Boerkaverbod gaat niet ver genoeg: Antifa kan nog steeds met gezichtsbedekking voorbijgangers neerknuppelen

Boerkaverbod gaat niet ver genoeg: Antifa kan nog steeds met gezichtsbedekking voorbijgangers neerknuppelen

Geen categoriejul 30, 12:00
De Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding wordt onterecht uitgekleed tot boerkaverbod, aldus Vicki Van Lommel in een nieuwe bijdrage voor DDS. Ze legt uit waarom: "Als je moeite hebt met de wet die per 1 augustus gezichtsbedekkende kleding verbiedt, dan moet je alle veiligheidswetgeving in vraag stellen als je rechtvaardig wilt handelen."
Er is een heleboel ophef over de Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding die per 1 augustus 2019 in Nederland in werking zal treden. Is de weerstand tegen de wet echter terecht?
“Het is zeer de vraag of dat verbod gehandhaafd wordt. Zeker nu predikers en politici verzet hebben aangekondigd”, schrijft Elsevier Weekblad. Het handhaven van de wet zou de vrijheid van godsdienst in gevaar brengen, stigmatiseren, polariseren en isoleren volgens de islamitische partij NIDA.
Met de aankomende wet ben je echter nog altijd geheel vrij om te geloven wat je wilt. Verder kan je je afvragen als je kiest om bepaalde kleding te dragen of je dan zelf niet bijdraagt aan stigmatisering, polarisatie en isolatie?
Met de keuze voor bepaalde kleding maak je altijd een statement. Het vertelt mede iets over wie je bent en waar je voor staat. Dat zorgt ervoor dat je bepaalde groepen mensen aantrekt en anderen minder geneigd zullen zijn om met je in gesprek te gaan. Als je een bivakmuts op hebt bijvoorbeeld zullen niet zoveel mensen op je afstappen.
Waar toenmalig PvdA-minister Ronald Plasterk het voorstel destijds indiende en zijn partij en de SP in 2016 samen nog vóór het verbod stemden in de Tweede Kamer, stemden ze vorig jaar samen met D66 en GroenLinks tegen de wet in de Senaat.
De wet wordt ondertussen onterecht uitgekleed tot boerkaverbod. Zo verkondigde hoogleraar Annelies Moors dat hoge hakken minstens zo problematisch zijn als een boerka, omdat ze ook nog eens slecht zijn voor de gezondheid. Wat mevrouw Moors echter vergeet is dat hakken in bepaalde beroepen worden verplicht omdat ze onderdeel zijn van een uniform c.q. bedrijfskleding. Als een vrouw besluit in het leger te gaan, zal ze echt niet op patrouille gaan op hoge hakken.
En zegt Moussa L.: “Het kan zijn dat je de niqab uitdoet, en vijf minuten later ben je dood. Hoe kom je dan bij Allah terecht?”
Hoe ‘vrij’ voel je je dan als vrouw met dergelijke uitspraken om je boerka uit te doen? Als God bepaalt dat je alleen met een boerka bij hem komt, dan trek je als man toch ook heel snel een aan?!
In het kort wordt met het wetsvoorstel uitvoering gegeven aan de afspraak in het Regeerakkoord “Bruggen slaan” van het kabinet-Rutte II dat gezichtsbedekkende kleding wordt verboden in het onderwijs, de zorg, het openbaar vervoer en overheidsgebouwen. Het wettelijk verbod geldt voor het dragen van álle kleding die het gezicht geheel bedekt of zodanig bedekt dat alleen de ogen onbedekt zijn, of onherkenbaar maakt in het openbaar vervoer, onderwijs-, overheids- en zorginstellingen.
Dat wil dus zeggen dat ook bivakmutsen en aanverwanten in openbare gebouwen en openbaar vervoer worden verboden. Hoe groot blijft de tegenstand tegen deze wet, als degenen morgen in elkaar worden geslagen door iemand met bijvoorbeeld een bivakmuts of panty over het hoofd?
Als je de wet bekijkt vanuit het algemeen belang, dan gaat deze feitelijk nog niet ver genoeg. Immers Antifa en aanverwanten hebben nog steeds de ruimte om met gezichtsbedekkende kleding ‘vredelievend’ te demonstreren en onschuldige(n) (voorbijgangers) met knuppels en loden pijpen in elkaar te slaan. Ondanks ze (buitensporig) geweld gebruiken, hebben ze het lef niet om hun ware identiteit te laten zien.
Individuen zouden wat minder bepaalde wetgeving op zichzelf moeten reflecteren. Dit is geen boerkaverbod, maar een verbod op álle gezichtsbedekkende kleding. Die feitelijk in de hele openbare ruimte zou moeten gelden om uitwassen van geweld waarbij gezichtsbedekkende kleding wordt misbruikt in de kiem te smoren. Zeker in deze tijd waarin polarisatie toeneemt en steeds meer mensen geweld lijken te rechtvaardigen in naam van onder andere migratie en klimaat of omdat een mening hem/haar niet bevalt, is uitbreiding van de wet te rechtvaardigen. Dit om te voorkomen dat iedereen zich genoodzaakt ziet het recht in eigen hand te nemen omdat mensen met een minder uitgesproken mening zich niet eens meer veilig voelen. Ambtsdragers die een voorbeeldfunctie hebben en de wet niet handhaven, geven het signaal van wetteloosheid af. Het bevoegd gezag dat niet handhaaft dient ter verantwoording te worden geroepen, desnoods door hen uit hun functie te ontheffen.
Veiligheidswetgeving is in vele gevallen discriminerend. Dan heeft echter geen enkele politicus er moeite mee om inbreuk te doen op de persoonlijke ruimte van mensen. Denk bijvoorbeeld aan de Sleepwet waarbij buitensporig gegevens worden verzameld ten behoeve van de bescherming van het algemeen belang. Dat terwijl een grote meerderheid zich gewoon aan de wet houdt.
Als je moeite hebt met de wet die per 1 augustus gezichtsbedekkende kleding verbiedt, dan moet je alle veiligheidswetgeving in vraag stellen als je rechtvaardig wilt handelen.
Ing. Vicki Van Lommel schrijft over duurzaamheid, klimaat, energie, circulaire economie, politiek en samenleving.
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten