extinction rebellion 12

Gebrek aan neutraliteit bij de Rechterlijke macht: OM-aanklager schendt vertrouwen door steun aan Extinction Rebellion

Binnenlandmei 29 2023, 12:00
Het is werkelijk schandalig! Onze samenleving zakt steeds verder af in een moeras van hypocrisie en dubbele standaarden. Het nieuws dat de aanklager van het Openbaar Ministerie (OM), Winfried Korver, openlijk heeft toegegeven dat hij als sympathisant aanwezig was bij een actie van Extinction Rebellion is ronduit onacceptabel. Waar is de integriteit gebleven? Waar is het professionele gedrag dat we mogen verwachten van mensen in dergelijke posities?
Ik kan niet anders dan mijn verbazing uiten over de brutale uitspraak van Korver tegenover het AD: "Ik ben ook een mens met een mening." Ja, dat klopt, meneer Korver, maar u bent ook een ambtenaar, een vertegenwoordiger van justitie, en er rust een zekere verantwoordelijkheid op uw schouders. Het feit dat u openlijk toegeeft de protestactie te steunen omdat de politiek volgens u "helemaal niks doet aan het klimaatprobleem" is een flagrante schending van de gedragsregels die gelden voor ambtenaren.
Hoe durft Korver de beleidsregels van zijn eigen organisatie zo schaamteloos aan de kant te zetten? Hoe durft hij de politiek, die eindverantwoordelijk is voor de aanpak van het klimaatprobleem, in verlegenheid te brengen? Als een ambtenaar in een lagere rang dit zou doen, zou ontslag onvermijdelijk zijn. Maar ik wed dat Korver met hand en tand verdedigd zal worden. Als er al maatregelen worden genomen, zal hij waarschijnlijk simpelweg weggepromoveerd worden naar een andere ambtelijke organisatie. Dit toont maar weer eens aan hoe onze rechtstaat en politiek bevooroordeeld zijn.
Ik vraag me af of hier Kamervragen over gesteld zullen worden. Het zou namelijk terecht zijn om Minister Yesilgoz ter verantwoording te roepen. Hoe zal zij deze flagrante schending van professionele integriteit en neutraliteit verdedigen? Zal zij opkomen voor de rechtsstaat en duidelijk maken dat dit gedrag onaanvaardbaar is? Of zal zij, net als vele andere politici, de andere kant op kijken en doen alsof er niets aan de hand is?
Steun DDS op BackMe: samen pakken we het mediakartel aan. Deze steun is heel nuttig in deze zware economische tijden. Steun ons dus! Dat kan met een groter of een kleiner bedrag... en help ons overeind te blijven in deze moeilijke tijden.
Het is hoog tijd dat er een einde komt aan deze politieke vooringenomenheid. We hebben ambtenaren nodig die hun werk onpartijdig en professioneel uitvoeren, zonder persoonlijke politieke agenda's te laten meespelen. Het is de taak van de politiek om het klimaatprobleem aan te pakken als zij dit nodig acht, niet van de aanklager van het OM. Laten we hopen dat er snel actie wordt ondernomen om deze schandelijke situatie recht te zetten en ervoor te zorgen dat dergelijk gedrag niet ongestraft blijft. Onze rechtsstaat verdient beter!
Wybren van Haga (BVNL) wil hier met de minister van Justitie en Veiligheid over in debat. De Trias Politica, de scheiding der machten staat op het spel. En dat is ongehoord!
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten