Leven zonder fossiele brandstoffen

Geen categoriemei 01 2015, 16:30
De ware intolerantie van de eco-lobby. Een gastbijdrage van Gerrit van der Lingen (vanuit Nieuw-Zeeland).
Het leven van een klimaatscepticus (klimaatketter) gaat niet over rozen. Dagelijks wordt hij via media en Internet geconfronteerd met nieuws en artikelen die een gevaar voor zijn bloeddruk kunnen zijn. Het aantal schrikverhalen is enorm toegenomen, om druk uit te oefenen op de VN-klimaatconferentie in Parijs in december. De meeste verhalen hebben niets met wetenschap te maken. Het zijn uitingen van een anti-wetenschap, anti-kapitalisme, anti-democratie, anti-groei, anti-mensdom, anti-vooruitgang ideologie. Een ideologie die het liefst een terugkeer naar de 'goede oude tijd' van het stenen tijdperk voorstaat.
Om enkele voorbeelden van die bloeddruk-verhogende verhalen te geven:
De Washington Post rapporteerde op 20 April j.l. over President Obama’s toespraak tijdens zijn wekelijkse zondag video:
Incredibly, in Sunday’s weekly video address, President Obama said, “Today, there is no greater threat to our planet than climate change.” I say “incredibly” because that just isn’t true – and if President Obama really believes it is, then it is time to panic. Given the state of the world and the urgent problems facing us that directly affect our prospects for peace and prosperity, global warming shouldn’t even be in the top five on the list of problems our president should be worrying about. In case this administration hasn’t noticed, a lot of the world is burning and global economic growth is so stagnant that it feeds the prospects of instability at home and abroad.
Vervolgens werd er veel gerapporteerd over de klimaatbijeenkomst georganiseerd door het Vaticaan op 28 April. Een groep van fanatieke klimaatgelovigen kwam bijeen om de Paus ervan te overtuigen (als dat al nodig was) dat klimaatverandering een enorm groot gevaar voor de mensheid inhoudt en dat de katholieke kerk zich achter de aktie 'om het klimaat te redden, zou moeten stellen en een belangrijke stem op de Parijse klimaatconferentie zou moeten zijn. Het Vaticaan heeft een encycliek in voorbereiding over klimaatverandering, die binnenkort zal worden gepubliceerd. Als de Paus de gelovingen gaat oproepen om actief te worden in het 'redden van het klimaat', zou dat voor veel katholieke klimaatsceptici een groot gewetensprobleem kunnen worden.
Een groep klimaatsceptici uit de VS was ook naar Rome gegaan om via twee lezingen een ander geluid te laten horen. Drie van hen wisten door te dringen op een persconferentie van het Vaticaan. Een van hen probeerde een kritische vraag te stellen. Op zeer duidelijke manier werd hem te verstaan gegeven dat zoiets niet toelaatbaar was en, als hij het toch zou proberen, hij er uit gegooid zou worden.
We zijn inderdaad terug in de Middeleeuwen. De brandstapel ontbreekt nog. Maar die is misschien niet zo ver weg. Verschillende klimaatgelovigen hebben geeist dat klimaatketters voor het gerecht gesleept moeten worden en vervolgens opgesloten. Een professor in Oostenrijk heeft zelfs voorgesteld dat zij geëxecuteerd moeten worden. Helaas overdrijf ik niet. Zoals vorige week Groot Brittanië’s vorige Chancellor of the Exchequer Nigel Lawson de Wall Street Journal vertelde:
... that climate change has become something of a “new religion” to such an extent that debating it is seen as blasphemy.
De meest bizarre pseudo-wetenschappelijke berichten doen de ronde. Zelfs de tragische aardbevingen in Nepal ontkomen niet aan de aandacht van klimaatfanatici. Zo rapporteert Newsweek van 28 April
"Climate change may play a critical role in triggering certain faults in certain places where they could kill a hell of a lot of people,” says Professor McGuire. Some of his colleagues suspect the process may already have started.
Deze professor heeft zelfs een boek hierover geschreven, getiteld: 'Waking the Giant: How a Changing Climate Triggers Earthquakes, Tsunamis and Volcanoes'.
Als geoloog trek ik mij de haren uit het hoofd van verbazing en ellende. Zelfs de Ebola epidemie wordt aan klimaatverandering toegeschreven.
En zo gaat het maar door. Er is geen storm, overstroming, aardbeving of vulkaanuitbarsting meer of het wordt aan klimaatverandering, door mensen veroorzaakt, geweten.
De klimaatpropaganda van radicale Groenen is zeer succesvol. Ze hebben het grote publiek ervan kunnen overtuigen dat de wetenschap over de menselijke opwarming van de aarde geen twijfel over laat en niet meer bediscussieerd hoeft te worden. Ze gaan daarom alle discussies uit de weg.
Ze zijn ook zeer onverdraagzaam geworden t.o.v. elke kritiek. Dat bleek vorige week weer eens in Australië. De Abbott regering had vier million dollars beloofd aan Bjørn Lomberg, auteur van het beroemde boek 'The Skeptical Environmentalist' en directeur van de 'Copenhagen Consensus Centre' think tank, om een Australische 'Consensus Centre' op te zetten aan de University of Western Australia.
De reacties waren explosief. Een krant vroeg zich af of Lomborg wel geschikt was voor het universiteitsleven. De linkse media publiceerden vele kritische artikelen. Zij vroegen zich o.a. af waarom zoveel geld werd gegeven aan iemand 'who would downgrade climate change' (!).
Ze konden hem niet een 'climate change denier' noemen, want Lomborg accepteert dat menselijke broeikasgassen-uitstoot mede verantwoordelijk is voor opwarming. Maar hij argumenteert dat de miliarden die aan klimaatonderzoek en 'klimaatpreventie' uitgegeven worden, beter besteed kunnen worden aan het verstrekken van electriciteit, schoon water en goed sanitair voor de millioenen mensen die in grote armoede leven. Daarom hebben ze een nieuw woord voor hem bedacht: 'climate contrarian'. Studenten en staf van de University of Western Australia begonnen een petitie om Lomborg weg te houden van de campus, 'in naam van de wetenschap'. In de kortste tijd kreeg het 6000 handtekeningen.
Ook werd er een massa-bijeenkomst gehouden die leek op een pop concert. Een minder linkse krant, 'The Australian', schreef dat 'this scandal exposes the true intolerance of the eco-lobby'. De acties werden ook vergeleken met de McCarthy periode in de VS, toen academici werden gevraagd 'are you now or have you ever been a communist?'. Er wordt nu gevraagd: 'Are you now or have you ever been a climate-change contrarian?'
De klimaathysterie gaat onverdroten voort. Het begon met bezordheid over opwarming. Dat werd al gauw omgezet in 'klimaatverandering'. Maar dat was nog niet voldoende om de goede burgers te overtuigen. Andere pseudo-wetenschappelijke argumenten werden er met de haren bijgesleept. Zo zou het zeeniveau stijgen door de menselijke CO2 uitstoot (het zeeniveau stijgt inderdaad sinds de Kleine IJstijd, maar niet versneld, zoals de computermodellen ons wijs maken), de oceanen verzuren (niet waar - er is hier een daar lokaal een lichte vermindering van de alkaliniteit, maar wereldwijd is dat zeker niet vastgesteld). Orkanen, droogtes en overstromingen zouden toenemen door onze CO2-uitstoot (dit gebeurt alleen in computermodellen - in werkelijkheid nemen de frequenties van al deze verschijnselen juist af).
Maar nog steeds zijn niet alle burgers voldoende gealarmeerd. Om toch hun zin te krijgen, hebben de radicale groenen het nu over een andere boeg gegooid. Omdat de meeste menselijke CO2 uitstoot door het gebruik van fossiele brandstoffen komt, worden deze nu gedemoniseerd.
In November 2014, publiceerde de VN IPCC een rapport, waarin aangeraden werd om alle fossiele brandstoffen in de grond te laten en ze totaal te verbannen tegen het einde van deze eeuw. Afgelopen September zei Mary Robinson, voormalig Presidente van de Ierse Republiek en nu High Commissioner van de VN, dat 'World governments must get used to the idea of leaving fossil fuel reserves in the ground, unexploited and unburned. Dus geen fossiele brandstoffen, geen olie, gas of steenkool.
Nog drastischer was de oproep van de VN aan regeringen, organisaties, maatschappijen en privé personen om hun investeringen in fossiele brandstofmaatschappijen terug te trekken. Een hele 'divestment movement' is hier omheen georganiseerd. Een van de argumenten die deze beweging gebruikt is dat, indien er een wereldwijde overeenkomst komt in Parijs om de uitstoot van broeikasgassen sterk te verminderen, de vraag naar fossiele brandstoffen zó zal afnemen, dat aandelen in fossiele brandstofmaatschappijen niet veel meer waard zullen zijn. Gedurende de recentelijke viering van de 45ste verjaardag van 'Earth Hour', zei die organisatie dat 'this is the year in which citizens and organizations divest from fossil fuels and put their money into renewable energy solutions.'
Veel organisaties hebben hier al gehoor aan gegeven. Zo heeft b.v. Victoria University in Wellington, Nieuw Zeeland, zijn fossiele brandstof aandelen verkocht.
Ieder nadenkend mens, die zich bewust is van de geschiedenis, weet dat fossiele brandstoffen enorme voordelen met zich meegebracht hebben. Denk alleen maar aan stoommachines, treinen, auto’s, vliegtuigen, koelkasten, verwarming, airconditioning, wasmachines, schepen, elektriciteit, operatiezalen, medicijnen en plastic producten. Landbouwmachines, zoals tractoren, hebben de mensen bevrijd van zware landarbeid. De lijst is eindeloos. De levensverwachting van mensen is enorm toegenomen, zeker in ontwikkelde landen. Daar is de gemiddelde levensverwachting van 30 to 35 jaar in de Middeleeuwen gestegen naar tegen de 90 nu. Voor een groot deel dank zij fossiele brandstoffen.
Greenpeace en consorten protesteren tegen alles wat met olie- en gaswinning en mijnbouw te maken heeft. In Nieuw Zeeland protesteerden ze tegen plannen om een steenkoolmijn te openen aan de westkust. Ze gingen naar het gerecht met het argument dat deze steenkoolwinning de uitstoot van CO2 zou doen toenemen. Maar alle logica ontbreekt. De steenkool die gewonnen zou worden is zogenaamde 'coking coal', dat gebruikt wordt voor de fabricatie van staal. Deze fanatieke groenen propageren altijd het gebruik van fietsen. Maar ze vergeten dat die meestal van staal gemaakt zijn.
Men kan zich afvragen, wat willen deze radicale groenen nu eigenlijk? Denken ze er ooit over na wat een leven zonder fossiele brandstoffen inhoudt? Men hoeft daar geen hersenchirurg voor te zijn om dat te begrijpen.
Om enkele voorbeelden te noemen: geen steenkool; geen staal; daarom geen auto’s, vliegtuigen, schepen, fietsen, tractoren, enz, enz. Maar ook geen windmolens en zonnepanelen. Geen olie, alweer geen auto’s, vliegtuigen en schepen. Het is cynisch dat Greenpeace schepen gebruikt, om b.v te protesteren tegen boren voor olie en gas in het Noordpoolgebied en elders, die op diesel olie varen.
Het hele moderne leven zal tot stilstand komen. De droom van vele radicale groenen moet zijn om te leven zoals de 'noble savage' leefde in het stenen tijdperk, in harmonie met de natuur en genietend van een paleodieet.
Ik zie de radicale groene beweging als een enorme bedreiging voor het welzijn van de mensheid. Zelfs groter dan de dreiging van de radicale Islam, of van Poetin. De titel van het boek dat de vorige President van de Tsjechische Republiek, Vaclav Klaus, schreef, 'Blue planet in green shackles', illustreert het zeer goed.
En wat aandelen in fossiele brandstofmaatschappijen betreft, als veel organisaties hun aandelen verkopen, zou het nu de juiste tijd om ze te kopen. Fossiele brandstoffen zullen nog heel lang belangrijk blijven.
Aldus Gerrit van der Lingen.
Voor mijn eerdere DDS-bijdragen zie hier.
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten