whatsapp image 2023 02 23 at 174621

De Roze Leeuw relativeert daling Nederland op Rainbow Europe Index: "Wij hechten er geen waarde aan"

Binnenlandjun 05 2023, 21:00
De Roze Leeuw toont zich onverschrokken ten aanzien van de recente daling van Nederland op de Rainbow Europe Index, de Europese ranglijst voor lhbti-rechten. Volgens de voorman van De Roze Leeuw, Lennard van Mil, heeft deze lijst weinig betekenis voor de organisatie. In plaats daarvan richt De Roze Leeuw zich op andere factoren die van invloed zijn op de tolerantie ten opzichte van homoseksuelen in Nederland.
Van Mil wijst op de slechte integratie van bepaalde bevolkingsgroepen en het gebrek aan openbaar gezag als mogelijke oorzaken voor een afname van tolerantie. Hij benadrukt ook dat het voortdurende 'gepush' van WOKE-gedachtegoed negatieve gevolgen kan hebben voor de tolerantie in Nederland. In plaats van te vertrouwen op ranglijsten en gesubsidieerde belangenclubs, pleit De Roze Leeuw voor een herstel van gezag en het nemen van concrete maatregelen om de integratie te verbeteren.
De visie van De Roze Leeuw wordt niet door iedereen gedeeld, maar Van Mil benadrukt dat zijn organisatie zich baseert op observaties en ervaringen in de samenleving. Hoewel Nederland op de Europese ranglijst is gezakt, betekent dit niet automatisch dat de situatie voor lhbti-personen in Nederland verslechterd is. Van Mil benadrukt dat De Roze Leeuw zich richt op de daadwerkelijke situatie in het land en de factoren die van invloed zijn op tolerantie.
Help DDS deze moeilijke tijden door te komen. Help ons een vuist te maken tegen de mainstream media én tegen het partijkartel. Strijd zij aan zij met ons. Doneer op BackMe en strijd zij-aan-zij met DDS tegen het de globalistische elites.
De discussie over lhbti-rechten blijft dus voortduren, waarbij verschillende perspectieven en benaderingen naar voren komen. Terwijl De Roze Leeuw de focus legt op bredere maatschappelijke factoren, pleiten belangenorganisaties voor het behouden en verbeteren van wet- en regelgeving op lhbti-gebied.
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten