9758009243 604c43faf4 c

Utrecht zet woningzoekende Utrechter in de kou: statushouders eerst!

Binnenlandjul 13 2022, 12:04
Vanaf 1 augustus gedurende zes weken gaan vrijwel alle sociale huurwoningen die vrijkomen naar statushouders. Dit is een radicale maatregel volgens gemeente Utrecht. Dit is zeker een radicale maatregel je laat zo de woningzoekende Utrechter in de kou staan.
De gemeente Utrecht neemt deze radicale maatregel om de asielcrisis en woningnood aan te pakken. Wij denken dat je de asielcrisis op de lange duur juist vergroot doordat de overheid door deze actie het draagvlak onder de bevolking wegslaat om in de toekomst nog oorlogs- en politieke vluchtelingen op te vangen. Als dit elke keer weer betekent dat de autochtone bevolking elke keer wordt gepasseerd door statushouders op de wachtlijst voor een sociale huurwoning dan is de tolerantie voor vluchtelingenopvang in Nederland snel verleden tijd.
In zes weken wil Utrecht 490 statushouders huisvesten. De stad wil zo bijdragen aan een oplossing voor de crisis in de asielopvang. Utrecht wil zo snel mogelijk voldoen aan zijn wettelijke taakstelling voor de huisvesting van statushouders voor dit jaar. Hierdoor wordt ook de achterstand van vorig jaar dan ingehaald. De wethouders geven toe dat de maatregel tot scheve gezichten kan leiden bij mensen die een huis zoeken. De wachttijd voor een sociale huurwoning in Utrecht is ongeveer elf jaar. "We kiezen voor de korte klap. Het doet even zeer, maar daarna kunnen we snel weer overgaan naar normaal'',  aldus wethouder Rachel Streefland (ChristenUnie) van Asiel en Integratie tegen de Volkskrant.
Helaas weten wij Nederlanders maar al te goed dat tijdelijke maatregelen bij onze overheid nooit tijdelijk zijn. Je begint steeds beter te begrijpen waarom veel Nederlanders emigratieplannen hebben.
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten