896px Watersnoodramp_1953

Schandalig! Veel huishoudens in Limburg nog steeds niet goed verzekerd na watersnood

Binnenlandjul 17 2023, 17:15
Twee jaar na de verwoestende watersnood in Limburg is het onacceptabel dat nog steeds niet iedereen goed verzekerd is tegen overstromingen. Ondanks de lessen die we zouden moeten hebben geleerd, blijkt dat veel huishoudens en ondernemers in de regio nog steeds niet voldoende dekking hebben bericht nu.nl. Dit is een schandalige situatie die niet langer kan voortduren.
Het is verbijsterend dat we na zo'n ingrijpende gebeurtenis niet collectief hebben gezorgd voor een adequate verzekering tegen overstromingen. De watersnood in Zuid-Limburg was de grootste in 25 jaar en heeft onnoemelijk veel leed en schade veroorzaakt. Het zou vanzelfsprekend moeten zijn dat iedereen in het gebied nu goed beschermd is, zodat ze bij een eventuele nieuwe ramp niet in de kou staan.
De verzekeraars hebben destijds weliswaar hun dekking uitgebreid, maar dit geldt nog steeds niet voor iedereen. Hoewel een aantal grote verzekeraars overstromingsdekking heeft toegevoegd aan hun woonverzekeringen, blijkt uit analyses van het Verbond van Verzekeraars dat veel huishoudens nog steeds niet voldoende gedekt zijn. Dit betekent dat duizenden mensen nog steeds het risico lopen om bij een nieuwe overstroming zonder enige financiële bescherming achter te blijven.
Het is schrijnend dat het pas na een grote ramp als de watersnood in Limburg duidelijk wordt dat verzekeringen tekortschieten. Waarom hebben we niet eerder actie ondernomen om ervoor te zorgen dat iedereen in risicogebieden adequaat verzekerd is? Het Verbond van Verzekeraars wijst erop dat Limburg ons heeft geleerd dat het beter kon, maar waarom hebben we dan niet direct gehandeld?
De overheid moet hierin een leidende rol spelen. Het is haar verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat alle burgers en bedrijven in het land, met name in gebieden met een verhoogd overstromingsrisico, de juiste verzekering hebben. Het is onaanvaardbaar dat mensen zelf moeten uitzoeken of ze voldoende gedekt zijn en dat er nog steeds lacunes bestaan in de dekking.
Het is hoog tijd dat de overheid, verzekeraars en andere betrokken partijen de handen ineenslaan en ervoor zorgen dat iedereen in Limburg en andere risicogebieden de juiste dekking heeft tegen overstromingen. Dit betekent dat er meer druk moet worden uitgeoefend op verzekeraars om de dekking uit te breiden en dat de overheid moet zorgen voor goede voorlichting en ondersteuning bij het afsluiten van verzekeringen.
Massa-immigratie maakt Nederland kapot. Er moet iets gebeuren. De Dagelijkse Standaard verzet zich hier tegen en wil afdwingen dat het in Nederlanders gaat zodat onze belastingcenten niet meer in de zakken verdwijnen van gelukszoekers. Maar daarbij hebben we jouw hulp nodig, want links (de media, de politiek, Big Tech) werkt ons op alle mogelijke manieren tegen. Steun ons, eenmalig of maandelijks, en samen kunnen we deze strijd aangaan.
We mogen niet accepteren dat na een grote ramp de situatie niet structureel verbetert. Het is tijd voor verandering en actie, zodat alle mensen die worden getroffen door overstromingen kunnen rekenen op een goede financiële bescherming. Laten we lering trekken uit de watersnood in Limburg en ervoor zorgen dat niemand meer in de steek wordt gelaten bij een volgende ramp.
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten