De komende pensioenkortingen zijn diefstal van het uitgestelde loon van werkende mensen!

De komende pensioenkortingen zijn diefstal van het uitgestelde loon van werkende mensen!

André Rennenberg, Fractievoorzitter van de lokale partij Ouderen Appèl Eindhoven vindt dat de komende kortingen op de pensioenen diefstal is van uitgesteld loon van de werkende mensen. Hij roept de Tweede Kamer op dit te voorkomen. "De Algemene Beschouwingen na Prinsjesdag zijn de eerste opmaat van herstel naar vertrouwen", aldus de nestor van de Eindhovense gemeenteraad.

Als fractievoorzitter van het Ouderen Appèl Eindhoven, een lokale partij die al 25 jaar staat in de politieke arena van de Lichtstad, richt ik me tot u met het volgende.

Deze maand zijn wij in Zuid-Nederland 75 jaar bevrijd. In die dagen, nu dus 75 jaar geleden, lag het hele land in puin en as. Volgend jaar zal het 75 jaar geleden zijn dat heel Nederland is bevrijd. In de afgelopen 75 jaar is Nederland door de inzet van vele mensen, waarvan een groot aantal al geruime tijd gepensioneerd is, weer opgebouwd tot het land, waarop wij allen trots konden zijn. Omdat Nederland zo snel mogelijk moest herstellen, waren voor hen werkweken, van 6 dagen tot 10 uur per dag niet vreemd.

Dat nu juist deze groep mensen de klos dreigt te worden van negatieve gevolgen van de cijfermatigheid, die we rekenrente noemen, is, gezien hun destijds geleverde inzet, erg triest.

In 2017 telde Nederland 3.159.000 inwoners van 65 jaar en ouder (CBS, 2018). Door de toenemende vergrijzing, het aantal 65-plussers groeit van 18 procent van de bevolking in 2017 naar 26 procent. Na 2040 zal de vergrijzing weer afnemen. Het aantal mensen dat afhankelijk is van AOW en aanvullend pensioen zal de komende jaren toenemen.

Iedereen wil oud worden, niemand wil het zijn! De onzekerheden over de hoogte van het (toekomstige) pensioen versterkt het maatschappelijk onbehagen onder ouderen. Veel van de huidige 65-plussers moeten het doen met een klein pensioentje van 300 tot 700 euro per maand. Het door de reclameindustrie gevoede beeld van het “Zwitserleven-gevoel” is slechts weinigen gegeven. Ondanks het onlangs afgesloten pensioenakkoord hangen donkere donderwolken boven de hoofden van de gepensioneerden. Alom wordt gesproken van op handen zijnde kortingen oplopend van 5 tot 15 procent. Deze kortingen zullen hun schaduw vooruitwerpen op het bestedingsgedrag van de oudere consument. U kent het nog wel: iedere euro wordt vele malen omgedraaid, dan pasd uitgegeven.

Uit inmiddels uitgelekte informatie vanuit de Miljoenennota 2019 blijkt dat de gepensioneerden zich niet hoeven te verheugen. In doorsnee genomen, gaat hún koopkracht slechts met 1,1 procent omhoog. Het lijkt voor de hand liggend dat de koopkrachtstijging, evenals in voorgaande jaren, teniet zal worden gedaan door de op handen zijnde kortingen en andere prijsverhogingen van de vele vast lasten.

Deze te verwachte gang van zaken zorgt voor grote problemen voor veel gepensioneerden, zo zeer zelfs dat minister Wouter Koolmees spreekt van een “opletpunt”, als hij het over de positie van gepensioneerden heeft.

Graag breng ik ook het volgende onder uw aandacht.

Ook Peter Borgdorff, voorzitter van het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) en Jos Brocken, voorzitter Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT) geven aan dat de dreigende kortingen op miljoenen pensioenen van tafel moeten, willen we de koopkracht van betrokkenen garanderen. Naast de gepensioneerden zal met name de “grootste werkgever” van Nederland het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) de gevolgen van de koopkrachtdaling merken.

Daarbij komt een ontwikkeling die moeilijk te rijmen is met een besluit om tot korting van pensioenen over te gaan. Zo geeft bijvoorbeeld Peter Borgdorff aan: “In 2008 hadden we een vermogen van 87 miljard euro en konden we de pensioenen laten stijgen. Nu hebben we 235 miljard euro vermogen en moeten we korten.” En Jos Brocken vult aan: “We zitten op het grootste vermogen ooit, maar we kunnen het niet naar de mensen brengen.”

Volgens deze twee deskundigen is een korting onnodig. Die kortingen moeten we doorvoeren vanwege de strenge regels van het huidige stelsel. In juni 2019 is een principeakkoord gesloten voor de overgang naar een nieuw stelsel waarin waarin geen garanties meer gegeven worden voor de hoogte van de pensioenen. Dit betekent dat pensioenfondsen ook minder geld achter de hand hoeven te houden. Het lijkt absurd om in de overgangsperiode, tot het nieuwe stelsel er is, de oude regels te handhaven.

Ik doe een dringend beroep op u en de pensioenspecialisten in uw partij of organisatie om alles in het werk te stellen om de dreigende kortingen op miljoenen pensioenen te voorkomen. Immers laat het tot u doordringen:

Korten op de pensioenen is diefstal van uitgesteld loon.

Graag word ik door u op de hoogte gehouden van de stappen die u in deze gaat ondernemen.

Ik kijk dan ook uit naar uw activiteiten in deze en wens u namens mijn partij en de vele gepensioneerden in ons land veel wijsheid toe in de komende weken.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Plaats reactie

666

0 reacties

Laad meer reacties

Je bekijkt nu de reacties waarvoor je een notificatie hebt ontvangen, wil je alle reacties bij dit artikel zien, klik dan op onderstaande knop.

Bekijk alle reacties