Gedoe rond Chinese vertaling klimaatsceptisch rapport

Gedoe rond Chinese vertaling klimaatsceptisch rapport

Wetenschappelijke academies allergisch voor klimaatscepsis.

Eerder rapporteerde ik dat de Chinese Academie van Wetenschappen een klimaatsceptisch rapport had vertaald en had uitgegeven. Dat was bijna juist, maar niet helemaal.

Mijn trouwe doch kritische en altijd wakkere respondent, Janos, wees ons erop dat de zaak toch iets genuanceerder in elkaar stak. Gelukkig maar, want de druiven smaakten zuur voor hem. Hij verwijst namelijk elke kritiek op het AGW–hypothese (AGW = 'Anthropogenic Global Warming') stelselmatig en subiet naar de prullenmand. En het kwam voor hem dan ook als een grote verrassing en teleurstelling dat de Chinezen de moeite hadden genomen het klimaatsceptische rapport van het NIPCC ('Nongovernmental International Panel on Climate Change' – de tegenhanger van het VN-klimaatpanel: IPCC) van meer dan duizend pagina's te vertalen uit het Engels. In zijn belevenis kón en mócht dat toch niet! Met zijn onnavolgbare habitus van hoffelijkheid en respect in de omgang met wetenschappelijke opponenten, raadde Janos de betrokken Chinezen dan ook aan zich onder psychiatrische behandeling te stellen.

De oorspronkelijke aankondiging van de publicatie en het symposium stond op de website van de 'University of the Chinese Academy of Sciences' (CAS) (zie afbeelding op deze website hier) en duidde toch onmiskenbaar op de betrokkenheid van de Academie. Maar nu blijkt dat de Academie zèlf zich van het initiatief heeft gedistantieerd en het Heartland Instituut, de partner van de Chinezen die het rapport hebben vertaald, en die het nieuws wereldkundig had gemaakt, heeft verzocht duidelijk te maken dat de betrokken vertalers op eigen initiatief hebben gehandeld.

In elke andere wetenschappelijke discipline zou zo'n initiatief als verrijkend worden begroet met het oog op de ontwikkeling van een beter wetenschappelijk inzicht. Maar op het gebied van de klimatologie is dat niet het geval. Daar wordt het beschouwd als bedreigend voor de consensus van de mainstream.

In een nogal grimmige verklaring schreef de CAS:

The Statements on the Chinese Translation of the“Climate Change Reconsidered - NIPCC Report”

The Chinese translation of the “Climate Change Reconsidered—NIPCC report” was organized by the Information Center for Global Change Studies, published in May 2013 through Science Press, with an accompanying workshop on climate change issues in Beijing on June 15, 2013. However, the Heartland Institute published the news titled “Chinese Academy of Sciences publishes Heartland Institute research skeptical of Global Warming” in a strongly misleading way on its website, implying that the Chinese Academy of Sciences (CAS) supports their views, in contrary to what is clearly stated in the Translators’ Note in the Chinese translation.

The claim of the Heartland Institute about CAS’ endorsement of its report is completely false. To clarify the fact, we formally issue the following statements:

(1) The translation and publication of the Chinese version of the NIPCC report, and the related workshop, are purely non-official academic activities the group of translators. They do not represent, nor they have ever claimed to represent, CAS or any of CAS institutes. They translated the report and organized the workshop just for the purpose of academic discussion of different views.

(2) The above fact was made very clear in the Translators’ Note in the book, and was known to the NIPCC report authors and the Heartland Institute before the translation started. The false claim by the Heartland Institute was made public without any knowledge of the translator group.

(3) Since there is absolutely no ground for the so called CAS endorsement of the report, and the actions by the Heartland Institute went way beyond acceptable academic integrity, we have requested by email to the president of the Heartland Institute that the false news on its website to be removed. We also requested that the Institute issue a public apology to CAS for the misleading statement on the CAS endorsement.

(4) If the Heartland Institute does not withdraw its false news or refuse to apologize, all the consequences and liabilities should be borne by the Heartland Institute. We reserve the right for further actions to protect the rights of CAS and the translators group.

Information Center for Global Change Studies, Scientific Information Center for Resources and Environment, Chinese Academy of Sciences, June 14, 2013.

Zie hier.

Het Heartland Instituut heeft het misverstand inmiddels recht gezet. Zie hier.

Dat is dan dat! Moest daarvan nu zoveel ophef worden gemaakt?

Voor klimaatsceptici blijkt de mars door de instituties, in casu de wetenschapsacademies en het VN-klimaatpanel (IPCC), nog steeds zeer moeizaam. De bureaucratieën van de wetenschapsacademies en soortgelijke instituten slagen er maar steeds weer in om zonder adequate raadpleging van grote groepen gekwalificeerde leden verklaringen in elkaar te flansen, die instemming betuigen met de AGW–hypothese. Maar vele leden protesteren daartegen. Tot op heden zonder veel succes.

In de VS is er een rel geweest toen Nobelprijswinnaar Ivar Giaever in 2011 zijn lidmaatschap van de 'American Physical Society' (APS) opzegde vanwege het APS–standpunt inzake klimaatverandering. Ook hebben vele leden geprotesteerd tegen de positie van de van de AGU ('American Geophysical Union'). Maar die protesten hebben geen effect gesorteerd. In Groot-Brittannië is een grote groep 'fellows' van de Royal Society (RS) er wèl in geslaagd enige verandering in de positiebepaling van deze organisatie te bewerkstelligen, maar deze wijzigingen gingen toch niet zo ver dat de RS haar klimaatalarmistische propaganda heeft beëindigd. De huidige president van dat gezelschap gaat er nog vrolijk mee door.

Ook de pogingen in Nederland van klimaatsceptici om in dialoog te treden met de KNAW hebben tot op heden wel énig resultaat opgeleverd, maar helaas toch te weinig. Zie hier en hier.

Ondertussen trekt Moeder Natuur haar eigen plan en bevindt de gemiddelde wereldtemperatuur zich al zo'n 16 jaar op een plateau. Maar in een zo gepolitiseerde discussie met dogmatisch–religieuze trekjes als het klimaatdebat spelen feiten nu eenmaal een ondergeschikte rol.

Voor mijn eerdere DDS–bijdragen, zie hier.

Plaats reactie

666

0 reacties

Laad meer reacties

Je bekijkt nu de reacties waarvoor je een notificatie hebt ontvangen, wil je alle reacties bij dit artikel zien, klik dan op onderstaande knop.

Bekijk alle reacties

Meest gelezen

Lees meer