Controverse rond kandidatuur Jean-Pascal van Ypersele voor voorzitterschap VN–klimaatpanel

Geen categoriejan 16 2015, 17:00
Jean-Pascal van Ypersele is geen neutrale wetenschapper maar een 'radicale ecologistische militant', die zich te zeer vereenzelvigd met de opvattingen van de milieubeweging.
Mededeling.
Door de auteurs van het boek “Climat: 15 vérités qui dérangent”, 2de uitgave, 2014, (onder wetenschappelijke leiding van Prof. István Markó), en enkele gelijkgezinde onderzoekers.
Wij verzoeken de Belgische federale regering de steun, die door de vorige regering gegeven werd aan de kandidatuur van Prof. van Ypersele voor het voorzitterschap van het 'Intergovernmental Panel on Climate Change' (IPCC), te herzien.
Wij, die dit document ondertekenen,
In overweging nemend dat Prof. Jean-Pascal van Ypersele officieel kandidaat is voor het voorzitterschap van de IPCC;
In overweging nemend dat Prof. van Ypersele systematisch elk debat weigert met al wie een andere mening heeft dan de zijne, zij het wetenschappers of niet;
In overweging nemend dat Prof. van Ypersele diegenen, die kritiek uiten op het IPCC “negationisten” noemt, een term die gebruikt wordt om diegenen aan te duiden die het bestaan van de nazi–gaskamers ontkennen;
In overweging nemend dat Prof. van Ypersele tussengekomen is om een wetenschappelijk colloquium te doen verbieden op de Universitaire Stichting van Brussel waaraan Prof. Fred S. Singer (Universiteit van Virginia, USA, vroegere projectleider bij de NASA voor satellietmetingen van de temperatuur van de atmosfeer) en Claes–Göran Johnson (Koninklijke Polytechnische School, Universiteit van Stockholm, en specialist inzake turbulentie en thermodynamica van de atmosfeer), allebei, samen met duizenden anderen, critici van de officiële wetenschap van de IPCC;
In overweging nemend dat het Centrum Georges Lemaître (TECLIM, UCL) voor onderzoek van onze aarde en het klimaat een petitie opgesteld heeft, met medewerking van Prof. van Ypersele, maar deze daarna ingetrokken heeft, om aan de universitaire autoriteiten te vragen tuchtsancties op te leggen aan één van de collega’s van Prof. van Ypersele, met als motief de kritiek die deze wetenschapper geformuleerd heeft op de officiële wetenschap van de IPCC;
In overweging nemend dat Prof. van Ypersele gewerkt heeft voor de machtige ecologistische NGO Greenpeace (verslag «Impacts des changements climatiques en Belgique», Philippe Marbaix et Jean-Pascal van Ypersele (onder leiding van), Greenpeace, Bruxelles, 2004, 44p.) die onder meer ten strijde trekt om niet alleen van fossiele energie, maar eveneens van nucleaire energie voor burgerdoeleinden afstand te nemen. Deze organisatie is ook voorstander van negatieve economische groei in het kader van een project dat men alleen maar politiek en in sterke zin ideologisch kan noemen, maar waarvan de toepassing echter het failliet zou betekenen van de sociale zekerheid en het pensioensysteem;
In overweging nemend dat de wetenschappelijke consensus waarnaar Prof. van Ypersele verwijst onbestaande is en dat de toetreding van deze radicale ecologistische militant tot het presidentschap van het IPCC de verdere politisering en vergiftiging zou betekenen van een debat dat in alle sereniteit gevoerd moet worden;
Vragen omwille van deze motieven en in het belang van de wetenschap aan de Belgische federale regering de steun, die onder de vorige regering aan de kandidatuur van Prof. van Ypersele toegekend werd als kandidaat voor het presidentschap van de IPPC, te herzien.
- - -
Opgesteld in Brussel, 2 januari 2015
ANNE DEBEIL, Burgerlijk Ingenieur Chemie, ingenieur–consultant in veiligheid & milieu
DRIEU GODEFRIDI, Jurist, Doctor in Filosofie, Essayist
HENRI LEPAGE, Econoom
ISTVAN MARKO, Doctor in Chemie, Professor aan de 'Université Catholique de Louvain' (UCL)
HENRI MASSON, burgerlijk ingenieur, Doctor in de Toegepaste Wetenschappen, Professor emeritus aan de Universiteit van Antwerpen en 'Visiting Professor' aan de 'Maastricht School of Management'
LARS MYREN, Burgerlijk Ingenieur Chemie, ingenieur–consultant in veiligheid en milieu
ALAIN PRÉAT, Doctor in Geologie, Professor aan de 'Université Libre de Bruxelles' (ULB).
De auteurs uiten hun persoonlijke mening.
- - -
Voor mijn eerdere DDS–bijdragen zie hier.
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten