pexels photo 1057858

Waarom kiezen meisjes niet graag voor een Infra opleiding?

Economiejul 29 2022, 13:05
Iedereen, ongeacht nationaliteit of geografische ligging, heeft een fundamenteel mensenrecht op onderwijs. Volgens artikel 26 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens: onderwijs is een fundamenteel recht voor alle mensen. Onderwijs moet gratis worden verstrekt, op zijn minst in de basis- en fundamentele fasen. Basisonderwijs zal voor alle leerlingen verplicht zijn. Iedereen moet toegang krijgen tot technisch en beroepsonderwijs, en het hoger onderwijs moet voor iedereen gelijkelijk toegankelijk worden gemaakt op grond van verdienste.
Het onderwijs moet gericht zijn op de volledige ontplooiing van de menselijke persoonlijkheid en de versterking van de eerbied voor de mensenrechten en de fundamentele vrijheden, aldus lid 2/ Alle landen, rassen en religieuze groepen worden aangemoedigd samen te werken om begrip, verdraagzaamheid en vriendschap te bevorderen. Zij zal ook de inspanningen van de Verenigde Naties om de vrede te bewaren ondersteunen door de activiteiten van de Organisatie van de Verenigde Naties te bevorderen.

Ieder kind, jongen en meisje, heeft recht op volledige en ongehinderde toegang tot een onderwijservaring van hoge kwaliteit

Dit fundamentele mensenrecht wordt echter nog steeds ontzegd aan een groot aantal van 's werelds armste kinderen. De opleiding van een jonge vrouw is een investering in haar toekomst. Het is ook een investering in de toekomst van onze planeet - een wereld die welvarend, vreedzaam en ecologisch duurzaam is. Onderwijs is een geweldig instrument om elk kind te helpen zijn of haar doelen te bereiken, maar het kan ook gebruikt worden om begrip, respect en kameraadschap te kweken tussen mensen van verschillende culturen en religieuze achtergronden.
Onderwijs biedt zekerheid voor nu en kansen voor de toekomst voor alle kinderen, maar het is vooral belangrijk voor jonge vrouwen.

Infra speelt een belangrijke rol in ons dagelijks leven

Ondanks het feit dat Nederland het enorm goed doet op het gebied van gendergelijkheid, blijven vrouwen ondervertegenwoordigd in allerlei bedrijven en op allerlei gebieden. De vertegenwoordiging van vrouwen in verschillende sectoren wordt steeds belangrijker.

Opleidingen in de infrastructuur zijn mogelijk

Vakmensen die in de infrastructuur werken zijn alles van stratenmakers en hydraulische ingenieurs tot machinisten van grondverzetmachines, om maar een paar voorbeelden te noemen. Werken in de infrastructuur brengt met zich mee dat je je handen vuil maakt en tegelijk aan allerlei projecten samenwerkt. Je kunt ook in een kantoor werken, bijvoorbeeld in de voorbereiding bij een ingenieursbureau. De infrastructuurindustrie heeft voortdurend behoefte aan werknemers die goed opgeleid en bekwaam zijn. Dit biedt uitstekende kansen op de arbeidsmarkt. Kiezen voor een monteur gas water warmte opleiding in Nederland kiezen is geen slecht idee.

Je leert hoe je wegen, rioleringen, en andere soorten bouwprojecten aanlegt 

Een moeilijke maar plezierige loopbaan waarin je het grootste deel van je tijd buiten werkt. Je bent in uitstekende lichamelijke conditie, en je werkt graag in een groep met je collega's. Enthousiast? Kies voor opleidingen betreffende infra en een loopbaan in de infrastructuur!
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten