shutterstock 1853565163

Frits Bosch: Activistische woke wetenschappers bedreigen de academische vrijheid

Cultuurokt 29 2021, 10:50
In het artikel van Steije Hofhuis, docent culturele geschiedenis Universiteit Utrecht en Niek Pas, docent Franse geschiedenis aan de UvA, wordt Ineke Sluiter niet bij naam genoemd, maar impliciet wordt zij aangeklaagd als in dat artikel gesteld wordt “wetenschappelijke kwaliteitsstandaarden verdwijnen naar de achtergrond en maken plaats voor vage ideologisch geladen criteria. Neem een recent richtsnoer van de KNAW: begrippen als waarheidsvinding, objectiviteit en rationaliteit zijn vervangen door de nadruk op “diversiteit”, “inclusie” en “veilige cultuur”. De heren komen vervolgens met de klap op de vuurpijl: “eerder toonde de KNAW zich onwetenschappelijk: in een briefadvies aan de Tweede Kamer werd gesteld dat er ‘geen signalen’ zijn van academische eenzijdigheid en zelfcensuur, maar empirische onderbouwing daarvan ontbrak.” Dat mag prof. Ineke Sluiter als KNAW baas zich aantrekken. Nu hoort u het ook nog eens van een ander, uit uw wetenschappelijke hoek en uw universiteit.
Het lijkt me uitstekend dat Hofhuis en Pas eens “boe” terug zeggen. Uit mijn onderzoek blijkt dat de meeste mannen dat niet durven, “noem mijn naam niet, Frits”. Pas en Hofhuis voldoen aan deze waarneming als zij van angsthazerij blijk geven op een eerdere versie van dit artikel. Ze zijn (nog) geen hoogleraar en moeten nog verder aan de universiteit. Ze kunnen het zich niet permitteren er helemaal buiten te vallen. Ze willen wel een beetje prikkelen, maar niet zoveel dat hun carrière in gevaar komt. Dus hangen ze even de deugneuzen uit. Zo zal dat steeds gaan. Ik kan het ze eigenlijk niet eens kwalijk nemen. Het zijn vooral vrouwen die woke zijn. Noem ze allemaal maar op, het is werkelijk een hele lange rij. Woke is feminien. En ze stemmen allemaal op D66, dé partij voor identity politics. Met behulp van diversity officers fietsen ze vrouwen naar binnen op topfuncties. Want daar draait het telkens om: meer macht voor vrouwen. In het selectie proces verdienen mensen met een vagina en borsten de voorkeur. Er is zelfs een TU Eindhoven hoogleraar, een man, die vacatures blokkeert voor mensen met een penis. Ik heb daar plaatsvervangende schaamtegevoelens over. Wat een sukkel, maar niet alleen dat. Hij schaadt de academische vrijheid. Bovendien is het selecteren op biologische kenmerken puur racistisch volgens iedere definitie. Nederlandse rechters blijken zelfs ‘herkomst’, Marokko, racistisch te vinden en een politicus daarvoor zes jaar voor het gerecht te roepen.... Zo idioot kan het hier worden.
Treffend is dat Hofhuis en Pas ook psycholoog Judi Mesman citeren als ze meent dat “wetenschap en activisme in elkaar overlopen“ en ieder dit die hier kritisch tegenover staat “niet mijn publiek” noemt. Wat een arrogantie. De bekende Britse auteur en filosoof Christopher Hitchens zei “so far the termites have come and how well they have dined.” In het brein van Judy Mesman hebben de termieten inderdaad flink huis gehouden… Alweer een bevestiging op welk deplorabel niveau de psychologische wetenschap zich in Nederland beweegt. Dat Mesman de NWO Simon Stevinpremie van 2,5 miljoen euro uit belastinggeld ontvangen heeft, is helemaal schandelijk want volgens Hofman en Pas is haar onderzoek ondeugdelijk. Als wetenschap in het teken staat van activisme, dan gaat wetenschap ‘down the drain’. Het selecteren op biologische kenmerken is op en top polariserend. Ik schreef: “ik maak me sterk dat de heren Hofhuis en Pas “polarisatie” verweten wordt”. En verdomd, in haar artikel “Woke is geen centraal gestuurde beweging”, NRC 27-1-21, verwijt Mesman ‘intolerantie”. Keer het om! Stel de norm: “ladies first”. Dat is in feite wat Mesman doet. En ieder die hier kritisch tegenoverstaat, polariseert, is intolerant en is niet haar publiek. Dat gebeurde in de Sovjet Unie ook: draai de waarheid om. En hoi polloi slikt het. Het lijkt immers zo logisch.
D66 is dé partij voor LHBGT groepen. De partij heeft in ideologische zin een marxistische achtergrond, waarbij generiek verondersteld wordt dat minderheidsgroepen achtergesteld of onderdrukt worden en slachtoffer daarvan zijn. Opmerkelijk is dat Vladimir Putin recent, in zijn mogelijk beste speech, uitgebreid is ingegaan op LHBGT te onzent. Hij vergeleek het met de ideologie van de Bolsjewieken, die Putin verwerpelijk acht. Hij maakt zich ernstige zorgen over ons! Dan moet het inderdaad wel erg zijn, en dat is het ook.
Ineke Sluiter geeft aan de groep ‘vrouwen‘ de voorkeur. Dat staat haaks op de verdiensten van de Verlichting. De Verlichting heeft ons het streven naar rationaliteit, waarheidsvinding en objectiviteit gebracht, zoals Hofhuis en Pas terecht zeggen. Maar nog belangrijker dan dat: de Verlichting is wars van groepen. De focus werd gelegd op het individu, de individuele rechten en plichten, het streven naar individueel geluk en welzijn en privacy. Ook onze Grondwet is daarop ingericht. De Verlichting bevrijde ons van de dominantie van het politieke systeem, de religie, de groep en de familie, die geprevaleerd heeft door de hele geschiedenis. De Verlichting heeft ons weggeleid van traditionele culturen die nog steeds de groep en de eer van de familie op de voorgrond plaatsen. En nu wilt u en de uwen weer terug naar de groep en groepen, LHBGT. Links is niet progressief, maar degressief, de ontwikkeling van de samenleving wordt in z’n achteruit gezet. Blijkbaar zit u daar niet mee, want het doel heiligt de middelen, op weg naar uw feminien utopia.
Prof Ineke Sluiter richtte met collega-hoog­leraren ontwikkelingspsychologe Eveline Crone, sociaal psycholoog Judi Mesman en sociaal psycholoog Naomi Ellemers de actiegroep Athena’s Angels op. Het is een activistisch kwartet. Ze eisen gelijke kansen voor vrouwen in de wetenschap onder hun motto: “wij zijn al hoogleraar, wij kunnen makkelijk onbeschaamd activistisch zijn”. Dat die kansen ongelijk zijn, ligt er volgens Sluiter niet alleen aan dat vrouwen nu eenmaal de kinderen krijgen. De carrières van vrouwen lijden ook onder ‘implicit bias’: vooroordelen onder mannen én vrouwen, waardoor vrouwen minder aan bod komen. Vrouwen worden gestereotypeerd en zijn slachtoffers. Och gut, zielig! Aan dat onrecht moeten we snel wat doen dacht Ineke Sluiter, met een drietal psychologen, uiteraard dames, Sluiter kennende.
Het leven van psychologen in Nederland gaat echter niet altijd over rozen. Er zijn vele leugenaars. De affaire Diederik Stapel, sociaal psycholoog, in 2012 staat ons nog levendig in het geheugen gegrift. De psychologie in Nederland staat bekend als de ‘slodderwetenschap’, ‘sloppy science’ en ‘significante nonsens’. Eveline Crone, Judi Mesman en Naomi Ellemers behoren helaas tot die categorie. Dat hebben ze zelf over zich afgeroepen als activistsiche wetenschappers, volstrekt ongeloofwaardig. Bij sociaal psychologen staan Karl Marx, Friedrich Engels c.s. al gauw wenkend in de coulissen. De theorie van onderdrukking zou immers een ideale verklarende factor zijn voor gedrag en omgeving. Het leidt ook zo mooi naar woke. Lenin had een stappenplan voor zijn volgelingen ontwikkeld. Hij riep ze op: 1. Visie ontwikkelen, onderbouwen en strategisch plan opstellen, 2. Gelijkgestemden verzamelen en sociaal netwerk opbouwen, 3. Oogst bewondering bij je vrienden en kweek angst bij je vijanden, 4. Vechten. Ineke Sluiter past naadloos in dat theorema. Wat een schande voor de Nederlandse wetenschap.
Zou het toeval zijn dat Judi Mesman als een Athena’s Angel de NWO Simon Stevinpremie van 2,5 miljoen euro uit belastinggeld ontvangen heeft, ondanks haar volgens Hofman en Pas ondeugdelijk onderzoek? Denkt u dat Ineke Sluiter daarbij een bemiddelende rol heeft gespeeld als initiatiefnemer van Athena’s Angel? Zullen in de toekomst ook Ellemers en Crone die prijs in de wacht kunnen slepen? Wij hopen dat u er goede nota van neemt. Met Hofhuis en Pas hoop ik dat de academische vrijheid verdedigd wordt, waarbij niet woke maar wetenschappelijke kwaliteitsstandaarden leidend zijn.
Frits Bosch, auteur van “Risico als obsessie”, “Dat is het risico”, “Wereld op een keerpunt” “Onbehagen bij de elite”, “Schaft ook Nederland zich af?” en “Feminisme op de werkvloer”.
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten