shutterstock 1744564940

'Het nieuwe normaal wordt steeds meer een totalitair systeem met volledige overheidsmacht!'

Geen categoriejun 11 2020, 18:00
Zinspeelt deze overheid op het totalitaire systeem? COVID-19 wordt langzamerhand het meestgebruikte excuus om alles wat niet voor mogelijk gehouden werd mogelijk te maken, en alles wat mogelijk was volledig op slot te zetten. Het is ook een tijd waarin elk tegengeluid niet geduld wordt, een tijd waarin werknemers heel bewust door de overheid extra beschermd worden, een tijd waarin ondernemend Nederland (MKB/DGA) heel bewust aan haar lot overgelaten wordt en een tijd waarin de politiek - geholpen door de linkse media - alvast voorsorteert op “wie de rekening uiteindelijk mag betalen”.
En laten we wel wezen: de “normale werknemer” wordt op dit moment zodanig gepamperd door de overheid dat deze zich vooral druk maakt over het feit of zijn of haar welverdiende vakantie naar de tropische bestemming nog wel doorgaat. De “normale werknemer” wijst anderen vanaf zijn thuiswerkplek maar al te graag op het gebrek aan solidariteit. Op deze manier wordt het volk geconditioneerd, want solidariteit zolang de eigen portemonnee en eigen welvaart niet geraakt wordt, dat weet de overheid als geen ander.
Maar waarom zou je als overheid op voorhand 99,9% van de hardwerkende ondernemers, de ruggengraat van deze economie, over de kam van 0,1% graaiend tuig (Booking.com e.d.) scheren? ‘Wij helpen de ondernemers als overheid’ is namelijk een holle phrase, zoals goedd uitgebeeld in dit filmpje.
Er is iets heel vreemds aan de hand. De door de overheid gesteunde bedrijven laten op dit moment hun tarieven zakken waardoor ze netjes onder de grens van 20% ‘minder omzet door COVID-19’ blijven zitten, want anders moeten ze aan het einde van de rit de steun terugbetalen volgens de ‘slimme’ boekhouders in Den Haag. De ‘vrije markt’ waarin de overheid nu plots een rol is gaan spelen bestaat dus nu uit twee partijen: staatsgesteunde bedrijven die bij aanvang van de crisis zouden zijn omgekiept en zich nu volvreten met opdrachten, en gezonde bedrijven die steeds verder uitgehold worden door de concurrentie met de staatsgesteunde bedrijven. ZZP’ers krijgen bij werkverlies als gevolg van COVID een minimumuitkering maar gaan in de branches waar dat kan nu zwartwerken. Ondernemen is voor gezonde bedrijven schier onmogelijk geworden omdat hun concurrent de overheid zelf is geworden.
Is dat de definitie van solidariteit of is dit een welbewuste afweging geweest en een opmaat naar iets heel anders? Het is toch op z’n minst vreemd dat een overheid zo hevig ingrijpt in een vrijemarkteconomie en dan samen met de media een propagandamachine in gang zet om ondernemers de roetpiet toe te spelen? KLM wordt zogenaamd geholpen, als we de media mogen geloven, maar puur feitelijk mogen ze geld lenen tegen 9% rente van partijen die dat voor 0% uit de geldpersen van de EU trekken. Partijen als GroenLinks en D66 gooien er dan nog wat extra milieueisen bovenop als ‘goedmakertje’.
Het nieuwe normaal begint steeds meer trekjes te krijgen van de vorming van een totalitair systeem waarbij de volledige macht bij de overheid komt te liggen. Op het moment dat de overheidssteun stopt in oktober 2020, gaat alsnog dat gebeuren waar de overheid nu nog alle energie in steekt: de bescherming van de “normale werknemer” zal dan wegvallen.
De overheid heeft al toegezegd straks te zullen investeren in startups en innovatieve bedrijven. En met wie dan? Met het MKB, dat deze crisis probeert te beslechten? Nee! Innovatieve bedrijven zijn Europese conglomeraten die alleen op aanbestedingen van overheidsorganisaties mogen inschrijven (zie de corona-app). Startups zullen nieuwkomers op staatskosten zijn. En wie mag dat gaan betalen? De nog net levende MKB’er die kapotgeconcurreerd is door de overheid zelf en ‘als dank’ vervolgens nog meer belasting mag gaan neertellen!
En uiteraard de burger, u en ik. Protesteren heeft dan geen zin meer. Intussen is er dan COVID-wetgeving om iedereen op te hokken bij protesten, hebben BOA’s wapenstokken. De kan de angst met behulp van ‘Jaap en zijn mannen’ blijven regeren. De angst om mogelijk de 71e dode ‘zonder onderliggend lijden’ te worden onder de zeventig levensjaren, welteverstaan.
Is deze overheid onbewust onbekwaam of bewust bekwaam?
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten