cbs heerlen

CBS-rapport wijst uit: Nederland scoort slecht op het gebied van wonen en veiligheid

Economiemei 17 2023, 21:00
In Nederland is de welvaart over het algemeen hoog, maar helaas is deze niet gelijk verdeeld over de bevolking. Volgens een recent rapport van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) ervaren jongvolwassenen, immigranten en mensen met een lager opleidingsniveau minder tevredenheid dan andere leeftijdsgroepen. Bovendien blijkt Nederland op bepaalde thema's aanzienlijk slechter te presteren in vergelijking met andere EU-landen.
Het CBS hanteert een bredere definitie van welvaart die verder gaat dan alleen financiële aspecten. Het omvat ook gezondheid, vertrouwen en de kwaliteit van de leefomgeving. Het CBS heeft dertien indicatoren ontwikkeld om de welvaart in Nederland te meten, die betrekking hebben op acht verschillende gebieden: materiële welvaart, gezondheid, arbeid, vrije tijd, huisvesting, samenleving, veiligheid en milieu. Hiermee wordt een holistisch beeld verkregen van de verschillende aspecten die van invloed zijn op het welzijn van de bevolking.
Uit het CBS-rapport blijkt dat jongvolwassenen tussen de 25 en 35 jaar over het algemeen minder tevreden zijn met hun werk, vrije tijd, huisvesting en het leven in het algemeen. Ze geven aan vaak het slachtoffer te zijn van criminaliteit en hebben weinig tot geen vermogen. Bovendien is gebleken dat de welvaart van jongere leeftijdsgroepen in het algemeen licht is afgenomen ten opzichte van 2019, waarbij vooral 18- tot 35-jarigen aangeven minder tevreden te zijn met hun leven. Het CBS-rapport wijst uit dat Nederland slecht scoort op het gebied van wonen en veiligheid in vergelijking met andere EU-landen. Veel Nederlanders ervaren hoge woonlasten, waarbij slechts twee EU-landen een slechtere situatie hebben. Daarnaast blijft Nederland worstelen met criminaliteitscijfers. Desalniettemin presteert Nederland goed op andere gebieden, zoals besteedbaar inkomen, lage werkloosheid, vertrouwen in medemensen en werknemerstevredenheid.
Jongeren staan voor grote uitdagingen in het huidige Nederlandse landschap, waarbij ze te maken hebben met verschillende factoren die invloed hebben op hun welzijn en toekomstperspectief. Het kabinetsbeleid, de stijgende inflatie en de opeenvolgende crisissen hebben een negatieve impact gehad op deze groep. Met name de COVID-19-pandemie heeft diepe sporen achtergelaten, ontregeling in het onderwijs, werkgelegenheid en hun sociale leven. Mede hierdoor ervaren jongeren een gevoel van onzekerheid en een gebrek aan perspectief in zowel de economische als de maatschappelijke context.
Steun DDS op BackMe: samen pakken we het mediakartel aan. Deze steun is heel nuttig in deze zware economische tijden. Steun ons dus! Dat kan met een groter of een kleiner bedrag... en help ons overeind te blijven in deze moeilijke tijden.
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten