"Nederland moet het lidmaatschap van de EU opzeggen"

"Nederland moet het lidmaatschap van de EU opzeggen"

Voor het eerst sinds 1994 doet de Libertarische Partij mee aan de Tweede Kamerverkiezingen. Een interview met voorzitter Toine Manders, deel 2.

- De LP heeft veel voorstellen die pas succesvol kunnen zijn als er op andere beleidsterreinen tegelijkertijd iets wordt gewijzigd. De volgorde waarin die veranderingen plaatsvinden, worden dan van belang. Vindt de LP bijvoorbeeld dat vrije immigratie pas kan worden ingevoerd als de verzorgingsstaat eerst is afgeschaft of is de LP ook voor vrije immigratie op het moment dat de verzorgingsstaat onverhoopt nog niet is afgeschaft?

"De LP vindt dat ook zolang de verzorgingstaat blijft bestaan, iedereen die in zijn eigen levensonderhoud kan voorzien welkom is. Een praktische invulling hiervan zou kunnen zijn dat immigranten geen aanspraak kunnen maken op collectieve verzekeringen en voorzieningen, en dan logischerwijs ook geen sociale premies hoeven te betalen. Een vergelijkbaar systeem bestond op Cyprus voordat het land lid werd van de EU. Cyprus had in die tijd een economische groei van meer dan zes procent per jaar. Uiteraard vindt de LP dat Nederlanders dan moeten kunnen kiezen voor een opt-out, zodat het betalen van sociale premies voor Nederlanders vrijwillig wordt."

- Nederland heeft een bepaalde nationale cultuur. Vindt de LP dat de overheid iets aan nationaal cultuurbehoud moet doen of ziet de LP daarin geen enkele overheidstaak?

"Cultuurbehoud is geen taak voor de overheid. De geschiedenis leert dat kunst en cultuur tot bloei komen als de economie tot bloei komt, en de economie groeit harder naarmate er meer economische vrijheid is. De Gouden Eeuw is hier opnieuw een goed voorbeeld van. Om deze reden, en nog veel meer redenen, pleit de LP voor economische vrijheid en dus voor een zo klein mogelijke overheid."

- Hoe zou de LP de Eurocrisis oplossen? Is dat op de manier zoals Hayek voorstelde in 'denationalization of money' waarin verschillende particuliere partijen hun eigen munt kunnen uitbrengen in vrije concurrentie met andere munten?

"Friedrich Hayek heeft de Nobelprijs voor Economie gewonnen, mede voor zijn werk op het gebied van de conjunctuurtheorie van de Oostenrijkse School, een stroming van vrije-markteconomen die de crisis ruim voor 2007 al hebben voorspeld. Hij heeft met deze theorie het ontstaan van economische recessies en depressies verklaard. Zijn oplossing is kort gezegd:

* "De scheiding van staat en economie

* "De scheiding van staat en bankwezen

* "Free banking: Volledig vrije concurrentie tussen banken zonder overheidsinterventie.

"De Libertarische Partij onderschrijft de theorie en de oplossing van de Oostenrijkse School, en zal zich inzetten voor de realisatie hiervan. Een eerste stap is om alle beperkingen die de staat oplegt aan het gebruiken van goud en zilver als betaalmiddel (waaronder het heffen van BTW op zilver) op te heffen."

- Is de LP voor uittreding van Nederland uit de EU/EMU/EMS/Schengen/Raad van Europa? Is de vrijhandel volgens het libertarisme niet een belangrijk goed? Als we het erover eens zijn dat de EU een vrijhandelszone creëert, kan de LP er dan wel echt op tegen zijn?

"Wij vinden dat Nederland het lidmaatschap en de financiële ondersteuning van de Europese Unie moet opzeggen, evenals alle EU- verdragen, met uitzondering van vrijhandelsverdragen en andere verdragen die de vrijheid van de burger vergroten. Wij zijn tegen deelname van Nederland aan welke supranationale overheid dan ook, inclusief de Verenigde Naties. Wij wijzen ieder verdrag dat een schending van de rechten van het individu inhoudt af. Vrijhandel is goed, en de EEG heeft dan ook veel goeds gebracht. Concurrentie tussen staten voor kapitaal en talent hebben sinds 1980 geleid tot lagere belastingtarieven en hogere economische groei. Echter, de huidige trend in de EU van harmonisering, centralisering en machtsconcentratie in Brussel, uitmondend in een politieke eenwording, zal daarentegen leiden tot kartelvorming tussen overheden met een veel te hoge belastingdruk en regeldruk. Nederland moet uit dit kartel stappen en vervolgens kapitaal en talent aantrekken met lagere belastingen en minder regels, zoals bijvoorbeeld Zwitserland dit nu al doet."

- Als de LP één klein ding zou kunnen veranderen in Nederland als politieke partij, wat zou de LP dan als eerste veranderen?

"Een einde maken aan het systeem van belastingheffing via de ondernemer. Vrijwel alle belastingen in Nederland worden geheven via de ondernemer: BTW, loonbelasting, sociale premies, accijnzen, invoerrechten, milieuheffingen, BPM, etc. De ondernemer wordt gedwongen om deze belastingen door te berekenen aan de burger in de vorm van hogere prijzen en lagere lonen. Daarmee wordt de aandacht afgeleid van de werkelijke schuldige van deze hoge prijzen en lage lonen, namelijk de overheid, die bezig is om ruim de helft van het nationaal inkomen af te romen. Als alle belastingen precies even hoog zouden blijven als ze nu zijn, maar deze belastingen voortaan direct bij de burger zouden worden geïncasseerd, dan voorspel ik dat er een belastingopstand zal uitbreken. Mensen zullen razend en ziedend worden, omdat ze dan pas zullen voelen hoe hoog de belastingdruk werkelijk is. Het zal dan snel afgelopen zijn met politici die de hoge belastingdruk in stand willen houden."

Deel 1 is hier te lezen.

Dit interview is tot stand gekomen met de medewerking van lezer Tipo.

Plaats reactie

666

0 reacties

Laad meer reacties

Je bekijkt nu de reacties waarvoor je een notificatie hebt ontvangen, wil je alle reacties bij dit artikel zien, klik dan op onderstaande knop.

Bekijk alle reacties