asielzoekers

Een druppel op de gloeiende plaat: EU-akkoord zal instroom van asielzoekers niet beteugelen

EUjun 14 2023, 18:00
Het nieuwe akkoord tussen de lidstaten van de Europese Unie over de afhandeling van asielverzoeken heeft de aandacht getrokken in de media. Over het algemeen werd dit nieuws positief ontvangen. Echter, nu de instroom van asielzoekers volkomen uit de hand dreigt te lopen en de aantallen naar ongekende hoogten stijgen, komt dit akkoord als mosterd na de maaltijd.
Premier Rutte beweert dat hij streeft naar beheersbare aantallen asielzoekers, maar kan het nieuwe EU-akkoord dit doel daadwerkelijk verwezenlijken? Het antwoord is kort en simpel: nee. Henk Kamp, een deskundige op het gebied van asielzaken en tevens prominent lid van de VVD, heeft onlangs uitgelegd wat het ultimum remedium zou zijn: aanpassing of zelfs opzegging van het VN-Vluchtelingenverdrag en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Volgens Kamp zal de EU, gezien de incorporatie van deze verdragen in het EU-recht, moeten meegaan met deze veranderingen. Indien niet, dan zullen we onze relatie met de EU moeten herzien. Premier Rutte is echter nog niet zo ver. In zijn wekelijkse gesprek met de NOS benadrukte hij dat we binnen de kaders van de verdragen moeten blijven.
Dit betekent overigens niet dat we helemaal geen vluchtelingen meer moeten opnemen in de EU, inclusief Nederland. Het gaat erom dat de aantallen, zoals premier Rutte herhaaldelijk benadrukt, beheersbaar zijn.
In een ideale situatie zouden we zelf moeten kunnen bepalen hoeveel vluchtelingen we opnemen en, zoals sociale wetenschapper Ruud Koopmans voorstelt, zelfs welke vluchtelingen: "Je kunt een zeer restrictief systeem invoeren zoals Denemarken, maar tegelijkertijd ook meer échte vluchtelingen opnemen, bijvoorbeeld via hervestigingsprogramma's van de VN," schrijft Hans Roodenburg in Wynia's Week.
Help DDS deze moeilijke tijden door te komen. Help ons een vuist te maken tegen de mainstream media én tegen het partijkartel. Strijd zij aan zij met ons. Doneer op BackMe en strijd zij-aan-zij met DDS tegen het de globalistische elites.
Het is van essentieel belang dat we de realiteit onder ogen zien. Het nieuwe EU-akkoord zal geen significante verandering teweegbrengen in de instroom van asielzoekers. Als we daadwerkelijk streven naar beheersbare aantallen en een zorgvuldige selectie van vluchtelingen, moeten we onze aanpak heroverwegen en ons niet beperken tot symptoombestrijding. Laten we op zoek gaan naar oplossingen die de belangen van zowel de vluchtelingen als onze samenlevingen respecteren, zonder onze grenzen en controle uit het oog te verliezen.
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten