Er is een alternatief voor de ESM

Geen categoriemei 15 2012, 12:45
Een oproep aan alle 150 Kamerleden. De keuzes met betrekking tot de toekomst van de euro lijken beperkt te zijn tot twee zeer onaantrekkelijke alternatieven:
A1) Het, hoogstwaarschijnlijk chaotische, einde van de Unie, waarbij landen individueel uit de muntunie stappen of gezet worden. Voor elk individueel lid is zo'n gang riskant en is het risico op bankruns en andere financiele paniek aanzienlijk.
A2) Verdere overheveling van bevoegheden en belastinggeld naar Europese instituten zonder democratische controle. De EMU wordt dan steeds meer een transferunie waar goed geld naar kwaad geld wordt getransfereerd van Noord aan Zuid, terwijl het concurrentievermogen van de het hele EU-gebied terugloopt. Dit is een recept voor onvrede in zowel Noord als Zuid, dat zich niet via democratische weg kan ontladen.
Er is ook een derde mogelijkheid, plan B van Marcus C. Kerber. Daarvoor hoeft de euro niet afgeschaft te worden. Daarvoor hoeft er geen transferunie tussen Euro-landen opgetuigd te worden die onze pensioenfondsen en onze belastingopbrengsten in de waagschaal legt. Daarvoor hoeft Nederland niet uit de EU te treden onder dreiging
kapotbelast te worden door ESM-dictaten. Daarmee wordt het risico op bankruns en financiele paniek in landen die anders de euro verlaten vermeden.
Het enige dat er moet gebeuren, is dat de AAA-Eurolanden met een exportoverschot (Duitsland, Finland, Oostenrijk, Nederland en Luxemburg) wordt toegestaan om naast de euro een tweede gemeenschappelijke munt in te voeren: de Guldenmark als opvolger van de D-mark. E-mark is een nog mooiere naam.
Voordat de Staten Generaal der Nederlanden een besluit neemt over de ratificering van de ESM – en daarmee een historisch, vrijwel onomkeerbaar besluit over het afstaan van een deel van haar ooit bevochten budgetrecht – verzoek ik alle leden van de Tweede Kamer om de minister van Financiën eerst de haalbaarheid van het Plan B van Prof. Markus C. Kerber (Wettbewerb Machen) http://www.europolis-online.org/publikationen/mehr-wettbewerb-wage/ te laten onderzoeken met zijn Duitse, Finse, Oostenrijkse en Luxemburgse collega’s en hierover verslag te doen aan de Tweede Kamer. En eigenlijk een wandelgangenaccoord te sluiten over Plan B bij de eerst mogelijke gelegenheid, omdat snelheid geboden is.
De burgers en bedrijven van AAA-landen krijgen in Plan B van prof. Markus C. Kerber de keuze of ze met de Euro of de E-mark betalen /geld ontvangen. Debetalingen en ontvangsten van overheden van de AAA-landen zijn echter altijd in E-marken, behalve bij eerder gemaakte afspraken. Oude Staatsobligaties zullen dus nog in euro’s genoteerd blijven, totdat ze ververst worden. Nieuwe Nederlandse Staatsobligaties in E-marken zullen een lagere rente krijgen, dan oude staatsobligaties in euro’s. Beide munteenheden gaan met elkaar in de vrije markt de concurentie aan.
Welke munteenheid de informele standaard wordt, zal in de vrije markt per branche verschillen.
De kenniseconomie in de AAA-landen zal geneigd zijn om hoofdzakelijk de E-mark te voeren. Hoogwaardige en unieke export concureert meer op kwaliteit dan op prijs. Een Nederlands bedrijf in de kenniseconomie zal zijn personeel in E-marken uit kunnen betalen en zelf ook in E-marken afgerekend willen worden.
Binnenlandse bedrijvigheid zal ook hoofdzakelijke in E-marken hun prijzen bepalen, omdat dat het beste personeel aantrekt en de beste prijsstabiliteit biedt. De meeste werknemers in Nederland zullen in waardevaste E-marken betaald willen worden. Een Nederlander die spaart voor de aankoop van een huis zal een E-markrekening hebben en in E-marken
betaald moeten worden, zodat zijn bezit of loonstrookje niet wegge-inflateerd wordt door het bijdrukken van euro’s door de ECB. Maar als hij genoegen neemt met euro’s, omdat hij anders geen werk heeft, dan kan dat ook. Die keuze is er in Plan B.
De laagwaardige bulkexport en wederuitvoer (die in Nederland qua volume aanzienlijk is, maar qua toegevoegde waarde niet moet worden overdreven) zal juist geneigd zijn de euro te blijven voeren als infomele standaardmunt. Dat kan in Plan B. Iemand die in Nederland tomaten teelt voor de export, betaalt zijn personeel het liefst uit in euro’s en rekent de exporttomaten in het buitenland het liefst tevens in euro’s af, omdat deze tomatenteler anders geen kans maakt om op de internationale tomatenmarkt op prijs te kunnen concureren. Dit kan de Nederlandse tomatenteler alleen, als hij personeelsleden vindt, die hun salaris in euro’s willen ontvangen. En als hij de energieprijzen die hij waarschijnlijk in E-marken afrekent nog kan betalen, uiteraard. Iemand die ten behoeve van de wederuitvoer ‘dozen schuift’ linea recta van Rotterdam naar andere Euro-landen zal ook in euro’s in- en uit- blijven voeren om wisselkoersrisico’s of verlies van concurentievermogen te ontlopen.
Het concurentievermogen van de AAA-landen zal enkel achteruitgaan in die branches waar geen fatsoenlijk Nederlands, Duits of Luxemburgs personeel te vinden is, welke nog euro’s accepteren. Het concurentievermogen van de overige Eurolanden zal stijgen in juist die branches, omdat in die landen de euro enig wettig betaalmiddel is. Die correctie op het verschil in concurentievermogen in juist die branches is hard nodig om de ESM (en het afstaan van financiele soevereiniteit van Nederland en de overige AAA-landen) overbodig te maken, zonder de EU uit elkaar te laten vallen en zonder het risico op bankruns bij Euro-exits.
De ESM zal de divergentie in concurentiekracht tussen de AAA-Eurolanden en de overige Euro-landen namelijk in stand houden en zelfs aanjagen, omdat het het werkelijke probleem van de euro niet adresseert: Het werkelijke probleem is namelijk dat de euro een ‘one-fits-none’-eenheidsmunt is, voor alle landen in alle branches. De ESM lost enkel het symptoom op: de alsmaar groter wordende dislocatie van arbeid en kapitaal als gevolg van divergerende concurentievermogens wordt enkel door alsmaar grotere belastinggeldtransfers in tegengestelde richting gecorrigeerd.
Het Plan B van prof. Markus C. Kerber pakt echter het fundamentele probleem van de Euro-crisis aan: het brengt binnen de muntunie een zodanige differentiatie aan, dat elke branche en elke burger in de AAA-landen een passende munt bij haar bedrijvigheid kan kiezen, waardoor de burgers in de overige Eurolanden aan concurentiekracht winnen in juist die branches waar ze het van moeten hebben. De behoefte aan inflatie in de minst concurerende landen kan dan bevredigd worden, zonder dat de AAA-landen op onzinnige wijze in deze kapitaalvernietiging wordt meegetrokken.
De ESM (en andere mechanismen als LTRO, EFSF, bail-outs, Tobin-tax et cetera) is enkel een vorm van het gecontroleerd uit laten branden van de Euro-zone, terwijl het Plan B van Prof Marcus C. Kerber juist de brandstof van de Euro-crisis weghaalt en zo de Euro-zone niet langer een recept voor gevaarlijke onvrede laat zijn. De ESM is bovendien een hefboom die bij het onvermijdelijke failliet van Griekenland en vooral Spanje tot de invoering van Eurobonds en het bijdrukken van euro’s zal leiden, waardoor tientallen miljarden euro’s aan Nederlands kapitaal en Nederlands belastinggeld op het spel staat. Een spelletje ‘chicken’ dat Griekenland en Spanje ‘winnen’ als de nood aan de man is in de huidige constellatie, omdat zij het minst te verliezen hebben. Zij zullen hun onvermijdelijke default in de ESM laten plaatsvinden als ze de kans krijgen, enkel om Eurobonds af te dwingen. Met de E-mark als parrallelle munt in Nederland, kan die situatie vermeden worden. De E-mark is onze airbag voor als de nood aan de man is in de Euro-zone.
Het enige offer dat we brengen met Plan B van Prof. Marcus C. Kerber is concurentieverlies in enkel die branches, waar eigenlijk nu al geen Nederlands personeel op fatsoenlijke wijze voor te vinden is. We behouden zo echter het budgetrecht van de Staten Generaal, onze koopkracht en tientallen miljarden aan belastinggeld, pensioengeld en spaargeld van burgers. Burgers die door onze Tweede Kamer vertegenwoordigd horen te worden. Burgers die verwachten dat de Tweede Kamer dat ook werkelijk doet.
Vandaar het verzoek aan alle leden van de Tweede Kamer om een besluit over de ESM uit te stellen, totdat de haalbaarheid van Plan B onderzocht is en de minister van Financie-en daarover met zijn collega’s overlegd heeft en de Tweede Kamer daarover uitvoerig geinformeerd heeft.
Een gedetailleerde beschrijving van Plan B van prof Markus C. Kerber kunt u bestellen bij Lucius.
(Een uitgebreidere bespreking van dit plan in meerdere delen volgt over enkele dagen. Het boek is nog onderweg van Duitsland naar huize Tipo, vandaar.)
Een korte geschiedenis van de Euro als parrallelle munteenheid stond hier al eerder op DDS.
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten