Mini-Erdogan Diederik Samsom hitst op tegen Israël

Geen categoriedec 15 2014, 15:00
De Partij van de Arbeid manipuleert in haar standpunten op het internet de waarheid met betrekking tot het conflict tussen Israël en de Palestijnen.
Ze stelt valselijk dat dit het centrale probleem in de wereld is (1). Ze verzwijgt ook de criminaliteit van Mahmoud Abbas' Fatah-organisatie alsmede het genocidale programma van Hamas - de grootste Palestijnse partij - om alle Joden uit te roeien (2).
Verleden jaar deed de PvdA-leider Diederik Samsom daar nog een schepje boven op. In maart 2013 hield de PvdA haar eerste congres over het Midden-Oosten in Zwolle. Samsom hield de slotrede, die hij besloot met de valse bewering dat de PvdA'ers idealisten zijn (3).
Samsom besprak eerst de problemen in de Arabische wereld en vermeldde in het kort Oost-Europa. Daarna ging hij over op een onderwerp dat hij zó belangrijk vond dat hij er ongeveer 20 procent van zijn rede aan wijdde: het Palestijns-Israëlische conflict. Zijn eerste twee zinnen waren al ophitsend: "Er is echter een conflict waarbij het geduld langzaam maar zeker begint op te raken. Het voortdurende conflict tussen Israël en de Palestijnen."
Doordat hij de nadruk legde op waar zijn geduld begint op te raken, begrijpen we ook wat Samsoms gemoedsrust niet verstoort. Bijvoorbeeld de toen al meer dan honderdduizend doden in Syrië en de meer dan een miljoen vluchtelingen uit dat land. Of het feit dat moslims het merendeel van het terrorisme in de wereld voor hun rekening nemen (4).
Samsom beschouwde kennelijk ook de massaslachtingen in Afrika als een probleem dat hij en zijn mede-PvdA'ers met het valseidealistenmasker op nog wel een tijdje konden aanzien. Hetzelfde gold bijvoorbeeld voor het al tientallen jaren aan de gang zijnde verdrijven en vermoorden van christenen in het Midden-Oosten en landen alsmede Nigeria. Een partij kan immers niet over alles ongeduldig zijn.
Ook de volgende zin uit Samsoms lezing was ophitsend: "Een conflict dat wel de moeder aller conflicten wordt genoemd en uitstraalt op brandhaarden en bevolkingen overal ter wereld." Dit was de gebruikelijke Arabische propaganda in een PvdA-omhulsel. Lees verder op pagina twee.
De mini-Erdogan van de PvdA zei dat het ook een beetje op Nederland uitstraalt. Er is nog wel het een ander dat veel meer op Nederland uitstraalt, zoals de vrees voor terugkerende jihadi's, en de vele problemen met Nederlandse moslims door hun gebondenheid aan de problematische culturen van hun landen van oorsprong. Het relatief grote antisemitisme onder moslims is daar een onderdeel van. Sinds Samsoms rede is er ook het Russisch-Oekraïense conflict bijgekomen. De bijna 200 Nederlandse doden in het afgeschoten Maleisische vliegtuig overschaduwen alle e-mails die Samsom over het Palestijns-Israëlische conflict krijgt.
Samsom probeerde zich neutraal voor te doen en vermeldde de raketbeschietingen en bombardementen van Gaza en Zuid-Israël die hij vergeleek met de huizen in de nederzettingen die hij - ten onrechte - illegaal noemde. Alsof (massa)moord en pogingen daartoe door Palestijnen vergelijkbaar zijn met de Israëlische bouwprojecten in de omstreden gebieden. Als een echte PvdA-valsspeler bleef hij zwijgen over de verheerlijking van moordenaars van burgers door de Palestijnse president Mahmoud Abbas en zijn Fatah-partij (5). Samsom zei ook niets over het programma van Hamas om alle Joden uit te moorden, ook die in Nederland (6).
Het duurde nog een paar alinea's voordat Samsom aan zijn hoofddoel kwam: zijn aanval op Israël. Hij gaf de Palestijnen ook wat verantwoordelijkheid en sprak zich uit voor een samengaan van Fatah, de verheerlijkers van de moordenaars van Israëlische burgers en Hamas de promoters van de door Allah geboden genocide van Joden, Als dat samengaan plaatsvindt zegt Samsom "kunnen de onderhandelingen vruchtbaar hervat worden over een duurzame tweestatenoplossing." Samsom vindt het overbodig om uit leggen hoe Palestijnen, die openlijk uitleggen dat ze namens Allah alle Joden willen uitroeien aan een duurzame tweestatenoplossing zullen meewerken.
Samsom blijkt echter niet ongevoelig te zijn voor dreigingen met Allahs straf. In november 2014 zegt het Turkse Tweede Kamerlid Selcuk Öztürk als hij de PvdA wordt uitgezet tegen zijn collega-Kamerlid Ahmed Marcouch: "Moge Allah je straffen." Het is maar een kleine vloek. Samsom zegt echter dat hij dat "doodeng vindt" (7). Öztürk heeft niet gezegd dat Allah Marcouch met de dood zal straffen. Het Hamas-programma om alle Joden uit te roeien om Allah een plezier te doen is voor Samsom kennelijk niet doodeng want daar heeft hij over gezwegen. Het laat zien dat Samsom indirect Israëli's ontmenselijkt.
Na al het valsspelen en weglaten komt Samsoms grote schot op Israël: "Maar in het bijzonder draagt Israël - als bovenliggende partij in het conflict - verantwoordelijkheid voor vruchtbaar hervatten van de onderhandelingen over een duurzame tweestatenoplossing." Lees verder op pagina drie.
Israël heeft het initiatief genomen tot de vredesonderhandelingen met Egypte die in 1979 tot een vredesovereenkomst hebben geleid. Israël heeft het initiatief genomen tot de Oslo-onderhandelingen die in 1993 tot een akkoord met de PLO leidden. Vele Israëli's zien het resultaat van Oslo als hoogst ongelukkig (8). Israël heeft nog een rampzalig initiatief tot 'vrede' genomen, Premier Sharon besloot tot het eenzijdig terugtrekken uit de Gaza strook in 2005. Daar is Hamas vervolgens aan de macht gekomen en sindsdien zijn door hen vele duizenden raketten op Israëlische burgerdoelen afgeschoten (9). Mijn collega's van het Jerusalem Center for Public Affairs hebben voordien duidelijk gewaarschuwd dat in Gaza een Hamas-stan zou ontstaan waar deze islamonazi’s de macht zouden krijgen (10).
Na dit alles denken vele Israëli's dat verdere concessies aan de Palestijnen hen alleen maar zullen aanmoedigen tot meer moorden en eisen. Dit is niet onredelijk gezien de geschiedenis van de afgelopen twintig jaar (11).
Samsom speelt hoog op tegen de bouw van huizen in de nederzettingen. Ze zijn illegaal zegt hij, hetgeen door vele juristen betwist wordt. En "ze maken een duurzame oplossing onmogelijk". Dit is ook een leugen, want het is duidelijk dat er gebiedsruil komt als het ooit tot een tweestatenoplossing komt. Het is niet zo dat de huizen overal in Judea en Samaria gebouwd worden, het gaat slechts om bepaalde delen.
Maar Samsom heeft de waarheid ook elders geweld aangedaan. Is Israël werkelijk de bovenliggende partij? Het conflict is immers een Arabisch - en ook gedeeltelijk islamitisch - conflict met de staat Israël. De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft met haar automatische meerderheid van moslimlanden en bondgenoten een veroordeling van Israël geregeld. De VN Mensenrechten Raad heeft Israël als belangrijkste doel van haar haat bepaald. Op vele plaatsen stoken moslims en hun bondgenoten tegen Israël op.
Daarna kwam de conclusie van de sociaal-democratische oppervalsspeler Samsom: "Druk moet dus op de ketel blijven. Om door Israël indringender dan in het verleden aan te spreken op de nederzettingenbouw opdat Israël zich houdt aan het internationaal recht. Opdat ook het vredesproces na jaren van stilstand en stagnatie kan ontwaken."
Deze wegkijker van islamonazi's steunt, net als zijn partij, indirect de genocide promotende Palestijnen. Hij kreeg ergens in zijn aanval op Israël ook nog applaus voor zijn Israël-haat. Samsoms laatste valsspelerij komt aan het einde als hij het over de Partij van de Arbeid als idealisten heeft. Sociaal-democratische 'idealisten' die wegkijken van de promotie van de genocide van Joden in de naam van Allah.
Er is nog een post scriptum. De media besteedden nauwelijks of geen aandacht aan Samsoms rede (12). Dat ondanks het feit dat er veel te analyseren valt. Daarentegen heeft de de pers het breed uitgemeten toen Samsom ging scheiden (13). Ook dit verschil in media-aandacht vertelt veel over het huidige Nederland.
1. www.pvda.nl/standpunten/internationaal/Midden-Oosten.
2. Manfred Gerstenfeld, 'De PvdA: Nederlands grootste wegkijkerspartij van genocideplannen', Dagelijkse Standaard, 19 november 2014.
3. Afsluitende speech Diederik Samsom – Midden-Oostendebat PvdA Nieuwe Buitensocieteit te Zwolle, 2 maart 2013. www.pvda.nl/data/sitemanagement/media/2013/02/Afsluitende%20speech%20Diederik%20Samsom%20v28feb.pdf en https://www.youtube.com/watch?v=PiNRFlE-vVY.
4. Global Terrorism Index Report. http://www.visionofhumanity.org/#/page/indexes/terrorism-index en http://counterjihadreport.com/2014/11/18/global-terrorism-index-report/.
5. Palestinian Media Watch Report: From Terrorists to Role Models: The Palestinian Authority’s Institutionalization of Incitement. How Palestinian Authority policy of naming schools, streets, sporting events, summer camps and ceremonies after terrorists fundamentally undermines the chance for peace. Mei 2010. http://palwatch.org/STORAGE/special%20reports/PA%20honors%20terrorists%20Final%20Eng.pdf.
6. Wim Kortenoeven, Hamas, Portret en Achtergronden, (Soesterberg: Uitgeverij Aspekt, 2007). Artikel 7 handvest Hamas.
7. 'Samsom: verwensing aan Marcouch was doodeng.' Telegraaf, 15 november 2014.
8. "Views of the Israeli Public on Israeli Security and Resolution of the Arab-Israeli Conflict” (Survey No. 3 in a series), Jerusalem Center for Public Affairs and de Konrad Adenauer Stiftung, Dahaf Institute Survey, December 2012. http://jcpa.org/article/dahaf-survey-18-december-2012/.
9. "Rocket Attacks on Israel From Gaza", gezien op 21 november 2014. http://www.idfblog.com/facts-figures/rocket-attacks-toward-israel/.
10. Yaakov Amidror en David Keyes, 'Will a Gaza "Hamas-stan" Become a Future Al-Qaeda Sanctuary?', Jerusalem Center for Public Affairs, 8 november 2004.
11. Introductie van Manfred Gerstenfeld, Israel’s New Future Revisited Twenty Years After Oslo (New York: RVP Press, 2013) 1-36.
12. 'Samsom wil meer inzet van Israël,' NOS.nl, 2 maart 2013.
13. Servaas van der Laan, 'PvdA-leider Diederik Samsom in scheiding.' Elsevier, 19 augustus 2013. Derk Stokmans, 'PvdA-leider Samsom, die gezin bij campagne betrok, gaat scheiden', NRC, 19 augustus 2013. 'Diederik Samsom gaat scheiden', De Telegraaf, 19 augustus 2013.
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten