Komen er Europese belastingen aan?

Geen categoriejun 17 2014, 8:59
Gisteren kwam het Europese statistiekbureau Eurostat met cijfers over de belastingdruk in de verschillende EU-landen.
Hieruit bleek, dat de gemiddelde belastingdruk licht gestegen is van 38,8% naar 39,4% (in 2002 was die nog 37,7%). De onderlinge verschillen zijn echter groot. Zo is de belastingdruk in Litouwen slechts 27,2% en wordt de top drie gevormd door Denemarken (48%), België (45,2%) en Frankrijk (45%). Nederland staat op 39%.
Nu gaat het me niet eens zozeer over de vraag welk deel van de bevolking de meeste belasting binnenbrengt, die vraag heb ik hier op DDS wel vaker behandeld en geeft geen reden tot vrolijkheid. Zelfs Willem Vermeend, gisteren weer eens te gast bij Buitenhof, was van mening dat die tien procent die het grootste deel van de belastingen opbrengt, niet nóg verder belast zou moeten worden. Maar wat Vermeend óók suggereerde was dat Europese belastingen onvermijdelijk zijn. Hij gebruikte kwalificaties als 'dat is onvermijdelijk' en 'kan niet anders'. Alléén een Europese aanpak werkt.
Vanuit de gedachte van een 'federalist' is dat heldere logica, laat daar geen misverstand over zijn. Maar..., willen 'we' dat? Wil het Nederlandse volk dat Brussel aan Nederlandse burgers 'Europese' belastingen gaat opleggen (in plaats van nationale)? Ik waag dat te betwijfelen. Moet je er dan niet gewoon over ophouden?
Een ander aspect van die Europese belastingen betreft de milieubelastingen. Zoals u wellicht weet zijn de jongens en meisjes in Brussel helemaal in de ban van het 'Groene Geloof'. Heel mooi natuurlijk, die zorg voor het milieu, maar dan wel op basis van feiten graag. En dat is niet zelden problematisch. Helaas. Maar wat zegt eurocommissaris Algirdas Semeta, die verantwoordelijk is voor het fiscale beleid in de commissie?

"De belasting op arbeid is nog te hoog. Lidstaten zouden meer belasting moeten heffen op zaken die de economie niet aantasten, zoals milieuheffingen. Dergelijke vormen van belasting worden nu nog 'te weinig' ingezet in veel landen."

Milieuheffingen? Een nieuwe gloeilampbelasting of zo? Betalen we al niet genoeg aan die klimaathysterie? Miljarden voor onrendabele windparken tasten de economie niet aan? I rest my case.
De lidstaten van de Europese Unie zouden volgens Semeta minder belasting moeten heffen op arbeid. Door een lagere belasting op werk kunnen bedrijven in de EU-landen volgens Semeta beter concurreren, en dat is goed voor de werkgelegenheid. Op zich zit daar wat in, maar Semeta zegt niets over de grote verschillen tussen de lidstaten. Niet alleen qua belastingdruk, maar ook qua systematiek, lonen, juridische kaders, enzoverder.
Interessant is ook, dat de eurocommissaris stelde dat landen niet per se meer belasting hoeven te gaan heffen als ze meer inkomsten willen. Hij wees daarbij op de btw, die in veel lidstaten de laatste jaren is gestegen. Als landen de btw efficiënter zouden innen, dan zouden deze verhogingen misschien niet nodig zijn geweest, aldus Semeta.
Tsja, als er één ding duidelijk wordt, dan is dat wel dat de verschillen tussen de EU lidstaten énorm zijn. Het is onbegrijpelijk dat dit Europese integratieproces zo versneld wordt doorgevoerd. Onze politieke leiders hebben werkelijk geen flauw benul wat ze allemaal overhoop halen. Europese belastingen? Een utopie.
Hier vindt u een overzicht van mijn columns en u kunt mij hier volgen op Twitter.
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten