omtzigt

CDA-Kamerleden helemaal klaar met passieve houding van regering rondom het coronavirus! 'Waarom nemen we geen maatregelen zoals de rest wel doet?'

Geen categoriefeb 24 2020, 16:00
Kamerleden Omtzigt, Van Helvert en Kuik - allen CDA - hebben zojuist schriftelijke vragen ingediend bij onze minister voor Medische Zorg en de minister van Buitenlandse Zaken. Overal in Europa zijn overheden al maatregelen aan het treffen rondom een mogelijke uitbraak van het coronavirus, maar in Nederland blijft de regering verdacht stil. Ook het RIVM heeft compleet andere adviezen dan alle andere gezondheidsorganisaties.

1. Herinnert u zich dat u op eerdere kamervragen antwoordde, “op dit moment nemen wij op basis van de ons beschikbare wetenschappelijke informatie van het RIVM aan dat een persoon pas besmettelijk is vanaf het moment dat er symptomen zijn (hoesten, koorts, luchtwegklachten)”?
2. Bent u bekend met het feit dat het RIVM al een tijd op haar site dit een heel stuk minder stellig heeft staan: “ Vraag: Wat kunnen we zeggen over besmettelijkheid tijdens de incubatietijd? Antwoord: Het nieuwe coronavirus wordt overgedragen door hoesten en niezen. Tot nu toe lijkt de overdracht van het virus tijdens de incubatietijd, dus voordat er klachten ontstaan, een zeer beperkte rol te spelen. Wel is bekend dat hoe zieker iemand is, hoe meer virus hij verspreidt.” (Bron: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden op 22 februari 2020)?
3. Bent u bekend met het feit dat ook de WHO schrijft dat: “According to recent reports, it may be possible that people infected with 2019-nCoV may be infectious before showing significant symptoms. However, based on currently available data, the people who have symptoms are causing the majority of virus spread.” (https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses)?
4. Houdt het beleid van de Nederlandse regering rekening met de mogelijkheid dat het coronovirus al (een beetje) besmettelijk kan zijn tijdens de incubatieperiode?
5. Hoeveel Nederlanders stonden er op de passagierslijst van de Westerdam? Met hoeveel van deze mensen heeft de GGD uiteindelijk contact gekregen na terugkeer in Nederland? Welke lessen zijn hieruit geleerd?
6. Deelt u de mening dat nu er een eerste forse uitbraak van het coronavirus binnen het Schengengebied (Noord-ItaIië), zich voordoet, het risico voor Nederland fors verhoogd is?
7. Hoe coördineren de landen van de Schengenzone, waarin miljoenen mensen dagelijks nationale grenzen passeren zonder controle, het indammen van de verspreiding van het coronvirus?
8. Kunt u aangeven op welke wijze EU-landen op dit moment maatregelen zoals reisbeperkingen, meldplichten etc. coördineren?
9. Deelt u de mening dat de Nederlandse samenleving en economie een aantal kenmerken hebben, die haar buitengewoon kwetsbaar maken voor een grootschalige quarantaine situatie, zoals een grote haven en het vervoer van grote hoeveelheden verse en bederfelijke producten?
10. Worden speciale maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat cruciale onderdelen van de Nederlandse economie kunnen blijven draaien, ook als een pandemie uitbreekt? Zo ja, welke?
11. Bent u ervan op de hoogte dat Oostenrijk treinen uit ItaIië tijdelijk tegenhield en de Italiaanse regio Puglia mensen die uit Noord-ItaIië komen, zich laten melden bij de huisarts?
12. Welke effectieve maatregelen neemt Nederland om ervoor te zorgen dat de kans op verspreiding van het coronavirus van ItaIië naar Nederland verkleind wordt? Kunt u die toelichten?
13. Klopt het dat we effectief te maken hebben met de meest grootschalige quarantainemaatregelen uit de wereldgeschiedenis?
14. Hoe verklaart u dat Nederland te midden van deze grootschalige quarantaine geen reisrestricties oplegt?
15. Welke internationale organisaties hebben tot nu toe reisrestricties aangeraden voor welke gebieden? Zijn internationale organisaties vrij van politieke druk om voorstellen te doen om restricties op reizen naar bepaalde gebieden aan te raden als ze dat nodig achten?
16. Bestaat er een meldplicht voor mensen die in de afgelopen week in zones geweest zijn waar honderden mensen besmet zijn met het coronavirus en waarvoor lokale autoriteiten restricities hebben afgekondigd, zoals Daegu en Cheongdo (Zuid-Korea), Qum (Iran) en Lombardije (ItaIië). Zo nee, waarom niet en waarom worden reizigers uit deze gebieden niet gevolgd en/of actief opgespoord en gevraagd zich te melden?
17. Acht u het verantwoord dat er nog steeds rechtstreeks vluchten naar Amsterdam zijn vanuit Beijng en andere centra van de coronabesmettingen? Zo ja, waarop baseert u dat vertrouwen?
18. Kunt u aangeven wat het huidige reisadvies is naar streken (in bijvoorbeeld China, ItaIië, Iran en Zuid-Korea) die door het coronavirus getroffen zijn? Is dat advies van het ministerie van buitenlandse zaken nog adequaat?
19. Betekent het feit dat het reisadvies voor heel ItaIië op 24 februari nog groen is, dat mensen die nu nog naar gebieden reizen waar een volledige lockdown is, kunnen rekenen op volledige consulaire bijstand wanneer ze in de problemen zitten?
20. Ziet u, gezien het feit dat er nog veel onbekend is over het virus, de verspreiding en de risico’s, dat er een grote behoefte is aan actuele betrouwbare informatie? Wat is uw aanpak om inwoners, reizigers, het parlement en de media op een punt actueel op de hoogte te houden rondom de laatste ontwikkelingen? Is er aanleiding om dat op een specifieke plek te doen, die frequent geüpdatet kan worden?
21. Kunt u deze vragen een voor een en voor het eind van deze week beantwoorden?

Het CDA laat het niet zitten bij een simpele ja of nee. Zij, en wij allemaal in Nederland, willen duidelijkheid. Want overal worden best extreme maatregelen genomen, maar hier in Nederland blijft men lekker door kabbelen. Is dit namelijk wel zo verstandig om te doen?
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten