De Tweede Kamer moet een minimumbedrag voor Defensie opnemen in de Grondwet

Geen categoriemei 22 2018, 17:00
Vandaag stelt Ton Welter, oprichter en directeur van de Coalition For Defense Europe, dat er eindelijk eens een goede langetermijnplanning opgesteld dient te worden aangaande het Defensiebeleid. Volgens hem is deze tak van de kerntaken van de overheid zo verwaarloosd, dat het met wat extra uitgaven hier en daar niet valt te herstellen. Het moet veel ingrijpender.

Politiek en samenleving realiseren zich amper dat externe veiligheid geen product is dat bij noodzaak onmiddellijk is te bestellen. Deze vergt veel voorbereiding, afstemming en vervolgens langdurig en intensief oefenen met gecompliceerde wapensystemen.

De jarenlange bezuinigingen hebben de Nederlandse krijgsmacht geïnvalideerd en de militairen gedemoraliseerd. De achterstand in investeringen is onthutsend en het aantal amper te vullen vacatures ligt rond de achtduizend. Terwijl om ons heen de alarmbellen rinkelen: de toenemende bewapening van Rusland en China, de instabiliteit in het gewelddadige Midden-Oosten, de proliferatie van kernwapens, de onstuitbare migratiestromen en de pijlsnelle digitalisering van krijgsmiddelen.

Welter stelt voor dat er een 'cordon budgettair' moet worden opgesteld. Een zeer brede meerderheid voor structureel herstel van Defensie en verhoging van de uitgaven aan Defensie. Ik stel dat dit niet goed genoeg is. Welter geeft aan dat de politiek onvoldoende begrijpt wat er nodig is bij Defensie en dat er geen goede analyse is gemaakt met betrekking tot de situatie in ons leger. Dat het onderhevig is aan de waan van de dag en aan de politieke volatiliteit.

Er is op dit punt nog geen enkele beweging waargenomen, noch vanuit het kabinet, noch vanuit de Tweede Kamer. Dat wil zeggen dat over verdere verhoging van de defensie-uitgaven na verkiezingen opnieuw moet worden onderhandeld, tegen de dan toevallige politieke opportuniteit, tegen de conjunctuur en tegen de onstuitbare dynamiek van budgettaire groeiers zoals volksgezondheid. Dat is een erg onzeker gesternte om op te koersen.

Neen, we moeten het zelfs sterker voorstellen. In de Grondwet moet worden opgenomen dat er een minimum aan uitgaven moet zijn aan Defensie. Dan kunnen we twee procent nemen van de totale uitgaven, als minimum. Volgens de afspraak die alle NAVO-leden hebben gemaakt met elkaar. Dan is het verankerd in ons politieke systeem en ons staatsbestel. Dan is het niet meer onderhevig aan politieke spelletjes en is Defensie geen zondebok meer voor legitimatie van verdere bezuinigingen en aftakeling.

Een goede verzekering tegen geweld en oorlog is misschien wel de beste investering die de politiek kan doen om de economie en de welvaart van ons land te waarborgen en te stimuleren.

En gelijk heeft hij.
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten