CDA komt met onzalige plan om dienstplicht opnieuw in te voeren. Geert Wilders heeft de best mogelijke reactie

Geen categoriejul 02 2016, 17:00
In gesprek met het Algemeen Dagblad pleit CDA-leider Sybrand Buma voor herinvoering van de dienstplicht.
Of, beter gezegd, heractivering ervan. In theorie bestaat de dienstplicht namelijk nog steeds. Alleen de opkomstplicht is afgeschaft. Die kan gewoon weer geactiveerd worden waardoor de dienstplicht ineens terug is van weggeweest.
Ironisch genoeg denkt de journalist van het AD tijdens het gesprek dat Buma terugwil naar een actieve rol voor de kerk om de maatschappij weer bij elkaar te brengen. Lees dit maar, Buma begin, waarna de journalist hem onderbreekt:

"We moeten het samen keren. Erkennen dat de route anders moet. Dit loopt vast. Weet je, het is goed dat de verzuiling verleden tijd is, maar we hadden toen nog wel verbindende elementen. Groepen kwamen elkaar tegen. Nu zijn we 17 miljoen individuen geworden, die vooral moeten doen wat ze willen, ieder voor zich. We moeten terug naar iets wat het verband terugbrengt. Wat laat zien dat er meer is dan vandaag, dat er normen zijn. We hadden ooit zo’n instituut, dat heette de..."

De journalist reageert:

"De kerk?"

Nou nee. Buma:

"Dat had gekund. Maar die staat niet in de Grondwet. Ik bedoel de dienstplicht."

Vervolgens legt Buma uit:

,,Nee, de opkomstplicht is afgeschaft. Maar die kunnen we weer activeren. We hebben in deze samenleving niets meer waarbij onze jongeren uit hun sociale context gebracht worden. Na de basisschool komen aanstaande chirurgen en vrachtwagenchauffeurs elkaar nooit meer tegen. Iedereen zit in zijn eigen groepje."

Het plan is met name gericht op zogenaamde probleemjongeren, oftewel, in veel gevallen: jongeren van allochtone afkomst die zich niet weten te gedragen:

"Dat vinden die raddraaiers die met stenen gooien misschien niet leuk, maar het zou wel goed voor ze zijn. Bij Defensie, maar misschien kan die dienst ook vervuld wordt bij de politie, misschien ook wel de zorg. Maar het begint bij de militaire component. Stapsgewijs, want de krijsmacht moet het wel aan kunnen."

Met andere woorden, Buma wil die raddraaiers discipline bij brengen in het leger en ze meteen ook leren om te gaan met wapens en explosieven. Daarnaast krijgen ze in het leger dan ook nog eens tactische training.
Heel gek, maar op de één of andere manier vind ik dat niet heel plezant klinken. En daarin sta ik niet alleen. Zie hier de epische reactie van PVV-leider Geert Wilders op dit plan:
Hard, maar het klopt wel volledig. Als we nou iemand geen militaire opleiding moeten geven dan zijn het dit soort jongeren.
Nou zegt Buma ook te kijken naar de mogelijkheden om de dienstplicht in sommige gevallen te laten verrichten "in de zorg" en bij "de politie," maar ook dat levert natuurlijk potentiële problemen op. Daar komt bij dat ik er geen moment aan twijfel waar dit soort types voor zullen kiezen als ze voor de keuze gesteld worden: die militaire training kunnen ze mogelijkerwijs nog een keer gebruiken, alleen dan niet vóór ons land maar ertegen.
Nee, dat geldt niet voor elke straatjongere, maar als er 100 bijzitten voor wie dat geldt hebben we al een immens probleem om handen.
En dan nog iets: Buma stelt ook dat de dienstplicht ook moet gelden voor meisjes. Ja, dat lees je goed: de leider van onze grootste christelijke partij wil dat meisjes gedwongen worden om (mogelijkerwijs) in de krijgsmacht te dienen. Want meisjes op pad sturen als er oorlog is, is blijkbaar héél christelijk:

"Over de periode valt te praten. Een jaar misschien. Of een half. En het moet inderdaad verplichtend zijn, voor iedereen dus ook voor meisjes, bijvoorbeeld na de middelbare school. Dat kan natuurlijk niet ineens. Laten we beginnen met de raddraaiers. Er komt een heel grote groep aan die de aansluiting bij de maatschappij dreigt te missen."

In het interview bekritiseert Buma de individualisering van de samenleving, veroorzaakt door liberalen. Deels heeft hij daar wellicht een punt mee: bij D66 en VVD gaat liberalisme immers niet samen met religie of cultuur. Daardoor verdwijnt de samenhang in de samenleving.
Tegelijkertijd maakt Buma zich natuurlijk schuldig aan hetzelfde denken door hetzelfde van meisjes te eisen als van jongens. Juist een christelijke politicus zou moeten begrijpen dat er natuurlijke verschillen zijn tussen de twee en dat we in beginsel andere rollen hebben in de samenleving. Natuurlijk kan een meisje ervoor kiezen om in het leger te dienen, maar het kan en mag nooit zo zijn dat ze daartoe gedwongen wordt. Onze potentiële moeders horen zich niet eens bijna in de omgeving van het front te begeven; daar zijn wij mannen voor.
Buma is een sympathieke man die de potentie heeft om het CDA weer op de politieke kaart te zetten -- een ontwikkeling waar Nederland buitengewoon veel behoefte aan heeft, al ware het maar omdat de christendemocraten een verbindende factor zijn in de samenleving. Maar dit proefballonnetje moet hij maar zo snel mogelijk neerhalen.
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten