NRC'ers Leo Lucassen en Paul Scheffer verdraaien stelselmatig de waarheid over integratie en Europese islam

Geen categoriedec 13 2018, 15:00
Frits Bosch is niet blij met de columnisten van het NRC Handelsblad, zo schrijft hij vandaag in een ingezonden artikel. Met name de heren Leo Lucassen en Paul Scheffer maken het heel bont als ze het hebben over de zogenaamd goedverlopende integratie en de stichting van een Europese islam. Ze interpreteren feiten selectief, en houden anderen geheel buiten beschouwing, aldus Bosch.
Leids hoogleraar sociale geschiedenis Leo Lucassen is regelmatig contribuant bij NRC met artikelen over de integratie in ons land van allochtonen. In zijn artikel “Met de integratie gaat het goed” in het NRC van 27 november 2018, schrijft hij dat het prima gaat met de integratie, de titel rept er al van. Om deze stelling kracht bij te zetten gebruikt hij de studie ‘Jaarrapport Integratie 2018’ van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Lucassen beaamt dat kinderen van Marokkanen, Turken, Surinamers en Antillianen nog steeds oververtegenwoordigd zijn in de criminaliteit. Antillianen zijn zes keer zo vaak verdacht van een misdrijf. Maar omdat de criminaliteit gehalveerd is (maar wel van een zwaarder karakter) en de uitkeringsafhankelijkheid terugloopt gaat het volgens Lucassen uitstekend met de integratie. Helaas is het baarlijke nonsens.
Als men daadwerkelijk het CBS rapport leest, dan blijkt de schooluitval van alle allochtone groepen (behalve Chinezen) veel hoger ligt dan van Nederlandse kinderen. Leerlingen met een Turks of Marokkaanse achtergrond kunnen het minst vaak een havo- of vwo-advies krijgen. Dit lezende vraagt men zich af of dit een verklaring kan zijn voor het feit dat de sociaaleconomische positie van allochtonen – behalve van Polen zoals in de CBS rapport staat – substantieel achterblijft bij die van Nederlanders. Met statistieken kun je alle kanten op, vooral ook de verkeerde kant en daar weet Lucassen goede raad mee ten faveure van zijn vooringenomenheid.
Het rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) ‘De nieuwe verscheidenheid: de toenemende diversiteit naar herkomst in Nederland’, 25-05-18, komt tot de conclusie dat het helemaal niet goed gaat met de integratie door import van armoede, import van criminaliteit, import van verdeeldheid. De sterk toegenomen diversiteit is slecht voor allen, inclusief allochtonen, meldt WRR. Een ongemakkelijke realiteit, waar onze politici ook niet aan willen. In mijn boek ‘Onbehagen bij de elite’ ben ik daarop uitgebreid ingegaan en heb het besproken met diverse groepen die zich als elite kunnen kwalificeren. Tot mijn verbazing lijden zij ook zij aan de ‘ontkenningsziekte’.
Zijn ze besmet door onder anderen het NRC? Niet lezen, nooit in een getto geweest, nooit met allochtonen gesproken, wel ontkennen. Dat is wel zo makkelijk. Deze rapporten lezende kan de conclusie niet anders zijn dat het niet goed gaat met de integratie. NRC-lezers zullen na het lezen van Lucassen’s artikel denken: “goddank, we zijn op de goede weg, het gaat beter met de integratie”. De toenemende Jodenhaat, homohaat, Mocromaffia, vrouwenhaat, de aanslagen, Lucassen ziet het niet, nee, wil het niet zien, categorisch blind. Lucassen: “Wilders en Baudet zijn niet fascistisch, maar het komt er dicht bij”. We zijn niet van suikergoed, maar Lucassens tekst geeft geen blijk van diepe naastenliefde. Lucassens tekst komt dichtbij wijlen Marcel van Dam tegen prof. Pim Fortuyn: “u bent een buitengewoon minderwaardig mens”! Fortuyn: “ze helpen mee een klimaat te creëren van demonisering van mijn persoon. En als er met mij iets gebeurt, als er met mij iets gebeurt, dan zijn zíj medeverantwoordelijk, ze hebben het klimaat gecreëerd!” Huichelachtige treurnis was het resultaat na de moord van de ‘non-believers’ en haatdragenden. Idem na de moord op Theo van Gogh.
Paul Scheffer, als hoogleraar verbonden aan Tilburg Universiteit, is van hetzelfde laken een pak als Lucassen. Scheffer schrijft een wekelijkse column in NRC en richt zich op integratieproblematiek en islam. In zijn NRC artikel “Olifantjes in het huis van de islam” van 5 december 2018, meldt deze ex-communist en spijtoptant dat er initiatieven zijn tot vrijzinnigheid in de islam. Want de Duitse moslim prof. dr Bassam Tibi, Duitse politicoloog en cultuurfilosoof van Syrische afkomst en negen andere vrijzinnige moslims tekenen het ‘Initiatief tot een seculiere islam’. Heel erg dapper dat ze dit doen, want levensgevaarlijk. Volgens Scheffer moeten we “beter kijken om die vrijzinnigheid te ontwaren”.
Je kunt kijken wat je wilt, maar het is (helaas) onzin. Tibi vluchtte in 1963 naar Duitsland en is sinds 1976 Duits staatsburger. Ja, er zijn inderdaad initiatieven zijn tot vrijzinnigheid in de islam, en ik ken ze en spreek met hen. Maar Tibi zelf is heel pessimistisch geworden. Hij zegt in die petitie wat zóu moeten gebeuren, niet dát het gebeurt. Blijkbaar heeft Scheffer het laatste werk van Tibi niet gelezen. Scheffer schrijft graag over de komst van een Europese islam, maar Tibi en arabisten zien dat juist niet aan de horizon verschijnen. Tibi spreekt op 21 februari op de Universiteit Leiden. Dan gaan we het horen van deze topper. Boeiend! Het rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau ‘Religieuze beleving van moslims in Nederland’, 07-06-18, ziet allerminst een Europese islam komen. Dit rapport meldt ondermeer dat moslims steeds religieuzer worden en zich afzonderen. Scheffer weet blijkbaar niet dat ex-moslims zeggen dat de moskeeën in de grote steden salafistischer worden.
Burgemeester Femke Halsema heeft het er maar moeilijk mee en vraagt zich af hoe dit zich verhoudt tot de vrijheid van meningsuiting. Voor Aboutaleb is dit geen probleem, want hij is al salafistisch zoals hij trots zegt. Oudere moslims remmen de jongeren af in hun drang tot fundamentalisme. Oudere moslims hangen een soort gewone volksislam aan en weten van de Koran beperkt af. Jongeren gaan de Koran écht bestuderen en ontdekken dus dat IS de échte islam vertegenwoordigt. Professor Ruud Koopmans verbonden aan de Humboldt Universiteit in Berlijn, doet regelmatig onderzoek onder moslims en ook hij ontwaart geen kentering. Hij wordt in Duitsland om zijn resultaten weggehoond en gediscrimineerd. Feiten en research worden niet geloofd en mogen niet gehoord worden. Het ontkenningskankergezwel in de Westerse wetenschappelijke wereld, woekert heftig.
Een Europese islam is het droombeeld van vele Westerse intellectuelen, maar ze vergissen zich. Ze leiden aan het ‘wishful thinking’ syndroom. Ze willen het niet weten, ze willen het niet zien, ze zijn er niet ontvankelijk voor, ze wenden hun hoofd af of ze steken het diep in de grond. Paul Cliteur zegt me dat onze socalled intellectuelen en rechters niets weten over islam, “echt niets”. Ze nemen niet de moeite en die moeite willen ze doelbewust niet nemen. Want dan zou mogelijk kunnen blijken dat het geheel anders zit dan ze altijd beweerd hebben. En dat doet pijn, de ongelooflijke pijn van hun demasqué. En de aanslagen gaan door, en door, en door, en door, en door en door. Een Afghaanse terrorist die een aanslag wilde plegen op Wilders is voorgeleid. Hij heeft geen spijt wat hij heeft aangericht. Integendeel, het spijt hem dat de ellende niet veel groter was.
Navrant is dat nog geen week na Scheffers hosanna-artikel een aanslag is gepleegd in Straatsburg, drie doden, twaalf gewonden, waarvan drie ernstig. Hoogleraren worden ingehuurd om de maatschappij wetenschappelijk onderbouwd te informeren, niet om goedgelovige mensen op het verkeerde been te zetten.
Frits Bosch is auteur van ‘Wereld op een keerpunt’ en ‘Onbehagen bij de elite’
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten