Harbers

Provincies dringen aan op beloofde nieuwe wegen en uiten kritiek op 'stikstof-excuus' bij minister Mark Harbers (VVD)

Binnenlandjun 15 2023, 14:00
Het nieuws dat provincies zich inzetten om minister Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) te overtuigen om nieuwe wegen aan te leggen, stemt ons tevreden. De bewindsman heeft aangekondigd om het beschikbare geld voor nieuwe projecten, vanwege de stikstofcrisis, te besteden aan de aanpak van achterstallig onderhoud. Echter, bestuurders vrezen dat dit zal resulteren in files en verkeersopstoppingen in het oosten en zuiden van ons land over enkele jaren schrijft de Telegraaf.
De provincies laten hun stem horen en benadrukken het belang van nieuwe wegen. Ze willen minister Harbers overtuigen om de beloofde investeringen in ons wegennet daadwerkelijk te realiseren. De angst voor toenemende verkeersdrukte en verminderde bereikbaarheid in deze regio's is reëel, en daarom is het van groot belang dat de minister de gemaakte afspraken nakomt.
Zelfs binnen de Brabantse Statenfractie van de VVD ontstaat er onrust over dit onderwerp. Het Brabantse VVD Statenlid Jelle van Nuland uit zijn bezorgdheid en maakt zich zorgen over de toekomstige bereikbaarheid van de provincie. Hij stelt dat de beloofde investeringen in het wegennet moeten worden gerealiseerd om de booming provincie ook in de toekomst bereikbaar te houden. Natuurlijk is het begrijpelijk dat sommige Rijks infraprojecten momenteel niet kunnen doorgaan vanwege de stikstofproblematiek. Ook in Brabant hebben we te maken met deze uitdaging. Echter, in plaats van het afblazen van projecten, is het belangrijk dat er samen met minister Harbers wordt gezocht naar oplossingen en alternatieven. Het is van groot belang dat de gemaakte afspraken en budgetten blijven staan, zodat er geen stagnatie ontstaat in de ontwikkeling en verbetering van het wegennet.
De steun van de provincies en de onrust binnen de Brabantse VVD Statenfractie tonen aan dat er een duidelijke behoefte is aan investeringen in nieuwe wegen. Het is van essentieel belang om de mobiliteit te waarborgen en de economie te stimuleren. Het creëren van goede infrastructuur en bereikbaarheid draagt bij aan de groei en welvaart van ons land.
Laten we hopen dat de minister luistert naar de zorgen en oproepen van de provincies en de Brabantse VVD Statenfractie. Het realiseren van nieuwe wegen en het nakomen van beloftes zal niet alleen zorgen voor een betere doorstroming van het verkeer, maar ook voor een positieve impuls aan de regionale economie en het welzijn van de inwoners.
Help DDS deze moeilijke tijden door te komen. Help ons een vuist te maken tegen de mainstream media én tegen het partijkartel. Strijd zij aan zij met ons. Doneer op BackMe en strijd zij-aan-zij met DDS tegen het de globalistische elites.
Het is tijd voor samenwerking en actie om de plannen voor nieuwe wegen te realiseren en zo een duurzame en bereikbare toekomst voor ons land te waarborgen.
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten