screen shot 2023 08 26 at 150434

Europarlementariër Rob Roos waarschuwt voor afschaffing van Nederlands vetorecht

EUnov 22 2023, 12:38
In een cruciaal moment voor de Nederlandse politiek, brengt Europarlementariër Rob Roos een dringende boodschap aan de Nederlandse kiezers. Met de verkiezingen in volle gang, waarschuwt Roos voor een zorgwekkende ontwikkeling binnen de Europese Unie: het mogelijke afschaffen van het Nederlandse vetorecht. Dit vooruitzicht, dat de soevereiniteit van Nederland zou kunnen ondermijnen, is een kwestie die volgens Roos cruciale aandacht verdient tijdens deze verkiezingen.
De EU, onder leiding van de Commissie-Von der Leyen, lijkt haar grip op de lidstaten te verstevigen. Sinds 2019 is er een duidelijke verschuiving merkbaar waarbij meer macht naar Brussel wordt overgedragen. Dit blijkt onder andere uit de oprichting van het corona-herstelfonds van ruim €800 miljard, waarbij de EU gemeenschappelijke schulden aangaat. Daarnaast heeft de EU zich na de Russische aanval op Oekraïne steeds meer opgeworpen als een geopolitieke speler.
Een specifiek zorgpunt dat Roos benadrukt, is het voorstel van Duitsland, Nederland en andere EU-lidstaten om het nationale vetorecht op buitenlands- en veiligheidsbeleid volledig af te schaffen. Roos ziet dit als een directe aanval op de Nederlandse autonomie en een stap richting een Europese superstaat waarin Nederland slechts een ondergeschikte rol speelt.
Bovendien maakt de EU haast met de uitbreiding en het vergroten van haar macht. De toetreding van landen als Oekraïne, Moldavië en de Westelijke Balkan betekent volgens Roos een enorme financiële belasting voor de EU, die uiteindelijk zou kunnen leiden tot een situatie waarin de EU zelf belastingen gaat innen.
De stem van vandaag in het Europees Parlement over het openen van een 'conventie' om de EU-verdragen te herzien, is een cruciaal moment. Als de christendemocraten, liberalen, sociaaldemocraten, groenen en radicaal-links hun zin krijgen, zou dit de afschaffing van het Nederlandse vetorecht op maar liefst 65 beleidsterreinen kunnen betekenen. Dit zou een ramp zijn voor Nederland, dat nu al de grootste nettobetaler per hoofd van de bevolking is.
Help DDS deze moeilijke tijden door te komen. Help ons een vuist te maken tegen de mainstream media én tegen het partijkartel. Strijd zij aan zij met ons. Doneer op BackMe en strijd zij-aan-zij met DDS tegen de globalistische elites..
Roos roept de Nederlandse kiezers op om vandaag met dit in gedachten te stemmen. Het is van vitaal belang dat Nederlandse partijen, vooral diegenen die deel uitmaken van Europese fracties die deze plannen steunen, zich duidelijk uitspreken tegen deze machtsverschuiving. De toekomst van Nederland in de EU is een 'olifant in de Kamer' en het is essentieel dat kiezers dit vandaag in overweging nemen.
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten