Zogenaamde CO2-neutraliteit is GroenLinks-logica van een dronken aardbei

Geen categoriedec 14 2018, 10:00
‘CO2-neutraal’, een term die doet vermoeden dat iets het klimaat in ieder geval niet schaadt, maar is dat wel zo? In dit ingezonden artikel gaat RPML dieper in op het fenomeen waarbij dit buzzword en de achterliggende ideologie van biomassa. Spoiler alert: beide worden niet gespaard...
Stelt u zich eens voor dat er een mooie boom van een jaar of dertig in uw tuin staat. Vervolgens komt GroenLinks, zaagt deze boom om en zet er een minuscuul nieuw boompje voor in de plaats. De zalvende woorden zijn nu: ’wees gerust, over 30 jaar staat er weer net zo’n mooie boom die weer net zoveel CO2 uit de lucht zal opnemen.’ Ondertussen wordt de zojuist gekapte boom opgestookt in een elektriciteitscentrale. Een hele ‘slimme’ Groen Linkser zal u zeggen: ‘u heeft al 30 jaar profijt gehad van die CO2-vreter in uw tuin, tijd om hem op te stoken, over dertig jaar heeft u weer net zo’n mooie boom’, en weg is de boom. Dat is versimplificeerd de ‘logica’ achter CO2-neutrale biomassa.
‘CO2-neutraal’ is een term die bedacht is om met een boekhoudkundige truc het geweten te sussen. In Canada worden al vanaf zo rond 2001 speciaal voor onze Nederlandse energievoorziening hele bossen gekapt, gepelletiseerd en met grote schepen (op zware stookolie uiteraard) naar de Rotterdamse haven gebracht, vervolgens in lichters (kleinere schepen) overgeslagen en met wat minder zware stookolie via de grote rivieren naar de Amercentrale in Geertruidenberg gebracht. Daar worden deze houtpellets vervolgens als zogenaamde biomassa ingezet en komt er zogenaamd ‘groene stroom’ uit de centrale. Bij het verbranden van hout wordt ongeveer 10% meer CO2 in de lucht geblazen dan bij steenkolen, maar, zo sussen wij ons geweten, het is ‘CO2-neutraal’.
Waar berust deze gedachte op? De ‘deal’ is dat voor iedere gekapte boom weer een nieuwe boom wordt geplant. Dat daar nog wel eens mee gesjoemeld werd in het verleden moge duidelijk zijn, dus wilde de overheid ook een certificaat bij die houtpellets. Daarna klopt het dus? Nou nee! Een gezonde volwassen boom, die dagelijks door middel van fotosynthese grote hoeveelheden CO2 opneemt en omzet in zuurstof is gesneuveld voor het leger der infantiele Groene Ridders. Op die plek zal voorlopig geen CO2 meer omgezet worden, het is een boekhoudkundige truc. Over dertig jaar staat er in theorie weer een volwassen boom die net zoveel CO2 uit de lucht opneemt, de ‘oude’ boom was dan 60 geweest met nog veel grotere CO2-longen... Ik hoef u naar analogie van deze wijsheid niet uit te leggen dat de houtkacheltjes voor de woonkamer zwaar gesubsidieerd worden omwille van dezelfde gedachtegang, ze braken in de winter dagelijks grote hoeveelheden CO2 en roet uit, maar het is CO2-neutraal volgens de klimaathysterici.
Voor de eigenaren van kolengestookte elektriciteitscentrales is het een manier om hun asset, een prachtige energiecentrale, niet te laten sneuvelen door GroenLinks en consorten, maar er een ‘biomassacentrale’ van te maken. Gelukkig zijn ze bij de overheid niet zo slim, dus met een lekker marketingsausje van de producenten hebben ze er zelfs miljarden aan subsidie voor over (Henk Kamp loodste daarmee in 2016 maar liefst 31 miljard door de Kamer, SDE uitgaven wind en biomassabijstook). Trots heeft RWE, eigenaar van de Amercentrale, het zelfs over ‘CO2-reductie’ in plaats van CO2-productie. De Hemwegcentrale in Amsterdam is zelfs gedoemd voor 100% een biomassacentrale te worden, uiteraard weer met miljarden gesponsord door belastinginkomsten.
Als er in de toekomst dus meer CO2 in de lucht zit ten gevolge van de houtstook, dan klopt dat volgens GroenLinks niet. U moet de CO2 van houtstook er wel even aftrekken, die is er wel, maar die telt ‘dus’ niet mee; de logica van een dronken aardbei… hopelijk is het windstil de komende jaren, anders tellen die Grünen in Duitsland die CO2 er weer wel bij op en wordt de berichtgeving nog alarmistischer. Zolang hout niet net zo snel groeit als brandt, is er van ‘CO2-neutraal’ geen enkele sprake.
Constateerden we al eerder dat Jesse Klaver niet kan rekenen (zie 65% van het autoverkeer elektrisch in 2030? Totale gekkigheid!), nu moeten we ook nog constateren dat de overheid aan struisvogelpolitiek doet, en dat kost de samenleving, u en mij, tientallen miljarden. Tientallen miljarden voor extra CO2-uitstoot, maar die ‘telt’ opeens niet.
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten