shutterstock 515326441

Wybren van Haga (BVNL): "Ziekenhuizen ombouwen tot asielwalhalla's is knettergek!"

Politiekjun 05 2023, 20:00
Verschillende politici van BVNL hebben hun zorgen geuit over het plan om asielzoekers te huisvesten in het lege Tergooi-ziekenhuis in Blaricum. BVNL-Kamerlid Wybren van Haga noemt het plan om ziekenhuizen om te bouwen tot asielopvangcentra "knettergek" en benadrukt de groeiende zorgvraag en vergrijzing in Nederland. Hij pleit ervoor om ziekenhuizen met goede zorg en spoedeisende hulpafdelingen open te houden.
Ook BVNL-raadslid Frederique Durlacher sluit zich aan bij de bezorgdheid van haar partijleider en benadrukt de noodzaak om het Tergooi-ziekenhuis, al dan niet tijdelijk, voor de regio te behouden. Ze wijst op de gevaarlijke ontwikkeling van het afschalen van zorg, langere aanrijtijden naar ziekenhuizen en het slinkende aantal bedden. Durlacher eist van het college van burgemeester en wethouders in Hilversum om zich in te zetten voor het behoud van het ziekenhuis en om te onderzoeken of er een opleidingscentrum voor verzorgend personeel kan worden gecreëerd.
Naar aanleiding van deze ontwikkelingen hebben zowel Van Haga als Durlacher Kamervragen gesteld aan de ministers van Volksgezondheid en de staatssecretaris van Asiel. Ze willen weten of de regering op de hoogte is van de plannen en of ze het eens is dat het sluiten van ziekenhuizen in strijd is met de groeiende bevolking, vergrijzing en de toenemende zorgvraag. Daarnaast stellen ze vragen over de democratische besluitvorming en de dwang en drang bij de opvang van asielzoekers.
Help DDS deze moeilijke tijden door te komen. Help ons een vuist te maken tegen de mainstream media én tegen het partijkartel. Strijd zij aan zij met ons. Doneer op BackMe en strijd zij-aan-zij met DDS tegen het de globalistische elites.
Het Tergooi-ziekenhuis, dat momenteel leegstaat, lijkt een controversieel onderwerp te worden in de discussie over de huisvesting van asielzoekers. Terwijl politici pleiten voor het behoud van zorgfaciliteiten en het aanpakken van het tekort aan zorgpersoneel, roept het plan om het ziekenhuis om te bouwen tot asielopvang vragen op over de prioriteiten van de overheid.
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten