Nederland loopt aan alle kanten vast door overbevolking. Zet niet in op immigratie, maar op robotisering!

Nederland loopt aan alle kanten vast door overbevolking. Zet niet in op immigratie, maar op robotisering!

Geen categorieapr 19, 9:40
Terwijl middenpartijen de oplossing voor krapte op de Nederlandse arbeidsmarkt zien in arbeidsmigratie, pleit econoom Frits Bosch voor een radicaal andere route. Het zou 'visionair' zijn als het kabinet het laten dalen van de bevolkingsomvang tot beleid maakt. En hoe de bijbehorende economische klap op te vangen? Eenvoudig, zegt Frits. Kijk maar naar Japan, waar ook maar weinig kinderen geboren worden: "Zij vangen het op door automatisering en robots. Moeten wij ook kunnen!"
Afgelopen zomer publiceerden CPB en NIDI het rapport “Bevolking 2050 in beeld.” De kern van het rapport is dat we kijken naar wenselijke ontwikkelingen qua bevolkingsgroei in de toekomst. Een groot deel van de bevolkingsgroei zou voortvloeien uit migratie. De lage variant komt uit op 17,4 miljoen inwoners in 2050, de hoge op 20,6 miljoen mensen. Belangrijk punten zijn de vergrijzing, en de daling van het reproductiegetal door toename of afname van de bevolking middels geboorte en sterfte. Dit getal ligt in ons land momenteel op 1,5. Dit betekent dat de bevolking fors zou dalen zonder immigratie. Tevens vallen hiaten op de arbeidsmarkt door minder jongeren.
Met professor Jan Latten, ex-CBS-onderzoeker, ben ik van mening dat het van verstandig en visionair beleid getuigt als het kabinet burgers laat weten wat volgens haar een nastrevenswaardig bevolkingsaantal is. Dus keer het om: zeg niet ‘we hebben een paar duizend immigranten nodig om banen te vervullen’ (want dat zouden er vele tientallen miljoenen zijn), maar stel vast wat wenselijk is qua welzijn. We zien nu al dat ons land aan alle kanten vastloopt door de overbevolking qua werkdruk onderwijs, zorg, behuizing, infrastructuur, milieu, klimaat, ruzie et cetera. Willen dat verder verergeren? Wat mij betreft niet.
Het reproductiegetal van 1,5 is een natuurlijk verloop dat aangeeft dat de bevolking omlaag kan en moet. Laat dat z’n werk doen. Probeer dat niet onnatuurlijk op te vangen door kostbare immigratie (vele miljarden: zie het rapport van de UvA, het Renaissance Instituut, en dr. Jan van de Beek), die ons niet uit de brand zou helpen.
Kijk liever naar Japan, een land met een nog veel lager reproductiegetal. Zij vangen het op door automatisering en robots. Moeten wij ook kunnen! Bevolking van Nederland, terug naar tien miljoen zielen. Heerlijk!
Frits Bosch, auteur van “Risico als obsessie, “Dat is het risico”, “Wereld op een keerpunt” “Onbehagen bij de elite, “Schaft ook Nederland zich af?en “Feminisme op de werkvloer.
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten