme, maar dat zij tot nu toe religie altijd links had laten liggen. Zij wist, als historicus, niet hoe ze met dat onderwerp moest omgaan. Zij was tenslotte geen godsdienstwetenschapper en ook geen psycholoog. Maar na vele jaren studie had zij nu toch een manier gevonden om het onderwerp te benaderen. Op basis van haar nieuwe studie kon De Graaf nu vertellen dat religie wel degelijk een rol speelt bij terrorisme.

Ik was aangenaam verrast door deze wending in het werk van De Graaf. Het is een beetje laat misschien, maar beter laat dan ooit, dacht ik in mijn overmoed. Maar ook in mijn onnozelheid, zou even later blijken. Waarom was ik verrast? Ik ben sinds 2004 (moord op Van Gogh) geïnteresseerd in de drijfveren van terroristen en heb daarover vele boeken en artikelen geschreven.

In 2007 publiceerde ik Moreel Esperanto waarin ik voor het eerst ben ingegaan op de “goddelijke bevelstheorie” van de moraal die, naar mijn idee, hedendaagse islamistische terroristen bezielt (pp. 21-140). Twee jaar later werd dit in het Spaans vertaald als Esperanto Moral.

Drie jaar na Moreel Esperanto, in 2010, heb ik geprobeerd in Het monotheïstisch dilemma (2010) verschillende aspecten van religieus terrorisme te belichten (pp. 133-190), evenals in de hoofdstukken “Biblical terrorism: the story of Phinehas” en “Biblical Violence and Modern Legal Practice” uit The Secular Outlook (pp. 105-112), ook verschenen in 2010.

In In Naam van God: elke dag een aanslag (2018) hebben vervolgens Dirk Verhofstadt en ik laten zien dat in 2017 elke dag ergens op de wereld een aanslag is gepleegd waarbij de pleger zich beriep op zijn godsdienst. Ook hebben wij geprobeerd “theoterrorisme”, in zowel de bijbel als in de koran, met voorbeelden te illustreren en uit te leggen wat de elementen zijn waar theoterrorisme uit bestaat.

In 2019, tenslotte, heb ik met Theoterrorism v. Freedom of Speech geprobeerd aan te tonen dat terroristen het expliciet uitgesproken doel hebben een van de belangrijkste fundamenten van vrije liberale samenlevingen door middel van geweld om zeep te brengen, te weten de vrijheid van expressie. Samen met de Israëlisch/Amerikaanse terrorismedeskundige Amos Guiora publiceerde ik ook Populist and Islamist Challenges to International Law (2019), verschenen bij de American Bar Association, waarin de ideologieën van het populisme en islamisme met elkaar worden vergeleken.

Ik schrijf dus, net als De Graaf, ook al 15 jaar over terrorisme. Maar, in tegenstelling tot De Graaf, voornamelijk over terrorisme in relatie tot religie.

Dat de Graaf, zoals ze zelf zegt, na 15 jaar nu ook tot het inzicht is gekomen dat religie een rol speelt bij de duiding van het terrorisme leek mij aanvankelijk goed nieuws. Als zo’n belangrijke terrorismedeskundige als Beatrice de Graaf nu ook vindt wat ik al 15 jaar probeer te verdedigen dan wordt de bestrijding van dit terrorisme vast een stuk effectiever, dacht ik. Maar ik werd door het interview ook onmiddellijk in verwarring gebracht, omdat De Graaf leek te denken dat zij nu als eerste in Nederland daarvoor aandacht vraagt. “En mijn werk dan?”, dacht ik in alle naïviteit. Was zij daarvan niet op de hoogte?

Maar wat bleek? De Graaf bleek dat werk van mij wel degelijk te kennen. Zij velde daarover alleen, ik kan het niet anders zeggen dan, een vernietigend oordeel. Zij maakte in het gesprek met Verbrugge een onderscheid tussen twee benaderingen in de aandacht voor religie bij terrorisme. Enerzijds was daar de belangstelling “van de straat, van de media, van het parlement, van de populistische partijen, de opiniemakers (3:26)” en – nog een “nog een stap verder”, zoals De Graaf toelichtte – was daar een opvatting die aan mij werd toegedicht. Die opvatting was (ik citeer):

“Als je alle religies verbiedt, Paul Cliteur, dan zal de wereld vanzelf een harmonieus geheel worden” (na 3:39 minuten).

Het ging allemaal en passant. In een bijzinnetje. Het zou je nauwelijks opvallen. Maar de opvatting “van de straat, van de media, van het parlement, van de populistische partijen, de opiniemakers” was dus niet veel waard. Maar die van mij – “nog een stap verder” – was dat al helemaal niet.

Lieve hemel, ik stond nog lager dan de “de straat”, begon tot mij door te dringen. “Nou dat is dus die kant, zei De Graaf”, ter typering van de straat, “maar die is niet echt wetenschappelijk”, lichtte zij voor een gewillig luisterende Verbrugge toe. “Ook gewoon statistisch klopt het niet”, gaf zij als dolkstoot voor de straat nog even mee.

Maar geen nood. Gelukkig is daar ook nog “de kant van de wetenschap”, zei De Graaf. Dat is de kant van haarzelf en “haar collega’s”, verduidelijkte ze (collega’s, waartoe ik dus duidelijk niet behoorde, net zomin als de straat, de media, het parlement, de populistische partijen, en de opiniemakers).

Hoe was Graaf tot deze wetenschappelijke bevindingen gekomen? Antwoord: zij ging met terroristen praten, en toen bleek dat “transcendente motieven” bij hun acties een rol speelden.

Dat was wel even schrikken voor mij natuurlijk. Want hoewel ik al 15 jaar bezig ben met het onderwerp religie en terrorisme, mijn boeken gepubliceerd had gekregen bij uitgeverijen als Wiley-Blackwell, Amsterdam University Press, Routledge en in een handboek als de Oxford Handboek of Secularism (ook over religie en geweld) waren die theorieën van mij helemaal niet “wetenschappelijk”. Zij zijn “van de straat”. Mijn theorieën waren zelfs “nog een stap verder” dan die van populistische partijen. Ik had immers het “niet-wetenschappelijke standpunt” verdedigd dat door religies te verbieden de wereld vanzelf een “harmonieus geheel” zou worden.

De Graaf zei het zelf gelukkig niet, maar ik dacht het natuurlijk wel: zo’n standpunt dat door religies te verbieden de wereld vanzelf een harmonieus geheel zou worden, wat moet je daarvan denken? Die visie van Cliteur (nog verder gaand dan de visie van de straat en van de populisten) begon verdacht veel te lijken op die van religieuze fanatici. Daar kreeg ik ook “rode oortjes” van. Net zoals interviewer Verbrugge aangaf dat het boek van De Graaf hem dat had bezorgd (0:33). Maar bij mij rode oortjes van schaamte. Ik was van de straat. Wat zeg ik? Ik ging verder dan de straat. Lager dan laag. Hoe diep kan een mens zinken?

Wat mij, bijna aan het eind van mijn wetenschappelijke loopbaan en nog maar een half jaar verwijderd van het pensioen, helemaal verontrustte is dat ik mij niet kon herinneren dat ik ooit gezegd of geschreven zou hebben dat religies maar verboden zouden moeten worden. Of dat de wereld een harmonieus geheel zou worden als je religies verbiedt. Begon ik misschien een beetje te dementeren?

Ik ben opnieuw maar mijn eigen boeken gaan lezen. Niets minder dan mijn eigen levenswerk staat op het spel, tenslotte! Had ik iets over het hoofd gezien? Had ik ergens een slip of the pen gemaakt? Stond niet toch ergens pardoes dat ik maar vond dat religies verboden moeten worden? De Graaf, nogmaals dé expert, zegt dat toch niet zomaar, dacht ik?

Ik heb het nog niet kunnen vinden. Wat ik vond, waren allerlei onderscheidingen tussen (1) wat gelovigen geloven, (2) wat in de heilige schriften staat, (3) wat leiders van die religies zeggen dat geloofd moet worden – enfin, heel wat fijnzinnige onderscheidingen die nodig zijn om het onderwerp religie en geweld genuanceerd te behandelen. Maar helemaal niets over het “verbieden” van religie. Laat staan “alle religies”. Of over een harmonieuze wereld die zou ontstaan wanneer alle religies verboden worden. Ja, oké, een boek-lang interview met mij heeft als ondertitel “Op zoek naar harmonie”. Maar toch niet door religies te verbieden? Zou het misschien zo zijn dat, omdat ik een Atheïstisch Woordenboek (2015) heb geschreven, De Graaf denkt dat ik religies wil verbieden? Dat achtte ik nauwelijks denkbaar, want De Graaf mag dan geen religiewetenschapper zijn, maar zij weet heus wel wat het verschil is tussen een atheïst en een Stalinist (hoewel Stalin, inderdaad, óók een atheïst was). Het verbieden van religies – de gedachte alleen al.

Wonderlijk eigenlijk dat Verbrugge niet uitriep: “Wat? Wil Cliteur alle religies verbieden? Dat kan toch niet waar zijn?” Ik begon ook te vrezen voor mijn reputatie bij mijn geliefde interviewer.

Het meest verontrustende was echter dat ik begon te denken: er moet toch wel iets inzitten, in die aantijgingen? Geuit door de grootste terrorismedeskundige van Nederland, niet verder bevraagd door Ad Verbrugge wiens standpunt ik respecteer en wiens programma ik bewonder – ik moet dit tot op de bodem uitzoeken. Beatrice de Graaf doet niet zomaar niet-wetenschappelijk verifieerbare uitspraken over mijn werk, dacht ik. Er is (1) de benadering van de wetenschap (De Graaf) en (2) die van de straat. Dus ik moet mijn eigen werk maar eens grondig herlezen om te kijken of ik – alle schijn van het tegendeel ten spijt – toch niet kan worden ingedeeld bij de straat. Wat alleen wel zou helpen, is wanneer De Graaf mij een beetje zou helpen bij mijn zoektocht. Misschien kan zij aangeven op welke passage in mijn werk zij haar ongetwijfeld juiste oordeel baseert.

Mocht dat uitblijven dan blijf ik een beetje hangen in limbo. En dat is geen fijn perspectief, zo vlak voor mijn pensioen. De profundis clamo, Beatrice.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en like onze spiksplinternieuwe Facebook-pagina!
In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

Reacties

26 reacties

 1. Emile Takma

  Cliteur lijkt niet in staat de retorische vrijheid van de Graaf op te pikken en kiest er doelbewust voor zelf een retorisch nummertje te maken van een bijzinnetje van de Graaf.
  De Graaf zegt niet dat Cliteur zou hebben voorgesteld alle godsdiensten te verbieden maar wijst erop dat als dat zou gebeuren we niet van het terrorisme af zijn. Elke normale verstaander begrijpt dat.

  Gênant is overigens de rancuneuze wetenschappelijke borstklopperij in zijn stukje.

  1. Rood

   Aldus psychopaat, narcist en leugenaar Willem Van Velenamen

  2. Branzino

   @Emile RTakma
   Maar Cliteur is echt wel zielig, dat men zulke nare dingen bij hem veronderstelt, althans in zijn beleving. De goede man is al even uit beeld, maar gelukkig krijgt hij op DDS heel veel ruimte om dit niemand opgevallen onrecht recht te zetten.
   Ik wil Cliteur wel graag meegeven, dat ik hem ook de allereste vind. Waarin? Het gaat te ver om dat allemaal toe te lichten, in alles dus maar.

   1. Nostradamus

    Nu even iets negatiefs zeggen over Beatrice de Graaf. Kijken wat er gebeurd.

    Beatrice de Graaf staat véééééééél hoger op de zieligheidsladder.

  3. usb3.0

   tamil is natuurlijk nooit in staat om enig empathisch vermogen op tafel te leggen die staat namelijk aan een kind van 7…

 2. Nostradamus

  En zo onstaan frames en kan gedemoniseerd worden. Begrijp je het Emile?

  Disclaimer over fascisme, racisme & antisemitisme t.o.v. marxisme & communisme.
  h**ps://youtube.be/watch?v=XfsJxkobPXk

 3. Lupus

  Beste Emile
  Prof dr Cliteur is een wetenschapper zoals die hoort te zijn. Geen voorop stelde uitkomsten maar gedegen onderzoek doen. Informatie over een te onderzoeken object cq onderwerp verzamelen en daarna openbaar maken. Zo objectief mogelijk dus het object cq onderzoeken en publiceren. Prof dr Cliteur wordt internationaal gerespecteerd voor zijn capaciteiten. De onwetenschappelijke benadering van mevr. de Graaf toont voor een ieder met gezond verstand aan dat zij een doel nastreeft …de uitkomst van haar onderzoeken staat 100% vast de weg naar de uitkomst is ambivalent ingegeven door haar linkse sympathieën.
  Als ik jouw interrupties op dit net lees krijg ik het gevoel van iemand die door de laagste categorie van de elites wordt ingehuurd om interrupties vanuit de onderbuik te plaatsen. Jouw bijdragen gaan net zoals van mevr. de Graaf uit van de linkse politiek correcte utopie, en wel 1. de soevereiniteit de echte democratie van Nederland opgeven en overhevelen naar het dictaat van EU 2. de eigenheid de ziel van het volk van waarden en normen vernietigen door de massale immigratie uit Afrika en M-O met een islamcultuur die onverenigbaar is met de vrijheidsgedachte van de moderne westerse cultuur. Hierbij kan ik ook wijzen op de ravage voor het systeem: de sociale voorzieningen die op raken, de gezondheidszorg die verstopt raakt door de massaliteit naar de toegang tot de gezondheidszorg, het onderwijs dat door taal- en niet westers normbesef stagneert en achteruit gaat, de harmonie die elke gemeenschap nodig heeft om te overleven verloederd door te hoge criminaliteit m’n kijkend naar misdaadcijfers door immigranten 3. klimaatplannen zoals de energietransitie met onrealistische plannen en dito uitwerking: afschaffen van het gas terwijl andere landen overgaan op gas want schoon, bossen verbranden biomassa gevaarlijke onzin want fotosynthese (groenverrichting) schadelijke stoffen omzetten o.a. in zuurstof, boerenland dat plaats moet maken voor woonhuizen door de massa immigratie voor windturbines sle4cht voor de gezondheid van mens en vogel door weilanden met zonnepanelen terwijl wind en zon volstrekt onvoldoende zijn om aan de energievraag te voldoen leze Ronald Plasterk (PvdA ex minister). Energie waarvoor hij pleit is not done voor de linkse kerk van Emile en mevr. de Graaf.
  Ik ben klaar met deze utopisten die streven naar The Great Reset Build Back Better een mondiale maatschappij van de super super rijken waarbij de volkeren aan hun utopistische (knechting) beelden worden onderworpen.
  Er zijn lichtpunten verwoord door o.a. Thierry Baudet, Sietske Bergsma, Robert Jensen en op humoristische door Martin Bosma.

  1. Emile Takma

   @Lupus,

   U diskwalificeert hier De Graaf als wetenschapper en prijst de wetenschappelijke kwaliteiten van Cliteur maar maakt niet duidelijk waar u die oordelen op baseert. Uw mening is nu bekend maar helaas is het een totaal niet onderbouwde mening. Daar kunnen we dus niet veel mee.

   U gaat niet ik op het specifieke punt dat ik maakte over het artikel van Cliteur. Daarover kunnen we dus ook al niet met rede twisten.

   Beseft u hier op een debatblog te zijn?

   1. Lupus

    Beste Emile
    Ik geef aan dat mevr. de Graaf vanuit haar vooringenomen ideologische uitgangpunten haar “wetenschap” bijna als religie (CU etc.)beoefent. De wetenschap gaat uit van twijfel van het niet zeker weten. Van gegevens naast elkaar zetten en vanuit de logica, vaak onderbouwd door wiskundige formules, tot uitspraken komen waarin een voorspellende waarde en kracht zit. Mevr de Graaf beoefent haar wetenschap voor de macht van de elites (gewoon geld verdienen hoor ben en de macht continueren en verder uit breiden). Dat mag natuurlijk niets mis mee maar mag ik aub een andere mening uitdragen. U en de uwen schermen altijd met onderbouwing etc maar zelf bent u tot niets in staat. Ook mensen die het hebben van verbinden (modieus) zijn niet in staat bij wijze van spreken een pleister op een snee aan te brengen. Als ik deze site DDS lees is het ook niet de bedoeling tot diepgaande dialogen te komen het is vaak bagger en laag bij de grond elkaar op infantiele wijze de les leren. Ik pas, dit was voor mij eenmalig! Plezier met het afkraken van elkaars mening. Prettig weekend!

    1. Niet L niet R

     Die mevr.de Graaf schaar ik voor mijzelf, op het zelfde niveau als al die oude mannen uit de oudheid!

    2. Emile Takma

     Kan Lupus aangeven welke de ideologische uitgangspunten die u haar toeschrijft zijn en war dat uit blijkt.
     Alleen maar roepen dat ze ideologisch bevooroordeeld is zonder enige onderbouwing is weinig meer dan ongefundeerde laster.

     De ideologische vooringenomenheid van Cliteur lijkt me overigens wel evident. Hij engageert zich opzichtig met een extreem-rechtse partij en is meer in het nieuws als politicus en ideologisch boegbeeld van die bruine groepering dan als wetenschapper waarin hij geen goede reputatie heeft.

     1. Lupus

      Beste Emile
      Als ik naar reacties kijk van mensen die dezelfde mening hebben valt mij op sorry vat het niet te persoonlijk op, parasieten gedrag mens en met een andere mening dan de uwen uitzuigen en de andere argumenten omgedraaid weergeven. Concreet ingaan op uw vraag het resultaat van het werk van mevr de Graaf is eenzijdig gunstig voor politiek correct denken. Ik heb veel boeken van Prof Cliteur gelezen om te weten dat hij alles meeweegt in zijn oordeel en conclusie zoals de wetenschap beaamt. Het resultaat is soms ongunstig voor de globalisten maar er is voor de ratio geen speld tussen te krijgen. En kunt u weer verongelijkt doorzeuren maar genoeg is genoeg. Ik ben geen zendeling of missionaris die iedereen wil bekeren. 8k ben een vrije denker en zal strijden voor de vrijheid van mening (Spinoza) ook voor uw ideeëngoed.

     2. vlekkenoplosser

      lupus weet nog niet dat de strónt vlé®k een decadente strónt vlé®k is die ongehinderd door kennis poogt zich te bewegen boven iedereen. De strónt vlé®k ligt dus regelmatig in het ravijn door zijn quatsch.

      Hier noemen we het ook wel inhoudsloos gewauwel !

      Probeer de strónt vlé®k maar eens uit te leggen dat extreem rechts niet bestaat in eerste en tweede kamer in Nederland , veel suc6

   2. usb3.0

    Kijk tamil wordt even op z’n plek gezet en heeft derhalve natuurlijk geen antwoord en gaat ontwijken door zijn nietszeggende punt naar voren te drukken

  2. september

   _______________________________________________________________________

 4. Rieks

  Merkwaardig en onbegrijpelijk dat De Graaf hier medestanders vindt. Cliteur, altijd zorgvuldig argumenterend, zoekend naar bewijzen, zelfkritisch en belezen en daartegenover De Graaf: vaak zomaar wat roepen zonder beweringen te staven, soms denk ik die moet kruiwagens hebben (gehad) om die prominente rol te krijgen in de media die ze nu heeft. Wetenschappelijk is het beslist geen hoogvlieger.

 5. Michael M

  Vraag me werkelijk af of de persoon welke zich verschuilt achter de Nicknaam Emile Takma al het nieuws wel begrijpt hier op de Dagelijkse Standaard of dat ie nieuwsgierig is en prettig vindt aandacht te krijgen van personen welke hier een reactie plaatst op de DDS. Ik zie het nut er niet van in. Dan kun je beter op Facebook of Whatsapp zitten.

  Zolang de mens op aarde is zolang bestrijden ze elkaar om het geloof en macht. Eeuwenlang. En dat gebeurt hedendaags nog steeds in andere landen. Als een geborene geen gegevens zou krijgen tijdens het opgroeien maar op zou groeien zonder geloof zeg maar, en alleen zou leren praten. Het doel van Cliteur is erop gericht dat als iedereen geen geloof had de mensheid op een hele andere manier met elkaar zou zijn omgegaan dan wekelijkse bomaanslagen, vermoord worden omdat je anders geaard geboren bent of omdat je een vrouw bent of een politieke gevangene of een andere religie hebt. Kijk de wereld nou eens rond Emile Takma de persoon achter deze Nicknaam en blijf je niet zo bekrompen vasthouden in je eigen wereldje in Nederland. Kijk verder voordat je weer wat schrijft of beter gezegd, ik zou veel meer plezier hebben op whatsapp, Facebook of Twitter dan hier.

  1. Magyar

   Kakma is een gigantische tr0l, meer valt er niet te zeggen over die lül.

  2. Emile Takma

   “Het doel van Cliteur is erop gericht dat als iedereen geen geloof had de mensheid op een hele andere manier met elkaar zou zijn omgegaan”

   Ik heb geen enkele aanwijzing dat Cliteur dat ‘doel’ heeft. Hij beweert dat namelijk nergens.

   Waar hij wel op wijst is dat geloof vaak het motief dan wel legitimatie is van terrorisme. Dat is juist en dat bestrijdt De Graaf ook nergens. Wel wijst ze erop dat zonder geloof we niet van terrorisme af zijn omdat terroristen zich ook door andere politieke c.q. ideologische motieven laten leiden.

   1. usb3.0

    tamil bedoelt met geloof natuurlijk de satanische ideologie islam waar religie slechts een onderdeel is…

  3. Niet L niet R

   Perfect verwoord, helaas dringt dat nog niet tot miljoenen mensen door,triest!!

 6. Bes Tolen

  Ik denk, dat het ontmaskeren van religie een goede zaak is, die de persoonlijkheid van de mensen en daarmee het mensdom ten goede komt. Maar er blijft onderdrukking daar buiten te over mogelijk. De westerse wereld maakt zich daar m.i. zelfs toenemend schuldig aan.
  Mijn idee is, dat juist on deze tijd de godsdienst hier wel een grote rol speelt maar dat ze haar macht nogal indirect heeft gegrondvest in aardse aangelegenheden als veel beslissende internationale macht in de geldwereld, de publieke informatieverzorging als pers e.d., vaste voet in politiek strategische oplossingen waarbij tegenstanders [ook (groepen) landen zijn als zodanig te zien] in het nauw worden gebracht, die de godsdienst als macht lijken aan te tasten. Mijn idee is, dat de methodes onfris zijn en stringenter wetenschappelijk onderzoek dit ook aan het licht kan brengen. Om maar een onderwerp te noemen: omvangrijk gedegen onderzoek naar wat als historische feiten wordt genoemd, kan een religie al doen wankelen. Daar ontbreekt nog van alles aan onderzoek en vervolgens in de toekomst misschien wel het meest publiciteit.

 7. Niet L niet R

  Liquidatie speelt, naast criminelen ook religie gerichte beïnvloeding een rol, dat kan men toch niet meer ontkennen!
  Lees de geschriften van oude mannen uit de prehistorie er maar eens opna, waar in met op dit moment nog geloofd, dat dat het ware is!

 8. 56RdK

  @Lupus, perfect verwoord!! Chapeau!

  Alleen zou ik niet naar Baudet hebben verwezen, aangezien deze de laatste tijd behoorlijk van het padje is geraakt.
  Zo ontzéttend teleurstellend omdat er een verdomd grote behoefte bestaat aan een degelijke tegenmacht van de huidige kartelpolitiek in al haar/zijn opzichten!

  1. Lupus

   Bedankt 56RdK voor uw reactie. Ik verwijs wel naar Thierry Baudet omdat ik een vrije denker ben die Spinoza bestudeer en mij niet laat ringeloren door MSM. Thierry is wat druizig maar in laatste instantie zit er wel een kern van waarheid in zijn optreden. Ook bij de boeren om onverbloemd de realiteit te benoemen en niet opportunistisch goed in de markt bij het grote publiek te liggen. Dat vereist moed maar vind ik wel zo duidelijk en eerlijk. Ik was van plan om eenmalig te reageren. Maar had toch de behoefte om op uw vriendelijke reactie te moeten reageren. Prettig weekend een ieder.

 9. 56RdK

  Zolang er mensen zijn die niet in zichzelf kunnen geloven, die labiel zijn en in een Jezus of Allah geloven, zolang zal er strijd en machtwellust zijn.

  Ja, voor mij ben je labiel als je in zo’n leugen geloofd. Een leugen eeuwen in stand gehouden door machtwellustellingen; puur om het volk eronder te houden en puur voor zelfverrijking!

  In ieder geval is de islam al die eeuwen al tot in het heden een overduidelijke koploper, waarin de aanhang zorgt voor onvrijheid, onveiligheid en wrede strijd.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.