shutterstock 1711098676

Nepvlees versus natuurlijk vlees: Een kritische blik op de milieu-impact

Cultuurmei 22 2023, 16:00
Recent onderzoek heeft aangetoond dat kweekvlees, ofwel 'nepvlees', veel meer koolstofuitstoot veroorzaakt dan natuurlijk vlees. Volgens het rapport varieert de Global Warming Potential (GWP) van alle onderzochte scenario's van 246 tot 1.508 kg CO2-equivalent per kg, wat 4 tot 25 keer groter is dan de mediane GWP van kleinhandelsrundvlees.
Dit nieuws heeft een debat aangewakkerd op sociale media, met veel mensen die beweren dat de push voor nepvlees ten koste van natuurlijk vlees niets te maken heeft met het verminderen van CO2-uitstoot, klimaatverandering of natuurbehoud.
Van oudsher is vlees een belangrijk onderdeel van het menselijk dieet. Echter, met toenemende zorgen over dierenwelzijn, de impact op het milieu en gezondheidsrisico's, is er in de laatste decennia een groeiende interesse in alternatieven voor dierlijk vlees. Dit heeft geleid tot de ontwikkeling van vleesalternatieven, waaronder plantaardige 'nepvlees' producten en kweekvlees, vlees dat in een laboratorium wordt geproduceerd.
In de context van klimaatverandering wordt de vleesindustrie vaak beschouwd als een grote bijdrager aan de wereldwijde broeikasgasemissies. Dit komt door de uitstoot van methaan door herkauwers, het gebruik van fossiele brandstoffen in veehouderijen en ontbossing voor veeteelt. Nepvlees, aan de andere kant, werd beschouwd als een duurzaam alternatief. Het recente onderzoek roept echter vraagtekens op bij deze aanname.
Het debat rondom nepvlees versus echt vlees is verre van beslecht. Aan de ene kant zijn er de autoriteiten en milieuactivisten die pleiten voor een vermindering van vleesconsumptie omwille van milieuredenen en dierenwelzijn. Aan de andere kant staat een aanzienlijk aantal consumenten die niet bereid zijn hun vleesconsumptie op te geven, zeker niet nu steeds meer bekend wordt over de nadelen van nepvlees. Nadelen die mensen de indruk geven dat nepvlees helemaal niet zo goed is voor het milieu als geadverteerd, om nog maar te zwijgen over de impact ervan op het menselijk lichaam.
Steun DDS op BackMe: samen pakken we het mediakartel aan. Deze steun is heel nuttig in deze zware economische tijden. Steun ons dus! Dat kan met een groter of een kleiner bedrag... en help ons het partijkartel en het mediakartel te slopen.
De reactie van veel mensen op dit nieuws is dan ook dat ze bepaald niet verrast zijn. Over het algemeen is de reactie er één van: 'Goh, wie had dat nou gedacht?!'

🚨 Breaking: New research shows that production of lab grown meat (fake meat) emits 4 to 25 times more carbon than natural meat: “The GWP of all purified scenarios ranged from 246 to 1,508 kg of CO2e per kg, which is 4 to 25 times greater than the median GWP of retail beef” 🤡

Image
3.8K
Reply
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten