Screenshot 2021 09 16 at 101121

Frits Bosch: Activisten, bezeten van een totalitaire ideologie om mensheid en planeet te redden

Binnenlandokt 04 2021, 10:41
Open Brief aan prof José van Dijck, Universiteitshoogleraar Mediacultuur Universiteit Utrecht en oud president KNAW, deel 3 van deze serie. Deel 1 staat hier. Deel 2 kan hier gelezen worden.
Mevrouw Van Dijck, iedereen die ooit een discussie is aangegaan met iemand van politiek links zal een racist, sexist, islamofoob, populist, extreem rechts of xenofoob genoemd zijn. Politiek correcten zijn vervuld van haat, zeer tragisch voor ons land. Waarom zijn linkse mensen zo vervuld met haat? Ze hebben onbewust een crypto religie, gebaseerd op christendom. Ze denken dat de wereld een zondige plek is. Zij zien zichzelf als verlossers. In Genesis lezen we dat de mensheid het paradijs was gegeven, eeuwig leven, mits Adam en Eva niet eten van de boom der kennis van goed en kwaad, “want als ge dat wel doet zult ge sterven”. Ze deden dat toch. De zondeval was het resultaat. De mens is gedreven tot het kwade.
Links denkt dat als zij genoeg macht krijgen zij de wereld kunnen verlossen. Als je meent de planeet te kunnen redden, welke leugen zul je dan vertellen? Klimaatactivisten, planeetredders, Green New Deal en Building Back Better! Welke geweld zul je en mag je toepassen als je de planeet moet redden? Welke misdaad zul je ondersteunen om de planeet te redden? Als je zeker weet dat je racisme, homofobie, xenofobie, sexisme kunt beëindigen en de planeet kunt redden, mag je dwang, haat en geweld gebruiken.
Dwang zien we nu in vrouwenquota, inclusie en oproepen tot moord en feitelijk een moord begaan, zie de moord op Fortuyn. Vandaar ook cancel culture, geen tegenspraak wordt geduld. Want tegenspraak leidt ons verder van het paradijs. Zou dat de reden zijn dat rechters zo idioot mild straffen voor linkse wandaden? Is dat de reden dat Wilders niet “minder Marokkanen” mag zeggen, maar Rob Oudkerk wel “KutMarokkanen” en Hans Spekman “je moet Marokkanen vernederen”, beide PvdA?
Links ziet rechts als de duivel. Hoe sneller conservatieven dit begrijpen, des te beter. Links noemt rechts xenofoob, racist, populist, extreem rechts, homofoob en islamofoob. En rechts noemt links ……politiek correct of progressieven. Helemaal niet politiek correct en nog minder progressief. In interrelationele betrekkingen zijn ze ongelooflijk intolerant. Ze zeggen niet “ik ben het niet met je eens”, nee, ze moeten je demoniseren, zie de media. De enige manier om links evenwaardig tegemoet te treden is door even strijdbaar te zijn. “Laat je niet in de hoek drukken”, zegt Sigrid Kaag, weliswaar tegen vrouwen, als groep.
Links is gecommitteerd aan identiteitspolitiek. Identiteitspolitiek is een ideologie die gebaseerd is op onderscheid maken naar groepen, collectiviteiten. Het is geënt op huidskleur, sekse, seksuele geaard en herkomst. Dit zijn zaken waar een mens niets aan kan doen. Die groepen zouden achtergesteld, onderdrukt en slachtoffer zijn. Hier komt Karl Marx om te hoek kijken. Het is een sinistere ideologie als voertuig voor racisme in de rechtsstaat.
Het is en anticonstitutioneel. Onze de grondwet zegt dat wij een natie zijn van individuen en dat wij als zodanig beoordeeld worden. Indertijd is de grondwet als zodanig opgesteld omdat alleen het individu een rechtstreekse relatie kan hebben tot God. Volgens de grondwet worden we door God beoordeeld als individuen, niet als groep, collectief. Het gaat er om wat ons gedrag is, niet hoe we eruitzien. De grondwet werd opgesteld door christenen. Aldus worden we beoordeeld als gelijkwaardig. Dat is ons onvervreemdbaar recht. Links ziet echter systematische racisme en witte suprematie.
Het is een idiote gedachte. Slavernij zou onze grootste zonde zijn. Dat is een leugen. Slaven zijn door zwarte Afrikanen verkocht aan de witte mens. Hun nakomelingen hebben het in Amerika aanzienlijk beter dan Afrikanen. Zwarte Afrikanen komen nu bij de miljoenen nota bene zélf in rubberbootjes naar die zogenaamde slavendrijvers. Dat mag natuurlijk niet gezegd worden door prof Piet Emmer, want dan wordt hij uitgescholden als racist door Gerri Eickhof, NPO.
Onze constitutie, gericht op het individu, is opgesteld door christenen. Dat is de reden dat links christelijke partijen haat, zie de opstelling van D66 naar de Christen Unie. Goddank voor het CDA dat ze niets doen met de ‘C’, want anders gold ook voor hen een blokkade. D66 mag als de moeder van identiteitspolitiek gelden als een racistische partij. Niet voor niets dat Sigrid Kaag de PvdA en Groen Links erbij wilde. Als wij loyaal zijn aan ons land, dan is er geen ruimte bij een patriot voor vooringenomenheid of we wit, zwart, zandkleurig, man, vrouw, hetero of homo zijn. Links is antipatriottisch en racistisch. We worden geconfronteerd met een totalitaire ideologie die ons land ernstig bedreigt.
Morgen volgt deel 4 van deze serie. Aan het eind zullen we alle delen bij elkaar brengen in één pdf.
Frits Bosch, auteur van “Risico als obsessie”, “Dat is het risico”, “Wereld op een keerpunt” “Onbehagen bij de elite”, “Schaft ook Nederland zich af?” en “Feminisme op de werkvloer”.
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten