Grapperhaus spreekt artikel van de Volkskrant tegen: ras of religie worden niet vastgelegd

Geen categoriesep 27 2018, 18:00
Het artikel van de Volkskrant heeft nogal wat teweeg gebracht. In het artikel wordt gesproken over het meenemen van ras of religie bij het verkrijgen van een wapenvergunning. Men sprak al snel van 'racisme' en 'discriminatie'. Anderen konden niet geloven dat het Kabinet serieus met dit voorstel zou komen. Een halve dag later komt minister Grapperhaus met een reactie: natuurlijk niet.

Minister Grapperhaus spreekt tegen dat hij van mensen die een wapenvergunning aanvragen ras, religie en politieke overtuiging wil gaan registreren, zoals de Volkskrant vanochtend meldde. Kamerleden reageerden kritisch op het plan, maar volgens Grapperhaus leidt het krantenartikel tot misverstanden.

Volgens Grapperhaus is de betekenis daarvan dat de politie bij het onderzoek tegen informatie kan aanlopen die relevant kan zijn voor contacten van de aanvrager met bepaalde groeperingen. "Uit zulke informatie kun je soms afleiden welke politieke overtuiging iemand heeft of welke religie en die informatie moet de politie kunnen gebruiken."

De minister noemt als voorbeeld iemand die zich geuit heeft als aanhanger van de jihad. Als die man of vrouw een wapenvergunning aanvraagt, is dat volgens Grapperhaus voor de korpschef relevante informatie. "Daar kan ook uit blijken dat zo iemand moslim is, maar dat is niet relevant voor de beoordeling."

Het blijkt dus dat het voor het grootste gedeelte een groot misverstand is. Het kan zijn dat Grapperhaus liegt, of dat het een proefballonnetje was en hij nu zijn antwoord heeft, maar laten we hem geloven. In dat geval is de media er weer ingetrapt en kunnen we stellen dat voorbarige journalistiek is geweest. Keuzes laten afhangen van iemand zijn huidskleur of geloofsovertuiging kan echt niet. Dat weet Grapperhaus dondersgoed.
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten