image001 65

Nieuw coalitieakkoord schokt de online casino industrie

Economiemei 24, 7:13
Na maandenlang formeren is het dan nu eindelijk zover: de partijen BBB, VVD, NSC en PVV zijn tot overeenstemming gekomen en hebben een coalitieakkoord opgesteld. In dit nieuwe akkoord wordt er gesproken over onder andere vier nieuwe kerncentrales, minder asielmigratie, een lager eigen risico en een verhoging van de kansspelbelasting. Dit laatste komt ons koud op het dak vallen, helemaal toen het nieuws naar buiten kwam dat het om een flinke verhoging zou gaan, waardoor gokken dus duurder zal gaan worden. Momenteel staat de kansspelbelasting voor casino’s vastgesteld op 30,5%. Gaan de nieuwe plannen door, dan zou dit worden verhoogd naar 37,8%. Dit zou de staat jaarlijks een extra € 202 miljoen moeten opleveren.

Herziening van de kansspelbelasting in het coalitieakkoord

Het nieuws dat de kansspelbelasting verhoogd gaat worden komt voor veel mensen enigszins als een verrassing. In het overwegend rechtse coalitieakkoord wordt echter niet gesproken over kansspelen of hieraan gerelateerde onderwerpen. Maar verdiepen we ons in de Budgettaire bijlage, dan komt dit nadrukkelijk naar voren. Hier wordt vrijwel direct gesproken over een verhoging van 30,5% naar 37,8% voor een zogeheten de casino industrie.
Een mogelijke verhoging van de kansspelbelasting is iets waar al gedurende langere tijd over werd gespeculeerd. Zo sprak de VVD over een verhoging die de staatskas maar liefst €400 miljoen zou moeten opleveren. Voor een betrouwbaar casino zonder Cruks zou een verhoging van 1% al desastreus zijn, komt naar voren uit cijfers van KPMG.

Reactie casino industrie

De branchevereniging VAN Kansspelen uitte haar grote bezorgdheid over de voorgestelde verhoging van de kansspelbelasting. Kort daarna voegde NOGA zich bij deze kritiek en benadrukte dat een verhoging van de kansspelbelasting de legale gokmarkt ernstig zou kunnen schaden.
Daarnaast betoogde NOGA dat een hogere belastingdruk legale aanbieders zal dwingen om hun prijzen te verhogen, wat consumenten kan ontmoedigen om gebruik te maken van gereguleerde platforms. Dit zou kunnen leiden tot een toename van het aantal spelers dat kiest voor een buitenlands online casino zonder Cruks, die vaak geen belasting betalen en waar de consumentbescherming anders is dan bij een Nederlandse aanbieder.
Bovendien kan een ongunstige belastingomgeving de investeringen in de legale gokindustrie doen afnemen, wat uiteindelijk nadelig is voor zowel de werkgelegenheid als de innovatie binnen de sector. De organisaties roepen de overheid op om de beslissing zorgvuldig te heroverwegen en de langetermijngevolgen voor de legale gokmarkt en de consumentenveiligheid hierbij in acht te nemen.
De aankomende maanden zullen dan ook cruciaal zijn voor de discussie hoe deze belastingwijziging daadwerkelijk zal worden geïmplementeerd en welke aanpassingen eventueel nodig zullen zijn om een evenwicht te vinden tussen staatsinkomsten en een gezonde gokmarkt.

Impact op de kanalisatie: toestroom casino’s zonder Cruks

Als we kijken naar de gevolgen die de verhoging van de kansspelbelasting van 30,5% naar 37,8% kan hebben, kunnen we concluderen dat deze voornamelijk negatief zullen zijn. Natuurlijk betekent het aan de ene kant dat de overheid extra inkomsten zal genereren, maar er is een grote kans dat het anderzijds de kanalisatie naar legale online casino’s volledig in de weg staat. De term kanalisatie verwijst naar de mate waarin spelers worden aangemoedigd om te kiezen voor gereguleerde platforms in plaats van gokken zonder Cruks. Het doel van kanalisatie is om consumenten bescherming te bieden door hen te wijzen op veilige en betrouwbare gok omgevingen.
Op het moment dat de kansspelbelasting wordt verhoogd, kan dit een tegenovergesteld effect hebben en kanalisatie volledig in de weg staan. Ten eerste kunnen legale aanbieders zich gedwongen voelen om de verhoogde belasting door te berekenen aan hun bezoekers. Dit kan leiden tot minder gunstige odds, minder aantrekkelijke bonussen of hogere kosten, waardoor legale online casino’s minder competitief zijn in vergelijking met bijvoorbeeld een casino zonder Cruks. Deze tegenhangers hoeven zich namelijk geen zorgen te maken over deze verhoging en kunnen daardoor betere voorwaarden aanbieden. En dan hebben we het nog niet eens gehad over het feit dat je bij Nederlandse aanbieders ook nog te maken kunt krijgen met een gokstop.
Ten tweede is het mogelijk dat de verhoogde belasting de financiële positie van legale aanbieders verzwakt. Dit kan als gevolg hebben dat er minder investeringen worden gedaan in marketing en innovatie. Op het moment dat legale aanbieders minder goed zichtbaar zijn, wordt het moeilijker om zowel nieuwe spelers te trekken als bestaande spelers te behouden. Een casino zonder Cruks kan profiteren van deze situatie en hierdoor een groter marktaandeel verwerven.
Daarnaast speelt consumentenvertrouwen een belangrijke rol binnen kanalisatie. Aanbieders die onder toezicht staan van de Nederlandse Kansspelautoriteit worden regelmatig gecontroleerd, wat zorgt voor een zekere mate van vertrouwen en veiligheid. Buitenlandse casino’s hebben te maken met gok autoriteiten die elders zijn gevestigd, en Nederlandse spelers weten vaak niet hoe het is gesteld met de betrouwbaarheid hiervan.
Tot slot kan de verhoogde belastingdruk leiden tot een verlies van werkgelegenheid binnen de legale gokindustrie. Dit kan op de lange termijn schadelijk zijn voor de concurrentiekracht van de gereguleerde markt en de algehele kanalisatie verder onder druk zetten.

Hoe gaan andere landen hiermee om?

Als we ons verdiepen in het beleid van andere Europese landen, valt het op dat zij verschillende benaderingen hanteren. De balans tussen belastingtarieven en effectieve kanalisatie varieert sterk.
In Zweden bedraagt de kansspelbelasting momenteel 18%. Dit relatief lage tarief zorgt ervoor dat legale aanbieders competitief kunnen blijven. Het is dan ook niet verrassend dat er een hoge kanalisatiegraad van zo’n 90% is in Zweden. Dit betekent dat het overgrote deel van de spelers kiest voor gereguleerde platforms. Het lage tarief stelt aanbieders namelijk in staat om aantrekkelijke aanbiedingen te doen, waardoor spelers minder snel voor niet-gereguleerde aanbieders kiezen.
Aan de andere kant staat Malta bekend om zijn lage kansspelbelasting van 5%. Dit heeft het land tot een populaire jurisdictie gemaakt voor kansspelaanbieders, met een hoge kanalisatiegraad als gevolg. Het lage tarief stimuleert bedrijven om zich te registreren en te opereren binnen de wettelijke kaders, wat bijdraagt aan een gereguleerde en veilige kansspel omgeving voor spelers.
In contrast ervaren landen met zeer hoge belastingtarieven, zoals Italië, waar de tarieven kunnen oplopen tot 25%, vaak uitdagingen in het behouden van spelers binnen de legale markt. Door de hoge belastingtarieven maken spelers vaak de overstap naar een casino zonder Cruks, vanwege de betere financiële voorwaarden.
Het is daarom duidelijk dat een gezonde balans tussen redelijke belastingtarieven en effectieve regulering cruciaal is om een veilige en competitieve gokmarkt te waarborgen. Hoe de nieuwe plannen van de coalitie zich zullen ontwikkelen in de komende periode zullen dus erg belangrijk zijn voor de Nederlandse casino industrie.
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten