GroenLinks verklaart zichzelf racistisch: 'bekommert zich niet écht om Palestijnen'

Geen categoriefeb 23 2019, 15:00
Wellicht heeft niet iedereen het zien aankomen, maar eindelijk is ook de Franse president Macron door de pomp. Ook Frankrijk gaat de internationaal geldende definitie van antisemitisme toepassen, welke inhoudt dat ook met antisemitisme via een slinkse omweg (zoals verstopt in 'antizionisme' of Israëlkritiek) hard zal worden afgerekend.
Antisemitisme uit zich niet alleen in discriminatie van Joden, maar ook in het anders bejegenen van Israël, de enige Joodse staat, dan alle andere landen. Volgens president Macron is de duidelijke internationale definitie dan ook hard nodig om het snel toenemende antisemitisme aan te pakken. Het schept duidelijkheid aan bijvoorbeeld politie, rechters en leraren. President Macron verklaarde:

"Antizionisme is een van de nieuwe vormen van antisemitisme. Wij moeten het kwaad benoemen. Jodenhaat ligt ten grondslag aan de afwijzing van Israël".

De meeste Westerse landen hebben de definitie overgenomen. Soms is deze zelfs al in wetgeving verankerd, bijvoorbeeld in Engeland. De Nederlandse regering heeft hem al in 2016 onderschreven. Afgelopen november volgde de Tweede Kamer, na een oproep van het Europees Parlement.
Het anders zo pro-Europese GroenLinks stemde echter tegen. Afgelopen weekend bleek tijdens hun partijcongres waarom: het besloot BDS te steunen. Dat is de boycotbeweging tegen Israël. Niet alleen wil die Israël boycotten, volgens de oprichters is het einddoel de vernietiging van Israël. De BDS heeft vanzelfsprekend nauwe banden met terroristische organisaties.
Het streven naar de vernietiging van Israël betekent de ontkenning van het recht op zelfbeschikking van maar één volk: het Joodse volk. Het getuigt van de haat tegen dat ene volk. Het blijkt uit het feit dat het congres van GroenLinks niet besloot om bijvoorbeeld tegelijkertijd China te gaan boycotten vanwege de bezetting van Tibet, of Turkije vanwege de bezettingen van Noord-Cyprus en Koerdistan. Het betekent onmiskenbaar discriminatie van de enige Joodse staat. En dus antisemitisme, volgens de internationale definitie.
Daarbij dient bedacht te worden dat die Tibetanen, Koerden, Cyprioten enz. geen zelfbestuur kennen, in tegenstelling tot de 98% van de Palestijnen die dat al ruim twintig jaar hebben. De Palestijnen worden tegenwoordig weliswaar vreselijk onderdrukt, echter door hun eigen leiders. Je zult maar een Palestijnse christen, homo of vrouw zijn - de meerderheid van de Palestijnen. Je zult maar bescherming tegen eerwraak, democratie, rechtszekerheid of persvrijheid willen.
Je zult maar goede gezondheidszorg willen - die wordt uitgekleed. Niettemin besloot Mahmoud Abbas deze week dat de vorstelijke levenslange salarissen aan Jodenmoordenaars ten koste van alles doorbetaald zullen worden. Zelfs nu zowel Arabische als Westerse donorlanden steeds meer afhaken vanwege het Palestijnse extremisme.
In de Gazastrook moet de bevolking het zelfs al anderhalf jaar vrijwel zonder medicijnen en elektriciteit stellen. Dit komt omdat de Palestijnse president-dictator Mahmoud Abbas - er zijn sinds 2005 geen verkiezingen meer geweest - zo zijn rivalen van Hamas onder druk wil zetten. Palestijnen hebben al lang zelfbestuur, maar dit pakt zo rampzalig uit voor de gewone Palestijn, dat bijna driekwart van hen aangeeft dat hun leven beter was voordat zij dit hadden.
Ja, zij vonden hun leven vroeger beter, toen zij nog onder die vermaledijde Israëlische bezetting leefden!
Maar dit soort feiten zijn niet interessant voor het congres van GroenLinks, ondanks dat het beweert dat zij zich om de Palestijnen bekommert. Nee, het heeft bepaald dat de enige Joodse staat de ergste boosdoener is in de wereld. En dat de meerderheid van de Joden - die woont in Israël woont - zo boosaardig is dat er daarom niets meer van gekocht mag worden. En dat hun het recht op zelfbeschikking ontnomen moet worden.
Zoals zo vaak in de geschiedenis komt er weer een stroming tot de conclusie dat er exact één volk in de wereld is dat gediscrimineerd en geboycot moet worden: de Joden. GroenLinks gooit flink olie op het vuur van het weer oplaaiende antisemitisme. Zo een openlijk partij-antisemitisme heeft Nederland niet gekend sinds de NSB in de jaren dertig. De Centrumpartij van Janmaat is voor minder openlijk racisme in 1998 verboden.
Dus wat gaat Nederland nu doen met deze openlijk racistische partij, volgens de door Nederland onderschreven internationale definitie?
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten