shutterstock 1230557026

'Antifa is linkse zooi, redeloze destructie, razernij tegen de samenleving. Femke Halsema piest in hetzelfde potje!'

Geen categoriejun 03 2020, 9:00
Macro-econoom Frits Bosch ziet de huidige gewelddadige onlusten in de Verenigde Staten en denkt daarbij aan de Amsterdamse Studentenopstand van 1968 die hij zelf gadesloeg. Hij ziet parallellen: "Antifa is dezelfde linkse zooi die ik in Mokum meemaakte," vindt hij: "redeloze destructie, razernij om de samenleving kapot te maken." En onder Femke Halsema sluit ook het Amsterdam van 2020 zich weer aan bij deze destructieve beweging.
Wat er in de VS gebeurt is voor mij zeer herkenbaar: 1968, de Studentenopstand. Van 1968 tot 1976 studeerde ik aan de UvA en had ik een appartement aan de singel. Ik heb toen het vechten tegen de politie, het kapotmaken van wegen en etalages, de rookbommen en de gewelddadige Lange Mars door de Instituties van nabij meegemaakt. Wat er nu in de VS gaande is heeft niets met de moord op George Floyd te maken, maar alles met pure linkse fascistoïde destructie. De familie van Floyd vraagt te stoppen met het geweld. Ze gaan gewoon door. President Trump begrijpt goed wat de wortels zijn van dit protest. We moeten hem steunen.
Rechtsfilosoof Paul Cliteur stelt: "Eén van de grote problemen van onze tijd - een probleem dat filosofen, politici, intellectuelen en geëngageerd schrijvers zou moeten bezighouden - is de haat jegens de westerse cultuur, de occidentofobie. De westerse cultuur, tot ontwikkeling gekomen in het oude Griekenland, het oude Rome, vermengd met christelijke elementen in de middeleeuwen, tot een herleving gebracht in de renaissance en geseculariseerd in de Verlichting, is de bron van democratie, rechtsstaat en mensenrechten. Het is wat wij ‘zijn’. Of waar we ‘vandaan komen’. Het is de voedingsbodem voor de waarden die in grondwetten en verdragen worden uitgedragen. Het is waar onze ‘kernwaarden’ vandaan komen."
Maar die cultuur wordt aangevallen, niet alleen door de ideologie van terroristen, maar ook door ‘onszelf’. Wij, nuttige idioten, wij zijn gaan denken dat die eigen cultuur ‘relatief’ is, immers alle culturen zijn gelijk. We zijn gaan denken dat we niet meer van ‘wij’ mogen spreken, want dat is immers ‘wij/zij-denken’. Die occidentofobie, die haat jegens wat we zijn, maakt ons zwak en kwetsbaar. Cliteur zegt dat ter bestrijding van occidentofobie zou een groot cultuuroffensief nodig zijn. Je zou dat zelfs als een expliciete doelstelling van de EU of van de Raad van Europa kunnen zien. Maar de EU denkt nu dat ze ‘islamofobie’ of ‘racisme’ moet bestrijden. Maar vanuit het Europees mensenrechtenperspectief zou men ‘islamofobie’ of ‘religiofobie’ als een uiterst rationeel en wenselijk verschijnsel moeten waarderen.
Volgens Cliteur is de afkeer van het Westen een groot probleem. En die afkeer van de westerse cultuur is tegenwoordig zo wijdverbreid binnen Europa dat het gevaarlijke vormen aannemt. Een cultuur kan namelijk niet voortbestaan als een groot deel van de bevolking die cultuur haat of daarvan een disproportionele afkeer heeft. De bestuurlijke en intellectuele elites in het westen zijn totaal verziekt geraakt door occidentofobie. De EU moet dus in actie komen met een goed doordacht programma om onze culturele zelfmoord tegen te gaan. Misschien nog niet de occidentofobie zelf strafbaar maken, maar dan toch het aanzetten daartoe. Eerder voorlichting op scholen over de zegeningen van de westerse cultuur. Het presenteren van statistieken waaruit blijkt dat in de westerse cultuur mensen rijker, gezonder en gelukkiger zijn dan in niet-westerse culturen.
Cliteur meent dat dit ook de reden is waarom mensen uit niet-westerse culturen naar het westen komen en niet omgekeerd. Maar toch wordt in het Westen ook voortdurend de occidentofobie aangewakkerd door de beklemtoning van de mindere kanten van de westerse cultuur: nadruk op slavernijverleden, kolonialisme, twee wereldoorlogen et cetera. Er wordt volgens Cliteur door de occidentofoben geen middel geschuwd om de haat jegens het Westen aan te wakkeren.
Dat verwijt ik ook VVD, met name premier Mark Rutte. In de bijna tien jaar dat hij aan het bewind is heeft hij het ‘tere vaasje’ Nederland kapot gemaakt. Occidentofobie kennen we ook in Nederland maar al te goed: de gigantische zelfhaat over ons verleden, over wie we zijn en hoe we zo geworden zijn.
Antifa heeft dat verhaal over ons verleden wel: maar dan met een vals narratief. Ik kijk geregeld naar CNN, en zij reppen met geen woord over Antifa. Fox News vertelt daarentegen alles over Antifa. Antifa is dezelfde linkse zooi die ik in Mokum meemaakte. Het is een redeloze destructie, razernij om de samenleving kapot te maken. Femke Halsema piest in hetzelfde potje. Zij is verre van Amsterdams burgemeester. Zij is nog steeds dat GroenLinks-Kamerlid. Ze doet werkelijk alles verkeerd wat je maar verkeerd kan doen. Paulien Krikke in het kwadraat. Halsema moet opstappen. Ze is heel slecht voor onze hoofdstad, voor onze samenleving en voor ons land.
Frits Bosch, auteur van “Risico als obsessie”, “Dat is het risico”, “Wereld op een keerpunt” “Onbehagen bij de elite”, “Schaft ook Nederland zich af?” en “Feminisme op de werkvloer”.
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten