Eindelijk: VNL pakt Demmink aan

Geen categoriedec 09 2014, 14:00
Het is eindelijk zo ver: een politieke partij eist antwoorden van het kabinet over de handel en wandel van Joris Demmink.
Zoals vaste lezers van De Dagelijkse Standaard weten ligt oud-secretaris generaal van justitie, Joris Demmink, al lange tijd onder vuur vanwege allerlei vermeende pedofiele praktijken. Op de één of andere manier - het kan er iets mee te maken hebben dat de media gemuilkorfd worden in deze zaak - is het nooit tot een goed, diepgravend onderzoek gekomen. Dat lijkt me zowel onwenselijk voor de rechtsstaat waarin wij zeggen te leven - het geeft mensen immers de indruk dat bepaalde individuen boven de wet staat - als voor Demmink zelf. Als hij onschuldig is kan hij dat namelijk ongetwijfeld aantonen in de rechtbank.
[embed]https://www.youtube.com/watch?v=Cjkc9mqVY_M[/embed]
Hoe dan ook, hoewel het CDA af en toe kritische vragen over deze zaak heeft gesteld hullen de meeste andere partijen zich in een hardnekkig stilzwijgen. Vandaar is daar - eindelijk! - verandering in gekomen. De nieuwe partij van Louis Bontes en Joram van Klaveren, VoorNederland (VNL), eist namelijk actie van het kabinet. En wel meteen.
Vanochtend vroeg liet Kamerlid Bontes weten dat hij de volgende Kamervragen heeft ingediend (lees verder op pagina 2):

Vragen van de Leden Bontes en Van Klaveren (VNL) aan de minister van Veiligheid en Justitie, de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en de minister-president over de affaire Demmink.

1. Heeft het kabinet de aangifte van de zes gevangenisdirecteuren tegen minister Opstelten gezien?

2. Klopt het dat u, de minister van Veiligheid en Justitie, sinds 14 juni 2013 beschikt over een document van een Turkse officier van Justitie (gedateerd 22 april 2013) waarin wordt vermeld dat onderzoek in Turkije heeft uitgewezen dat Joris Demmink op 20 juni 1996 Turkije was binnengereisd? Zo ja, kunt u dit document aan de Kamer doen toekomen, desnoods vertrouwelijk, inclusief een officiële vertaling (door een beëdigde tolk)?

3. Aan wie heeft u dit document (reeds) ter beschikking gesteld?

4. Kunt u commentaar geven op wat dhr. De Koter getuigd heeft, namelijk dat in het Rolodex-onderzoek dhr. Joris Demmink nader onderzocht moest worden en dat hij dus wel degelijk in beeld was, iets dat in Kamervragen altijd ontkend is?

5. Kunt u aangeven wat uw reactie is op de verklaring van oud-rechercheur Boersma, dat hij opdracht had gekregen o.a. dhr. Demmink te volgen?

6. Hoe verhouden deze verklaringen onder ede zich met uw eerdere antwoorden dat de heer Demmink in het geheel niet voorkwam in het Rolodexonderzoek?

7. Kunt u aangeven op welke wijze vragen over de affaire Demmink beantwoord worden en hoeveel ambtenaren zich daar de afgelopen jaren mee bezig gehouden hebben?

8. Wat zijn de totale kosten die de afgelopen vijf jaar gemaakt zijn voor dhr. Demmink in deze zaak (bijvoorbeeld advocaatkosten)? Kunt u die kosten uitsplitsen naar zaak en naar tijdstip?

9. Bevinden de rapporten, die over de heer Demmink geschreven zijn door de MIVD en AIVD, bij zijn sollicitaties als DG en SG - op Justitie en op Defensie - zich op een veilige plek? En voor wie waren en zijn deze rapporten toegankelijk?

10. Kunt u er zorg voor dragen dat zij niet verloren gaan, kwijt raken of beschermd worden door mensen die zaken als het Srebrencia-rolletje moesten behandelen?

11. Wie hebben de afgelopen vier jaar de in vraag acht bedoelde rapporten ingezien?

12. Zijn er ministers die deze rapporten ingezien hebben of deze rapporten hebben laten inzien en/of zich over de inhoud hebben laten informeren? Zo ja, welke, door wie en wanneer?

13. Kunt u deze rapporten op korte termijn voor de Kamer ter beschikking stellen (eventueel vertrouwelijk)?

14. Heeft een minister, minister-president of een hoge ambtenaar in de afgelopen vier jaar enig Kamerlid benaderd om een vertrouwelijk gesprek te voeren met ambtenaren over de zaak Demmink? Zo ja, wie deed/deden dat en met wie zijn die gesprekken gevoerd?

15. Heeft een minister, minister-president of hoge ambtenaar in de afgelopen vier jaar enige fractievoorzitter, partijvoorzitter of partijleider benaderd over de zaak-Demmink naar aanleiding van uitspraken en Kamervragen (onder wie: Omtzigt, Oskam, Krol, Van Nispen, Hartong of enig ander Kamerlid of Europarlementariër)? Zo ja, kunt u dan per gesprek een toelichting geven wat het doel ervan was?

16. Kunt u deze vragen, gezien de termijn voor de mogelijke aangifte en de wens van de indiener ze goed te kunnen wegen voor een besluit te nemen over deze zware maatregel, voor maandag 15 december 12.00 uur schriftelijk beantwoorden?

Uit deze vragen kunnen we opmaken dat de heren Kamerleden hun huiswerk goed hebben gedaan en ontdekt hebben dat de manier waarop de regering hier tot nu toe mee is omgegaan ernstig te wensen overlaat. Zoals Henk Krol ook al zei tijdens de uitzending van Pauw en Witteman waarvan u de video op de eerste pagina van dit verhaal kunt lezen is het helaas bijna onmogelijk om de boel goed uit te zoeken in Nederland. Wellicht dat het verstandiger is om te doen wat 50Plus'er ook voorstelde: Nederlands sprekende Belgische rechters naar ons land halen en onderzoek laten doen. Als dan blijkt dat Demmink onschuldig is, is zijn naam geklaard, en als blijkt dat er wel degelijk iets mis is kan er over worden gegaan tot vervolging.
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten