shutterstock 793566928

Frits Bosch: “Ineke Sluiter, KNAW, dit kan echt niet!”

Cultuurnov 11 2021, 16:15
Open Brief aan prof José van Dijck, Universiteitshoogleraar Mediacultuur Universiteit Utrecht en oud president KNAW, deel 8 van deze serie
Mevrouw Van Dijck, volgens prof Ineke Sluiter, president KNAW, mag/moet een wetenschapper activistisch zijn. Volgens mij niet. Het is onwetenschappelijk en zorgt voor polarisatie. Wetenschap is niet bedoeld voor activisme. Keep it clean en zo veel mogelijk waardevrij. Hoe kan de president KNAW menen dat wetenschap activistisch moet zijn. Ik heb ervaren hoe ‘wetenschap’ misbruikt wordt om een feministisch doel te realiseren. De truc is telkens om wetenschap voor de niet-professionele lezer logisch en integer te laten lijken. Dat lukt helaas al te vaak. Het is een vorm van indoctrinatie. Zo kan ook een TU Eindhoven docent het logisch en integer laten lijken dat een vacature enkel voor vrouwen wordt opgesteld. Discriminatie? Vindt hij niet. Lijkt mij toch wel. Hij ontkent het doodleuk. Eelco Bosch van Rosenthal, Nieuwsuur, knikt vriendelijk en begrijpend, ja, ja....

Vrouwen worden gestereotypeerd en zijn slachtoffers: zielig!

Mevrouw Van Dijck, bij uw aantreden als voorzitter van de KNAW, zei u dat u meer vrouwen in de wetenschap wilt. Was dat wel een verstandige uitspraak? Dat lijkt mij niet. Want wat is uw doelstelling? Hebt u een politiek gekleurde doelstelling om vrouwen de wetenschap binnen te harken? Of is de doelstelling een zo sterk mogelijke wetenschappelijke sector te bewerkstelligen? U gaat voor het eerste. Ik zou gaan voor het tweede. “Maar er is geen strijdigheid” zult u (en Ineke Sluiter) mogelijk tegenwerpen. Toch wel, want een benadering waarbij de focus op één specifieke groep ligt, in dit geval vrouwen, houdt in dat anderen (mannen) de kans mogelijk kan worden ontnomen hun talent te ontwikkelen. “Nee”, kunt u weer zeggen, “dat is niet de bedoeling!” Maar zo pakt uw benadering, die bedoeld is om vrouwen voor te trekken, wel uit op de arbeidsmarkt[1]. “Bij gelijke geschiktheid kiezen we voor een vrouw” is dan mogelijk uw tegenargument. Alweer fout, want geen twee mensen zijn ‘gelijk geschikt’[2], er is altijd sprake van een voorkeur door opleiding, talent, bekwaamheid, presentatie en ‘drive’. Hoe mannen denken over dit activisme kunt u raden....
Feministen: “maar de arbeidsmarkt is gemanipuleerd en dient om gevestigde belangen en macht van mannen te handhaven: het mannenbolwerk, het glazen plafond en het tirannieke patriarchaat. Vrouwen worden onderdrukt”. Dat argument geldt in islamitische landen, niet hier.

‘Gelijkheid’ en een ‘eerlijke uitkomst’, maar met dwang

Gevoed door activistische wetenschappers is het populair te denken dat we voor ‘gelijkheid’ en een ‘eerlijke uitkomst’ moeten gaan. Het lijkt zo logisch en empathish. Dat is het echter niet. Degenen die dat denken, menen te weten hoe ‘gelijkheid’ en een ‘eerlijke uitkomst’ er uit ziet. Zij denken de wijsheid in pacht te hebben. Zij weten immers wat eerlijker is dan het vrije spel op de arbeidsmarkt. Daar komt dan uiteraard dwang bij kijken, die we thans gewaarworden via de quota, uitmondend in onvrijheid en discriminatie. De Amerikaanse econoom prof Milton Friedman (1912-2006): “een maatschappij die gelijkheid boven vrijheid stelt zal eindigen zonder beide.” Hij had gelijk. Degenen die menen een blauwdruk te hebben voor het verhelpen van vermeend achtergestelde groepen zullen individuen onderdrukken en discrimineren. En dat doen activistische wetenschappers, social justice warriors en cancellers, onder voorwendsel van rechtvaardigheid en empathie.
Mevrouw Van Dijck, individuen, maar niet groepen, in dit geval vrouwen, dienen zo eerlijk mogelijk behandeld te worden om onze samenleving te laten floreren. Nederland blijkt daarin heel goed te zijn. Vrouwen hebben de laatste decennia stormachtig de arbeidsmarkt betreden, vooral ook op hoge functies bij instellingen[3]. Ze genieten hier een grote mate van vrijheid. In diverse sectoren zijn ze sterk in overtal en verdienen soms meer dan mannen, zoals in de ambtenarij. Nancy McKinstry, CEO Wolters Kluwer, heeft al vele jaren een jaarsalaris tussen 12 en 14 miljoen euro. Tax the rich! Onze samenleving wordt steeds meer feminien.

Activistische kwartet

Prof Sluiter richtte met collega-hoog­leraren Eveline Crone, Judi Mesman en Naomi Ellemers de actiegroep Athena’s Angels op. Ze eisen gelijke kansen voor vrouwen in de wetenschap onder het motto: “wij zijn al hoogleraar, wij kunnen makkelijk onbeschaamd activistisch zijn”. Dat die kansen ongelijk zijn, ligt er volgens Sluiter niet alleen aan dat vrouwen nu eenmaal de kinderen krijgen. De carrières van vrouwen lijden ook onder ‘implicit bias’: vooroordelen onder mannen én vrouwen, waardoor vrouwen minder aan bod komen. Vrouwen worden gestereotypeerd en zijn slachtoffers. Och gut, zielig! Aan dat onrecht moeten we snel wat doen. Gelukkig zijn er voldoende hoogopgeleide vrouwen die het geheel anders zien. We kunnen een groep als vrouwen niet stereotyperen als ‘slachtoffers’, ‘achtergesteld’, ‘gediscrimineerd’ en dan anderen ervan beschuldigen dat ze vrouwen stereotyperen. Dat is strijdig.

Sociale psychologie in Nederland lijkt activistisch

Prof Naomi Ellemers meent dat ‘rivaliteit niet thuishoort in de wetenschap’. In haar wereldbeeld niet, want zij heeft ons laten weten[4] dat ons wereldbeeld onjuist is. De negen vrouwelijke ministers en staatssecretarissen in kabinet Rutte III hebben het iets minder niet goed gedaan[5]. Mannen zijn net zo slecht, maar als je de focus zo sterk legt op vrouwen en quota, dan wordt de spotlight onvermijdelijk extra op het presteren van vrouwen gelegd. Sociaal psycholoog Ellemers behandelt in haar studies mensen als groep. Mensen zijn niet gelijk en je kunt en mag ze niet als groep wegzetten. Mensen als groep zien leidt tot dwang, quota’s en discriminatie. Nederland heeft goede psychologen nodig[6]. Sociaal psychologie in Nederland is van een bedenkelijk peil [7]
Psycholoog Jonathan Haidt: “links moet bijdraaien” De sociaal psychologie in Nederland is helaas van een bedroevend laag niveau. Waarom moet vrijwel alle sociaal psychologische wetenschap van kwalitatief hoogwaardig niveau tegenwoordig uit Noord-Amerika komen en nihil uit Europa? De vermaarde Amerikaanse moreel psycholoog Jonathan Haidt, Democraat en adviseur van Bill Clinton en Barack Obama, komt in zijn onderzoek onder Amerikaanse kiezers tot de conclusie dat links een te kortzichtig en eenzijdig gedachtegoed vertoont. Haidt in zijn boek “The Righteous Mind: als we ooit de kloof willen overbruggen, zullen linkse kiezers meer naar de drie andere morele waarden moeten neigen. Een samenleving heeft immers niet genoeg aan waarden als zorgzaamheid en rechtvaardigheid. Links moet het morele waarden pallet verbreden en luisteren naar ‘anderen’” [8].
Pieter Duisenberg, Voorzitter Vereniging van Universiteiten, bent u daar nog? We zakken qua onderwijs en wetenschap gevaarlijk weg.
Morgen volgt deel 9 van deze serie. Aan het eind zullen we alle delen bij elkaar brengen in één pdf.
[1] head hunters klagen erover, maar willen dit niet hardop zeggen uit vrees brodeloos te worden, zie mijn verslag in “Feminisme op de werkvloer”
[2] deze lariekoek wordt ook gehanteerd door DNB directeur dr Olaf Sleijpen
[3] zie mijn Telegraaf artikelen, Kwesties 2021
[4] “Vrouwenquota helpen onze stereotype wereldbeeld en verwachtingen bij te stellen”, Naomi Ellemers, Het Financieele Dagblad 19-7-19
[5] zie “Leve Nederlandse vrouwen in de politiek”, F. Bosch, 4 september 2021
[6] Zie “Feminisme op de werkvloer”, F. Bosch, 2020
[7] beschreven in ‘Onbehagen bij de elite, In Holland staat een huis’, F. Bosch, 2018, Aspekt en ‘Feminisme op de werkvloer’, F. Bosch, 2020
Frits Bosch, auteur van “Risico als obsessie”, “Dat is het risico”, “Wereld op een keerpunt” “Onbehagen bij de elite”, “Schaft ook Nederland zich af?” en “Feminisme op de werkvloer”.
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten