Essay Thierry Baudet: “GERADICALISEERD?”

Ben ik “geradicaliseerd”? Dat zegt men de laatste tijd weleens. De kranten schrijven het op, de commentatoren praten het na. Mijn opvattingen zouden “extremer” zijn geworden. De koers van FVD zou zijn “veranderd.” Maar is dat inderdaad zo? Ikzelf herken me daar totaal niet in.

Over immigratie uit Afrika en het Midden-Oosten denk ik nog steeds hetzelfde: ik ben ertegen. Waar het gaat om de onbetaalbare en onzinnige klimaatplannen, de euro, de EU of de onvermijdelijkheid van een NEXIT is er niets veranderd. Ook over belastingen, referenda en moderne architectuur zijn de standpunten al jaren stabiel.

De woede van het kartel

Toch is de kritiek op onze partij verhevigd. De aanvallen worden venijniger, de verwijten gaan meer richting ‘ontspoord-zijn’ dan ‘niet-mee-eens-zijn’. Maar ik denk dat dit alles niets te maken heeft met bovengenoemde hoofdonderwerpen. Het gaat om corona. Nog nooit was de druk om in de pas te lopen op enig maatschappelijke kwestie zo groot als heden ten dage op dit thema. Wie durft in te gaan tegen de mainstream haalt zich de spot en razernij op de hals van kartelpolitiek, big pharma en big tech, van opiniemakers, cartoonisten, modieuze meelopers in de media, enz.

Maar in feite heeft onze partij dus op ieder thema koers gehouden. FVD heeft het meest vastomlijnde partijprogram dat er is: alleen wíj hebben onze ideeën in meer dan 12 boeken opgetekend, uitgewerkt, doorontwikkeld. Kom daar maar eens om bij CDA of VVD! Echter: sinds anderhalf jaar heeft zich inderdaad een nieuwe, onvoorziene situatie voorgedaan (puur en alleen dáárom al is die gedachte van een ‘andere koers’ trouwens ook onzinnig: er wás helemaal geen koers op dit thema dat tot begin 2020 niet bestond!). Die nieuwe situatie dus, dat nieuwe thema: het is op dit moment allesbepalend. Alle woede, alle kritiek gaat om ons standpunt over het Chinese virus.

Wat zijn nu precies de feiten?

 • Covid-19 heeft een mortaliteit van tussen de 0,15 en 0,30 procent. Dat is vergelijkbaar met een zware seizoensgriep.
 • Het ziekteverloop van Covid-19 is een beetje anders dan dat van Influenza, waardoor verhoudingsgewijs wat meer mensen een beroep moeten doen op de zorg. Maar de zorg is eenvoudig op te schalen waardoor ook dat geen groot probleem hoeft te zijn.
 • We hebben geen enkel idee van de werking van de ‘vaccins’. Statistische gegevens zijn niet of nauwelijks beschikbaar. Berichten over bijwerkingen zijn zorgelijk. En langetermijneffecten op zowel individuele ontvangers als op de ontwikkeling van nieuwe mutaties zijn volstrekt onbekend.
 • PCR-tests zijn ongeschikt om besmetting – laat staan besmettelijkheid – vast te stellen. En besmetting op zichzelf is ontoereikend om gevaar vast te stellen (immers: het overgrote deel van de besmette mensen, 99.9 procent, merkt er nauwelijks iets van of wordt na een weekje op bed gewoon weer beter).

Geen van deze feiten over Corona is omstreden of dubieus. Bovenstaande is allemaal gebaseerd op officiële cijfers en algemene observaties.

Wat we intussen ook weten:

 • Dat ondanks de beperkte mortaliteit van Covid-19, vrijwel overal ter wereld extreem ingrijpende maatregelen zijn ingevoerd (en nog steeds worden ingevoerd, zo gaat Australië – ondanks een hoge ‘vaccinatiegraad’ – nu toch weer in lockdown). Het zijn maatregelen die nog nooit in onze geschiedenis zelfs maar zijn overwogen. Ook niet in oorlogssituaties, tijdens de pest, de cholera, enz.
 • Dat het positieve effect van deze maatregelen – voor zover dat er al is – op geen enkele manier opweegt tegen de nadelige effecten, zoals verlies van levensjaren door economisch verval, depressie, sociaal isolement, onvrijheid. Volgens onderzoek van – nota bene – de Nederlandse overheid zélf (!) heeft de lockdown in ons land alleen al meer dan 520.000 kwalitatieve levensjaren gekost.
 • Dat de vrees voor “overbelasting in de zorg” vrijwel overal werd gebruikt om de lockdowns te rechtvaardigen, maar dat die capaciteit vervolgens nergens structureel werd vergroot (zo werd het aantal IC-bedden in Nederland onlangs zelfs nog verder verlaagd!).
 • Dat ondanks de beperkte effectiviteit en de risico’s van de vaccins, vrijwel overal extreme druk wordt uitgeoefend om die vaccins tóch te nemen, tot aan dreiging met complete maatschappelijke isolatie bij weigering van deze experimentele injecties.
 • En dat PCR-tests gebruikt blijven worden als enig en alomvattend criterium voor het dreigingsniveau, terwijl zij geen besmetting (en al helemaal geen besmettelijkheid) kunnen meten – sterker, dat de Amerikaanse medicijn-waakhond de PCR test inmiddels zelfs heeft afgekeurd.

Het verhaal klopt dus van geen kant. Maar waarom gebeurt dit dan allemaal? Wat is er nou toch aan de hand? Zoals altijd zijn er twee potentiële verklaringen. Enerzijds: stupiditeit, massapsychose, groupthink, complete breindoodheid bij de politiek; of anderzijds toch een plan, een bedoeling, een dieper liggende agenda. Het definitieve antwoord hebben we niet (en misschien zijn beide wel allebei tegelijk waar – en zijn de wat lagere politieke figuren, mensen als Rutte en De Jonge, inderdaad te goeder trouw in hun onnozelheid, maar zijn de wat hogere figuren in het mondiale gebeuren wel degelijk met een achterliggende gedachte behept).

Dit is ondertussen bekend:

 • Dat een groot aantal wereldleiders, regeringshoofden, VN-bobo’s, EU-lobbyisten, enz. allemaal expliciet hebben gezegd dat een “nieuw normaal” wenselijk is.
 • Dat het “oude normaal” nooit meer terugkomt en dat corona een “transitie” betekent naar een nieuwe wereldorde, een nieuwe samenleving.
 • Dat ze willen dat de mensheid spoedig zal versmelten met high-tech, en dat wasmachines, ijskasten, auto’s en computers allemaal direct gaan reageren op de gemoedstoestand van de gebruiker (via communicatie met een ingebrachte chip, 5G-verbinding, etc.).
 • Dat een nieuw internet nodig is dat slechts kan worden ontsloten door de biometrische gegevens van de gebruiker (en dus niet meer door een password of het IP-adres van een computer), waardoor een semi-verplichte vaccinatie ook een semi-verplichte toegangseis wordt tot het gebruik van het internet.
 • Dat deze corona-lockdowns en deze vaccins een eerste stapje zijn naar een wereld waarin regelmatige, verplichte vaccinaties en bijvoorbeeld ook klimaatlockdowns de orde van de dag zullen zijn.
 • Dat privébezit langzaam zal verdwijnen ten gunste van een meer collectivistisch ingerichte economie. Ook onze gedachtes zullen uiteindelijk niet meer privé zijn voor de systemen die ons leven straks gaan reguleren, en zowel ‘hate speech’ als ‘fake news’ controles zullen de nu al groeiende censuur nog verder intensiveren.

Fata ducunt volentem, nolentem trahunt. Ofwel: wat velen misschien niet willen, zullen ze toch mede mogelijk maken door hun meegaande, schouderophalende houding in deze situatie. Want je hoeft niet ver uit te zoomen om te zien wat er dreigt te gebeuren. Waar mondiale spelers, miljardairs, futuristen, machtswellustelingen al decennia van dromen — een centraal bestuurde wereld, transhumanisme, totale controle — is door een initiële paniek over een Nieuw Virus ineens binnen handbereik gekomen.

Corona binnen het grote plaatje: De Aanval op de Natiestaat

En de aanval op de natiestaat, de immigratie, de klimaatplannen, de EU – het past allemaal naadloos in dit straatje. Corona zou het breekijzer kunnen worden om de laatste stap te zetten. Precies zo wordt het door Klaus Schwab en talloze anderen dan ook gezien: een ‘unique opportunity’. Een ‘window’ om de wereld opnieuw vorm te geven. Door de immigratie en het transnationalisme is de soevereine gemeenschap verzwakt; door de klimaatprogramma’s kan de economie worden gecentraliseerd; en door corona (en het LHBTQ-verhaal, de Black-Lives-beweging, het quota-discours) opent zich nu de weg naar het transhumanisme (geflankeerd door het transgenderisme, het transnationalisme, het transitie-gebeuren kortom) waarbij we op dit moment nog via injecties, maar straks natuurlijk via een chip, volledig kunnen worden gecontroleerd, aangestuurd, gestandaardiseerd, gemanipuleerd.

Dus ben ik geradicaliseerd? Ik ben precies dezelfde gebleven. Ik heb dezelfde idealen en dezelfde liefde voor ons land, onze beschaving en de 19de eeuwse visie op cultuur en politiek als vorig jaar en het jaar daarvoor en daarvoor en daarvoor. De wereld is radicaler geworden. We zitten middenin een mondiale vrijheidsstrijd, waarbij volstrekt irrationele, ongelimiteerde dwang wordt toegepast – waarachter zeer wel mogelijk een al even radicaal, mondiaal program schuilgaat om de mensheid zoals we die kennen, het leven zoals we dat kennen, terzijde te schuiven en een geheel nieuwe, The Matrix-achtige controlemaatschappij op te tuigen, bestuurd vanuit mondiale centra, met semi-verplichte, geïmplanteerde chips die het leven reguleren en sanctioneren (inclusief toegang tot, en gebruik van, het internet).

Geen “complot”

Nogmaals: dit alles verzin ik niet zelf. Dit is geen vage ‘theorie’; het staat allemaal in de boeken die deze mensen zelf publiceren. Ze bespreken het expliciet in hun speeches. Ze schrijven rapporten waarin ze dit alles aanprijzen, uitwerken, voorkauwen. En natuurlijk is het – theoretisch – ook mogelijk dat hun denkbeelden louter per ongeluk samenvallen met de huidige gebeurtenissen. Dat Bill Gates, Elon Musk, Peter Thiel, George Soros, Klaus Schwab, enzovoorts, al die miljardairs en mondiale spelers, allemaal ‘blaffen naar de maan’, zoals de naïeve (of slinkse?) Bolkestein ook eens zei over eurofederalisten.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Natuurlijk kan het zo zijn dat dit alles ‘nooit zover zal komen’, zoals mijn gematigde vrienden zichzelf steeds maar voorhouden. Of wat ook wellicht zo is: dat al die nationale politici, commentatoren en academici deze agenda niet zien en wellicht zelfs niet wensen, maar dat ze die tóch tot stand zullen helpen komen – zo is het immers ook gegaan met de EU. Ik waarschuwde jarenlang voor de gevolgen van de plannen. Maar VVD-ers riepen schamper dat de euro heus niet zou worden gebruikt voor een transferunie. Inmiddels zijn eurobonds een feit en betalen we via negatieve rentes en extreem gestegen huizenprijzen voor het bijdrukken van euro’s die de schulden in het Zuiden moeten financieren.

Dus is het plan, is het domheid — en wat maakt het eigenlijk uit? Het gebeurt, we moeten het stoppen. De vrijheid moet terug. De lockdowns, de vaccinatiedwang, de ‘QR-samenleving’: we mogen dit niet laten gebeuren. En als we dan écht niet om dat woordje heen kunnen, laat ons dan maar ‘radicaal voor de vrijheid’ zijn. Radicaal voor de rechten, de ratio, de restricties op de staatsmacht!

Radicaal! Vanuit de radix, de wortel: de kern van de zaak. Vooruit dan maar. Dát is FVD! Sluit je aan!

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en like onze spiksplinternieuwe Facebook-pagina!
In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

Reacties

149 reacties

 1. Emile Takma

  “de verwijten gaan meer richting ‘ontspoord-zijn”

  Ja, de opvattingen van het FvD zijn onverminderd idioot en wereldvreemd maar de stijl van Baudet maakt een steeds meer psychisch ontspoorde indruk. De man is persoonlijk van het padje en dat wordt in de media vastgesteld.

  1. ElGuapo

   Die indruk maak jij ook.

   1. Eindbaas

    Ja, de opvattingen van Emile Takma zijn onverminderd idioot en wereldvreemd maar zijn stijl maakt een steeds meer psychisch ontspoorde indruk. De man is persoonlijk van het padje en dat wordt in op DDS vastgesteld.

  2. vlekkenoplosser

   de strónt vlé®k heeft inhoudelijk wederom geen bijdrage

   het inhoudsloze gedrocht is slechts bezig met martijn op zijn zolderkamertje.
   Kan de strónt vlé®k 1 bullet punt uit het verhaal inhoudelijk ontkrachten ? Verkrachten kan de strónt vléç®k uitstekend

   Wie van het padje is blijkt weer onomstotelijk uit je bijdrage strónt vlé®k

  3. jve89

   Dan heb je het betoog echt niet goed gelezen. De rest is juist extremer in zijn opvattingen geworden en Thierry is juist bij zijn standpunten gebleven. Er is geen speld tussen te krijgen wat Thierry hierboven beschrijft.

   1. Emile Takma

    Ik betwist dat, jve89. Thierry verwoordt in dit betoogje extreme en idiote opvattingen die hij een jaar geleden helemaal niet verwoordde. Met name zijn wilde fantasieën over de besturing van de mensheid met nano chips in vaccins zijn pas recent in zijn verwarde brein opgeborreld.

    1. vlekkenoplosser

     waar lees jij dat strónt vlé®k in het essay strónt vlé®k !

     Agenda 2030 wordt al tijden benoemd maar dat heb jij altijd bestempeld als complot denken strónt vlé®k. Jij bent de ontkenner in deze en de fake news verspreider ! Als hufter probeert hij zijn domheid dan te verstoppen en draait de strónt vlé®k de zaken om.

  4. leukeditter

   haha ja lomp takkewijf er is geen speld tussen te krijgen , allemaal 100% waarheden van FVD.. maar jij hebt liever liegende en sadistische figuren als rutte en de jonge.. zegt genoeg over jou en de rest van de blinde aanhangers

  5. zeester

   De helderheid en duidelijkheid die FVD uitdraagt getuigd van meer intelligentie en empathie dan het egoïstische eigen belang van het partij kartel En dat verschil wordt steeds duidelijker Dus vandaar het venijn

   1. Flengan

    @Zeester: Bovendien kunnen domme proefkonijnen en conformisten niet op de inhoud ingaan omdat ze daarmee hun wankele prikfundamentje om zeep helpen.

   2. Brenda Welsh

    @zeester…’getuigt’

    1. Flengan

     Aldus taalnazi Emile

 2. Emile Takma

  “Dat ze willen dat de mensheid spoedig zal versmelten met high-tech, en dat wasmachines, ijskasten, auto’s en computers allemaal direct gaan reageren op de gemoedstoestand van de gebruiker (via communicatie met een ingebrachte chip, 5G-verbinding, etc.).”

  Hier is een volledig doorgedraaide wappie aan het woord.

  1. Eindbaas

   Takma vindt zichzelf reuze stoer om op het essay van Baudet te reageren en hem vervolgens uit te maken voor wappie. Wım Huțten acht zichzelf namelijk anoniem op het internet, dus dan durft hij wel.

   1. Emile Takma

    Je bent zielig, Eindbaas.

    Maar inderdaad, ik acht mezelf anoniem op het internet en dat is heel prettig met zieke stalkende tröllen van jouw soort.

    1. vlekkenoplosser

     aldus de hoofdtról !

     1. Oepsie

      En de reden, waarom ik geen lid wil worden van de DDS! Ik heb geen behoefte om elke dag zijn vuil te lezen.

    2. Nostradamus

     En ik maar denken dat jij de grootste tr0l bent.

    3. Eindbaas

     ‘Je bent zielig, Eindbaas’

     Maar ik zit niet van 09:00 tot 01:00, 24/7 op DDS. Ik heb namelijk wel een leven.
     Ik vraag me dus af wie hier dus echt zielig is, oude stakker.

     1. Emile Takma

      Goedzo, trieste loser, en nu maar weer aan het werk. Je hebt op dit blog niets te zoeken.

     2. vlekkenoplosser

      pppppffffffff , loop onder een vrachtwagen hufter , helaas zal dat niet lukken op je zolderkamertje mogelijk een doodklap van 230V dan maar

     3. Eindbaas

      ‘Je hebt op dit blog niets te zoeken’

      Ik lees graag rechts gerelateerde blogs en de reacties. Jij daarintegen zit alleen maar af te geven op de reageerders van DDS en haar artikelen.
      Dus wie heeft er nou werkelijk niets op dit blog te zoeken, troI.

     4. Emile Takma

      Ik laat het hier bij, Eindbaas. Je maakt een domme indruk en je lijkt me onbekwaam tot enige inhoudelijke discussie. En laat dat nou toevallig de reden zijn waarom ik hier kom.

     5. Eindbaas

      Dat is goed, Takma.
      Laat jij het hier maar bij. Ik zal echter onverminderd doorgaan, nietsnut.

     6. ElGuapo

      Ik laat het hierbij roept schlemiel….de vertaling hiervan is….ik kan geen goede reactie hierop geven omdat ik anders nog dommer over zal komen.

     7. Nostradamus

      “Je hebt op dit blog niets te zoeken”
      Beste Emile. Iedereen mag op dit blog. Zelfs anti’s die wellicht betaald krijgen om alles en iedereen tegen de haren in te strijken hier. Jij geeft DDS bestaansrecht. …en anders heb jij niets op dit blog te zoeken.

      “…je lijkt me onbekwaam tot enige inhoudelijke discussie. En laat dat nou toevallig de reden zijn waarom ik hier kom”
      En Mindy noemde mij arrogant.

     8. Emile Takma

      “Zelfs anti’s die wellicht betaald krijgen om alles en iedereen tegen de haren in te strijken hier.”

      Kan Nostra deze wilde bewering onderbouwen?

     9. ElGuapo

      “Kan Nostra deze wilde bewering onderbouwen”

      Er staat “wellicht” dus onderbouwing is niet nodig schlemiel.

     10. Nostradamus

      Precies wat ElGuapo zegt.

      En met jouw antwoord geef je eigenlijk al een beetje toe. Waarom zit je anders 7×24 op DDS? Voor je plezier? 😂😂

  2. vlekkenoplosser

   Kan je het inhoudelijk ook ontkrachten of ben je niet op de hoogte van de stand en wensen der techniek ?

   Kennelijk niet want jij bent die randdebiel die denkt dat je een stroomnet kan faciliteren met zonnepanelen en windmolens.

   Kijk even naar de eisen voor gebruiksartikelen vanaf 2023 opgelegd door de EU domme jongen. Je bent inderdaad een wappie domme jongen.

   Men wil zelfs zover gaan dat niet jij bepaald wanneer je de wasmachine aanzet maar dat je energieleverancier dat doet bij voldoende capaciteit domme jongen. Ga je eens inlezen en stop met je populistische actie artikelen lezen strónt vlé®k.

 3. HD

  Baudet heeft helaas gelijk.
  Maar zolang het pilsje niet al te duur zal worden zal het ons een rotzorg zijn.
  Langleven de vrijheid op de camping, lekker barbecueën en zuipen.

 4. vlekkenoplosser

  Het is wat het is. Ben benieuwd of de huisdebielen de bulletpunten inhoudelijk kunnen weerleggen ! Het verhaal is duidelijk, herkenbaar en herleidbaar.

  Het is hoofddebiel , de strónt vlé®k in ieder geval niet gelukt !

  U zult zich onderwerpen ! Een helder verhaal en goed leesbaar. Veel beter dan het gel*l over die uil destijds.

 5. Borreby Duytsch

  Thierry, wat ben je nou aan het doen man!?
  Je had alles voor elkaar. Totdat jij je inliet met die rare aluhoedjes lui. Nu neemt niemand je meer serieus.
  Ik heb zelfs de laatste keer niet op jou gestemd, maar op F. Jansen, omdat ik hoop dat het oude Forum, zoals het was, weer terug zal keren.

  1. Emile Takma

   Helaas blijken Pepijn, Freek en Gideon niet bereid of in staat de ontsporing van Baudet een beetje te beteugelen.

   1. vlekkenoplosser

    probeer het eens inhoudelijk strónt vlé®k .Ontkracht de bulletpunten eens domme jongen. Je zielige subjectieve gewauwel haalt de schoolkrant nog niet debiel.

    1. Flengan

     B A M

     🙂

 6. Nederland is naar de kloten

  Kijk weer een hoop beïnvloede mensen, die het kartel samen met de media aardig heeft gehersenspoeld.

  Hebben jullie je wel eens afgevraagd of Baudet niet gewoon gelijk heeft?

  Je hoeft niet super intelligent te zijn om te te achterhalen wat er gaarne is. Even wat feiten googelen zo moeilijk is dat toch niet.

  Maar ik zeg tegen die beïnvloede mensen blijf lekker blindelings geloven in de overheid en vooral die leugenachtige media dan komt het helemaal goed.

  1. DubbelZout

   “ Je hoeft niet super intelligent te zijn om te te achterhalen wat er gaarne is”

   Sterker nog, het juist een pre om niet intelligent te zijn om zijn gedachtegoed te kunnen begrijpen
   De “inhoudelijke” en weledele heer Poepmans kan er over meepraten

   1. Emile Takma

    😃

   2. vlekkenoplosser

    lukt het zoutloos om 1 bulletpunt inhoudelijk te ontkrachten !

    Vast niet , het IQ van zoutloos is gelijk aan dat van een noord afrikaan uit het rifgebergte.

    Spijtig , 20 reacties en nog geen bulletpunt ontkracht.

    1. DubbelZout

     Nee hoor, ik ben 100 % Nederlander tot vele generaties terug maar koester geen haat tegen mijn gekleurde medemens
     We zijn immers van oorsprong allemaal Afrikanen, ook u

     1. Flengan

      @DubbelFlauw: Jij zal vast een Afrikaan zijn, het zou mij niet verbazen.

   3. Nederland is naar de kloten

    Dat jij daar moeite mee hebt dat is jou probleem. Zet die oogkleppen eens af dan zie je meer.

  2. Flengan

   “Hebben jullie je wel eens afgevraagd of Baudet niet gewoon gelijk heeft?”

   @Nederland: Daar is het te laat voor. De conformisten zijn domme proefkonijnen geworden en zijn inmiddels de vaccinatiestraat overgestoken. Er bestaat een verschil tussen dom zijn en dom blijven, de domme proefkonijnen zijn het allebei.

 7. Monty

  ”Ben ik “geradicaliseerd”? ”

  Als je een eigen land nastreeft in een land.
  Kan je jezelf misschien even achter je oren krabbelen.

 8. plakband

  Twee vragen voor de gemiddelde scholier:
  1. Fiets je liever naar school op een trapfiets of heb je liever een electrische fiets die zelf de weg naar school weet ?
  2. Vind je het fijn om je telefoon onderweg naar school steeds in je hand te houden of is het veiliger dat de telefoonchip in je arm wordt geïmplementeerd met beeldweergave in je fietshelm ?

  Mijn kleinkinderen beantwoorden beide vragen met nee.
  Wat ik om mij heen zie schetst een heel ander beeld.

  1. Brenda Welsh

   Ik denk dat de gemiddelde scholier op zo’n vraag direct doorloopt, fietst, op de rollerskates ervan doorgaat.

  2. DubbelZout

   Hee pssst
   Navigatiesysteem, Google Maps etc…, dat bestaat al meer dan 10 jaar

 9. Antihedo

  “Het ziekteverloop van Covid-19 is een beetje anders dan dat van Influenza, waardoor verhoudingsgewijs wat meer mensen een beroep moeten doen op de zorg. Maar de zorg is eenvoudig op te schalen waardoor ook dat geen groot probleem hoeft te zijn.”

  Bij het loslaten van de virusmaatregelen zal het virus zich exponentieel verspreiden, de zorg zal dan ook exponentieel opgeschaald moeten worden. Het is leuk om te doen voorkomen dat het om een paar honderd bedden gaat maar je kunt er beter even de rekenmachine er bij pakken. Met een paar duizend bedden ga je het waarschijnlijk ook niet redden.

  “We hebben geen enkel idee van de werking van de ‘vaccins’. Statistische gegevens zijn niet of nauwelijks beschikbaar. Berichten over bijwerkingen zijn zorgelijk. En langetermijneffecten op zowel individuele ontvangers als op de ontwikkeling van nieuwe mutaties zijn volstrekt onbekend.”

  Zijn de bijwerkingen van corona niet veel zorgelijker dan die van de vaccins?
  De langetermijneffecten van corona zijn wel bekend? Alle langetermijneffecten die de vaccinatie toegedicht kunnen worden, kunnen misschien ook nog op corona van toepassing zijn. Er kan beter een holistische benadering worden toegepast en niet alleen eenzijdig naar de materie kijken. Dit komt klunzig over en daar hebben mensen commentaar op.

  1. Emile Takma

   De langetermijn bijwerkingen van het vaccin worden wetenschappelijk nihil geacht. De reden is dat het vaccin slechts een korte tijd in het lichaam aanwezig is met als enige doel een immuunreactie op te wekken. Die immuunreactie is in de kern niet anders dan die van een besmetting met het virus; in beide gevallen worden antistoffen veroorzaakt.

   De fantasie over mogelijke lange-termijn effecten van het vaccin heeft logica noch enig wetenschappelijk bewijs en bestaat slechts in de hoofden van anti-vaccinisten die krampachtig een argument zoeken om de vaccinatie te weigeren.

   1. Brenda Welsh

    Precies. Van die DKTP prikken uit de vroegste jeugd is ook niets meer terug te vinden!

    1. DubbelZout

     Van sommige reaguurders hier zou je haast denken dat ze vroeger een overdosis DKTP hebben gehad

    2. Flengan

     Van domme proefkonijnen mag verwacht worden dat zij de klassieke vaccinatietechnieken niet onderscheiden van de moderne mRNA-technieken. Daarom zijn het ook domme proefkonijnen. Ze blijven ook dom omdat ze zij bevangen door de uitkomsten van de fascistische propagandamolen van Rutte en De Jonge. Conformisten staan er dan ook om bekend dat ze zulks als zoete koek slikken en vooraan in de rij staan om zich te laten prikken met experimentele vloeistoffen die geen van alle een definitieve toelating hebben gekregen.

     Wie is nu de wappie?

     🙂

     1. Brenda Welsh

      Dat zijn die mensen die alles voor zoete koek slikken wat Baudet eruit kraamt. Zij menen met een wetenschapper van doen te hebben. Van zijn taalgebruik hebben ze geen verstand, iets wat ze zelf ontberen.

     2. Flengan

      Aldus Willem Welsh, slechts een lachwekkend proefkonijn.

     3. Emile Takma

      “dat zij de klassieke vaccinatietechnieken niet onderscheiden van de moderne mRNA-technieken.”

      De viroloog Flengan wijst ons op een bekend onderscheid dat overigens niet relevant is voor deze discussie. In beide gevallen laat het vaccin na 6 weken geen sporen na.

     4. Flengan

      Van domme proefkonijnen mag verwacht worden dat zij de klassieke vaccinatietechnieken niet onderscheiden van de moderne mRNA-technieken. Daarom zijn het ook domme proefkonijnen.

    3. Flengan

     Prima essay, op inhoud is er helemaal niets tegenin te brengen. De geprikte proefkonijnen weten dat, dus gaan ze om de inhoud heen. 🙂

    4. vlekkenoplosser

     hoe dom moet zijn om DKTP prikken te vergelijken met een experimentele gentherapie !

     de strónt vlé®k is niet zo slim

   2. ElGuapo

    Antwoord je altijd op jezelf om jezelf gelijk te geven?

    1. Gebande_5

     Waarom denkt u dat iedereen is zoals USB, vlekkenverspreider en alle andere Lugar klonen?

     1. ElGuapo

      Ik heb het niet over iedereen.

      Omdat er in dit geval erg veel opvallende overeenkomsten zijn en dat daardoor de kans erg groot is dat het dezelfde persoon is.

     2. Oepsie

      Ach gossiepossie, onrendabele, geeft ook weer eens modder.

     3. Flengan

      100%

      Forumclown Emile doet exact wat hij al meer dan tien jaar doet!

   3. vlekkenoplosser

    quote De langetermijn bijwerkingen van het vaccin worden wetenschappelijk nihil geacht. end

    wederom een domme aanname van de strónt vlé®k

    maar goed als je vaccineren vergelijkt met het eten van een frikandel is je I.Q vast gesteld.

    quote Volgens het Europees Geneesmiddelenbureau zijn er 3.150 mensen overleden na toediening van het Moderna-vaccin, lees ik. Nog eens 5.757 overleden na Pfizer, 2.308 na AstraZeneca en 314 na de prik van Janssen. Opgeteld: 11.519 ‘vaccinatiedoden end

    hele domme naieve mensen laten zich inspuiten met experimentele gentherapie.
    ook na het spuitje kun je op de I.C belanden , besmet zijn , het doorgeven en behoorlijk ziek worden.

    u zult zich onderwerpen !

    1. Antihedo

     Je moet het wel vergelijken met de, naar verhouding, niet-gevaccineerde mensen in dezelfde periode. Het is niet zo dat het per definitie bijwerkingen zijn van de vaccins. Hieronder valt bijvoorbeeld ook iemand die is doodgeschoten. We kunnen veel van een vaccins zeggen maar iemand doodschieten zie ik vaccins nog niet doen.

    2. Branzino

     @vlekkenoplosser
     Je citeert letterlijk de Volkskrant van 31 mei j.l., constateer ik met genoegen. Zie volkskrant.nl/columns-opinie/11-519-mensen-overleden-kort-na-vaccinatie-het-venijn-schuilt-natuurlijk-in-dat-woordje-na~b2c7bede/
     Maar dan zou je toch eigenlijk ook de rest van het zeer lezenswaardige artikel moeten citeren. Vooral de laatste alinea relativeert al het voorgaande en dus ook jouw bewering.

     Maar dat (die 11.519 doden) komt doordat mensen nu eenmaal overlijden. ‘Plus dat de meeste landen begonnen met het inenten van het oudste deel van de populatie’, zegt Sturkenboom. ‘In die groep is het logisch is dat je veel overlijdens ziet.’ Ook voor het feit dat er zo ontzettend véél meldingen in de EMA-database staan, is een eenvoudige verklaring. ‘Dit zijn nieuwe vaccins, waarvoor veel aandacht is. Dus wordt er ook enorm veel gemeld. Iedereen let erop.’

     Raar eigenlijk. Een van de hardnekkige (en overigens ook al aantoonbaar onjuiste) beweringen die bij de tegenbeweging rondzingt, is dat de meeste coronadoden niet zijn gestorven dóór, maar mét corona.

     Totdat het over vaccins gaat. Dan telt diezelfde tegenbeweging opeens iedereen die de pech heeft mét een vaccin te overlijden mee als ‘vaccinatiedode’.

     Overigens zijn die ongeveer 12.000 doden door o.m. de vaccinaties ongeveer 0,006% van alle gevaccineerden. Dat is 0,006% teveel, maar jij schrikt ook niet van het aantal doden als percentage van de wereldbevolking en dat is wel bijna 10x zoveel.

     1. Emile Takma

      Het betreft inderdaad een leeftijdsgroep van hogere leeftijd waar de sterfte per definitie hoger is maar, zoals Lareb aangeeft, het betreft ook relatief vaak mensen met een zwakke gezondheid waar de bijwerkingen van vaccinatie net het laatste zetje kunnen zijn. Het Corona-vaccin heeft weliswaar lichte bijwerkingen maar bij hoogbejaarden en zieken, waar de afweer ook vaak zwakker is, kunnen die nogal stevig aantikken.

     2. Flengan

      Aldus de leugenaar.

    3. Branzino

     @Emile Takma
     Je hebt gelijk en dat schrijft de Volkskrant op 31 mei ook min of meer (@vlekkenoplosser hecht er veel waarde aan 😉 ). Het verbaast mij wel, dat over dit onderwerp geen enkele zinnige discussie met de frequente deelnemers op DDS is te voeren. Zelfs Baudet trekt zich terug op zijn luchtkasteel, binnenkort Forumland. Ik doel bijvoorbeeld op die 11.519 doden. Dat is niet veel in vergelijking met het totaal, andere veel hogere sterftepercentages worden ook niet schrikbarend gevonden. Maar er wordt steeds een punt van gemaakt, zonder dat iemand zich blijkbaar afvraagt wat dat getal wil zeggen: niets dus. Ik had er ook het aantal doden a.g.v. roken bij kunnen zetten, extreem veel hoger als percentage van het aantal rokers. De meeste rokers liggen er niet wakker van.
     Ook die 520.000 door maatregelen verloren qaly’s, als tweede voorbeeld, gaat nu een eigen leven leiden. Baudet doet alsof die verloren levensjaren nu al verloren zijn. En is die PCR-test werkelijk door de Amerikaanse medicijnwaakhond afgekeurd? Ik heb dat nieuws gemist en kan het nu ook niet terugvinden. Vreemd, terwijl het toch heel groot nieuws zou zijn.

     Ik wil mijn ongelijk niet uitsluiten, maar begin me wel steeds zekerder te voelen.
     Ik krijg wel steeds meer moeite om zulke aanhangers van rechts serieus te blijven nemen. Andere aanhangers hier zonder die waanbeelden, neem ik wel degelijk heel serieus en daar discussieer ik dan ook graag mee. Maar op DDS worden het er steeds minder. Ik overweeg daarom hier te stoppen. Het levert slechts vermaak op. Ook belangrijk, maar ik zoek wat anders.

    4. Branzino

     Die “semi-verplichte, geïmplanteerde chips”, die Baudet in zijn essay voorziet, dat moeten dan die nano-chips zijn, intrigeren mij. Dat komt steeds terug. Baudet voorspelt ze weliswaar niet maar ziet ze “zeer wel mogelijk in een mondiaal program”. Zou hij daar echt in geloven, of kiest hij hiermee een formulering waarin hij de goedgelovige simpele zielen in zijn gevolg niet voor het hoofd stoot, zonder zichzelf achter deze futuristische onzin te moeten scharen?
     Het is werkelijk ongelooflijk hoe zo’n volksvertegenwoordiger zo’n mist kan optrekken om uiteindelijk eigenlijk helemaal niets te zeggen.

     1. Flengan

      Anders vraag je het even aan de bron: duckduckgo.com/?t=ffab&q=schwab+%2B+chips&ia=web

  2. DubbelZout

   Dat is ook het probleem met Corona wappies
   Ze vergelijken de situatie van griep zonder algemene maatregelen met die van Corona met zeer strenge maatregelen
   2 totaal onvergelijkbare situaties

   1. ElGuapo

    Apart als instanties toch wel een vergelijking maken tussen griep en corona.

    1. Flengan

     @ElGuapo: Als iets lijkt op de griep, dezelfde symptomen heeft als de griep, dezelfde ifr heeft als de griep, dan zal het hoogstwaarschijnlijk ook wel de … zijn, toch? 😉

     1. Branzino

      @Flengan
      Als iets erg op iets anders lijkt kan het inderdaad hetzelfde zijn. Maar een heel groot en essentieel verschil tussen influenza- en corona is het effect van die corona-pandemie. Als je bij griep niets doet, krijg je in Nederland nu en dan jaren met tot wel tienduizend doden, wereldwijd zijn dat er jaarlijks 300.000 tot 700.000 doden. Maar voor corona geldt nu al, na 1,5 seizoen, ruim 4 miljoen doden. Dezelfde IFR, inderdaad. Maar omdat er veel meer besmettingen zijn, is het dodental daarom ook heel veel hoger. En dan hebben we het niet eens over de maatregelen die nodig zijn om het op die aantallen te houden en het effect dat de covid-patiënten hebben op de rest van de zorg.

     2. Flengan

      @Branzino:

      “Maar voor corona geldt nu al, na 1,5 seizoen, ruim 4 miljoen doden.”

      Nooit eerder zijn griepseizoenen bij elkaar opgeteld, hier wel. Zou dat de voorgeprogrammeerde angstporno ten goede komen? En die zgn. c-doden? Hoe werd ook alweer vastgesteld dat het c was?

      “besmettingen”

      Waarmee? Waar is de fysieke isolatie van het vermeende SARS-Cov-2? Pas hiermee bestaat een gouden standaard, die ontbreekt nu.

      “…het effect dat de covid-patiënten hebben op de rest van de zorg.”

      Het zal jou niet zijn ontgaan dat de leugentrein van Rutte de afgelopen tien jaar uitsluitend heeft bezuinigd. Ook nu, tijdens deze ‘crisis’ wordt er niet geïnvesteerd.

      Wie is er nu de wappie?

     3. ElGuapo

      @Branzino
      Dubbelzoutje gaf aan dat het 2 totaal onvergelijkbare situaties zijn maar dat is niet het geval aangezien instanties griep en corona vergelijken. De besmettingsgraad is wellicht hoger en de maatregelen zijn anders maar de vergelijking tussen griep en corona is er al vanaf het begin geweest.

     4. Branzino

      @Flengan
      Dan tel je toch ook gewoon 2 griepseizoenen bij elkaar op en vergelijkt dan? Ik gaf aan dat het om 4.000.000 in 1,5 seizoen gaat, anderhalf jaar dus. Lijkt me duidelijk als je dat vergelijkt met 300.000 à 700.000 griepdoden per jaar.

      Die discussie over besmettingen en PCR en nog wat levert geen enkele overeenstemming op. Dat is verloren tijd. Deskundigen zijn het in grote meerderheid eens over de effectiviteit van die test. Dat vind ik voldoende.

     5. usb3.0

      De pçr test voldoet niet aan de criteria’s, branzebinootje doet voorkomen alsof dit wél het geval is, krachtige instanties keuren de pçr testen af, branzebinootje spoelt alle feitelijke bewezen waarheden die bewijzen dat corjona misbruikt wordt door het putje en beschermd corjona met hart en ziel.
      Ook gaat branzebinootje niet in op de feitelijkheden omtrent de bezuinigingen in de zorg door pathologische leugenaar rutte

 10. plakband

  Twee vragen voor de gemiddelde scholier:
  1. Fiets je liever naar school op een trapfiets of heb je liever een electrische fiets die zelf de weg naar school weet ?
  2. Vind je het fijn om je telefoon onderweg naar school steeds in je hand te houden of is het veiliger dat de telefoonchip in je arm wordt geïmplementeerd met beeldweergave in je fietshelm ?

  Mijn kleinkinderen beantwoorden beide vragen met nee.
  Wat ik om mij heen zie schetst een heel ander beeld.
  Over 15 jaar is dat het nieuwe ‘normaal’.

 11. Pauline Kummer

  Breindoodheid? Als ik sommige reacties zie, begin ik er in te geloven. Iemand hiermee eens?

 12. Heinzs

  Er zijn maar weinig mensen die zich met de gedachtenspinsels van Thierry bezig houden. Of je moet Netflix even zat zijn. Theater.

 13. Aborifa

  Baudet stelt zich op als een profeet. Daarmee moet je niet redetwisten, die moet je geloven.
  Toch komt het me voor dat hij soms rare gedachten heeft. Maar de grens tussen normaal en abnormaal is vaag.

  1. Brenda Welsh

   Dat is de wereld tussen schijn en werkelijkheid. Vroeger had je er een TV serie over.

   1. Flengan

    Aldus Borreby Duytsch aka Welsh & Emile

 14. Branzino

  Ik ben het nu eens, voor het eerst en waarschijnlijk ook voor het laatst, voor 100% met Baudet eens. Hij is niet geradicaliseerd, maar heeft zich wel verder in dezelfde richting ontwikkeld. Hij was dus altijd al radicaal. Dat is weliswaar veel erger geworden, maar hij was en bleef dezelfde merkwaardige denker, met merkwaardige ideeën, ondersteund door verzonnen z.g. feiten, deels aantoonbaar onjuist, deels heel geraffineerd van een acceptabel sausje voorzien. Baudet blijft meer roepen, gelukkig met niet zoveel effect, dat sinds de verkiezingen ook nog eens substantieel is afgenomen. Ik ben optimistisch over zijn toekomstige invloed in de Nederlandse samenleving: die neemt langzaam maar heel zeker af.

  Zijn artikel roepen wat vragen op. Zo maar een selectie:
  * Waar kan ik vinden, dat de Amerikaanse medicijnwaakhond de PCR-test heeft afgekeurd?
  * Op welke manier kan de ziekenhuiscapaciteit in Nederland snel en gemakkelijk worden opgeschaald?
  * Welke bijwerkingen van Vaccins zijn zo zorgelijk, dat we stoppen met vaccineren moeten overwegen? M.a.w. zijn er meer slachtoffers a.g.v. de bijwerkingen dan a.g.v. besmetting?
  * Het aantal IC-bedden in Nederland werd niet verder verlaagd, maar de gecreëerde overcapaciteit werd weer teruggebracht tot de eerdere aantallen.
  * Waar heeft Baudet de info over de beperkte effectiviteit van de vaccins vandaan?
  * Er zijn niet inmiddels 520.000 verloren levensjaren a.g.v. de maatregelen. Dat aantal is de uitkomst van serieuze berekeningen die vóór september vorig jaar zijn gemaakt en betroffen verwachtingen voor de komende jaren die onlangs na een Wob-procedure zijn gepubliceerd.
  * Als er op aarde bestuurders rondlopen met extreme ideeën over een reset of zoiets en dat in boeken en andere publicaties uitdragen is dat toch de allerbeste manier om die discussie aan te gaan? Je kunt het eens of oneens zijn, maar het slechtst zou een geheime operatie zijn onder leiding van wie dan ook. Nu is het onderdeel van een politiek proces aan het worden en zo hoort het ook.

  En zo is het hele schotschrift van Baudet als “bagger” te kwalificeren.

  1. Emile Takma

   “Dat is weliswaar veel erger geworden, maar hij was en bleef dezelfde merkwaardige denker, met merkwaardige ideeën”

   Het is behoorlijk erger geworden en er is ook een waanzin ingeslopen die we eerder niet zagen.

   1. Flengan

    Aldus de waanzinnige, het domme proefkonijn.

   2. ElGuapo

    Hoe is dat nou zo’n meervoudige persoonlijkheidsstoornis?

   3. september

    Thierry Baudet is gewoon niks veranderd,dat zal altijd wel zo blijven.Veel meer aanhang gaat hij hier niet mee krijgen.

  2. Brenda Welsh

   Absoluut hiermee eens. Behoor je niet tot de stam van Baudet, dan is iedere discussie zinloos. De man wil domineren en zijn idoterieën als een soort van vruchtbeginsel (zijn taalgebruik) laten ontkiemen. Sommigen ontsporen en hebben het niet eens in de gaten.

   1. Flengan

    Domme proefkonijnen kunnen niet op de inhoud ingaan.

    1. Brenda Welsh

     Ik denk dat het leven dagelijks aan u voorbij gaat. U zult het moeten hebben van enkele impulsen welke u door de dag heen helpen. De sleur om het zo te zeggen.

     1. Flengan

      “Ik denk”

      Tja…

     2. ElGuapo

      Net als de sleur van het naar de supermarkt gaan en contant te betalen…oh wacht…

 15. Ben van Zwol

  Geen speld tussen te krijgen, en dat is al ernstig genoeg.

 16. Heinzs

  Met zijn nano chips verhaal is Baudet duidelijk geïnspireerd door door professor Lupardi, een stripheld uit een verhaal van de zeezeiler Kapitein Rob. Deze geleerde wilde ook o.a. de stand van de aardas wijzigen en mensen manipuleren.

  1. Flengan

   Ik heb in het essay niets gelezen over nano chips.

   1. Fortiori

    Ook niet als u het herleest? Dat wil wel eens helpen.

    1. Flengan

     Ook niet als u Ctrl + F = “nano chips” doet?

     1. Fortiori

      Wel met Google, dan kom ik bij BVDDnieuws uit. Nooit van gehoord. Alleen voor machtige mensen. Trump propageerde injecteren met een desinfectiemiddel. Die was de wijste.

     2. Flengan

      “Wel met Google”

      Maar dit artikel gaat toch over Baudets essay?

   2. Emile Takma

    De clown spreekt over: “via communicatie met een ingebrachte chip, 5G-verbinding, etc.”

    Dat vindt Flengan wel een geloofwaardig verhaal?

 17. Duckday

  Als je het goed doet dan haalt de kliek je onderuit met medewerking van de media .
  Men is bang de macht te verliezen en zo doende de inkomsten. Jaren lang hebben ze de boel belazerd Op allerlei manieren proberen ze de macht van het volk weg tenemen.De kudde volgt gedwee.Dit land is ziek de huidege politiek nog zieker.Het benoemen doet men niet men kijkt liever de andere kant op Zolang men maar op het pluce kan blijven zitten doet men de vreemste voorstellen Men is niet voor de bevolking en dit land bezig maar men promoot zich zelf.Dit mooie land is in de afgelopen tien jaar volledig verwoest.
  De politiek is niet meer betrokken bij dit land Maar bezich om de macht uit handen tegeven aan Brussel Zodat zij daar een top job krijgen

 18. Ad Fundum

  Dit artikel legt de hoofdredacteur, Thierry Baudet, geen windeieren! Weer wat aandacht.

 19. tata

  Met dank aan slinksche idioten blijf ik Forum trouw.

  1. Emile Takma

   Goed zo, dappere jongen, jij komt er wel.

   1. Flengan

    Aldus het domme proefkonijntje.

    1. vlekkenoplosser

     best wel triest , 108 reacties inmiddels en niet 1 reactie die 1 bulletpunt uit het essay inhoudelijk kan ontkrachten. Veel gewauwel van malle pietje en de strónt vlé®k maar geen enkele reactie die inhoudelijk hetessay laat wankelen

     Na 108 reacties kunnen we vast stellen dat baudet de spijker op zijn kop slaat.

     1. Branzino

      @vlekkenoplosser
      Dan heb je inderdaad gedaan, of eigenlijk niet gedaan, wat je steeds beweert, namelijk mijn bijdragen lezen. Alleen noem je mijn bijdrage wel “gewauwel”, dus blijkbaar toch gelezen. Nog een keer mijn reacties, hier en daar aangevuld:

      * Covid-19 heeft een mortaliteit van tussen de 0,15 en 0,30 procent.
      In Nederland wordt door de instanties gerekend met 1%. Het aantal corona-doden was het eerste seizoen hoger dan welk griepseizoen dan ook. Het mortaliteitspercentage van griep is onbekend, omdat de besmettingen niet systematisch worden bijgehouden. Alleen de mensen die zich voor medische hulp melden worden geregistreerd. De WHO gaat uit van een mortaliteit voor griep van minder dan 0,1%.

      * Het ziekteverloop van Covid-19 is een beetje anders dan dat van Influenza, waardoor verhoudingsgewijs wat meer mensen een beroep moeten doen op de zorg. Maar de zorg is eenvoudig op te schalen waardoor ook dat geen groot probleem hoeft te zijn.
      Zou kunnen, maar dan ben ik wel benieuwd hoe Baudet dat wil organiseren.

      * We hebben geen enkel idee van de werking van de ‘vaccins’. Statistische gegevens zijn niet of nauwelijks beschikbaar.
      Er zijn heel veel statistische gegevens beschikbaar over de werking van vaccins. Zelfs een absolute leek kan dat zelf a.h.v. het nieuws volgen

      * Berichten over bijwerkingen zijn zorgelijk.
      Berichten over bijwerkingen zijn altijd zorgelijk, maar in geval van corona zijn er heel weinig bijwerkingen, namelijk plm. 0,006% doden onder alle wereldwijd gevaccineerden.

      * En langetermijneffecten op zowel individuele ontvangers als op de ontwikkeling van nieuwe mutaties zijn volstrekt onbekend.
      Dat is bij elk vaccin zo.

      * PCR-tests zijn ongeschikt om besmetting – laat staan besmettelijkheid – vast te stellen.
      Een PCR-test geeft aan dat er ooit, waarschijnlijk de laatste paar maanden, een besmetting is geweest. Besmettelijkheid of ziekte moet dan door medisch onderzoek vastgesteld worden. De meeste besmetten worden gelukkig niet of nauwelijks ziek, maar ze kunnen wel een besmettingsbron voor anderen zijn. Deze info is gemakkelijk te vinden.

      * … maatregelen die nog nooit in onze geschiedenis zelfs maar zijn overwogen. Ook niet in oorlogssituaties, tijdens de pest, de cholera, enz.
      Veel epidemieën hebben zulke drastische maatregelen niet nodig, omdat ze met geschikte hulp en wat geld gemakkelijk te bestrijden zijn. Maar voor maatregelen tegen de pest, gelukkig vrijwel uitgeroeid, geeft “De Pest” van Albert Camus een mooi beeld. Een hele stad gewoon afgesloten en opgegeven.

      * Volgens onderzoek van – nota bene – de Nederlandse overheid zélf (!) heeft de lockdown in ons land alleen al meer dan 520.000 kwalitatieve levensjaren gekost.
      Dat is onjuist. Die 520.000 verloren qaly’s zijn door sereus onderzopek berekend en hebben betrekking op de te verwachten verloren levensjaren, dus in de toekomst. Het zijn de jaren die mensen nog te gaan hebben. Of ze ook uitkomen valt te bezien.

      * … zo werd het aantal IC-bedden in Nederland onlangs zelfs nog verder verlaagd!).
      Het aantal bedden werd niet nog verder verlaagd, na de bezuiniging van de afgelopen jaren. De voor corona gecreëerde extra capaciteit werd wel weer afgebouwd, omdat die nu niet meer nodig is en alleen maar veel geld en personeelscapaciteit kost.

      * Dat ondanks de beperkte effectiviteit en de risico’s van de vaccins, vrijwel overal extreme druk wordt uitgeoefend om die vaccins tóch te nemen, tot aan dreiging met complete maatschappelijke isolatie bij weigering van deze experimentele injecties.
      Dit klopt en wordt ook met argumenten onderbouwd.

      * … de Amerikaanse medicijn-waakhond de PCR test inmiddels zelfs heeft afgekeurd.
      Dat bericht heb ik gemist (waar stond dat?) en is in Nederland in ieder geval niet overgenomen.

      Zo voldoende tegenwerpingen? Het is er wel meer dan één, maar niet alle. Ik vertrouw op een constructieve reactie jouwerzijds.

     2. Branzino

      Ik heb een uurtje geleden elke bullit van Baudet van een tegenwerping, zoals hierboven, maar dan verder aangevuld, of van een relativerende opmerking voorzien. Maar de redactie vindt blijkbaar argumenten om het niet te plaatsen. Ik doe geen tweede poging en laat het bij deze melding.

     3. Jan De Boer

      Toch schat ik Thierry Baudet hoger in dan jou. Als Baudet een fout maakt dan geeft hij dat in elk geval toe.

     4. Branzino

      Ik vind het wel stuitend, dat een bekende figuur als Baudet de ruimte neemt om zo’n essay vol onzin te produceren. Hij deed dat zondag op zijn eigen forumsite en dat kan niemand hem verbieden. Maar dat andere sites zoals DDS vervolgens de ruimte bieden om dit ook te publiceren is het stuitende. Een enkele miskleun in een hele rij bullits is acceptabel, maar een aaneenschakeling van alleen maar miskleunen gaat m.i. te ver.

     5. usb3.0

      Tuurlijk slaat Baudet de spijker op z’n kop, waarom denk jij dat al die geradicaliseerde anti-baudetjes zo hard schreeuwen hier

     6. Branzino

      @usb3.0
      Wees nou eens een vent en weerleg die punten die ik in mijn reactie hierboven heb gegeven als weerwoord op Baudets schrijfsel. In mijn (nog) niet-geplaatste reactie weerleg ik ze allemaal, maar met deze hierboven kun je ook even vooruit. De enige conclusie kan zijn, dat Baudet op een heel doorzichtige manier uit zijn nek kletst. Dat er mensen zijn die dat serieus overnemen is verbazingwekkend.

     7. usb3.0

      Jouw weerleggingen zijn allemaal te weerleggen, dit doet Baudet namelijk die is jouw een stap voor, wat Baudet zegt feitelijk juist

     8. Branzino

      @vlekkenoplosser
      Ik geef nog één tegenwerping:
      Baudet beweert: Covid-19 heeft een mortaliteit van tussen de 0,15 en 0,30 procent. Dat is vergelijkbaar met een zware seizoensgriep.

      In Nederland wordt door de instanties gerekend met een mortaliteit van 1% gerekend. Het aantal corona-doden was het eerste seizoen hoger dan de griepdoden in welk griepseizoen dan ook. Het mortaliteitspercentage van griep is onbekend, omdat de besmettingen niet systematisch worden bijgehouden. Alleen de mensen die zich voor medische hulp melden worden geregistreerd. De mortaliteit is dus een raming. De WHO gaat uit van een mortaliteit voor griep van minder dan 0,1%, andere cijfers zijn er niet, ook niet bij Baudet. Heel veel lager dus dan die van covid19. Covid19 is veel (10x) dodelijker dan griep, verspreid zich heel veel sneller (de R-factor is ruim tweemaal zo hoog) en de gevolgen zijn veel ernstiger.

     9. Branzino

      @vlekkenoplosser
      En hier is er nog één:

      Baudet schrijft: Berichten over bijwerkingen zijn zorgelijk.
      Berichten over bijwerkingen zijn altijd zorgelijk, maar in geval van corona zijn er heel weinig bijwerkingen, namelijk plm. 0,006% doden onder alle wereldwijd gevaccineerden. Het aantal doden a.g.v. een corona-besmetting overstijgt het aantal doden a.g.v. bijwerkingen ontelbare malen.

     10. Branzino

      @vlekkenoplosser
      Als je er meer wilt, geeft ik je die. Afzonderlijk publiceren is blijkbaar geen probleem.

     11. usb3.0

      Branzebimnotjr is een dramqueen en denkt in pieken ipv gemiddelden of seizoenen, ifr van 0,15 is lager dan een gemiddelde griepgolf(ifr 0,16) op basis hiervan worden wetjes gemaakt, dit betekent als er een griepgolf over Nederland komt men de disproportionele arrogante en debiele maatregelen weer in kunnen gaan voeren en types zoals jij werken hieraan mee

     12. usb3.0

      Branzebinootje ontkent dat het gaat om een experimenteel gentherapie, hele bevolkingen worden onderworpen aan experimenten.
      Volgens de grondwet mag men niet worden onderworpen aan experimenten.

     13. usb3.0

      Alles wat je schrijft branzebinootje weerleg je helemaal niet, of je weet het niet of je bevestigd het, dus wat Baudet zegt en wat elk gezond en weldenkend mens hier zegt en feitelijk bewezen is waar, vanwaar je weerstand om de waarheid voor leugen aan te zien?

     14. Emile Takma

      “Branzebinootje ontkent dat het gaat om een experimenteel gentherapie”

      Dat is hem geraden ook. Die bewering slaat namelijk helemaal nergens op.

     15. usb3.0

      Jawel hoor, het staat letterlijk op de site, daarnaast jij echt te dom om dit te begrijpen, zoals je al je vorige reactie duidelijk hebt laten merken, it’s above your paygrade

     16. Emile Takma

      Gerrit leest geen links en blijft met de vingers stijf in de oren stug herhalen dat vaccinatie een experimentele gentherapie betreft maar voor mensen die wel willen weten hoe het zit:

      h*tps://www.scientias.nl/rna-in-covid-19-vaccin-geen-probleem-voor-ons-dna/

     17. Emile Takma

      Gerrit wordt afgeraden deze link te lezen, het leidt tot cognitieve dissonantie een nare aandoening die kan optreden als je voortgezette onnozelheid onverhoopt onderbreekt.

      ht*ps://www.cbg-meb.nl/actueel/nieuws/2021/06/02/column-over-medicijnen-coronavaccins-experimenteel

     18. Branzino

      @vlekkenoplosser
      Zie je wel. Mijn eerdere bijdrage nu toch geplaatst, na drie uur wachten. Misschien toch een drukke agenda. Als ik censuur gesuggereerd heb, oprecht excuus aan de redactie daarvoor. Maar je ziet het nu zelf, alle beweringen van Baudet weerlegd of gerelativeerd (slechts 2).

     19. usb3.0

      tamil blijft stug volhouden dat het geen probleem is het dna maar is niet wat gezegd wordt, het is een experimenteel gentherapie die dus wat met je dna doet, wat tamil ook zegt door zijn domheid, het blijft een gentherapie

     20. Branzino

      @usb3.0
      Er wordt door terzake deskundigen, voor of tegen maatregelen, gerekend met een corona-IFR van plm. 1,0%. Voor griep gaat men in het algemeen uit van minder dan 0,1%. Dit zijn verifieerbare cijfers uit algemeen erkende bronnen. Maar ik heb niet de illusie dat jij die daarom zomaar accepteert.

     21. Emile Takma

      “het is een experimenteel gentherapie die dus wat met je dna doet”

      Dus niet: h*tps://www.scientias.nl/rna-in-covid-19-vaccin-geen-probleem-voor-ons-dna/

     22. usb3.0

      Jawel dat is het wel.

      Heeft het COVID-19 vaccin invloed op de mogelijkheid om gentherapie te krijgen?
      Gentherapie maakt gebruik van virussen om micro-dystrofine genen of exonskip genen naar de spieren te brengen. COVID-19 is ook een virus. Als ik het COVID-19 vaccin krijg, kan ik dan nog wel een gentherapie behandeling krijgen t.z.t.?
      Antwoord: ^b^ja^/b^
      Niet alle virussen zijn hetzelfde
      Er zijn veel soorten virussen, die van elkaar verschillen net zoals dierensoorten van elkaar verschillen. De meeste virussen bestaan uit genetisch materiaal en een eiwitschil die beide uniek zijn voor iedere virussoort. De eiwitschil is hoe ons lichaam ontdekt dat er een virus infectie is. Deze viruseiwitten komen normaal niet in het lichaam voor en zijn dus ‘vreemd’. Dit leidt tot een reactie van het immuunsysteem en het opruimen van de geïnfecteerde cellen – en daarmee ook het virus. Het immuunsysteem heeft een geheugen. Als het een bepaald viruseiwit eenmaal
      heeft gezien kan het de volgende keer adequater en sneller reageren om het virus op te ruimen.
      Hoe een vaccin werkt
      Vaccinatie maakt hiervan gebruik. Echter in plaats van levende virussen in mensen te injecteren (wat gevaarlijk zou zijn) wordt een deel van de eiwitschil geïnjecteerd, of een klein stukje genetisch materiaal dat wordt vertaald in een stukje eiwitschil (mRNA vaccins). Het immuunsysteem zal dit stukje eiwit herkennen als vreemd en een immuunreactie genereren. Omdat het immuunsysteem een geheugen heeft, zal het, wanneer het echte virus het lichaam infecteert, snel reageren om het virus op te ruimen voordat het schade kan aanrichten. Dit is hoe vaccinatie werkt, niet alleen voor COVID-19, maar ook voor polio, de pokken etc.
      Echter, vaccinatie werkt alleen voor het specifieke virus waarvoor je bent gevaccineerd. Zoals uitgelegd hebben verschillende soorten virus een verschillende eiwitschil. Daarom werkt een griepvaccin niet ook voor coronavirussen en beschermt een polio vaccin je niet ook voor de pokken. En daarom moet je in je jeugd ook voor verschillende ziektes worden gevaccineerd.
      Gentherapie versus vaccins
      Gentherapie voor Duchenne maakt gebruik van adeno-geassocieerde virussen (AAV). Dit is een ander virus dan corona – het verschilt van elkaar zoals vissen van honden verschillen. Dus het feit dat je immuun systeem straks COVID-19 herkent, betekent niet dat ook AAV herkent. De AAV virusschil heeft namelijk heel andere eiwitten in zijn schil dan COVID-19.
      Dit antwoord is gegeven door Prof. Dr. Annemieke Aartsma-Rus, hoogleraar Translationele Genetica bij de afdeling Humane Genetica van het LUMC.

     23. usb3.0

      h**ps://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/genetisch-aangepaste-vaccins-waarom-mag-dat-met-corona-ineens-wel~b026e2de/

     24. usb3.0

      Branzebinootje accepteert juist niet dat de gemiddelde ifr 0,15 is van branzebinootje 1 berekend is het dus dat het om nagenoeg niets gaat.

      Maar stug vol blijven houden dat men 1 op 1 doodgaat hé, hoe dom ben je dan

     25. Branzino

      @usb3.0
      En waar precies schrijft de prof dan dat het corona-vaccin iets met ons DNA doet? Ik lees het er niet in, ook niet na een tweede keer lezen.

     26. Branzino

      @usb3.0
      Als ik je goed begrijp ga jij ervan uit dat bij een ifr=1 100% van de besmette mensen dood gaat? Dat lees ik tenminste in je interpretatie van mijn tekst. Je schrijft, dat ik beweer, “dat men 1 op 1 doodgaat” bij een IFR=1. Begrijp ik je zo goed? Anders zou wat uitleg me helpen. Ik moet het helaas doen met de hersens die ik heb gekregen.

     27. usb3.0

      Dat je bij uitleg altijd enorm veel vragen hebt zegt mij dat je het niet begrijpt en niet zelfstandig kunt denken, maar dat geef jezelf ook al aan natuurlijk.

      Jullie kwiebussen zouden wat sceptischer moeten ipv structureel angst te prediken.

      I rest my case

     28. Branzino

      @usb3.0
      O.k., Dan beantwoord ik mijn vragen zelf, voor iedereen die het interesseert.
      Jij gaat ervan uit, dat bij een ifr=1 iedereen die besmet is ook doodgaat. Duidelijk. Daar denken ik en alle anderen dus heel anders over. Iedereen weet, dat ifr in procenten is en dat ifr=1 betekent dat 1% van de besmetten sterft. Dat komt ook ongeveer overeen met de gepubliceerde cijfers.

      En die prof die z.g. aangeeft dat het coronavaccin iets met ons dna doet, zegt alleen maar dat het corona-vaccin geen effect heeft op gebruik van gentherapie bij Duchenne. Ze zegt helemaal niets over dna-aanpassingen door het corona-vaccin.

      Als ik het mis heb, hoor ik dat graag. Zo niet, dan ga ik ervan uit, dat je ziet welke onzin je schrijft.

     29. Branzino

      @usb3.0
      O.k., je ziet en erkent zelf welke onzin je schrijft en dat je er tot nu iets van hebt begrepen. Gelukkig heb je nu door hoe het zit. Je bent tenslotte nooit te oud om te leren. Geen dank!

     30. Branzino

      @usb3.0
      iets = niets

 20. sonny

  Baudet’s visie onderschrijf ik volledig, en met mij velen!

 21. Beukman

  Ik moet de eerste geradicaliseerde persoon nog ontmoeten die toegeeft dat hij geradicaliseerd is. Ontkenning is nu juist een van de symptomen.

  1. Jan De Boer

   Bijzonder! Je plakt een label en verwacht dan dat iemand het daarmee eens is? Extra bijzonder is dat het labelplakken bij Baudet onverminderd doorgaat. Gelukkig haalt hij zijn schouders op, terecht!

   1. Beukman

    Je doet er goed aan om de eerste alinea van Thierry’s epistel (nog) eens te lezen, Jan.

   2. usb3.0

    Baudet zegt heel simpel onze standpunten zijn hetzelfde alleen de partijen reageren steeds veller en doen die partijen net alsof ik radicaliseer, het tegenovergestelde is dus aan de hand

    1. usb3.0

     Feller

    2. Beukman

     Baudet is als het jochie in een stilstaande trein die, als de trein op het aanpalende perron vertrekt, roept: “We rijden!”

     Natuurlijk is Baudet geradicaliseerd. Alleen zijn fervente aanhangers zien het niet. Logisch: die zitten in dezelfde trein.

     1. Harry Haller2

      Laten we niet vergeten dat Beukman de moord op Van Gogh vanzelfsprekend vond onder het mom van ‘moet je maar geen kritiek op de islam hebben’. Hij vind het ook begrijpelijk dat Wilders al 12 jaar in een safehouse moet leven onder druk van een fatwa, om dezelfde reden.

      En zo’n criminal mind die geen onderscheid kan maken tussen goed en kwaad, tussen daders en slachtoffers en de islam goedpraat, zou kunnen beoordelen of iemand is geradicaliseerd? Daarvoor mist hij niet alleen het vermogen tot inleven maar vooral ook het morele kompas.

      Ga je schamen linkse extremist.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.